صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
شنبه ٢٧ شهريور ١٤٠٠
موقعیت : صفحه اصلی > امور پژوهشی استان ها > استان اردبيل 
استان اردبيل


  

 
1. بررسی اثر بخشی مراکز آموزش از راه دور و برنامه های آموزشی آنها در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره های راهنمایی و متوسطه
 
2 .بررسی میزان اثر بخشی ارائه خدمات آموزشی مرکز مشکلات ویژه یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری (شناسایی نقاط قوت وضعف)
 
3 .فراتحلیل تحقیقات و پایان نامه های انجام یافته در ارتباط باروش های کارآمدتدریس و پیشرفت تحصیلی
 
4 .بررسی میزان اثربخشی برنامه های اجرایی مکمل و فوق برنامه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی و راهنمایی
 
5 .عوامل  مرتبط با گرایش دانش آموزان به نمازدر دوره ی تحصیلی متوسطه
 
6 .بررسی میزان استفاده معلمان دوره راهنمایی تحصیلی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی – یادگیری و عوامل مرتبط با آن
 
7 .مطالعه میزان شیوع و عوامل محافظ و مشوق رفتارهای پرخطر در دانش آموزان دوره متوسطه استان اردبیل

 

  • فراخوان اولویت های پژوهشی شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل در سال 1386
            

شورای تحقیقات سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل درراستای استفاده ی بهینه ازنتایج پژوهش های علمی وکاربردی درساختار تصمیم گیری و برنامه ریزی ،بدین وسیله عناوین اولویت های پژوهشی سال 86 خود را اعلام می نماید .کلیه پژوهشگران،اساتید،فرهنگیان وعلاقه مندان به پژوهش می توانند باانتخاب اولویت های پژوهشی،جهت دریافت فرم پیشنهاده ی پژوهشی به دبیرخانه ی شورای تحقیقات سازمان آموزش وپرورش اردبیل به نشانی:اردبیل،خیابان امام خمینی (ره)،پژوهشکده ی تعلیم وتربیت ،کارشناسی تحقیقات ودرمدیریت ها وادارات تابعه به رابطین محترم تحقیقاتی ویابه سایت :www.Arta.medu.ir مراجعه نمایند.
توجه به نکات زیر توسط پژوهشگران محترم ضروری است:
1- مجریان طرح های پژوهشی حداقل باید دارای مدرک کارشناسی باشند.
2- رشته ی تحصیلی مجریان باموضوع پژوهش مرتبط باشد.
3- برای تدوین پیشنهاده ی پژوهشی استفاده ازفرم مربوطه الزامی است.
4- پیشنهاده ی پژوهشی به صورت تایپ شده به همراه لوح فشرده متن پیشنهادی در قالب یک فایل PDF حداکثر تا مورخه ی 31/5/86 به دبیرخانه ی شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل ارسال شود.
5- دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد و دکتری چنانچه موضوع پایان نامه ی خود را از عناوین اولویت دار اعلام شده و یا سایر موضوعات مورد نیاز آموزش و پرورش استان انتخاب نمایند و پیشنهاده ی پژوهشی آنها علاوه بر دانشگاه مربوطه به تصویب شورای تحقیقات این سازمان برسد از تسهیلات مالی برخوردار خواهند شد.
6- پژوهشگران محترم در صورت داشتن سوال میتوانند به صورت حضوری یا تماس تلفنی (2231861-0451) با کارشناسی تحقیقات در ارتباط باشند.

1- بررسی میزان استقبال دانش آموزان از کلاسهای فوق برنامه و تقویتی و عوامل مرتبط با آن در دبیرستان های استان اردبیل.
2- میزان استفاده معلمان شرکت کننده در جشنواره الگوهای برتر تدریس از روش های تدریس برتر و اثر بخشی آن(شرکت درجشنواره الگوهای برتر تدریس) در فرایند یاددهی-یادگیری دانش آموزان .
3- شناسایی ظرفیت ها و موانع استفاده از سایر بخش های دولتی و غیر دولتی برای توسعه آموزش های فنی حرفه ای و کاردانش.
4- بررسی مشکلات یادگیری دانش آموزان دوره ی راهنمایی تحصیلی در دروس عملی.
5- بررسی مشکلات یادگیری زبان انگلیسی در مدارس استان.
6- بررسی تنوع سوالات و شبهات اعتقادی و اخلاقی دانش آموزان راهنمایی و متوسطه و میزان توانایی معلمان و مربیان در پاسخگویی به آنها (از دیدگاه دانش آموز)
7- بررسی آسیب های ارتباطی معلمان و دانش آموزان دوره متوسطه و عوامل مرتبط با آن.
8- مقایسه راههای موثر به کارگرفته شده در جذب و نگهداری سواد آموزان در کلاس های نهضت سواد آموزی.
9- بررسی عوامل مرتبط با موفقیت دانش آموزان در کنکور سراسری در مناطق مختلف استان.
10- بررسی عوامل مرتبط با پایین بودن میانگین نمرات دروس ریاضی،فارسی،دینی و زبان انگلیسی از میانگین کشوری در دوره ی متوسطه استان.
11- ویژگیهای حراست تاثیر گذار و تصمیم ساز.
12- بررسی میزان اثر بخشی اجرای آزمایشی ارزشیابی توصیفی بر روی عملکرد تربیتی و تحصیلی دانش آموزان در مدارس ابتدایی استان اردبیل.
13- بررسی نگرش معلمان و والدین دانش آموزان در خصوص کاربست ارزشیابی توصیفی در مدارس استان اردبیل.
14- بررسی میزان اثر بخشی طرح احیاء نقش راهنمایی و مشاوره ای معلمان در دوره راهنمایی تحصیلی بر نحوه رفتار عوامل انسانی مدارس مذکور در رابطه با دانش آموزان.
15- بررسی میزان اثر بخشی فعالیت های مکمل و فوق برنامه در فرایند یاددهی و یادگیری و تعمیق یادگیری فراگیران دردوره راهنمایی و متوسطه.
16- راههای ترغیب آموزگاران به استفاده از روش های تدریس فعال در مدارس.


دبیرخانه ی شورای تحقیقات سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل

 

  • فراخوان مرحله دوم اولویت های پژوهشی شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل در سال 1386

       

  شورای تحقیقات سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل درراستای استفاده ی بهینه ازنتایج پژوهش های علمی وکاربردی درساختار تصمیم گیری و         برنامه ریزی ،عناوین مرحله دوم اولویت های پژوهشی سال 86 خود را اعلام می نماید .کلیه پژوهشگران،اساتید،فرهنگیان وعلاقه مندان به پژوهش می توانند جهت دریافت فرم پیشنهاده ی پژوهشی به دبیرخانه ی شورای تحقیقات سازمان آموزش وپرورش اردبیل به نشانی:اردبیل،خیابان امام خمینی (ره)،پژوهشکده ی تعلیم وتربیت ،کارشناسی تحقیقات ودرمدیریت ها وادارات تابعه به رابطین محترم تحقیقاتی ویابه سایت :www.Arta.medu.ir مراجعه نمایند.
توجه به نکات زیر توسط پژوهشگران محترم ضروری است:
1- مجریان طرح های پژوهشی حداقل باید دارای مدرک کارشناسی باشند.
2- رشته ی تحصیلی مجریان باموضوع پژوهش مرتبط باشد.
3- برای تدوین پیشنهاده ی پژوهشی استفاده ازفرم مربوطه الزامی است.
4- پیشنهاده ی پژوهشی به صورت تایپ شده به همراه لوح فشرده متن پیشنهادی در قالب یک فایل PDF حداکثر تا مورخه ی2/12/86 به دبیرخانه ی شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل ارسال شود.
5- دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد و دکتری چنانچه موضوع پایان نامه ی خود را از عناوین اولویت دار اعلام شده و یا سایر موضوعات مورد نیاز آموزش و پرورش استان انتخاب نمایند و پیشنهاده ی پژوهشی آنها علاوه بر دانشگاه مربوطه به تصویب شورای تحقیقات این سازمان برسد از تسهیلات مالی برخوردار خواهند شد.
6- پژوهشگران محترم در صورت داشتن سوال میتوانند به صورت حضوری یا تماس تلفنی (2231861-0451) با کارشناسی تحقیقات در ارتباط باشند.
********
1- شناسایی عوامل مرتبط با میزان استقبال دانش آموزان دوره های راهنمایی و متوسطه از کلاس های فوق برنامه و تقویتی و اثر بخشی این کلاسها در عملکرد تحصیلی آنان.
2- شناسایی ظرفیت ها و موانع استفاده از سایر بخش های دولتی و غیر دولتی برای توسعه آموزش های فنی حرفه ای و کاردانش در نواحی و مناطق.
3- بررسی مشکلات یادگیری دانش آموزان دوره ی راهنمایی تحصیلی در درس علوم تجربی.
4- بررسی عوامل مرتبط با یادگیری پایین زبان انگلیسی در مدارس استان.
5- بررسی آسیب های ارتباطی بین معلمان- دانش آموزان دوره متوسطه و عوامل مرتبط با آن.
6- ویژگیهای حراست تاثیر گذار و تصمیم ساز.
7- بررسی راههای ترغیب آموزگاران به استفاده از روش های تدریس فعال در مدارس.
8- بررسی آسیب های ارتباطی بین والدین - فرزندان و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
9- بررسی مسائل و مشکلات برنامه های آموزش خانواده در مدارس استان اردبیل.
10- آموزش و پرورش استان اردبیل در چهار برنامه ی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (قوت ها، ضعف ها و راهکارها)
11- بررسی میزان تأثیر گذاری آموزشگاههای علمی آزاد و کلاسهای خصوصی درعملکرد تحصیلی دانش آموزان سوم متوسطه(شبه آزمایشی)
12-  بررسی موانع جذب و نگهداشت نوآموزان و دانش آموزان استثنایی در درون نظام آموزشی تا پایان دوره های تحصیلی
13- بررسی وضعیت مطالعه در بین معلمان و دانش آموزان استان و شناسایی عوامل مرتبط با آن.
14- بررسی وضعیت موجود فعالیت های فرهنگی و هنری مدارس و شناسایی موانع مشارکت فعال دانش آموزان در آن.
15- نیاز سنجی رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش در مناطق و نواحی استان.
16- بررسی موانع ارزشیابی مستمر و راه های تقویت اجرای مطلوب آن
17- راههای اشاعه و تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف در مدارس استان.

دبیرخانه شورای تحقیقات سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل

 

 

  • اولویت های پژوهشی شورای تحقیقات سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل در سال 1385

1- بررسی میزان آشنایی دانش آموزان سوم راهنمایی و سوم متوسطه ی استان با احکام سیره ی عملی پیامبر اعظم (ص) به تفکیک جنسیت و مناطق .
2- بررسی تنوع سئوالات و شبهات اعتقادی و اخلاقی دانش آموان و میزان توانایی معلمان و مربیان در پاسخگویی به آنها .
3- ارزیابی عملکرد آموزشی و تربیتی معلمان ابتدایی به روش پرلز و تیمز(مطالعات بین المللی پیشرفت سواد خواندن و سواد علوم و ریاضی).
4- بررسی اثرات عدم تخصیص به موقع منابع مالی به آموزش و پرورش استان و ارائه ی راهکارهای عملی.
6-آسیب شناسی روابط معلمان و دانش آموزان دوره ی متوسطه .
6- مطالعه ی تطبیقی راه های موثر جذب و نگهداری سواد آموزان در کلاس های سواد آموزی .
7- مطالعه ی روش های تدریس در کلاس های چند پایه و ارایه الگوی مناسب (اسنادی و کتابخانه ای).
8- مطالعه ی فراتحلیلی عوامل و موانع مرتبط با افزایش خلاقیت دانش آموزان با تاکید بر عوامل درون سازمانی .
9- مطالعه ی تطبیقی عوامل مرتبط با موفقیت دانش آموزان در کنکور سراسری در مناطق مختلف استان .
10- بررسی علل تفاوت رتبه درصد قبولی استان در دوره ی متوسطه در مقایسه با دوره های آموزش ابتدایی و راهنمایی .
11-بررسی میزان مشارکت واجدین شرایط و میزان موفقیت شرکت کنندگان در المپیادها و عوامل موثر بر آنها.
12-مقایسه ی عملکرد واقعی با استاندارد در زمینه ی پوشش تحصیلی کودکان واجب التعلیم ابتدایی و عوامل موثر در بالا و پایین بودن آن.
13- بررسی مقایسه ای میانگین نمرات دروس ریاضی ، فارسی ، دینی ، و زبان انگلیسی دوره ی متوسطه استان با استاندارد کشوری و عوامل موثر بر بالا یا پایین بودن آن.
14 – بررسی وضعیت پروژه های عمرانی آموزش و پرورش استان اردبیل.
15- بررسی کمی و کیفی مأموریت ها و بازدیدها ی کارشناسان سازمان از نواحی و مناطق و بالعکس.
16- بررسی کمی و کیفی جلسات و همایش های متشکله در سازمان آموزش و پرورش و نواحی و مناطق.
17- بررسی وضعیت ساماندهی نیروی انسانی بر اساس سیستم بکفا در آموزش و پرورش استان اردبیل و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن.
18 – بررسی میزان مطابقت وضعیت کادر اداری و مدیران مدارس با شرایط احراز آن پست ها .
19 – اقدام پژوهی ( پژوهش در عمل) ویژه ی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش که در برنامه ی معلم پژوهنده شرکت نموده و امتیاز لازم را کسب نمایند، در زمینه های مربوط به فرایند یاددهی – یادگیری ، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و مسائل تحصیلی آنان ، روشهای نو و ابتکاری در آموزش مفاهیم دینی ، ریاضی ، علوم و سواد خواندن– موضوعات مربوط به ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان – روشهای نو و ابتکاری در استفاده از فناوری اطلاعات و تکنولوژی آموزشی در تدریس - موضوعات مربوط به فرایند کلاس درس ( نحوه ی استفاده از همکاری سایر دانش آموزان ، پویایی گروه) - روشهای نو و ابتکاری در آموزش مهارتهایی نظیر حل مسئله و استدلال به دانش آموزان و پرورش خلاقیت آنان – روشهای نو و ابتکاری در شناسایی مسائل عاطفی و رفتاری دانش آموزان و ارائه ی راه حل - موضوعات مربوط به مدیریت مدارس ( بررسی مسائل و راه حل ها) ، مواردی از قبیل : ارتقاء مشارکت اولیاء دانش آموزان در اداره ی امور مدرسه ، بهبود فرایندهای مدیریت مدرسه ، ارزشیابی عملکرد دبیران و روش های بهبود نظارت بر فعالیتهای آنان ، ارتقاء جو مدرسه – موضوعات مربوط به بهبود فرآیندهای مدیریتی و اداری برای مسئولین ،کارکنان و کارشناسان اداری.

 

 اولويت هاي پژوهشي شوراي تحقيقات سازمان آموزش وپرورش استان اردبيل در سال 1384
1ـ ميزان تحقق اهداف شوراي معلمان وراههاي فعال كردن آن
2ـ مطالعه‌ي اسنادي ميزان پايبندي معلمان نسبت به اصول علمي طراحي آزمو‌‌‌‌‌ن‌هاي پيشرفت تحصيلي
3ـ بررسي مقايسه‌اي عملكردعوامل‌‌انساني‌‌مدارس راهنمايي‌مجري طرح احياء نقش‌‌‌‌راهنمايي ومشاوره ‌اي معلم باسايرمدارس دررابطه با بهبود رفتار با دانش آموزان
4ـ بررسي وضعيت موجود كلاس هاي چند پايه وارايه‌ي‌الگوهاي مناسب
5 ـ بررسي و طراحي الگوي مناسب جذب دانش آموزان براي ورود به رشته هاي هنري در هنرستانها
6 ـ موانع بازاريابي محصولات توليدي هنرستانهاوچگونگي رفع آن
7 ـ بررسي ميزان آشنايي دانش آموزان پيش دانشگاهي ازشرايط وضوابط ورود به دانشگاه
8 ـ بررسي ميزان وچگونگي استفاده از آزمايشگاهها وكارگاهها درمدارس راهنمايي ومتوسطه
9 ـ مقايسه‌ي عملكرد مديران انتخابي باانتصابي درآموزشگاههاي استان
10 ـ بررسي راههاي تامين منابع جديد مالي در آموزش وپرورش استان
11 ـ بررسي ميزان موفقيت اجراي مدارس لازم التوجه درمدارس استان
12 ـ مخاطب شناسي وطبقه بندي بازماندگان ازتحصيل وعوامل مرتبط باآن دراستان
13 ـ فرصت ها ، امكانات، تهديدها وموانع آموزش ازراه دور دراستان
14 ـ مطالعه‌ي اسنادي وضع موجود سامان دهي معلمان وارايه‌ي الگوي مطلوب
15 ـ مطالعه‌ي اسنادي وضع موجود سامان دهي دانش آموزان وارايه‌ي الگوي مطلوب 
16 ـ مطالعه‌ي اسنادي وضع موجود سامان دهي تجهيزات آموزش وپرورش وارايه‌ي الگوي مطلوب
17 ـ بررسي وضعيت موجود تجهيزات دررشته هاي فني وحرفه اي وكاردانش ومقايسه‌ي آن بااستانداردهاي موجود به تفكيك شهرستان
18 ـ بررسي روشهاي استفاده‌ي بهينه از تجهيزات ومواد آموزشي موجود درمدارس ابتدايي استان
19 ـ شيوه‌هاي‌افزايش‌مهارت‌نوشتاري‌دانش‌‌آموزان‌پايه‌هاي چهارم وپنجم ابتدايي درماده‌ي درسي انشاء
20 ـ بررسي‌ ميزان كارآيي طرح تك شيفتي شدن مدارس متوسطه‌ي استان درسالتحصيلي84 ـ83
21 ـ موضوعات تخصصي گروههاي آموزشي وپژوهشي پژوهشكده‌ي تعليم وتربيت استان وپايان نامه هاي مرتبط كارشناسي ارشد ودكتري دانشگاهها (به صورت موردي)

 

 

 
صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك