صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
شنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > امور پژوهشی استان ها > استان همدان 
استان همدان

      

 • اولويتهاي پژوهشي سال 1385

  1 ـ راههاي توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در بين دانش آموزان
  2 ـ شناسايي معيارهاي مناسب در ارزيابي و انتخاب معلمان و مديران موفق
  3 ـ شيوههاي تقويت روحيه پژوهشگري و حس كنجكاوي در دانش آموزان
  4 ـ راههاي آموزش مهارتهاي اساسي زندگي به دانش آموزان دوره متوسطه
  5 ـ راههاي گسترش و تعميق فرهنگ پژوهش در عمل در آموزش و پرورش
  6 ـ شناسايي منابع درآمدي جديد در آموزش و پرورش
  7 ـ راههاي افزايش اثربخشي شوراهاي آموزش و پرورش
  8 ـ راههاي شناسايي و جذب بازماندگان از تحصيل در استان
  9 ـ آسيب شناسي دورههاي ضمن خدمت و ارائه راهكارهاي مناسب براي اثربخشي دوره ها
  10 ـ راهكارهاي كيفيت بخشي درس تربيت بدني در مدارس
  11 ـ راههاي بهبود املاي فارسي در دوره ابتدايي
  12 ـ راهكارهاي ارتقاء خلاقيت در دانش آموزان
  13 ـ راهكارهاي ارتقاء خلاقيت در معلمان
  14 ـ نيازهاي نيروي انساني بازار كار استان به منظور توسعه رشته هاي فني و حرفهاي و كاردانش
  15 ـ هنجاريابي آزمونهاي شخصيتي و رواني (مورد نياز كارشناسي مشاوره)
  16 ـ تأثير سبكهاي مطالعه بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
  17 ـ ميزان كارايي آموزشگاههاي آزاد فني و حرفهاي و جهاد كشاورزي در امر آموزشهاي مهارتي كاردانش
  18 ـ ميزان رضايت فرهنگيان از نحوه خدمات رساني واحدهاي رفاهي فرهنگيان و شناسايي زمينه هاي مناسب براي ارائه خدمات بهتر
  19 ـ راههاي ارتقاء مديريت نظام آماري در آموزش و پرورش استان
  20 ـ شناسايي نقاط قوت و ضعف نظام تحول اداري
  21 ـ راهكارهاي استفاده بهينه مربيان پرورشي از ساعات پرورشي
  22 ـ شيوه هاي كاهش رفتارهاي پرخطر در دانش آموزان
  23 ـ عوامل مرتبط با سلامت رواني دانش آموزان و راههاي افزايش آن
  24 ـ نگرش فرهنگيان نسبت به عملكرد گزينش و جذب معلمان
  25 ـ بررسي امكان سنجي آموزشهاي مجازي در استان
  26  ـ تأثير دوره هاي آموزش مهارتهاي حرفهاي در رشد مهارتهاي اجتماعي و اقتصادي دانش آموزان كم توان ذهني
  27 ـ راههاي افزايش بهداشت رواني كاركنان آموزش و پرورش استثنايي
  28 ـ راههاي افزايش انگيزه ادامه تحصيل در سوادآموزان
  29 ـ راههاي ترغيب آموزشياران به استفاده از روشهاي فعال در امر تدريس
  30 ـ راهكارهاي جذب دانش آموزان به كانونهاي دانش آموزي  اولويت‌هاي پژوهشي سازمان آموزش و پرورش استان همدان در سال 1384

  1 ـ راههاي افزايش نشاط و شادابي در دانش‌آموزان
  2 ـ الگوهاي مؤثر تدريس در آموزش زبان انگليسي به دانش‌آموزان
  3 ـ‌راههاي افزايش اميد به آينده در دانش‌آموزان
  4 ـ راههاي ترغيب معلمان به استفاده از روشهاي فعال تدريس
  5 ـ ارائه الگوهاي مناسب در آموزش مهارت‌هاي زندگي به دانش‌آموزان
  6 ـ بررسي الگوهاي ارزشيابي كيفي از كلاسهاي درس
  7 ـ عوامل مؤثر بر تقويت خلاقيت در مديريت آموزشگاهي
  8 ـ راههاي افزايش بهره‌وري در واحدهاي آموزشي
  9 ـ راههاي كيفيت بخشي به امور آموزشي و پرورشي دانش‌آموزان
  10 ـ راههاي افزايش انگيزه پژوهش در دانش‌آموزان
  11 ـ عوامل مرتبط با افسردگي دانش‌آموزان و راههاي كاهش آن
  12 ـ ميزان اثربخشي كلاس‌هاي جبراني، تقويتي و تكميلي
  13 ـنقاط ضعف و قوت اجراي آزمون‌هاي نهايي، هماهنگ و داخلي
  14 ـ موانع و مشكلات توسعه كمي و كيفي تكنولوژي آموزشي درمدارس
  15 ـ راههاي پيشگيري از ترك تحصيل دانش‌آموزان
  16 ـ عملكرد شوراي معلمان و شوراي مدرسه و راههاي افزايش اثربخشي آن
  17 ـ ميزان تأثير جشنواره‌هاي علمي و عملي در افزايش خلاقيت و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان
  18 ـ تحليل محتواي سوالات امتحاني آزمونهاي پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان
  19 ـ راههاي بهينه سازي جلسات مختلف در آموزش و پرورش
  20 ـ شناسايي و طبقه‌بندي بازماندگان از تحصيل و عوامل مرتبط با آن
  21 ـ بررسي ميزان مطالعه مجلات رشد توسط معلمان و تأثير آن در بهبود عملكرد آموزشي آنان
  22 ـ راههاي پيشگيري از غيبت دانش‌آموزان تجديدي در امتحانات شهريورماه
  23 ـ موانع و مشكلات برگزاري مسابقات آزمايشگاهي و كارگاهي در مدارس راهنمايي و متوسطه استان و نقش آن در بهبود عملكرد تحصيلي دانش آموزان
  24 ـ عوامل مرتبط با بدخطي دانش‌آموزان دوره ابتدايي و راهنمايي تحصيلي
  25 ـ راههاي تشويق و ترغيب دانش‌آموزان به صرف صبحانه
  26 ـ راههاي بهبود املاي فارسي در دوره ابتدايي
  27 ـ راه‌هاي كيفيت بخشي به كلاس‌هاي پيش دبستاني
  28 ـ شناسايي زمينه‌هاي بروز سوانح در مدارس ابتدايي و راههاي پيشگيري از آن
  29 ـ ميزان آشنايي دانش‌آموزان با بيماري ايدز و راههاي افزايش آگاهي آنان
  30 ـ راههاي جلب مشاركت نهادها و سازمان‌هاي خارج از آموزش و پرورش در ارائه آموزشهاي مهارتي و كاردانش
  31 ـ بررسي راههاي افزايش تعهد اجتماعي دانش‌آموزان دوره متوسطه
  32 ـ راههاي مؤثر گسترش ورزش همگاني در مدارس
  33 ـ بررسي وضعيت برنامه‌هاي آغازين روزانه مدارس و راههاي كيفيت بخشي به آن
  34 ـ موانع و مشكلات درس تربيت بدني در مدارس
  35 ـ ميزان گرايش دانش‌آموزان به سيگار و عوامل مرتبط با آن به منظور ارائه الگوهاي مناسب پيشگيري
  36 ـ نقش فعاليتهاي فوق برنامه در پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان
  37 ـ ارائه الگوي مناسب در پيش بيني و توزيع بودجه آموزش و پرورش استان همدان
  38 ـ شناسايي عوامل و زمينه‌هاي تبعيض بين فرهنگيان و تأثير آن در عملكرد آنها
  39 ـ شناسايي منابع درآمدي جديد در آموزش و پرورش
  40 ـ راههاي جذب سرمايه‌هاي فرهنگيان و ارزش افزوده آن
  41 ـ مسايل و مشكلات بازنشستگان وارائه راهكارهاي عملي براي پيشگيري و كاهش آن

  42 ـ ميزان انطباق تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي موجود در مدارس با محتواي كتب درسي مورد نظر
  43 ـ بررسي تأثير اردوهاي علمي و فرهنگي سازمان دانش‌آموزي بر رشد اجتماعي دانش‌آموزان
  44 ـ بررسي علل گرايش مربيان پرورشي به اشتغال در حوزه آموزشي
  45 ـ شناخت عوامل مؤثر بر ترغيب دانش‌آموزان به شركت در مسابقات فرهنگي هنري
  46 ـ بررسي كارايي كانون‌هاي فرهنگي استان همدان
  47 ـ نقاط قوت و ضعف به كارگيري نيروهاي شركتي در آموزش و پرورش
  48 ـ شيوه‌هاي نقل و انتقال فرهنگيان و ارائه الگويي مناسب
  49 ـ راههاي بهره‌وري مناسب از زمان در واحدهاي آموزشي و اداري
  50 ـ ميزان رضايت فرهنگيان از نحوه خدمات رساني واحدهاي رفاهي فرهنگيان و شناسايي زمينه‌هاي مناسب براي ارائه خدمات بهتر
  51 ـ راههاي افزايش انگيزه دبيران غيربومي براي ارائه خدمات مناسب در مناطق محروم
  52 ـ شناسايي زمينه‌هاي بهره‌گيري از تجارب بازنشستگان و ارائه الگوي مناسب
  53 ـ بررسي ميزان چند شغله بودن معلمان و تأثيرات اجتماعي و فرهنگي ناشي از آن
  54 ـ ارزيابي ميزان تحقق اهداف پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه و ارائه رهنمودهاي لازم جهت اجراي برنامه چهارم در آموزش و پرورش استان همدان
  55 ـ راههاي ارتقاي منزلت اجتماعي معلمان
  56 ـ راههاي افزايش انگيزه پژوهش در معلمان
  57 ـ بررسي معيارهاي مناسب در ارزيابي و شناسايي معلمان موفق
  58 ـ آسيب شناسي دوره‌هاي ضمن خدمت و ارائه راهكارهاي مناسب براي اثربخشي دوره‌ها
  59 ـ راههاي نهادينه كردن كار با برنامه در مدارس
  60 ـ ‌عوامل‌مرتبط‌با‌جذب‌و‌نگهداري نيروي انساني مجرب در پست مديريت آموزشگاهي
  61 ـ مطالعه و بررسي ساختار توليد آمار عوامل آموزشي سازمان و ارائه راهكارهاي بهينه سازي آن
  62 ـ شناسايي الگوهاي مناسب ارزشيابي از عملكرد واحدهاي آموزشي
  63 ـ ميزان گرايش اولياي دانش‌آموزان به شركت در دوره ‌هاي آموزش خانواده و راههاي جذب بيشتر آنان
  64 ـ راههاي كاهش تعطيلي مدارس
  65 ـ بررسي مسايل و مشكلات اجراي طرح شير در مدارس
  66 ـ نقاط قوت و ضعف اجراي طرح سنجش كودكان بدو ورود به دبستان در استان همدان
  67 ـ شناسايي فرصت‌ها، قابليت‌ها و تنگناهاي اجرايي طرح آموزش براي همه در حوزه استثنايي
  68 ـ مقايسه پيشرفت تحصيلي و رفتارهاي سازشي دانش‌آموزان نابينا و ناشنوا در مدارس عادي و استثنايي
  69 ـ ميزان اثربخشي دوره‌هاي بازآموزي و آموزشهاي تكميلي آموزشياران و راهنمايان تعليماتي نهضت سوادآموزي
  70 ـ ميزان تأثير مراكز يادگيري محلي در بهبود كيفيت زندگي سوادآموزان
  71 ـ ميزان كارايي طرح خواندن با خانواده در كلاسهاي مقدماتي، تكميلي و پاياني
  72 ـ ميزان اثربخشي برنامه‌هاي گروههاي پيگير در نهضت سوادآموزي
  73 ـ تأثير فعاليت‌هاي سازمان دانش‌آموزي در كسب مهارت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان
   

   
صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك