جستجو در وب سايت
جهت جستجوی کلمات در بخشهای متفاوت وب سايت از جمله اخبار ، مقالات ، ياداشت روز ، انجمن ها و ...
اوقات شرعي
آب و هوا
weather.ir is down
عضویت در سرویس خبری

آمار بازدیدکنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه : 6158
بازديدکنندگان امروز : 518
کل بازديدکنندگان : 13620159
بازديدکنندگان آنلاین : 3
زمان بارگزاری صفحه : 0/1875 ثانیه
موقعیت : صفحه اصلی > دبيرخانه شوراي نظام پيشنهادها > گزارش فعالیت ها و مصوبات > اهم مصوبات 

ملت ایران در بیست و دوم بهمن حجت را بر همه تمام کرد.مقام معظم رهبری

اهم مصوبات

 

بسمه تعالي

 
    
*مصوبات اولين جلسه شورا در روز يكشنبه مورخ 30/1/88
 
1-جلسه شوراي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها هرهفته در روزسه شنبه ازساعت  16 الي 18 در اتاق شماره 12 (واقع در ضلع جنوبي ساختمان)پژوهشگاه برگزارمي گردد.
 
2-محلي به عنوان دبيرخانه تعيين گردد.
 
3-جناب آقاي كيا موضوع پرداخت پاداش ها و حق الزحمه دوره ي قبل كه هنوز معطل مانده را پيگيري و توصيه فرمايندكه اين موضوع در اسرع وقت به انجام رسد.

 
*مصوبات  دومين جلسه شورا در روز يكشنبه مورخ 6/2/88
 
1. نمون ‌برگ شماره‌ي يك - ارائه‌ي پيشنهاد با همكاري اعضا مورد بررسي قرار گرفت.
 
2. فراخوان نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها نيز با اصلاحات لازم نهايي شد و جهت تايپ و تكثير و همچنين درج در سايت پژوهشگاه در اختيار دبيرخانه قرار گرفت.
 


 * مصوبات سومين جلسه شورا در روز يكشنبه مورخ 15/2/88  
    
  1-نسخه نهايي نمون برگ شماره يك – ارائه ي پيشنهاد مورد تأييد قرار گرفت .

2-  شيوه نامه هاي كميته هاي كارشناسي موردبررسي واصلاح قرارگرفت وتأييدنهايي آن به منظورهماهنگي وهمخواني آن بامحتواي مصوبات شوراي ستادتحول اداري به جلسه بعدموكول شد.
 

 
*مصوبات چهارمین جلسه شورا در روز سه شنبه  مورخ 22/2/88
 
1- شیوه نامه کمیته کارشناسی شورای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات نهائی گردید.
     
2- مقررگردید جهت مشخص شدن نحوه و روند امور شورا آئین نامه داخلی تهیه و طراحی شود.
 
3- پیشنهاد شد شیوه نامه دستگاههای دیگر ادارات نیز مطالعه شود.

 
 
*مصوبات پنجمین جلسه شورا در روز سه شنبه مورخ 29/2/88
 
شیوه نامه کمیته اجرائی شورای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها بررسی و به تائید نهائی اعضاء رسید و مقررگردید بند 8 شیوه نامه کمیته اجرائی نیز در شیوه نامه کمیته کارشناسی اعمال گردد و همچنین مقررگردید آقای مخاطب باهماهنگی خانم کاظمی پیش نویس کاربرگ ارزشیابی پیشنهادها را طراحی و در جلسه آینده ارائه نمایند.

 

*مصوبات ششمین جلسه شورا در روز سه شنبه مورخ 5/3/88
 
کار برگ ارزشیابی پیشنهاد، پس از بحث و تبادل نظر اعضاء به تصویب رسید و مقرر گردید که  این فرم کلی تر و مختصر شود و موارد مشابه آن حذف گردد.
 

 
*مصوبات هفتمين جلسه شورا درروزسه شنبه مورخ 12/3/88
 
كاربرگ مربوط تعيين روش وميزان پاداش دهي به پيشنهادات موردبحث وتبادل نظراعضاءقرارگرفت ونحوه امتيازدهي نيزبه تأييداعضاءرسيد.
 

 
*مصوبات هشتمين جلسه شورادرروزسه شنبه مورخ 19/3/88
 
1-كاربرگ ارزشيابي پيشنهاد، مجدداًموردبررسي قرارگرفت وبااعمال تغييراتي به تأييداعضاي شورارسيد.
 
2-مقررگرديدپيش نويس شيوه نامه كميته فرهنگي توسط آقاي مخاطب تهيه ودرجلسه آينده مطرح شود.
 
3-گزارش مختصري ازروندكارشورا درسايت پژوهشگاه قرارگيرد.

 
 
*مصوبات نهمين جلسه شورادرروزسه شنبه مورخ 2/4/88
 
1-شكل نهايي كاربرگ ارزشيابي پيشنهادموردتأييدقرارگرفت .
 
2-شيوه نامه كميته ي فرهنگي موردبازنگري و اصلاح قرارگرفت .
 
3-آقاي محمد مخاطب مسئول كميته فرهنگي ،آقاي عبرت اله  وحداني  مسئول كميته اجرائي  و خانم مريم كاظمي مسئول كميته ي كارشناسي تعيين شدند.
 

 
*مصوبات دهمين جلسه شورادرروزسه شنبه مورخ 9/4/88
 
1-شيوه نامه كميته هاي فرهنگي ،اجرايي وكارشناسي كه درجلسات قبل به تصويب رسيده بودبه امضاي اعضاي شورارسيد.
 
2-بانك داوران جهت كارشناسي پيشنهادات واصله توسط خانم كاظمي ارائه گرديد.
 
3-سيزده موردپيشنهادهاي واصله تعيين داورشدند.

 
 
*مصوبات يازدهمين جلسه شورادرروزسه شنبه مورخ 23/4/88
 
1-شيوه نامه هاي كميته هاي فرهنگي ،اجرايي وكارشناسي طي نامه اي به تأييدرياست محترم پژوهشگاه رسيد.
 
2-مقررگرديدجهت نحوه پرداخت پاداش دهي براساس نظر رياست محترم پژوهشگاه شيوه امتيازدهي سازمان هاي ديگرنيزاستعلام گردد.
 
3-آئين نامه داخلي شوراموردبررسي قرارگرفت .
 

 
*مصوبات دوازدهمين جلسه شورا درتاريخ 6/5/ 88
 
1-آئين نامه داخلي شورابه تأييدنهائي اعضاءرسيد.
 
2-تعيين داورپيشنهادهاي واصله به دبيرخانه شورا

 
 
*  مصوبات سيزدهمين جلسه شورا در روز سه شنبه مورخ 3/6/88
 
در ابتدا دبير محترم جلسه جناب آقاي حكيمي، ياد و خاطره مرحوم فرهودي را گرامي داشتند و از خداوند متعال طلب مغفرت و رحمت براي ايشان و همسر محترمشان در اين ماه مبارك نمودند و ذكر صلوات و فاتحه براي روح آن مرحومين قرائت شد.
 
-اعضاي پيشنهادي رؤساي كميته‌هاي اجرائي و فرهنگي، برابر دستورالعمل شورا به تصويب رسيد و مقررگرديد رئيس كميته كارشناسي نيز اعضاي پيشنهادي خود را در جلسه آينده معرفي نمايند..
 
2-برنامه هاي كميته فرهنگي كه توسط رئيس كميته مذكور تهيه شده بود در جلسه مطرح و پس از اصلاحات لازم به تصويب رسيد.
 
3-در خصوص 3 پيشنهاد واصله به دبيرخانه شورا، داورها جهت بررسي پيشنهادها تعيين شدند و مقرر گرديد جهت  داوري به كميته كارشناسي ارسال شود.
 

 
*مصوبات چهاردهمين جلسه شورا در روز سه شنبه مورخ 17/6/88
 
1-فعال سازي و بروز رساني محتواي سايت پژوهشگاه با موضوعيت اطلاع رساني فعاليت هاي شوراي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها جزء فعاليت هاي كميته فرهنگي مي باشد.
 
2- اعضاي كميته‌ كارشناسي توسط مسئول اين كميته پيشنهاد و به تائيد اعضاء رسيد .
 
3- كميته كارشناسي گزارش نتايج داوري پيشنهادهاي بررسي شده را  اعلام نمودند و پس از بررسي امتيازات مكتسبه، پيشنهادهايي كه از حد نصاب امتياز تعيين شده كمتر بوده از روند بررسي شورا خارج، پيشنهادهاي پذيرفته شده نيز مشخص و داور سوم برخي از پيشنهادها كه نياز به تعيين داور داشتند با موافقت اعضا ء انتخاب گرديدند.
 

 
*مصوبات پانزدهمين جلسه شورا در روز سه شنبه مورخ 7/7/88
 
1-بنا به پيشنهاد دبير محترم كميته و موافقت رئيس شورا سركار خانم دكتر نيك صفت مقرر گرديد جناب آقاي حكيمي به عنوان نماينده مديران و جناب آقاي مخاطب به عنوان دبير جلسه و همچنين قرار شد آقاي بيژن دارائي بر اساس امتيازات مكتسبه در راي گيري به عنوان عضو اصلي شورا در جلسات آينده حضور داشته باشند.
 
2- مقرر گرديد فايل بانك اطلاعات مربوط به نظام پيشنهادات در سايت پژوهشگاه جهت اطلاع رساني و ارتقاء اطلاعات همكاران جهت ارائه پيشنهادات كاربردي و سازنده در سطح پژوهشگاه فعال گردد .
 
3- سطح بندي امتيازات پيشنهادات پذيرفته شده به شكل : سطح 1. ساده ساده  سطح 2. ساده بديع  سطح 3. داراي شاخص استدلال  سطح 4  .فني و تخصصي  سطح 5.  فني تخصصي فراگير، تعيين شد و همچنين قيد گردديد كه پيشنهادات رد شده در مرحله  سطح‌بندي مطرح نمي‌شوند.
 

 
*مصوبات شانزدهمين جلسه شورا در روز سه شنبه مورخ 28/7/88
 
1-مقررگرديد پيشنهادات سطوح 1 و2 در جلسات شورا بررسي و پيشنهادات داراي سطح 3 به بالا جهت داوري به سركار خانم كاظمي مسئول كميته كارشناسي ارسال گردد .
 
2-  امتيازهاي تعيين شده  به شرح : سطح 1 داراي  1 امتياز / سطح 2 داراي  5/1 امتياز / سطح 3 داراي 5/2 امتياز / سطح 4 داراي 5/3 امتياز / سطح 5 داراي 4 امتياز مي باشد كه پس از بحث و تبادل نظر به تصويب شورا رسيد ، كه در پي اين مصوبه مقرر گرديد موارد فوق طي نامه اي به تائيد رياست محترم پژوهشگاه به عنوان رئيس شورا جهت نحوه اعمال امتيازدهي فوق در فرم ارزشيابي كاركنان رسانده شود.
 

 
*مصوبات هفدهمين جلسه شورا در روز شنبه مورخ 23/8/88
 
- مقررگرديد كتاب نظام پيشنهادات جهت ارائه به گروه ها و واحدهاي پژوهشگاه تهيه و جهت مطالعه در اختيار همكاران قرار گيرد.

 

© کليه حقوق اين سايت طبق قوانين نرم افزاری مربوط به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مي باشد.