صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
شنبه ٢٧ شهريور ١٤٠٠
موقعیت : صفحه اصلی > امور پژوهشی استان ها > استان قزوين 
استان قزوين


اولویت های پژوهشی سازمان آموزش و پرورش استان  قزوین 1388
  
  
 

اولویت های پژوهشی سازمان آموزش و پرورش استان  قزوین 1389
   


1.بررسی شیوه های الگوی مصرف در بکارگیری صحیح از فضای آموزشی
2.بررسی شیوه های الگوی مصرف در استفاده بهینه از نیروی انسانی
3.ببرسی رفتار های پر خطر  در بین دانش آموزان دوره متوسطه استان قزوین
4.بررسی وضعیت انگیزه کار در کارمندان و راه های بهبود انگیزه شغلی در بین آنان
5.بررسی میزان آگاهی دانش آموزان نسبت به مسایل دوران بلوغ
6.بررسی راهکارهای تقویت هویت ملی و دینی در بین دانش آموزان
7.بررسی میزان پایبندی اعتقادی و عملی به مسأله حجاب دختران در دوره های مختلف تحصیلی و ارائه الگوی کارآمد
8.بررسی راه های تقویت عمل به مسائل دینی و شرعی در بین دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی
9.بررسی راهکارهای مشارکت فعال دانش آموزان در امور مدرسه و تأثیر آن در بهبود وضعیت تحصیلی و بهداشت روانی آنان
10.بررسی میزان هماهنگی و توسعه رشته های مختلف کار دانش با نیاز های بازار کار در شهرستان های استان قزوین
11.بررسی علل عدم رغبت فرهنگیان به فعالیت های ورزشی در استان قزوین و راهکارهای بهبود آن
12.راهکارهای تجمیع فعالیت های اداری آموزش و پرورش در قالب شهرستانی شدن بر اساس لایحه خدمات کشوری
13.تاثیر انجام تکالیف درسی کار در کلاس درس ریاضی بر میزان یادگیری دانش آموزان در مقاطع ابتدایی و راهنمایی
14.بررسی راه های تقویت بنیه علمی دانش آموزان پسر دوره متوسطه
15.شناخت فرصت ها و تحدید ها و موانع آموزش از راه دور استان قزوین

  

اولويت هاي پژوهشي سال 1386 سازمان آموزش و پرورش استان قزوين (كليك فرماييد)

 

اولويت هاي پژوهشي سال 1384 سازمان آموزش و پرورش استان قزوين
 
1- بررسي ميزان تحقق اهداف ارزشيابي كيفي-توصيفي در پايه هاي اول و دوم ابتدايي
2- بررسي ميزان صلاحيتهاي حرفه اي معلمان استان قزوين به تفكيك دوره هاي آموزشي ( دانش-نگرش-مهارت )
3- ارزشيابي از طرح آموزش مهارتهاي زندگي در مدارس راهنمايي
4- ميزان تاثير سديم فلورايد در كاهش پوسيدگي دندان دانش آموزان
5- مقايسه رفتارهاي نابهنجار بين دانش آموزان شركت كننده در نماز جماعت با ساير دانش آموزان
6- بررسي ميزان بكارگيري آموزه هاي ديني در رفتارهاي فردي و اجتماعي دانش آموزان
7- بررسي ميزان بكارگيري روشهاي تدريس نوين توسط فارغ التحصيلان تربيت معلم
8- بررسي مقايسه اي اجراي مقررات مالي ، استخدامي ، بازنشستگي و از كار افتادگي كاركنان آموزش و پرورش با ساير دستگاهها
9- بررسي راهكارهاي عملي ايجاد ارتباط مطلوب بين خانه و مدرسه به منظور بهبود وضعيت تحصيلي و تربيتي دانش آموزان
10- نقش مديريت كيفيت يكپارچه در بهبود بهره وري آموزش و پرورش
11- ارزشيابي از طرح تقويم اجرايي واحد هاي آموزشي متوسطه د( نظري و مهارتي )
12- ارزشيابي از طرح هميار مشاور مدارس
13- مقايسه روشهاي تدريس دبيران زبان خارجه در آموزش و پرورش با آموزشگاههاي آزاد علمي
14- شناسايي راههاي توسعه مشاركت و موانع موجود در بخش خصوصي جهت آموشگاههاي آزاد علمي
15- شناسايي عوامل موثر در بروز سرقت و تخريب اموال مدارس و راههاي پيشگيري از آن
16- بررسي ميزان رضايت معلمان از دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و جمع آوري پيشنهادات
17- بررسي مدل هاي ارزيابي عملكرد موجود و طراحي مدل مناسب براي ارزيابي در آموزش و پرورش
18- نظر سنجي از معلمان در خصوص كارايي دوره هاي آموزشي it
19- تاثير روابط معماري مدارس در تهيه طرح جامع شهري و نقش مجتمع هاي متمركز در شهر
20- سازه مناسب براي ساختمانهاي آموزشي با توجه به سوانح طبيعي بالقوه در استان
21- سنجش و ارزيابي استعداد نو نهالان (دانش آموزان دوره ابتدايي ) در رشته واليبال
22- بررسي روند قبولي دانش آموزان در كنكور و ارتباط علي آن با متغير هاي آموزشي و غير آموزشي
23- اندازه گيري سهم هزينه هاي آموزشي در خانوار شهري و روستايي و ارتباط آن با متغير هاي آموزشي و غير آموزشي
24- تجزيه و تحليل عملكرد آموزش متوسطه ( نظري و مهارتي ) از سال1376 لغايت1384
25- بررسي و استخراج جنبه هاي كاربردي پژوهشهاي انجام شده در استان قزوين
26- طراحي و تدوين نرم افزارهاي آموزشي و تربيتي با توجه به محتواي آموزشي و يافته هاي پژوهشي
27- نيازسنجي مهارتهاي مورد نياز بزرگسالان در مراكز يادگيري محلي

 

 

صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك