صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
پنج شنبه ٠٩ بهمن ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > پژوهشكده كودكان استثنايي > گروه پژوهشي معلوليتهاي حسي حركتي  
گروه پژوهشي معلوليتهاي حسي حركتي

گروه پژوهشي معلوليتهاي حسي - حركتي

موضوع كار اين گروه پژوهش در حيطه آسيب‌ديدگيهاي بينايي و شنوايي و جسمي - حركتي است. تهيه آزمون‌ها و ابزارهاي تشخيصي در زمينه‌هاي هوش، پيشرفت تحصيلي و جز آن متناسب با نوع معلوليت، بررسي ويژگي‌هاي فردي، رواني، آموزشي، اجتماعي، شغلي با توجه به نوع آسيب‌ديدگي، نيازهاي آموزشي، نياز به ابزار كمكي و حمايتي، ارزيابي برنامه‌هاي آموزشي و درسي، ارزيابي كارايي معلمان و برنامه‌هاي تربيت معلم از زمينه‌هاي مورد علاقه و توجه اين گروه است.

اعضای گروه پژوهشي معلوليتهاي حسي-حركتي:

مژگان فرهبد، عضو هيات علمي گروه

دكتر محمدحسن حسني شلماني، كارشناس گروه

صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك