صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
سه شنبه ٣٠ دی ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > امور پژوهشی استان ها > استان ايلام 
استان ايلام

    

اولویت های پژوهشی سال 1389 سازمان آموزش و پرورش استان ایلام
     

اولویت های پژوهشی سال 1388 سازمان آموزش و پرورش استان ایلام :

1.آسيب شناسي فرآيند ارتباطي معلم و دانش آموز در دوره متوسطه و ارائه راهكارهاي بهبود آن.

2.بررسي علل  عدم مشاركت اولياي دانش آموزان در امورمربوط به انجمن اولياو مربيان مدارس.

3. راهكارهاي ايجادانگيزه وتقويت روحيه پژوهش هاي علمي دربين دانش آموزان.

4.بررسي علل و عوامل موثر در عدم استفاده دانش آموزان ازخدمات مشاوره اي.

5.تاثير بازيهاي رايانه اي بر وضعيت علمي و تربيتي دانش آموزان.

6.بررسي ميزان رعايت هنجارهاي اجتماعي  توسط دانش آموزان دوره متوسطه و پيش دانشگاهي استان.

7. بررسي وضعيت جشنواره خوارزمي دراستان وتاثير آن درروندپيشرفت تحصيلي دانش آموزان.

8.بررسي علل وعوامل كم توجهي مديران ،اوليا ومربيان ودانش آموزان به ساعات درس هنر وانشاءدردوره ابتدايي وراهنمايي.

9. بررسي مقايسه اي اثر رقابت فردي ورقابت گروهي درپيشرفت تحصيلي(به روش نيمه تجربي).

10. بررسي تاثير نظام آموزش ازراه دور بروضعيت تحصيلي دانش آموزان استان.

11.بررسي وشناسايي موانع توسعه آموزش هاي فني ومهارتي دختران دوره متوسطه.

12.بررسي مصاديق امر به معروف و نهي از منكر وراهكارهاي ترويج آن در حوزه هاي آموزشي و پرورشي.

13. بررسي نحوه فعاليت كانونهاي ورزشي استان و ميزان استقبال دانش آموزان از كانون هابا توجه به اجراي طرح خودگردان.

14.بررسي ميزان سرمايه اجتماعي (اعتماداجتماعي ،مشاركت اجتماعي وارتباطات)دربين دانش آموزان دوره متوسطه.

15. ارزشيابي عملكرد پرورشي مدارس متوسطه استان.

16.بررسي عملكرد كانون هاي فرهنگي ،تربيتي ودارالقرآن هاي استان.

17. بررسي روشهای ارتقاء سطح معرفت دينی دانش آموزان استان.

18. بررسي ميزان شيوع آسيب هاي ورزشي درميان دانش آموزان ورزشكار دوره متوسطه.

19.شناسايي آثار ونتايج مسابقات فرهنگي ،هنري دانش آموزان.

20.بررسي ميزان سرمايه اجتماعي (اعتماداجتماعي ،مشاركت اجتماعي وارتباطات)دربين معلمان استان.

21.بررسي نيازهاي شغلي و تخصصي مديران مياني و پايه در حوزه مديريتي مربوط جهت ارتقاء سطح كارايي و اثربخشي آنان درآموزش وپرورش استان.

22.بررسي عملكرد نيروهاي نهضت سواد آموزي  شاغل درآموزش وپرورش.

23. ارزيابي عملكرد شوراي آموزش وپرورش شهرستان ها ومناطق.

24. تحليل نياز سنجي اولويتهاي پژوهشي آموزش وپرورش استان (گزارش مطالعاتي).

 

عناوین اولویت های پژوهشی سال 1385 سازمان آموزش و پرورش استان ایلام

الف : عناوين اولويت ها


1.ميزان انعطاف كاركنان اداري آموزش و پرورش استان در مقابل تغييرات (ساختار، عملكرد ، نيروي انساني ) 
 
2.بررسي الگوهاي مرجع رفتاري دانش آموزان دوره متوسطه استان ايلام
 
3 .تحلیل مقایسه ای کارآیی بخش خصوصی و دولتی در حیطۀ فعالیتهای خدماتی آموزش و پرورش
 
4 .بررسی وضعیت موجود تجهیزات عمومی مدارس استان ایلام و مقایسه آن با استانداردهای کشوری
 
5 .ميزان اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر ارتقای سلامت روانی دوره آموزش عمومي
 
6 .نگرش دانش آموزان دوره راهنمايي نسبت به بهداشت بلوغ
 
7 .شناسايي راهكارهاي مؤثر در ترغيب دانش آموزان به شركت در نماز جماعت مدارس
 
8 .بررسي مقايسه اي  انتظارات دانش آموزان دوره  راهنمائي ومتوسطه از مربيان پرورشي
 
9 .نوع شناسی معلولیتهای دانش آموزان استثنایی و رابطه آن با ویژگیهای خانوادگی والدین
 
10.ميزان برخورداري  كاركنان اداري  سازمان آموزش وپرورش استان از تفكر سيستمي
 
11.دیدگاه معلمان ومديران نسبت به طرح ارزشيابي توصيفي در مدارس مجري دوره ابتدائي
 
12  .تعيين سهم عوامل مختلف در افت تحصیلی دانش آموزان دوره هاي راهنمائي تحصيلي  ومتوسطه
 
13.بررسی نگرش معلمان به طرح ارتقاء شغلی فرهنگیان
 
14.بررسی میزان و موارد استفادۀ کارکنان اداری از فناوری IT
 
15.بررسی میزان سواد دیجیتالی کارکنان آموزشي دوره متوسطه و راهنمایی استان ایلام
 
16 .موانع کاربست یافته های پژوهشی در آموزش و پرورش استان ایلام
 
17.میزان موفقیت طرح کرامت از دیدگاه مدیران و معلمان ابتدایی مدارس  مجری  طرح
 
18 .ميزان اثر بخشي گروههای آموزشی دوره عمومی ومتوسطه
 
 
19.بررسي مقايسه اي عملكرد مديران انتخابي و انتصابي دوره  هاي سه گانه ازديدگاه معلمان ،دبيران و مربيان
 
 
20.موانع توسعه متوازن رشته هاي فني و حرفه اي و كار دانش در استان ايلام
 
21 .تاثير اجراي طرح مدارس لازم التوجه در كيفيت آموزشي و پرورشي دبيرستان ها
 
22 .مقایسه وضعیت تحصيلي  و اختلال رفتاری دانش آموزان دیرآموز و عادی مدارس ابتدایی استان ایلام
 
23.بررسي مقايسه اي ميزان گرايش به پژوهش و مطالعه دربين دبيران علوم انساني و علوم پايه دوره متوسطه
 
24 .ميزان هماهنگي روش هاي تربيت ديني در خانه و مدرسه
 
25 .شناسائي شيوه هاي نوين گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دوره متوسطه استان ايلام
 
26.ميزان تحقق اهداف طرح بهسا در آموزش و پرورش استان ايلام
 
27.علل تقدم هدفهاي اداري بخشي بر هدف هاي سازماني در ميان كاركنان اداري 
 
 
ب :گزارش هاي مطالعاتي
 
1.موانع استفاده از فناوری ها نوین اطلاعاتی در فرایند تدریس
 
2 .میزان تاثیر گذاری طرح های لازم التعلیم و باز مانده از تحصیل دختران در ایجاد فرصت های آموزشی
 
3 .پيامدهاي مسئولیت تضامنی همکاران در بانکها
 
4 .راهبردهای حفاظت فیزیکی در آموزش و پرورش
 
5 .بررسی عملکرد شوراهای آموزش و پرورش
 
6 .نیازسنجی آموزشی دبیران دوره راهنمایی

 
 
 
عناوین اولویت های پژوهشی سال 1384 سازمان آموزش و پرورش استان ایلام
1 – میزان هماهنگی روش های تربیت دینی در خانه و مدرسه
2 – راه های ارتقای بهره وری ، حفظ و نگهداری اموال مدا رس
3 – بررسی موانع توسعه و نگهداری فضای سبز در واحدهای آموزشی
4 – زمینه یابی امکان اجرای مدرسه محوری در آموزش و پرورش استان ایلام
5 – تعیین پایگاه اجتماعی دانش آموزان ورودی کنکور 84 و هنرستان ها
6 – عوامل موثر در توسعه و نهادینه کردن فعالیت های مکمل (خارج از کلاس) دوره راهنمایی از دیدگاه مجریان و دانش آموزان
7 – بررسی نگرش کارکنان آموزشی نسبت به عملکرد کارکنان اداری
8 – بررسی میزان رضایت معلمان و مدیران مناطق از طرح انتخاب مدیر توسط معلمان
9- بررسی میزان مشارکت دانش آموزان در امور مدرسه و راه های افزایش آن
10-  تعیین پایگاه اجتماعی ،اقتصادی معلمان استان ایلام
11_ بر رسی نیاز های اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر دوره ی متوسطه 
12- بررسی موانع مشارکت زنان (شاغل در آموزش وپرورش)در پذیرش مشاغل مدیریتی
13- بررسی شیوه های ارتقاء کیفیت اموزشی و پرورشی دوره های تحصیلی (گزارش )
14- بر رسی عملکرد مراکز یادگیری محلی نهضت سواد آموزی و تاثیر ان در روند جذب بی سوادان
15- بررسی میزان تاثیر گذاری طرح های لازم التعلیم و باز مانده از تحصیل دختران در ایجاد فرصت های اموزشی (گزارش)
16- بررسی دیدگاه فرهنگیان نسبت به طرح ارزشیابی و شیوه های بهبود آن
17- بررسی میزان تناسب آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی هنرستان ها با نیاز های بازار کار
18- موانع کار آفرینی در بین هنرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش از دیدگاه عوامل آموزشی
19- بررسی میزان کارآیی مشاوران دبیرستان ها در حل مشکلات سازشی دانش آموزان
20- تاثیر اجرای طرح مدارس لازم التوجه در کیفیت آموزشی و پرورشی دبیرستان ها
21- بررسی راه های افزایش مشارکت اولیاء دانش آموزان در فرایند تعلیم و تربیت
22-  میزا ن تاثیر فعالیت گروه های آموزشی بر کیفیت آموزشی و پرورشی در مدارس
23- میزان  فرسودگی شغلی معلمان و عوامل موثر بر آن 
24 – بررسی میزان آگاهی مربیان  پیش دبستانی از نیازهای آموزشی کودکان
25- شناسایی عوامل بازدارنده تفکر خلاق در مدارس
26- راه های بهبود روند آموزش و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش اموزان در درس ریاضی
27- بررسی تاثیر نظام آموزش از راه دور در ارتقای تحصیلی فراگیران
28- بررسی مقایسه ای ناهنجاری های قامتی دانش اموزان دوره ی راهنمایی استان ایلام
29 – بررسی شاخص های موثر بر درس تربیت بدنی (فضا،تجهیزات،نیروی انسانی)در مدارس استان ایلام
30 – بررسی تاثیر مذاکرات ارشادی و سیر مطالعاتی بر داوطلبان استخدام و اشتغال
 
صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك