صفحه اصلي نقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
يکشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٨
موقعیت : صفحه اصلی > اخبار 
اخبار > " مروري بر مؤلفه‌هاي برنامه هاي درسي دوره پيش دبستاني و دوره اول ابتدايي(زبان آموزي و علوم تجربي) در نگاهي جهاني"


  چاپ        ارسال به دوست

گزارش نشست علمی-تخصصی با عنوان:

" مروري بر مؤلفه‌هاي برنامه هاي درسي دوره پيش دبستاني و دوره اول ابتدايي(زبان آموزي و علوم تجربي) در نگاهي جهاني"

نشست علمی گروه مبانی برنامه ریزی درسی پژوهشکده برنامه درسی و نوآوری‌های آموزشي از ساعت 14 تا 17.30 روز چهارشنبه مورخ 97/12/22 در سالن جلسات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برگزار گردید.

بخش نخست این جلسه به تحلیل برنامه درسي و سياست‌هاي دوره پیش دبستاني از جوانب مختلف در نگاهي بين المللي اختصاص داشت. در این بخش دکتر سید علی خالقی نژاد با تکیه با نظریه نظام های بوم شناختی عوامل اثرگذار برحرکت کودک به سمت تربیت یافتگی را دسته بندی نمود و سپس برنامه‌های درسی پیش دبستانی در اکوسیستم فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی را مورد توجه قرار داد و از 12 شکل برنامه درسی پیش دبستانی سخن گفت. سپس چالش‌های برنامه‌درسی و حوزه های یادگیری پیش دبستاني مورد توجه قرار گرفت. در ادامه اظهارات و ارائه ديدگاه، در قالب مطالعه تطبیقی به شرح سیاست های آموزش و مراقبت کودکی در کره جنوبی، ایتالیا و ایران پرداخته شد و در نهایت جمع بندی از مباحث صورت گرفت. از نگاه ایشان از جمله راهکارهای مناسب برای توسعه و بهبود کیفیت دوره پیش دبستانی در ایران، برنامه‌ریزی برای نیروی انسانی پیش دبستانی، پیمایش های مداوم ملی برای دریافت دیدگاه های مربیان، مشارکت والدین در فرایند برنامه‌ریزی درسی، ارتباط نزدیک با متخصصان برنامه های درسی، وجود دفتری برای تضمین کیفیت و ارزشیابی مداوم از برنامه درسی پیش دبستانی (اجرا و دستاوردها) ، بازنگری سند راهنمای برنامه درسی و فعالیت های آموزشی و پرورش، و در دسترس قراردادن برنامه های درسی برای همه (اشاعه) است.

در بخش دوم مولفه های برنامه درسی علوم تجربی دوره اول ابتدایی توسط دکتر زهرا مهربان مورد بحث قرارگرفت. ایشان نخست از سه شکل برنامه درسی قصد شده (مقاصد خاص در سند یا مواد برنامه درسی)، برنامه درسی اجرا شده (فرآیند واقعی آموزش و یادگیری و برنامه درسی در عمل)، برنامه درسی کسب شده ( نتایج یادگیری یادگیرندگان) صحبت به‌ميان آورد.  در ادامه ایشان منطق و اهداف ، رویکردهای محتوایی، ارزشیابی علوم را در کشورهای استرالیا 2015، سنگاپور 2014، انگلستان 2013، نیوزیلند 2014، اونتاریو 2008،  کره جنوبی 2008 را به صورت جداگانه معرفی کرد و در هر بخش نیز ویژگی‌های مشترک را احصاء و به تحلیل تفاوت‌های و شباهت ها این عناصر مشترک بین ایران و کشورهای یاد شده پرداخت. در بخش بررسي محتوايي علوم درنظام‌هاي اموزشي مختلف نقد جدی ایشان به کتاب درس علوم دوره ابتدایی، حجم انبوه موضوع هایی بود که برای آموزش به دانش آموزان ایرانی انتخاب شده است و کاهش موضوع های مطرح شده و سبک سازی برنامه درسی علوم دوره ابتدایی، پیشنهاد ایشان بود.  

در بخش سوم، دکتر نادر سلسبیلی به بحث راجع به مؤلفه هاي برنامه درسي زبان آموزي در مدارس ابتدايي درنگاهي جهاني پرداخت. ایشان لازمه اثربخش شدن برنامه هاي زبان آموزي را درگيرشدن متخصصان(حرفه‌اي ها)، سياست‌ها، مواد آموزشي، و رويّه‌هايي می‌داند كه به راه‌هايي پيچيده بايكديگر تعامل مي‌كنند و با مدارس و محيط آموزشي نيز بسيار مرتبطند. ذكرشداين رويّه هاي زبان‌آموزي در خلاء بدست نمي آيند و متضمن كارتجربي و ازمايشي قابل توجه در مراكز برنامه ريزي و تعامل دائم با مدارس و فضاي آموزش ابتدايي است. اين برنامه‌ها در محيط هايي به اجرا در مي آيند و پايدار مي‌شوند كه آن رويّه ها را حمايت مي كنند، ارتقاء مي دهند و تقويت مي كنند و ابعاد چندي را شامل مي‌شود. ازجمله: نحوه ارزيابي، روش آموزش، زمان آموزشي؛  برنامه‌هاي آموزش و محتواي مواد آموزشي؛   گروه‌بندي و زمان‌بندي‌آموزشي [برنامه‌ريزي‌اجراي‌آموزش]؛  آموزش‌هاي متمايز و تفكيك‌شده [ويژه] برحسب نيازهاي دانش‌آموزان‌؛   رويّه هاي آموزشي و اداره كلاس درسي؛   تحول و توسعه حرفه‌اي[معلمان و كادر مدرسه]؛ رويّه هاي مديريتي [وسازمان دادان كلاسي]؛  توجه به شرايط محلي و بستر فرهنگي و بومي ؛  نحوۀ‌درگيرشدن، انگيخته‌شدن و كوشش والدين و جامعه محلي، و بالاخره داشتن زباني علمي مناسب در تبيين برنامه زبان آموزي و ارتقادهنده دانش و روش زبان اموزي درمدارس. در ادامه، ایشان ذكر كرد برنامه درسي خواندن و مهارتهاي زباني از دوره كودكستاني تا كلاس سوم، آموزشي نظامدار و صريح و حمايتي تشخيص دهنده [نسبت به خطاهاي نوآموزان] را در موارد زير فراهم مي‌كند:

آگاهي واج شناختي، شناخت آواها و تلفظ‌ها، رمزگشايي، مهارت حمله به كلمه، هجي كردن و املاي درست، شناخت واژگان، روان شدن در خواندن، مهارت هاي درك مطلب، مهارت‌ها و راهبردهاي گوش كردن و صحبت كردن، مهارت‌ها و راهبردهاي نوشتاري و كاربرد آنها.

 ايشان، در ادامه، بعضي ويژگي هاي مرتبط با اصول و هدف هاي برنامه زبان اموزي دوره ابتدايي را مطرح كرد. چون تاكيد برشفاهي بودن و معناداربودن زبان آموزي، كودك مدار بودن و مبتني بر كاركرد بودن، داشتن فرصت براي مفاهمه و ارتباطات متنوع، تاكيد بر خوشي با هدف لذت بردن از زبان و ادبيات، تقويت‌ كنندة تخيل، ‌حل‌مسئله و كنجكاوي‌ دانش‌آموز، و وجود استاندارد ملي آموزش براي درس زبان آموزي فارسي. در ادامه ويژگي هاي ديگر مولفه هاي برنامه درسي زبان اموزي در نگاهي جهاني مطرح گرديد. از جمله ويژگي‌هاي محتوايي (برای مثال: تناسب داشتن و درگيرشدن دانش آموز، محتواي زبان در خدمت كاركرد اجتماعي و تعامل اجتماعي، داشتن فرايندي ‌روا و‌معتبر‌ در انتخاب مواد آموزشی،و ...). سپس، ويژگي هاي روشي و پداگوژيكي ذكرشد (برای مثال: تعامل‌برانگيز‌بودن كلاس درس، داشتن  انتظارات‌علمي و‌اجتماعي كه به خوبي مقرر و مستقر شده و به صراحت آموزش داده شود، اتصال‌قوي بين‌آموزش،‌ رفتار و ‌برنامه‌درسي؛ حمايت كننده بودنِ محيط كلاس درس/ مدرسه)؛ ازديگر ويژگي هاي روشي كه ذكر شد: انگيزش دهندگي معلم، فرصت‌هاي همدرسي؛ تدريس در قالب مراكز يادگيري؛ نقش معلم انتخاب فعاليت هايي است كه ارزشمند هستند؛ تاكيد بر بارش‌مغزی و بنا‌‌کردن یک فکر بر روی ایده‌های دیگران؛  تمريناتي چون ايفاي نقش، بازگو كردن و بازسازي داستان‌هاي‌ تصويري و بالاخره تاكيد بر مولفه صحبت‌كردن. در مورد مولفه موقعيت ها و فعاليت هاي يادگيري (برای مثال، بنيادكردن زبان شفاهي كافي و مناسب و موقعيت‌هاي مبتني برآن؛ تشويق سخن‌گفتن و گوش دادن:- هنرهاي نمايشي. - شعر و سرود دسته جمعي - تعامل در گروه كوچك - داستان‌گويي و ...؛ برنامه ريزي تجربيات زباني از نوع تعاملي؛ موقعیت‌ها و فرصت‌های یادگیری مبتنی‌بر افسانه و داستان‌پردازی و‌مسائلي که مورد علاقه کودکان است؛ فرصت‌هاي فراوان براي شنيدن و تمرين مجموعه لغات[واژگان] جديد؛  خواندن داستان با صداي بلند و بحث در مورد آن، بازگو كردن داستان شنيده شده؛ فرصت‌هايي براي انتخاب‌كردن آنچه مي خواهند درباره اش بنويسند؛ در محيطي غني، دانش آموزان درگير در يك مجموعه متنوع گسترده‌اي از فعاليت‌ها مي شوند.در مورد مولفه زمان‌بندي و مكان و فضاي آموزش ( ازجمله محیط‌کلاس راحت و‌تسهیل‌کنندة فعالیت‌های چندگانه‌دانش‌آموزان باشد، اختصاص‌حداقل2.5 ساعت آموزشي روزانه به آموزش مهارتهاي‌زباني؛ شکل‌دادن فضای‌مناسبی برای آموزش و استفاده از محیط بیرون از کلاس؛ تاكيد بر رويكردي كل‌نگر، كلاس باخنده و شوخي همراه است؛ غوطه‌ور شدن در‌يك محيط‌ِغني زباني كه مواد مورد‌علاقه كودك را به ‌نمايش مي‌گذارد؛ فضای مساعد و حمایت کننده از فعالیت های نوآورانه. در مورد مولفه مواد و منابع آموزشي(برای مثال، مجموعة متنوع و گسترده‌ای از کتابها و منابع ادبی در كلاس درس زبان آموزي؛ استفاده از متن‌ها و كتاب‌هاي تصويري، توجه به داستانهاي چند فرهنگي،‌ سبك‌هاي مختلف و مناسب سن كودك؛ مجموعه متنوعي از مواد آموزشي. كتاب قرائتي اضافي، مواد ياددهي اضافي ترميمي؛ استفاده از موسیقی و یا ديگر رسانه های هنری در زمان تدریس فارسی؛ خواندن كتاب‌هاي داستان خوب شناخته شده‌. درانتها در مورد بستر اجراء نيز نكاتي تشریح شد و به نقد وضعیت موجود زبان آموزی در مدارس با تکیه بر این مباحث پرداختند.

در انتهای جلسه، پرسش‌ و پاسخ در خصوص راهنمای برنامه و فعالیت های آموزشی و پرورشی پیش دبستانی، زمان مناسب برای زبان آموزی، مسائل آموزش زبان در مناطق دوزبانه، نحوه‌ي انتخاب محتواي زبان آموزي و استانداردهای برنامه درسی علوم ابتدایی و ديگر موارد مرتبط با مباحث مطرح شده، از سوی حاضران و در تعامل با سخنرانان برگزار گردید.

علاقمندان اسلایدهای ارائه شده در این نشست را میتوانند در فایل ضمیمه مشاهده نمایند.دانلود فايل : ppt_neshast_22_esfand.pdf ( 2346KB )


١٠:٢٠ - يکشنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٧    /    شماره : ١٤٥٩٤    /    تعداد نمایش : ٤٦٥


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
صفحه اصلي |تماس با ما|پست الكترونيك