صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
شنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > امور پژوهشی استان ها > استان خوزستان 
استان خوزستان

اولويت‌هاي پژوهشي سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان 1384
 
1.تحليل روش‌هاي موجود سازماندهي دبيران مدارس راهنمايي و متوسطه جهت شناسايي روش‌هاي اجرايي مناسب براي سازماندهي دبيران استان.
2.تحليل تخلفات عمده اداري و آموزشي با تاكيد بر ارائه راه‌كارهاي عملي و موثر بر كاهش اين تخلفات (پرسنلي و دانش‌آموزي)
3.شناسايي روش‌ها و راه‌كارهاي تحول اداري با توجه به امكانات و محدوديت‌هاي موجود
4.بررسي مشكلات آموزش و پرورش دانش‌آموزان عشاير با تاكيد بر ارائه راه‌هاي بهبود آن
5.متناسب‌سازي فضاهاي آموزشي با برنامه‌هاي درسي در دوره‌‌هاي مختلف تحصيلي استان
6.بررسي وضع موجود و تحولات برنامه‌ريزي توسعه در مناطق و مقايسه شاخص‌هاي بهره‌وري و كارآيي در آموزش و پرورش مناطق (برنامه‌ريزي آموزشي و برنامه‌ريزي درسي)
7.بررسي ميزان شيوع برخي از اختلالات جسمي و رفتاري در دانش‌آموزان دوره‌هاي ابتدايي، راهنمايي و تحصيلي و متوسطه.
8.شناسايي عوامل موثر بر بروز انحرافات اجتماعي هنجارشكني در مدارس و ارائه كارهاي علمي و عملي براي پيشگيري از اين عوامل.
9.ارزيابي جامع پيك‌هاي بهاري در دوره‌هاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي استان.
10.شناسايي عوامل موثر بر افزايش كمي و كيفي پذيرش دانش‌آموزان استان در كنكور سراسري.
11.تهيه شناسنامه آموزشي براي كليه فضاهاي آموزشي استان خوزستان.
12.بررسي شيوه‌هاي آموزش و يادگيري قانون‌گرايي، مشاركت و احترام به حقوق شهروندي در دبيرستان‌هاي استان.
13.طراحي آموزشي براي روش‌ها و الگوهاي جديد تدريس فعال در دروس مختلف (رياضي، فيزيك، شيمي، ادبيات فارسي، زبان انگليسي، ادبيات عرب، هنر و...) دوره‌هاي راهنمايي و متوسطه استان.
14.شناسايي راه‌هاي افزايش مشاركت‌ بخش خصوصي در فعاليت‌هاي آموزشي مدارس و ادارات آموزش و پرورش.
15.بررسي راه‌هاي افزايش كيفيت بخشي به آموزش در دوره‌هاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي استان.
16.طراحي الگوي مناسب توزيع امكانات آموزشي با هدف برقراري فرصت‌هاي آموزشي در استان.
17.تأثير برگزاري مسابقات فرهنگي و هنري و جشنواره‌هاي ورزشي بر سلامت رواني وجسماني كاركنان و دانش‌آموزان.
18.استعداديابي ورزشي در دانش‌آموزان دوره‌هاي مختلف تحصيلي در استان.
19.ساخت و اعتباريابي هنجارهاي استاندارد مهارتي و جسماني (گروه تربيت‌بدني) در دوره‌‌هاي ابتدايي.
20.هنجاريابي آزمون‌هاي تربيت‌بدني در دوره‌هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه.
21.شناسايي روش‌هاي ايجاد تسهيلات قانوني براي استفاده از امكانات سازمان‌هاي مختلف براي توسعه كاردانش و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي با تأكيد بر اصلاح نارسايي موجود.
22.مقايسه‌ي تجهيزات، نيروي انساني و فضاي آموزشي نهضت سوادآموزي با وضعيت استاندارد و مطلوب در استان.
23.شناسايي روش‌هاي موثر براي اجراي ارزشيابي‌هاي مستمر و پرسش‌هاي تدريجي در مدارس متوسطه استان.
24.بررسي و مقايسه تجهيزات موجود كارگاهي و آزمايشگاهي مدارس با وضعيت استاندارد و مطلوب در استان.
25.امكان‌سنجي، طراحي و تهيه محتواي تكميلي مناسب جهت آموزش مجازي دروس دوره‌ي متوسطه ابتدايي.
26.ارزيابي جامع ساختار سازماني آموزش و پرورش استان خوزستان با استفاده از الگوهاي علمي.
27.بررسي ميزان تاثير مصوبات شوراهاي آموزش و پرورش بر فرايند آموزش و ميزان تحقق اهداف آن‌ها در آموزش و پرورش استان.
28.بررسي ميزان تاثير آموزش‌ةاي ارائه شده به دانش‌آموزان در معرض خطر در پيشگيري از رفتارهاي مخاطره‌آميز.
29.بررسي اثر جريانات سياسي در آموزش و پرورش و رابطه‌ي آن با افت تحصيلي و سلامت رواني دانش‌آموزان.
30.بررسي اثر فرسودگي و خطر ريزش فضاهاي آموزشي تخريبي و رابطه‌ي آن با سلامت روان و عملكرد آموزشي مدارس استان.
31.بررسي احساس نگراني و ناامني در دبيران دوره متوسطه پسرانه در مدرسه و خارج از محيط آموزشي با توجه به درگيري‌هاي دبير و دانش‌آموز.
32.شناسايي عوامل موثر بر گرايش برخي از دبيران علوم پايه به كلاس‌هاي خصوصي و ارتباط آن با عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان.
33.ارزيابي جامع اسناد و مدارك محرمانه و غيرمحرمانه ادارات و سازمان آموزش و پرورش.
34.ساخت و اعتباريابي مقياس‌‌هاي نگرش‌سنج از فعاليت‌هاي سازمان دانش‌آموزي استان.
35.بررسي اثر مشاركت شوراهاي اسلامي روستايي و جلوگيري از سرقت اموال و تجهيزات آنان.
36.نيازسنجي فعاليت‌هاي سازمان دانش‌آموزي از ديدگاه دانش‌آموزان، مربيان، مديران و معلمان.
37.شناسايي عوامل تاثيرگذار بر اثربخشي و كارآيي واحدهاي گزينش، بازرسي و اداره حراست سازمان.
38.شناسايي عوامل موثر بر افزايش انگيزه و كارآيي سربازمعلمان در مناطق محروم.
39.بررسي نگرش كاركنان آموزش و پرورش به واحد حراست، گزينش و واحد بازرسي ادارات آموزش و پرورش.
40.تحليل مشكلات سيستم بكفا (برنامه‌ريزي و كنترل فرآيند آموزشي) از لحاظ فضا، نيروي انساني و امكانات آموزشي استان.
41.بررسي مقايسه‌اي نتايج ارزشيابي‌هاي كمي با ارزشيابي‌ توصيفي در پايه‌هاي اول و دوم ابتدايي استان.
42.شناسايي روش‌هاي مؤثر بر به‌كارگيري محرك‌هاي انگيزشي در پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دوره ابتدايي و راهنمايي.
43.طراحي الگوي مناسب جهت حضور فعال دانش‌آموزان در آزمون‌هاي كارگاه و آزمايشگاه.
44.بررسي ميزان اثربخشي مجلات رشد و پيك بهاري در مدارس ابتدايي و راهنمايي استان.
45.بررسي اثر آموزش مهارت‌هاي اساسي زندگي بر سلامت روان و كاهش اختلالات رفتاري و عاطفي دانش‌آموزان.
46.بررسي ميزان شيوع اختلالات جنسي در دانش‌آموزان استان.
47.شناسايي راه‌هاي مطلوب نظارت و ارزشيابي از فرآيند ياددهي ـ يادگيري در دوره‌ي ابتدايي استان.
48.شناسايي روش‌هاي فعال‌سازي كاركنان آموزشگاه در جهت نيل به اهداف مدرسه محوري در دوره‌ي ابتدايي.
49.آسيب‌شناسي علل گرايش دانش‌آموزان دوره‌هاي راهنمايي تحصيلي و متوسطه به استعمال دخانيات و مواد مخدر.
50.بررسي ميزان اثربخشي مدارس نمونه دولتي در تربيت دانش‌آموزان خلاق و نخبگان علمي و ميزان راهيابي آنان به مراكز آموزش عالي كشور.
51.بررسي ميزان آگاهي دانش‌آموزان در زمينه فوايد شير و لبنيات با تاكيد بر دوره ابتدايي.
52.بررسي ميزان آگاهي دانش‌آموزان دختر در زمينه كم‌خوني، فقر آهن و نحوه پيشگيري از آن در دوره‌هاي راهنمايي تحصيلي و متوسطه استان.
53.ساخت و اعتباريابي هنجارهاي استاندارد مهارتي و جسماني دانش‌آموزان دوره‌ي ابتدايي.
54.هنجاريابي آزمون‌هاي استعداد تحصيلي در دوره‌هاي مختلف تحصيلي.
55.شناسايي علل عدم گرايش دانش‌آموزان دختر به شركت فعال در ساعات درس تربيت‌بدني و ارائه راه‌كارهاي مختلف در دوره‌هاي راهنمايي و متوسطه استان.
56.بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در كاركنان، دانشجويان و دانش‌آموزان دوره‌ي متوسطه استان.
57.بررسي اثر اجراي آموزشي طرح هميار مشاور بر سازگاري اجتماعي، عملكرد تحصيلي ويژگي‌هاي شخصيتي و سلامت روان دانش‌آموزان دوره‌ي متوسطه استان.
58.مقايسه هدف‌هاي تبحري و عملكردي دانش‌آموزان المپيادهاي علمي با دانش‌آموزان عادي.
59.بررسي ميزان سرانه مورد نياز فضاهاي كارگاهي و آزمايشگاهي دبيرستان‌ها و هنرستان‌هاي استان.
60.شناسايي دلايل عدم استفاده دبيران دروس فيزيك، شيمي و زيست شناسي از آزمايشگاه‌هاي دبيرستان‌هاي استان.
61.شناسايي علل عدم توانايي رقابت فارغ‌التحصيلان كاردانش آزمون ورودي دوره‌هاي كارداني پيوسته.
62.اثربخشي درس كارآفريني در خوداشتغالي دانش‌آموزان و فارغ‌التحصيلان كاردانش استان.
63.بررسي علل عدم استقبال نيروي فارغ‌التحصيلي دانشگاه از تدريس در هنرستان‌هاي كاردانش استان.
64.بررسي علل عدم كارآيي استانداردهاي مهارتي در آموزش مطلوب به دانش‌آموزان كاردانش استان.
65.بررسي ميزان همكاري موسسات دولتي و خصوصي با شاخه كاردانش براساس مصوبات، هيات وزيران.
66.بررسي علل عدم استقبال نيروهاي فني و حرفه‌ايي جهت اشتغال در آموزش و پرورش.
67.بررسي فعاليت‌هاي جاري شاخه‌هاي فني و حرفه‌اي و كاردانش در يك آموزشگاه و اثر آن بر عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان.
68.مخاطب‌شناسي آموزش از راه دور در دوره‌هاي آموزشي و شناسايي مشكلات اجرايي مربوط به آن با ارائه راه‌كارهاي علمي و عملي.
69.بررسي اثر دستگاه‌هاي اجرايي بر كيفيت فعاليت‌هاي آموزش و پرورش استثنايي، تيزهوشان و نهضت سوادآموزي استان خوزستان.
70.تاثير استاني شدن بودجه دستگاه‌هاي اجرايي بر چالش‌هاي مالي آموزش و پرورش استان.
71.بررسي وضعيت تلفيق فعاليت‌هاي آموزش و پرورش و تاثير آن در آينده تعليم و تربيت.
 
 
صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك