صفحه اصلي نقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
دوشنبه ٣١ تير ١٣٩٨
موقعیت : صفحه اصلی > پژوهشکده خانواده و مدرسه 
پژوهشکده خانواده و مدرسه

 

 معرفي پژوهشكده خانواده و مدرسه

اهميت خانواده در سرنوشت فرد و اجتماع و کارکردهاي متنوع آن از يک‌سو و تأثير دگرگون کننده تحولات اجتماعي و تکنولوژي ‌دهه‌هاي اخير بر روي ساختارهاي اجتماع و انديشه و رفتارهاي انسان و خانواده ضرورت مطالعات و پژوهش‌هاي مستمر علمي را در حوزه مسائل خانواده و آموزش و پرورش را نمايان مي‌سازد. اين دو نهاد از جمله نهادهايي هستند که تحت تأثير يكديگر قرار دارند و در عين حال متأثر از مسائل جامعه، سياست، اقتصاد و فناوري هستند. نحوه تعامل خانه و مدرسه از ديرباز موضوع مشترک خانواده و نظام آموزش و پرورش بوده است. تأسيس پژوهشکده خانواده و مدرسه به دنبال پاسخ به اين نياز در سطح آموزش و پرورش و خانواده مي‌باشد.

تاريخچه

به منظور تحکيم پيوند دو نهاد خانواده ‌و ‌آموزش و پرورش و شناسايي راه کارها و الگوهاي تعامل خانواده و آموزش و پرورش از زمان تأسيس انجمن اوليا و مربيان، واحد پژوهش نيز راه‌اندازي شد و به تدريج به منظور تحقق بهتر اهداف مورد نظر و به‌ويژه ايجاد کانون تفکر، پژوهشکده خانواده و مدرسه وابسته به سازمان مرکزي انجمن اوليا و مربيان با اخذ موافقت اصولي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري فعاليت رسمي خود را در سال 1376 آغاز نمود و سرانجام در مورخ 27/1/1384 موافقت قطعي خود را از شوراي گسترش آموزش عالي با عنوان پژوهشکده اوليا و مربيان (خانواده) وابسته به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش دريافت کرد و فعاليت‌ها و ماموريت‌هاي خود را تا سال1390 با گروه‌هاي پژوهشي خود (گروه پژوهشي آموزش خانواده، گروه پژوهشي راهنمايي و مشاوره خانواده و گروه پژوهشي جامعه‌شناسي خانواده) ادامه داد. در اين سال با ادغام پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در سازمان پژوهش ‌و ‌برنامه‌ريزي آموزشي در عنوان پژوهشكده و گروهاي پژوهشي آن تغييراتي حاصل گرديد و عناوين پژوهشكده خانواده و مدرسه، گروه پژوهشي آموزش خانواده و جامعه‌‌شناسي، گروه پژوهشي راهنمايي و مشاوره و روان‌شناسي خانواده و گروه پژوهشي مشاركت‌‌ها و ارتباطات به تصويب هيأت امناي اين سازمان رسيد كه هم اكنون اين گروه‌ها فعال و مشغول انجام وظايف هستند.

هدف

 انجام پژوهش‌هاي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي پيرامون مسائل خانواده و مدرسه و ارائه راه‌كارهايي در زمينه بـرقراري ارتبـاط بين خـانواده و مدرسه و نـحوه مشـاركت اوليا در فعاليت‌هاي تربيتي و آموزشي مي‌باشد.

وظايف

* تعیین اولویت‌های پژوهشی ازطریق نیازسنجی در قلمروهای مختلف (آموزش خانواده و جامعه‌شناسی، راهنمايي، مشاوره و روانشناسي و مشارکت‌ها و ارتباطات خانواده و مدرسه)

*انجام طرح‌هاي پژوهشي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي (پیرامون خانواده و مسایل آن، ارتباط خانه و مدرسه، انجمن اولیا و مربیان)

*تدوين و توليد مقاله، ارایه و چاپ آنها در مجلات معتبر و كنفرانس‌هاي ملي و بين‌المللي براساس یافته‌های پژوهشی

*تاليف و ترجمه كتاب (پیرامون خانواده و مسایل آن، ارتباط خانه و مدرسه، انجمن اولیا و مربیان)

*برگزاري همايش‌هاي‌علمي، نشست‌ها و ميزگردهای‌علمي- تخصصي، كارگاه‌هاي آموزشي و پژوهشي، كرسي‌هاي علمي و ترويجي

*راهنمايي، مشاوره، نظارت و ارزيابي كتاب‌ها، مقاله‌ها، پايان‌نامه‌ها، گزارش‌هاي پژوهشي، پيشنهاده‌های پژوهشی و اقدام پژوهي‌ها مرتبط با وظایف پژوهشکده

*شركت در جلسات شوراها، كميته‌ها و كارگروه‌ها با توجه به ماموریتهای پژوهشکده

*تنظیم و تدوين گزارش‌های تحلیلی، پيشنهادهاي كاربردي مبتنی بر یافته‌های پژوهش و ارایه آن سازمان‌های ذیربط

*تعامل و مشاركت با انجمن‌هاي علمي، دانشگاه‌ها، مراكز علمي و پژوهشي، دستگاه‌هاي اجرايي داخلي و خارجي

*حمايت از پايان نامه‌هاي دكتري و ارشد پیرامون مسایل خانواده و مدرسه

*انتشار فصلنامه خانواده و پژوهش

*تشکیل بانک اطلاعات پيرامون تعامل خانواده و آموزش و پرورش جهت تسهيل در امر دسترسي محققين به منابع مطالعاتي و پژوهشی

ریاست(سرکار خانم دکتر قدسی احقر)

شورای پژوهشی

دكتر قدسي احقر، دكتر عبدالحميد رضوي، دكتر عبدالعظيم حكيمي، دكترعبداله شفيع‌آبادي،‌ دكتر ولي‌اله فرزاد، دكتر محمود برجعلي، دكتر قربانعلي سبكتكين‌ريزي، دكتر ليلا فتحي و دكتر خدابخش احمدي

گروه‌هاي پژوهشي

گروه پژوهشي راهنمايي و مشاوره خانواده

 

گروه پژوهشي آموزش خانواده و جامعه‌شناسي

 

 گروه پژوهشی مشارکت‌ها و ارتباطات

 فصلنامه خانواده و پژوهش             

 

گزارش عملکرد

دورنگار: 88311008-021

نشانی پایگاه اینترنتی: www.rie.ir

پست الکترونیکی: ript@ire.ir

 

 

 

 

صفحه اصلي |تماس با ما|پست الكترونيك