جستجو در وب سايت
جهت جستجوی کلمات در بخشهای متفاوت وب سايت از جمله اخبار ، مقالات ، ياداشت روز ، انجمن ها و ...
اوقات شرعي
آب و هوا
weather.ir is down
عضویت در سرویس خبری

آمار بازدیدکنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه : 24463
بازديدکنندگان امروز : 1376
کل بازديدکنندگان : 13615742
بازديدکنندگان آنلاین : 2
زمان بارگزاری صفحه : 0/1406 ثانیه
موقعیت : صفحه اصلی > امور پژوهشی استان ها > استان اصفهان 

ملت ایران در بیست و دوم بهمن حجت را بر همه تمام کرد.مقام معظم رهبری

استان اصفهان

  

 • فهرست عناوين پژوهشي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان در سال 1384
  1. بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش شغلي مربيان پرورشي شهر اصفهان به‌منظور ارائه راهكارهاي مناسب.
  2. بررسي مقايسه‌اي ميزان علاقه به‌تحصيل رسمي و فعاليت‌هاي غيرمدرسه‌اي مفيد دانش‌آموزان دوره راهنمايي تحصيلي شهر اصفهان در سال تحصيلي 85 ـ 84.
  3. بررسي كيفي انگيزه‌ي تحصيلي دانش‌آموزان مدارس دوره راهنمايي تحصيلي استان اصفهان در سال تحصيلي 85 ـ84.
  4. بررسي ميزان و نوع رفتارهاي خشونت‌آميز در مدارس دوره راهنمايي تحصيلي شهر اصفهان در سال تحصيلي 85 ـ 84.
  5. بررسي كارآيي بيروني مدارس متوسطه شهرستان آران و بيدگل طي سالهاي 81ـ79.
  6. بررسي تاريخ آموزش و پرورش رسمي شهرستان اردستان.
  7. بررسي كارآيي بيروني مدارس متوسطه منطقه برخوار طي سال‌هاي 81-79.
  8. بررسي نگرش مديران مدارس دوره‌ي ابتدايي استان اصفهان نسبت به اهداف اين دوره (اهداف مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش).
  9. بررسي اثربخشي روشهاي افزايش انگيزه تحصيلي دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان چادگان در سال تحصيلي 85 ـ 84.
  10. فراتحليل عوامل مؤثر بر انگيزش تحصيلي دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه.
  11. بررسي كارآيي بيروني آموزش‌هاي «فني و حرفه‌اي» و «كاردانش» مناطق آموزش و پرورش شهرستان اصفهان طي سال‌هاي 81ـ79.
  12. بررسي و نيازسنجي رشته‌هاي «فني و حرفه‌اي» و «كاردانش» داير و مورد نياز در مناطق آموزش و پرورش شهرستان اصفهان در سال تحصيلي 85 ـ 84.
  13. بررسي كيفي شيوه‌هاي ابتكاري مديريت كلاسهاي چندپايه در آموزش و پرورش منطقه جي در سال تحصيلي 85 ـ84.
  14. تحليل شيوه‌هاي اجراي ارزشيابي مستمر دانش‌آموزان در دوره‌هاي تحصيلي منطقه آموزش و پرورش زواره در سال تحصيلي 85 ـ 84.
  15. بررسي مقايسه‌اي ميزان پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان مباركه با مناطق همجوار در سال تحصيلي 84 ـ83.
  16. بررسي نحوه‌ي اداره و كيفيت كلاس‌هاي مكمل و فوق برنامه در دوره راهنمايي تحصيلي استان اصفهان در سال تحصيلي 85 ـ84.
  17. بررسي اثربخشي برگزاري جشنواره‌هاي الگوي برتر تدريس بر ميزان بكارگيري روشهاي نوين تدريس توسط معلمان دوره ابتدايي شهر اصفهان.
  18. بررسي تطبيقي چگونگي استفاده از معلمين تخصصي (چند معلمي) در دوره ابتدايي (حداقل پنج كشور مشمول موضوع باشد).
  19. بررسي كيفي آموزش بزرگسالان در دوره راهنمايي تحصيلي استان اصفهان در سال تحصيلي 85 ـ 84.
  20. بررسي موانع اجراي الگوهاي جديد تدريس در درس علوم‌‌تجربي دوره ابتدايي استان اصفهان در سال تحصيلي 85 ـ84.
  21. تحليل محتواي كتابهاي فارسي و تعليمات اجتماعي دوره ابتدايي به لحاظ توجه به ميراث فرهنگي (كتابهاي چاپ سال 1384).
  22. تحليل محتواي كتابهاي فارسي، علوم‌تجربي و تعليمات اجتماعي دوره ابتدايي به لحاظ توجه به معضلات زيست محيطي (كتابهاي چاپ سال 1384).
  23. بررسي تحليلي شيوه‌هاي موجود ترويج فرهنگي پژوهش در بين دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان به‌منظور ارائه راهكارهاي مناسب در سال تحصيلي 85 ـ84.
  24. بررسي ميزان اثربخشي اجراي طرح آموزش مهارت زندگي ويژه دانش‌آموزان دوره راهنمايي تحصيلي استان اصفهان.
  25. بررسي ميزان اثربخشي اجراي طرح آموزش مروج سلامت ويژه دانش‌آموزان دوره متوسطه استان اصفهان.
  26. بررسي اثربخشي شيوه‌هاي تغيير نگرش دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان نسبت به فعاليت‌هاي ورزشي در سال تحصيلي 85 ـ84.
  27. ارزشيابي وضعيت ايمني فضاهاي ورزشي مدارس آموزش و پرورش استان اصفهان در مقايسه با استانداردهاي موجود در سال تحصيلي 85 ـ84.
  28. اعتباريابي الگوهاي نيازسنجي آموزش‌هاي ضمن‌خدمت كوتاه مدت فرهنگيان متناسب با سه دوره تحصيلي آموزش و پرورش استان اصفهان در سال تحصيلي 85 ـ84.
  29. فراتحليل عوامل موثر بر افزايش كيفيت آموزش‌هاي ضمن‌خدمت كوتاه مدت آموزش و پرورش.
  30. بررسي تطبيقي شيوه‌هاي افزايش انگيزه شغلي معلمان كشورهاي آمريكا، آلمان، مصر، هندوستان، مالزي و استراليا با ايران.
  31. بررسي ميزان اثربخشي شيوه‌هاي اجراي آموزش‌هاي ضمن‌خدمت ICT معلمان آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصيلي 85 ـ84.
  32. جغرافياي شهرستان‌هاي استان اصفهان، ج....... شهرستان............... (شهرستان‌هاي: 32ـ آران و بيدگل، 33ـ اردستان، 34ـ اصفهان، 35ـ تيران و كرون، 36.چادگان 37.خميني‌شهر، 38ـ خوانسار، 39ـ شهرضا، 40ـ فريدن، 41ـ مباركه، 42ـ نايين، 43ـ نجف‌آباد، 44ـ نطنز

© کليه حقوق اين سايت طبق قوانين نرم افزاری مربوط به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مي باشد.