صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
شنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > پژوهشكده كودكان استثنايي > گروه كم توان ذهني و چند معلوليتي 
گروه كم توان ذهني و چند معلوليتي

گروه پژوهشي كم‌تواني‌ذهني و چندمعلوليتي

اين گروه فعاليت خود را بر پژوهش در حيطه كودكان و دانش‌آموزان كم‌توان‌ذهني و چندمعلوليتي متمركز كرده است. آزمون‌ها و روش‌هاي ارزيابي هوشي و رفتارهاي انطباقي، تهيه ابزار تشخيصي مناسب با توجه به معلوليتهاي همراه با مشكلات ذهني، ويژگي‌هاي تحولي در آسيب‌ديدگي‌هاي ذهني، شرايط و ويژگيهاي يادگيري، ارزيابي برنامه‌هاي آموزشي و درسي و برنامه‌هاي آموزش حرفه‌اي، گستره پژوهشي اين گروه است

اعضائ گروه پژوهشي كم‌تواني ذهني و چندمعلوليتي:

دكتر مهدي دستجردي كاظمي، عضو هيات علمي

دكتر احمد رمضاني، عضو هيات علمي

 

صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك