صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
شنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > امور پژوهشی استان ها > استان زنجان 
استان زنجان

   

عناوين اولويت هاي پژوهشي سال 1389 سازمان آموزش و پرورش استان زنجان
     
   

عناوین اولویت های پژوهشی سال 87 سازمان آموزش و پرورش استان زنجان  

   

عناوین اولویت های پژوهشی سال 86 سازمان آموزش و پرورش استان زنجان  :

 

 عناوین اولویت های پژوهشی سال 85 سازمان آموزش و پرورش استان زنجان 21/5/1385 

محور 1 :
عناوین اولویتهای پژوهشی مربوط به ابعاد تربیتی و سوادهای دهگانه :

سواد علمي
1 - روشهای تقویت مهارتهای تفکر در بین دانش آموزان .
2 - راهکارهای عملی کاهش افت تحصیلی دانش آموزان در دروس مختلف دوره های تحصیلی.
3 - بررسی میزان اثرگذاری کلاس های کنکور و تقویتی آموزشگاههای علمی آزاد در میزان قبولی داوطلبین دردانشگاه ها.
4 - بررسی و مقایسه میزان موفقیت دانش آموزان شاهد مدارس شاهد با طرح پراکنده در دوره متوسطه.
5- روشهای عملی افزایش میزان حضور دانش آموزان شاهد در کلاسهای تقویتی.
6 – شناسایی و تعیین شاخص های مدرسه بهره ور در دوره های مختلف تحصیلی.
7 - راهکارهای افزایش بهره وری در مدارس شبانه روزی استان زنجان
8 - مقایسه عملکرد دانش آموزان فارغ التحصیل شده از مدارس خاص با مدارس عادی .
9 - بررسی وضعیت اجرای ارزشیابی مستمرو راهکارهای عملی بهبود آن .
10 - روشهای ارتقاء سطح کیفیت آموزش دروس مختلف در آموزش عمومی.
11 - روشهای کیفیت بخشی به فعالیتهای آموزشی و پرورشی در کلاسهای چند پایه.
12 - روشهای فعال سازی آزمایشگاهها و کارگاههای موجود در مدارس.
13 - راهکارهای عملی افزایش بینش پژوهشی در بین مدیران ، معلمان و کارشناسان آموزش و پرورش استان زنجان.
14 - راهکارهای عملی افزایش میزان مشارکت معلمان در برنامه های معلم پژوهنده استان زنجان .
15- راهکارهای عملی کاربست یافته های پژوهشی در آموزش و پرورش استان زنجان.
16 – راهکارهای عملی آموزش مهارتهای مطالعه و پزوهش در بین دانش آموزان .
17 - فراتحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه بانوان فرهنگی در دو دهه اخیر .
18 – بررسی میزان توانایی علمی و حرفه ای مشاوران در خصوص خدمات مشاوره ای .
19 - راهکارهای عملی افزایش استقبال بی سوادان از برنامه های سواد آموزی .

سواد معنوي

1 -راهکارهای تقویت گرایش دانش آموزان نسبت به آموزه های دینی در دوره های مختلف تحصیلی .
2 - بررسی میزان اثربخشی برنامه آموزش قرآن در دوره مقدماتی و روشهای ارتقاء آن.
3 – راههای تقویت شناخت دانش آموزان با سنت و سیره معصومین و اولیای دین .

سواد فرهنگي هنري

1 - روشهای بهبود اثر بخشی فعالیت های مکمل فوق برنامه در مدارس استان.
2 – روشهای تقویت احساس تعهد نسبت به فرهنگ ، آداب و سنن جامعه مطلوب در بین دانش آموزان.
3 – راهکارهای تقویت استعدادهای هنری دانش آموزان در مدارس .
4 – ارزیابی میزان اثر بخشی مسابقات فرهنگی – هنری در رشد ابعاد شخصیتی دانش آموزان .


سواد اجتماعي

1 - شیوه های تقویت مهارتهای زندگی در دانش آموزان دوره های تحصیلی و دانشجویان مراکز تربیت معلم
2 - شیوه های عملی تقویت تعامل اولیاء و مربیان در جهت ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش.
3 - شیوه های تقویت سازگاری اجتماعی کودکان دیر آموز در مدارس عادی.
4 - سنجش میزان هویت اجتماعی دانش آموزان .
5 – روشهای عملی فعال سازی شوراها ، انجمن ها و تشکل های دانش آموزی .
6 – راهکارهای عملی افزایش میزان گرایش زنان فرهنگی به فعالیت های اجتماعی خارج از محیط کار.


سواد سياسي

1 - راهکارهای تقویت شناخت دانش آموزان با قانون اساسی و اصول آن .
2 - راهکارهای تقویت روحیه حفظ وحدت و یکپارچگی جامعه وامنیت ملی در بین دانش آموزان.
3 - راهکارهای افزایش شناخت دانش آموزان با اهمیت انتخابات و نقش آرای عمومی در جامعه.

سواد اقتصاد حرفه اي

1 - بررسی میزان کارآیی بیرونی هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش .
2 - شیوه های ارتقاء کیفیت آموزشهای فنی و حرفه ای و کاردانش .
3 –ارزیابی میزان اثر بخشی برنامه های هفته مشاغل آموزش و پرورش .
4 - ارزیابی کیفی فرهنگ یادگیری در مراکز تربیت معلم .
5 - بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه کاری فرهنگیان وارائه روشهای مناسب برای افزایش آن .
6 - روشهای عملی افزایش انگیزه شغلی در بین نیروهای ( آموزش و توانبخشی ) شاغل در آموزش و پرورش استثنایی .
7 - راهکارهای تشویق معلمان با تحصیلات عالی ( فوق لیسانس و بالاتر ) به ماندگاری در آموزش و پرورش .
8 - ارزیابی بهره وری مراکز تربیت معلم و ارائه راهکارهایی برای افزایش آن .


سواد زيست - محيطي


1 - راهکارهای تقویت روحیه حفظ محیط زیست در بین دانش آموزان .
2 - شیوه های تقویت دانش جغرافیایی دانش آموزان نسبت به استان محل زندگی خود .
3 - راهکارهای عملی آموزش الگوهای بهینه مصرف ( انرژی ، آب، برق ... ) برای دانش آموزان .


سواد بهداشتي


1 - بررسی وضعیت بهداشت و تغذیه دانش آموزان و راهکارهای تقویت آن.
2 - روشهای افزایش نشاط و شادابی در بین دانش آموزان .
3 - مطالعه سلامت هیجانی در دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی و دانشجویان مراکز تربیت معلم و شیوه های بهبود آن.
4 - راهکارهای ایجاد نگرش مثبت دانش آموزان و کارکنان نسبت به شاخص های سلامت.
5 - بررسی اثر بخشی طرح سنجش سلامت دانش آموزان پایه اول استان زنجان.
 6 - ارزیابی میزان اثر بخشی طرح پیشگیری مدرسه محور اعتیاد در دوره آموزش عمومی .
7 – بررسی میزان اثربخشی درمانهای شناختی – رفتاری در اختلالات اضطرابی مراجعین کلینیک مشاوره سازمان آموزش و پرورش استان زنجان .
8 – ارزیابی میزان اثر بخشی فعالیتهای پرورشی و تربیت بدنی در مدارس دوره های مختلف تحصیلی .
9 – راهکارهای افزایش میزان موفقیت دانش آموزان استان زنجان در مسابقات قهرمانی کشور .
10 – راهکارهای عملی افزایش گرایش کارکنان آموزش و پرورش به ورزشهای همگانی .


سواد فن آوري

1 - راهکارهای افزایش سطح بکار گیری فناوری اطلاعات در سیستم اداری و آموزشی.
2 - روشهای تقویت روحیه استفاده از فن آوریهای جدید در بین دانش آموزان .
3 - روشهای توسعه جنبش نرم افزاری و تولید علم در بین معلمان و دانش آموزان .

سواد ميان فرهنگي

1 - شیوه های آموزش احترام به تفاوت ها ، تنوع قومی ، فرهنگی و زبان در بین دانش آموزان .
2 - روشهای آشنایی دانش آموزان با پدیده جهانی شدن و پیامدهای آن.
3 - راههای تقویت روحیه حساسیت به حقوق بشر و دفاع از آن .


محور 2 :
عناوین اولویتهای پژوهشی مربوط به مسائل اداری و اجرایی سازمان :

1- روشهای افزایش میزان تحقق اهداف آموزش و پرورش در دوره های مختلف تحصیلی .
2 - شناسائی روشهای عملی اجرای برنامه های تحول اداری در آموزش و پرورش استان زنجان .
3- راهکارهای عملی افزایش مشارکت سازمانها و دستگاه های اجرائی استان با آموزش و پرورش .
4- بررسی راهکارهای عملی تحقق اهداف برنامه پنجساله چهارم توسعه در سازمان آموزش و پرورش استان زنجان .
5- ارزیابی نحوه ساماندهی نیروی انسانی در سازمان آموزش و پرورش استان زنجان براساس استانداردهای
سیستم بکفا .
6- بررسی و تحلیل تحولات نیروی انسانی ( ورود ، خروج ، بازنشستگی و از کارافتادگی ) در سازمان آموزش و پرورش
استان زنجان پنجساله سوم .
7 - راهکارهای افزایش مدت زمان ماندگاری عاملین ذیحسابی در مناطق و نواحی تابعه استان .
8 - راهکارهای عملی کاهش هزینه های جاری در سازمان آموزش و پرورش استان زنجان .
9 - روش های عملی ساماندهی ماموریتهای درون و برون استانی .
10 - روشهای ساماندهی به نیروهای مازاد در آموزش و پرورش استان زنجان .
11 - بررسی عوامل مؤثر در شکاف نگرشی بین نیروهای اداری و آموزشی .
12 - راهکارهای عملی ارتقاء سطح کیفیت سرویس ایاب و ذهاب ویژه دانش آموزان .
13- روشهای ساماندهی و افزایش کیفیت خدمات مراکز آموزشی- رفاهی و خانه های معلم و درمانگاه های
فرهنگیان .
14- تهیه مجموعه آثار، دیدگاهها و زندگی نامه پیشکسوتان فرهنگی استان زنجان .
15- مقایسه عملکرد بخش خصوصی و دولتی در ارائه خدمات به سازمان آموزش و پرورش(امور نقلیه، نگهداری
ساختمانها و تأسیسات ، بیمه … ).
16- بررسی و تحلیل عملکرد گروه های آموزشی مراکز تربیت معلم در سال تحصیلی 85- 84.
17- راهکارهای عملی افزایش اثر بخشی دوره های آموزشی کوتاه مدت فرهنگیان .
18- نیازسنجی از مشاوران درباره مباحث علمی و مهارتهای اساسی مشاوره
19 -طراحی و ارائه الگوی مناسب مشاوره در دوره راهنمائی .
20- راهکارهای افزایش کیفیت برنامه های هدایت و نظارت آموزشی .
21 - روشهای کیفیت بخشی به فعالیتهای معلمان راهنما .
22 - شیوه های جذب اولیاء دانش آموزان کلاس اول به کلاس های آموزش خانواده .
23 - راهکارهای عملی ساماندهی برنامه های آموزش و پرورش در کمک به دانش آموزان بی بضاعت .
24 – بررسی و تعیین قیمت تمام شده و هزینه سرانه دانش آموزی به تفکیک دوره های مختلف تحصیلی در
مناطق و نواحی تابعه استان زنجان .
25 - تحلیل میزان و تنوع تخلفات اداری کارکنان و ارائه راهکارهای عملی کاهش آن .
26- راهکارهای عملی افزایش مشارکت مسئولین محلی در بهبود فعالیت مراکز یادگیری محلی نهضت سواد
آموزی .
 

 

محورها و عناوین اولویتهای پژوهشی سال 84
شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان زنجان
 
تحقیقات کاربردی
الف - بهسازی مدیریت و ساختار:
1. موانع پذیرش مسئولیتهای مدیریتی در بین بانوان شاغل در آموزش و پرورش .
2. موانع تحول اداری در سازمان آموزش و پرورش استان زنجان.
3. راهکارهای عملی کاهش فعالیتهای موازی در آموزش و پرورش.
4. . تناسب وضعیت شغل با شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان زنجان .
5. تدوین شرح وظایف کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان زنجان و ادارات تابعه.
6. شیوه های ارتقاء سطح کیفیت آموزشهای فنی و حرفه ای و کاردانش.
ب – ارزشیابی عملکرد:
1. ارزیابی عملکرد شرکتهای خدماتی همکار با سازمان آموزش  و پرورش استان.
2. پیامد های سیاست بومی پذیری دانشجویان مراکز تربیت معلم.
3. تحلیل فرایند نظارت و راهنمایی آموزشی در آموزش و پرورش استان زنجان.
4. روشهای کاهش  افت تحصیلی دانش آموزان در دروس مختلف.
5. تحلیل هزینه اعتبارات آموزش برای همه ( EFA ) در سطح استان .
ج – برنامه ریزی درسی و آموزشی:
1. روشهای ارتقاء سطح کیفیت آموزش درس هنر در مدارس.
2. روشهای بهبود اثر بخشی فعالیتهای مکمل فوق برنامه در مدارس استان .
3. طبقه بندی و تحلیل گرایشهای هنری دانش آموزان  استان  ( با تأکید برهنرهای بومی ).
4. شیوه های انطباق آموزش از راه دور با توانائیها  و نیازهای دانش آموزان بازمانده از تحصیل.
5. راهکارهای تحقق اهداف برنامه آموزش  برای همه (   EFA )  در استان زنجان.
6. شیوه های متناسب سازی محتوای برنامه های آموزشی با نیازهای اجتماعی ، شغلی سواد آموزان .
7. روشهای افزایش میزان تحقق اهداف آموزش و پرورش در دوره های مختلف تحصیلی.
8. روشهای افزایش سطح کیفیت آموزش درس تربیت بدنی .
د – پژوهش:
1. راهکارهای ارتقاء سطح کیفیت تحقیقات درآموزش و پرورش .
2. راهکارهای  عملی افزایش بینش پژوهشی در بین مدیران و معلمان و کارشناسان .
3. راهکارهای عملی کاربست یافته های پژوهشی در آموزش و پرورش .
ه – مشارکت مردم در آموزش و پرورش :
1. راهکارهای افزایش سطح موفقیت شیوه هیئت امنایی اداره مدارس.
2. راهکارهای جلب مشارکت بخش خصوصی در آموزشهای فنی و حرفه ای و کاردانش.
و – توسعه منابع:
1. راهکارهای افزایش سطح کارآمدی مدیریت منابع در آموزش و پرورش استان زنجان ( منابع انسانی ، فیزیکی و اطلاعاتی ).
2. گرایش به نوآوری در میان مدیران ،کارکنان آموزشی ،اداری و عوامل موثر بر آن.
3. شیوه های بهبود هزینه اعتبارات در واحد های اداری و آموزشی.
4. تحلیل هزینه – فایده عملکرد مدارس غیر انتفاعی آموزش و پرورش استان زنجان .
5. راهکارهای ایجاد  هماهنگی بین میزان اعتبارات مصوب و نیازهای واقعی سازمان .
6. تحلیل سیر تحول در جابجایی نیروی انسانی( نقل و انتقالات ، بازنشستگی ، ورود و خروج در طول پنج سال اخیر ) .
ز – مهارتهای زندگی و تعامل اجتماعی:
1. راهکارهای تقویت  هویت اجتماعی در بین دانش آموزان استان زنجان.
2. تحلیل نقش  خرده فرهنگهای دانش آموزان در تحقق اهداف آموزش و پرورش.
3. روشهای تقویت  مهارتهای تفکر در بین دانش آموزان و معلمان .
4. راهکارهای ایجاد  نگرش مثبت  دانش آموزان و کارکنان نسبت به شاخصهای سلامت .
5. شیوه های تقویت سازگاری اجتماعی کودکان دیر آموز درمدارس عادی.
6. اثر بخشی طرح سنجش سلامت دانش آموزان پایه اول استان زنجان .
7. شیوه های عملی تقویت مهارتهای زندگی در بین  دانش آموزان و معلمان.
8. روشهای افزایش میزان نشاط و شادابی در بین معلمان و دانش آموزان.
9. روشهای افزایش سطح اعتماد دانش آموزان در مدارس.
ح – تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات (IT ,  ICT):
1. راهکارهای افزایش سطح بکارگیری فن آوری اطلاعات در سیستم اداری ،آموزشی ( نرم افزاری و سخت افزاری ).
ط – استانداردهای حرفه ای معلمان:
1.     شیوه های تقویت آموزش ریاضی و زبان انگلیسی در بین دبیران .
2. تحلیل سوالات امتحانی مدرسان مراکز تربیت معلم.
3. راهکارهای افزایش مهارتها و صلاحیت های حرفه ای مدیران مدارس.
4. روشهای افزایش سطح توانمندی معلمان در بکارگیری شیوه های جدید ارزشیابی.

تحقیقات عملی ( اقدام پژوهی )
1.     روشهای بهسازی عملکرد کانونهای ورزشی و تربیتی آموزش و پرورش استان زنجان.
2.     شیوه های ارتقاء سطح کیفیت دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت .
3.     راهکارهای عملی افزایش سطح کیفیت کلاسهای آموزش خانواده استان زنجان
4.     راهکارهای عملی کاهش  تخلفات اداری
5.     شیوه های ارتقاء سطح کیفیت فضاهای آموزشی ، ورزشی استان با توجه به  استانداردهای ملی.
6.     راهکارهای عملی افزایش استقبال بی سوادان از برنامه های سواد آموزی .
7.     راههای بهینه سازی اوقات فراغت دانش آموزان در فصل تابستان.
8.     راهکار های عملی تقویت رابطه مدرسه و خانواده.
9.     روشهای سازماندهی و فعال سازی کتابخانه های موجود در مدارس.
10.     روشهای ارتقاء سطح  کیفیت امکانات و خدمات بهداشتی در مدارس شهری .
11.     راهکارهای عملی ارتقاء سطح کیفیت سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان استان زنجان.
12.     راهکارهای سامان دهی به پرداخت حق الزحمه های اداری کارکنان شاغل در سازمان و ادارات تابعه .
13.     راهکارهای ترغیب دانش آموزان به ورزشهای صبحگاهی .
14.     راهکارهای ارتقای کیفیت فعالیت های گروهی مدارس مختلف  استان زنجان.
15.     روشهای تقویت علاقمندی و مشارکت دانش آموزان در اجرای برنامه های پرورشی .
 
تحقیقات نظر سنجی
1. نظر سنجی از معلمان استان زنجان در مورد عملکرد هسته گزینش استان .
2. نظر سنجی از فرهنگیان در مورد عملکرد شورای تحقیقات .
3. ارزیابی عملکرد معاونان پرورشی و مربیان امور تربیتی مدارس .
4. نظر سنجی از فرهنگیان در مورد برنامه معلم پژوهنده.
5. اثر بخشی طرح انتخاب مدیران توسط معلمان در دوره های مختلف تحصیلی.
صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك