صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
جمعه ٠٣ بهمن ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > سايت هاي مرتبط 
سايت هاي مرتبط
 
لیست پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

انستیتو بیوفیزیك و بیوشیمی www.ibb.ut.ac.ir

بنیاد ایران شناسی www.iranologyfo.or.ir

پژوهش: بانک تحقيقات و پروژه هاي دانشجويي کشور http://www.pejohesh.com

پژوهشکده امور اقتصادی www.eri.ir

ایردن "پایکاه دندان پزشکی ایرانیان " www.irden.com

پژوهشکده باقر العلوم www.hawzah.net/Per/Marakez/bagher

پژوهشکده بين‌المللی تاريخ اجتماعی http://www.iisg.nl/meca/index-fa.php

پژوهشکده حوزه و دانشگاه www.hawzah.net/Per/Marakez/hozedan/hozedan.htm

پژوهشکده علوم شناختي http://www.iricss.org/Pages/default.aspx

پژوهشکده قرآن و عترت http://tasnim.ir/html

پژوهشکده مطالعات راهبردي www.risstudies.org

پژوهشکده مطالعات راهبردي(پايگاه خبري) http://www.rissna.ir/index.asp

پژوهشكده آمار www.src.ac.ir

پژوهشكده صنعت نفت www.ripi.ac.ir

پژوهشكده غيرانتفاعي توسعه مديريت كاربردي ايران http://www.mdii.org

پژوهشكده كودكان استثنایی www.riec.ac.ir

پژوهشكده مطالعات آموزش و پرورش http://www.rie.ir

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله www.iiees.ac.ir

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ihcs.ac.ir

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی www.isca.ac.ir

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی www.iict.ir

دانشکده امور اقتصادی www.sea.ac.ir

دانشکده پست و مخابرات www.ictfaculty.ir

دانشکده علوم قضایی و امور اداری www.fjs.ac.ir

دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه

http://www.ipis.ir/IPIS/IPIS.asp?URL=http://www.ipis.ir/IPIS/NewsDetail.asp?ID=642

شبكه اطلاعات صنعتی ایران www.iranindustry.org

فرهنگستان زبان و ادب فارسي www.persianacademy.ir

مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی www.jduniversity.ac.ir

مؤسسه آموزش عالی سجاد مشهد www.sadjad.ac.ir

مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی www.ashrafi.ac.ir

مؤسسه آموزش عالی شیخ بهایی www.shbu.ac.ir

مؤسسه مطالعات دریای خزر www.caspianstudies.com/

مؤسسه نبی اكرم (ص) قم www.ucna.ac.ir

مدرسه عالي شهيد مطهري http://www.motahari.ac.ir

مرکز آموزش عالی فنی مهندسی شهيد باهنر www.shtcb.ac.ir

مرکز اطلاع‌رساني تحقيق و توسعه ايران http://www.irdic.ir

مرکز اطلاع‌رساني تحقيق و توسعه ايران http://www.irdic.ir

مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جموری www.css.ir

مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما www.hawzah.net/Per/Marakez/sedasima

مرکز پژوهشهاي مجلس www.majlis.ir/mhtml

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن www.bhrc.ac.ir/phome.htm

مرکز تحقيقات سياست علمي کشور http://www.nrisp.ac.ir

مرکز تحقیقات صدا و سیما www.rcirib.ir

مرکز تحقیقات علمی مجمع جهانی تقریب مذاهی اسلامی www.hawzah.net

مرکز تحقیقات علوم پایه www.irost.com

مرکز تحقیقات مخابرات ایران www.itrc.ac.ir

مرکز ترجمه قرآن کریم www.hawzah.net/Per/Marakez/quran

مرکز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه http://www.psrc.ac.ir/persian

مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری www.causar.gov.ir

مركز آموزش مدیریت دولتی www.smtc.ac.ir

مركز اسناد انقلاب اسلامي www.irdc.org

مركز اطلاعات ساختمان و مسكن www.icic.gov.ir

مركز اطلاعات نمايشگاه غذائي و كشاورزي ايران www.iranagrofood.com

مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري www.css.ir

مركز تحقيقات بين المللى ژنتيك ايران www.nrcgeb.ac.ir

مركز تحقیقات تعلیم و تربیت www.eaier.sch.ir

مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى www.farsi.noorsoft.org

مركز مدارك و اطلاعات علمی ایران www.irandoc.ac.ir

مركز مطالعات سايبر ژورناليسم http://www.ertebatat.net

منجي: پژوهشکده انتظار نور http://monjee.com/news

موسسه آموزش عالی آزاد فناوران تهران www.fanavaran.org

موسسه آموزش عالي غير انتفاعي صدر المتالهين www.sadra.ac.ir

موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني www.qabas.net

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی www.imps.ac.ir/indexfa.htm

موسسه مطالعات آمريکاي شمالي و اروپا وابسته به دانشگاه تهران

http://inaes.ut.ac.ir/Home/indexf.php

موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران http://www.iichs.org

موسسه مطالعات راهبردي فن‌آوري اطلاعات http://www.irit.ir

موسسه مطالعات ملي (درباره هويت و هويت ملي) http://www.rinsweb.org

موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش

 

http://www.sdil.org/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=75&pageid=148

 

موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي http://www.ir-psri.com

موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي http://www.ir-psri.com

موسسه مطالعات و پژوهشهاي گمرک و تجارت http://www.irancustoms.com

موسسه مطالعات و پژوهشهاي وزارت بازرگاني http://www.itsr.ir

موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي وابسته به دانشگاه تهران

http://www.isrs-ut.com/farsi/index.htm

موسسه مطالعات و تحقيقات بين‌المللي تهران http://www.did.ir

موسسه مطالعات و تحقيقات زنان http://www.iwsr.org

موسسه مطالعات و تحقيقات فناوری

http://www.irost.org/persian/academic/index.asp?id=5&code=1

موسسه مطالعات و تحقيقات مبين http://mobinsun.ir

موسسه مطالعاتی انديشه سياسی اقتصادی http://ispet.ir/html/index.php


 

صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك