صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
جمعه ٠٣ بهمن ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > پژوهشكده كودكان استثنايي > اعضای هیئت علمی و کارشناسان پژوهشی پژوهشکده کودکان استثنایی > محمدحسن حسني شلماني 
محمدحسن حسني شلماني

مشخصات فردي
·              نام و نام خانوادگي: محمد حسن حسني  شلماني
·       آدرس: خ. انقلاب، خ. برادران مظفر، ساختمان شماره5 آموزش‌وپرورش، پژوهشكده كودكان استثنايي
 
سوابق تحصیلی:
·         لیسانس کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید چمران اهواز
·         فوق لیسانس سنجش و اندازه گیری(روانسنجی) از دانشگاه ازاد اسلامی تهران
·         دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران(در حال انجام پایان نامه )
 
سوابق اداري:
·         آموزگار و دبير در مدارس گيلان و تهران
·         كارشناس اداره آموزش و پرورش شهر تهران
·         كارشناس سازمان آموزش وپرورش استثنايي كشور
·         كارشناس برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي
·         كارشناس پژوهشي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
 
فعاليت هاي آموزشي و تدريس
·         تدريس دروس آمار توصيفي،استنباطي،سنجش و اندازه گيري،اقتصادآموزش وپرورش،مديريت آموزشي ،روش تحقيق در دانشگاههاي آزاد اسلامي ،پيام نور ،موسسه عالي پژوهش و برنامه ريزي وتربيت معلم
 
فعاليت هاي پژوهشي
·         پایان نامه فوق لیسانس:تهیه واستاندارد سازی آزمون سبک مدیریت مدیران آموزش و پرورش.
·         انجام پژوهش با موضوع " ارتباط میان ویژگیهای شخصیتی و گروه خون "چاپ شده درمجله علوم پزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز شماره 72.
·         همکاری در طرح ارزشیابی و آموزش طراحان سوالات استانها و گذراندن دوره تامین مدرس ارزشیابی توسط اداره ارزشیابی وزارتخانه آموزش وپرورش.
 
ترجمه و تاليف كتاب
·         تالیف کتاب سنجش و اندازه گیری در سال 86 .
·         تالیف کتاب آمار توصیفی در مراحل چاپ.
·         ترجمه کتاب parametric & nonparametric  correlation  
 

مقالات ارائه شده در سمينارها

·         مقاله با عنوان"   تاثير تلفيق هوش هيجاني و معنوي برآموزش فلسفه براي كودكان"   در  همايش سلامت معنوي و تعميق تربيت اسلامي با همكاري حوزه و آموزش و پرورش.
 
صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك