صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
شنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > امور پژوهشی استان ها > استان لرستان 
استان لرستان

 

اولويتهاي پژوهشي سال  1384:
 
 
بررسي ميزان شناخت معلمان ابتدايي از اختلالات يادگيري دانش آموزان استان لرستان 
بررسي نقش آموزش مهارت شغلي  (حرفه آموزي )در جذب بي سوادان وبهبود زندگي آنان در استان لرستان
بررسي ميزان شيوع و علل خشونت در دانش آموزان استان لرستان وارائه راهكارهاي مقابله با آن
راهكارهاي توسعه وتعميق فعاليتهاي مكمل وفوق برنامه در مدارس استان لرستان
شناسايي راههاي افزايش پايبندي دانش آموزان به رعايت مقررات انضباطي ، آموزشي وتربيتي مدرسه
بررسي ميزان امنيت رواني دانش آموزان استان لرستان ونقش آن در پيشرفت تحصيلي آنان
راههاي ايجاد تفكر انتقادي دربين دانش آموزان استان لرستان
آسيب شناسي رابطه معلم ودانش آموزدر مدارس متوسطه استان لرستان
بررسي ميزان هم نوايي الگوهاي رفتاري مدرسه وخانواده ورابطه آن باعملكرد تحصيلي دانش آموزان استان لرستان 
بررسي شيوه هاي آشنا سازي دانش آموزان دوره متوسطه باحقوق شهروندي
بحران هويت دربين دانش آموزان  وراههاي مقابله با آن
شناسايي موانع بكارگيري ارزشيابي كيفي در مدارس وارائه راهكارهاي مناسب
مقايسه ميزان پيشرفت يادگيري سواد آموزان در كلاس هاي آزاد ومراكز جامع يادگيري محلي استان لرستان
راهكارهاي مناسب جهت مشاركت دانش آموزان در امور عام المنفعه
بررسي وضعيت بينايي و شنوايي دانش آموزان دوره هاي تحصيلي ابتدايي و راهنمايي استان لرستان
مطالعه تطبيقي وضعيت مدارس استان لرستان با استانداردهاي آموزشي
روشهاي كيفيت بخشي به ساعات درس هنر و تربيت بدني در مدارس استان لرستان
راههاي گسترش فرهنگ سلامت جسماني در بين دانش آموزان استان لرستان
بررسي نقش مسابقات فرهنگي و هنري در رشد خلاقيت دانش آموزان استان لرستان
شناسايي موانع مشاركت بخش خصوصي در آموزشهاي مهارتي كاردانش و ارائه پيشنهادهاي لازم جهت رفع آنها
بررسي ميزان اثر بخشي برگزاري دوره  اقدام پژوهي در رشد حرفه اي معلمان استان لرستان
بررسي ميزان اثر بخشي فرايند مشاوره و هدايت تحصيلي دانش آموزان سال اول متوسطه استان لرستان

صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك