شنبه ٠٣ آبان ١٣٩٩


 معلمان پژوهنده برتر( منتخب استانها) مربوط به سال تحصیلی 93-94نام استان


نام نام‌خانوادگي


عنوان اقدام‌پژوهي


آذربايجان‌شرقي


فهيمه فعالي


راهكارهاي پيشرفت دانش‌آموزان كم‌بينا در درس فارسي اول ابتدائي


آذربايجان‌غربي


مهدي علياري


چگونه توانستم دانش‌آموزان را با راهكارهاي خلاقانه به يادگيري جدول ضرب علاقه‌مند كنم


اردبيل


افسانه حسن‌زاده

فسانه ملكي


چگونه توانستيم شدت وابستگي يكي از دانش‌آموزان پايه‌ي دوم هنرستان را به تلفن همراه

كاهش دهيم؟


اصفهان


معصومه خدمتكار آراني


چگونه توانستم اختلال در خواندن را در دانش‌آموز بهبود بخشم


ايلام

مهناز مهدي بيگي


راه‌هاي اصلاح و بهبود ناهنجاري‌هاي سر به جلو، شانه افتاده، پشت گرد و كمر گرد


البرز

آسيه رضايي گرجي


ارائه‌ي راه‌كارهايي براي آسان‌سازي درك مفاهيم هندسه در دانش‌آموزان سوم رياضي


بوشهر

زهرا محتشم


چگونه توانستم با تلفيق يادگيري مشاركتي با طرح هميار معلم ضمن ايجاد علاقه نسبت به

رياضيات و انجام فعاليت‌هاي آن در دانش‌آموزان كلاس اول دبيرستان ام‌سلمه عملكرد آنها در

درس رياضي در كارگروهي بهبود بخشم


چهارمحال و بختياري

اميد علي خليلي مقدم


چگونه توانستم دانش، مهارت و انگيزه دبيران فيزيك استان را نسبت به تهيه و طراحي

      سئوالات استاندارد پاياني افزايش دهم


خراسان جنوبي


محمدرضا قادري گسك

و صديقه جمالي


چگونه توانستم بر مبناي رويكرد روان درماني فرانظري پروچاسگا و نوكراس،

درماندگي
آموخته شده‌ي دانش‌آموز پايه پنجم را برطرف كنم


خراسان رضوي


حسن فصيحي


افزايش ميزان مشاركت معلمان خراسان رضوي در برنامه معلم پژوهنده


خراسان شمالي


ليلا وحداني


چگونه توانستم موجبات علاقه‌مندي دانش‌آموزان پايه هشتم كلاس نيلوفر را به كتاب و

كتاب‌خواني فراهم آورم


خوزستان


طاهره كريمي


شيوه‌هاي نوين در فرآيند ياددهي
يادگيري و بهبود عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان در درس

جغرافيا پايه پنجم ابتدايي


زنجان


زهرا شهبازي


چگونه توانستم انگيزه و مهارت‌هاي پژوهشي دانش‌آموزان را افزايش دهيم؟سمنان


خديجه سادات طباطبايي

و نسرين نصيري


چگونه توانستم توانايي درك مسئله و دستيابي را به راه‌حل مناسب درس رياضي را در

دانش‌آموزانم تقويت كنم


سيستان و

بلوچستان


طاهره رضواني‌فر


طرح افزايش دقت و تمركز حواس و توان دانش‌آموزان در درس رياضيشهر تهرانمهتاب مجردي


چگونه توانستم با بكارگيري روشهاي يادگيري فعال ميزان خلاقيت دانش‌آموزان را در جهت

رشد و پرورش حافظه‌ي خلاق آنان افزايش دهيم؟


شهرستانهاي استان

تهران


عبدالرضا شيركوند


چگونه توانستم با استفاده از ارزشيابي كتبي گروهي تمايل به تقلب در امتحان را در

دانش‌آموزانم، كاهش دهم


فارس


مهرنوش نوبخت


چگونه توانستم دانش‌آموزان غيررشته كامپيوتر را به درس مباني و كاربرد رايانه علاقه‌مند سازم


قزوين


مينا عباسي‌فر


چگونه توانستم مشكل گوشه‌گيري و گريه كردن دانش‌آموزي به نام شيوا را برطرف كنم؟


قم


بتول صمدي


راهكارهاي افزايش جذابيت يادگيري درس عربي در دانش‌آموزان پايه هفتم


كردستان


وريا نوروزي


چگونه توانستم شكاف ارتباط عمودي ميان رياضي پايه ششم و رياضي پايه پنجم را به نقطه

قوتي در كلاس‌هاي چندپايه تبديل كنم؟


كرمان


سارا سلجوقي‌نژاد


چگونه توانستم علاقه و انگيزش دانش‌آموزان پايه اول در مهارتهاي نوشتاري افزايش داده و

خودباوري آنها را بهبود بخشم


كرمانشاه


حسين كمري


چگونه توانستم مشكل انسجام ميان نوشتاري انشاي دانش‌آموزان چهارم را اصلاح نمايم


كهگيلويه و

بويراحمد


سيدروح‌اله پناهنده


چگونه توانستم عامل اسارت بار رقابت را در مدارس شهرستان كهگيلويه كاهش دهم و طرح

رقابت، خود را ارايه و اجرايي نمايم؟


گلستان


زهرا كمشي‌كمر و محمد

نيكوي صنوبري


چگونه توانستم با استفاده از مجلات رشد و فعاليت‌هاي فوق برنامه سبب ارتقاي آموزشي و

پرورشي دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه ذهني شوم


گيلان


علي رسولي


افزايش هوش هيجاني دانش‌آموزان


لرستان


پوران اميري


چگونه توانستم مشكلات ناتواني در يادگيري دانش‌آموز ( ل)  را بهبود بخشم؟


مازندران


افسانه معصومي


چگونه توانستم با استفاده از مشاوره با رويكرد واقعيت درماني ميزان پرخاشگري دانش‌آموز

مينا را كاهش دهم؟


مدارس خارج از

كشور


زهره صفار


ارائه راهكارهايي جهت تدريس موثر رياضي در كلاس‌هاي چند پايه


مركزي


مريم شريفي


افزايش توان نوشتاري دانش‌آموزان يك كلاس با استفاده از روش دانش‌آموزمحوري


هرمزگان


محمود صباحي‌زاده


چگونه توانستم مسئله‌ي كندنويسي انشاء دانش‌آموز پايه دوم را كاهش دهم


همدان


باقر جنتي


چگونه توانستم
BMI دانش‌آموزان چاق دبيرستان شهيد حسن فاضليان را كاهش دهم
  


يزد


ريحانه مهرآوران


چگونه توانستم دانش‌آموزانم (استعدادهاي درخشان متوسط اول) را به پژوهش هنر علاقه‌مند

سازممعلمان پژوهنده برتر( منتخب استانها) مربوط به سال تحصیلی 93-92

 

رديف

نام استان

نام ونام خانوادگي

عنوان اقدام پژوهي

1

آذربايجان شرقي

طاهره زهدي

راهكارهاي جلب و جذب مشاركت اوليا در امور مدرسه

2

آذربايجان غربي

ارشد صادق پور شيخان

چگونه توانستيم با استفاده از بازي ها و فعاليت هاي گوناگون و جذاب، نشاط و شادابي را در زنگ ورزش در دبستان فاروق اعظم سنگان تقويت كنيم

فخرالدين حسنلويي

3

اردبيل

دكتر غلامرضا حسين زاده

چگونه  توانستم با  استفاده از طرح انگل زدايي سلامت عمومي و رشد جسماني و پيشرفت  تحصيلي  دانش آموزان دوره ابتدايي را افزايش دهيم

فاطمه شهبازي

4

اصفهان

بهنوش قدر جهرمي

چگونه توانستم بي دقتي و عدم تمركز دانش آموزان كلاس اول دبيرستان را در درس رياضي كاهش دهم

روح اله فتح قريب

چگونه با شيوه تقويت دقت و هجاشناختي مهارت خواندن را در دانش آموزان بهبود بخشم

رضا مرشدي

5

البرز

مهرانگيز خسرو پور

چگونه توانستم دانش آموز فلج مغزي را به گام برداشتن ترغيب كرده و راه رفتن را به او بياموزم

6

ايلام

مسعود نقش جواهري

چگونه توانستم يادگيري پايه دوم دبيرستان رشته تجربي در درس زيست شناسي و آزمايشگاه  يك (1) در دبيرستان را بهبود بخشم

7

بوشهر

فردوس آذرشب

چگونه در دانش آموزانم ميل به حل مسائل رياضي را پرورش دادم

8

چهارمحال و بختياري

زينب يداللهي

چگونه توانستم ناهنجاري رفتاري دانش آموز(فاطمه) را كاهش دهم

9

خراسان جنوبي

اسماعيل حجي زاده بهمدي

چگونه مي توانم اختلال بي اعتنايي مقابله اي دانش آموزم را از طريق مهارت هاي زندگي حل نمايم

10

خراسان رضوي

سيده ريحانه حسيني

چگونه  توانستيم مشكل پرخاشگري سينا، دانش آموز پايه ششم را بهبود بخشيم

سيد محمد رضا هاشم زاده

11

خراسان شمالي


هادي سپهري مهر


چگونه توانستم مشكل يادگيري الفبا در كلاس چهارم ( محدثه و آمنه)

را حل كنم

12

خوزستان

رضا شريعتي نژاد

آزمون سنجش نگرشي نو در يادگيري

ايران حكمتيان

ندا نعمت زاده

13

زنجانمعصومه رضواني


چگونه مي توانم انگيزه دانش آموزان  دبستان دخترانه دكتر غضنفريان

را جهت شركت در نماز جماعت مدرسه افزايش دهم

14

سمنان


صفورا صفا


چگونه توانستم باور خودكارآمدي دانش آموزم را برطرف كنم


محبوبه شاهين فر


چگونه توانستم مدرسه را به محيطي شاد تبديل كنم

15

سيستان و

بلوچستان


عبدالاسلام نصرت

ناهوكي


چگونه درمان مربوط به ادارك، تميز و توالي ديداري به روش شش بازي

درماني

16

شهر تهران


مژگان داودي


چگونه توانستم با استفاده از مهارت هاي تمركز افزايي سطح تأثيرگذاري

ارزشيابي مستمر را افزايش دهم


هلنا عليرضايي

چگونه توانستم با استفاده از تكنيك هاي مديريت زمان، كتاب جديد

التأليف فناوري پايه هفتم را به شيوه هاي  تدريس نمايم

17

شهرستان هاي

استان تهران

حسن افشار


چگونه توانستم انگيزه ادامه تحصيل و پيشرفت در آرمين قنبري دانش

اموز دوم  نقاشي را ايجاد كنم

18

فارس


سعيده محمود آبادي


چگونه توانستم مديريت زنگ تفريح را بهينه كنم

صغري خدامي


چگونه توانستم مديريت زنگ تفريح را بهينه كنم

19

قزوين


فاطمه طاهرخاني


چگونه مي توانم اضطراب زرتشت را در امتحانات رياضي كاهش دهم

20

قم


سپيده بهمن حيدر

آبادي


چگونه توانستم مهارت هاي ارتباط كلامي دانش آموز پايه آمادگي را در

دبستان استثنايي بلال حبشي بهبود بخشم

21

كردستانناهيد حنيفي


چگونه توانستم با تلفيق درس رياضي و ورزش يادگيري جدول ضرب را

براي دانش آموزانم آسان كنم

22

كرمان

طاهره افضلي گروه

چگونه توانستيم با ارئه راهكارهايي مهارت خودكنترلي را در دانش آموزان پايه ششم  دبستان هوشنگ مرادي ارتقا بخشم

23


كرمانشاه


فرهاد پروانه


چگونه توانستم هويت ديني و انقلابي دانش آموزان را تقويت كنم

24

كهكيلويه و بويراحمد

شهره محموديان

چگونه مي توانم مشكلات رفتاري دزدهاي كوچك دانش آموزان دخترانه مدرسه استثنايي را  كاهش دهم

25

گلستان

اسماعيل صحافي

راهكارهاي افزايش علاقه دانش آموزان به درس ادبيات فارسي

26

گيلان

خانم مهران حاجي پور

تقويت حل مسئله

27

لرستان

صفيه عبدالوند

راههاي رفع يا كاهش عدم رغبت دانش آموزان مقطع اول و دوم دبيرستان مومن آباد به ورزش و تربيت بدني

28

مازندران

عبداله فيروزي فرد

چگونه توانستم با استفاده از تكنيك ها و روش هاي تدريس مبتني بر خلاقيت، گنجينه ي واژگان دانش آموزان  پايه پنجم را در درس انشاء گسترش دهم

29

مركزي

فاطمه بابايي

چگونه توانستيم رفتارهاي اسلامي را در دانش آموزان كلاسم ( پايه ششم دبستان  دخترانه تخصصي قرآن قدس) تقويت كنم

30

هرمزگان

معصومه مقيمي

چگونه توانستم با انجام آزمايش هاي ساده در كلاس درس علاقه مندي دانش آموزانم را به درس فيزيك افزايش دهم

 

31

همدان

محمد علي تركاشوند

چگونه مي توانيم ميزان يادگيري دانش آموزان را در درس همنهشتي مثلث ها بهبود بخشيم

محمد صادق گمار

32

يزد

بي بي زهرا زاده مير

چگونه توانستم كلاس رياضي را به يك آزمايشگاه رياضي تبديل كنم


معلمان پژوهنده برتر  استانها مربوط به سال تحصیلی 92-91


رديف

استان

نام ونام خانوادگي مجري

عنوان اقدام پژوهي

1

آذربايجان شرقي


شيرين عادلي

 

چگونه توانستم دانش­آموزان كلاس هاي چهارم  و پنجم آموزشگاه را

به كتاب و كتابخواني علاقه مند سازم.

2

آذربايجان غربي


مهدي علياري

 

چگونه توانستم در پست معاون مستقل با راهكارهاي جديد و

خلاقانه وضعيت نابسامان  دبستان نصر را بهبود بخشم

3

اردبيل

آقاي طاهر اصلاني


چگونه توانستم مشكلات نوشتاري( اختلال ديكته نويسي و

نارسانويسي) در رفتار  امين را حل كنم
  

4

اصفهان

زهرا صادقی ابیانه


چگونه توانستم مشارکت هدفمند و با انگیزه والدین را در امور

مدرسه زنده یاد سبز پوشان بهبود بخشم

5

البرز

فاطمه كارگرزاده


راهكارهايي براي ايجاد انگيزه و اشتياق به درس شيمي در دانش

آموزانم

عليرضا تقوي دوست


چگونه توانستم فعاليت هاي هنري دانش آموزان را در راستاي توليد

ملي قرار دهم

6

بوشهر

فاطمه سادات شاه اميري


چگونه توانستم حل مسئله را آموزش دهم كه موجب افزايش

عملكرد رياضي به عزت نفس و كاهش اضطراب امتحان دردانش

آموزان شود
  

7

خراسان جنوبي


سهيلا رنج بخش

 

چگونه ميتوانم اختلال نارسايي توجه بيش فعالي دانش آموزام را

بهبود بخشم

8

خراسان رضوي


شهربانوبيگم سجادي

 


چگونه افزايش علاقه مندي دانش آموزان پايه اول دبستان  به  درس

رياضي و انجام  فعاليت هاي عملكردي آن
  

9

خراسان شمالي


موسي الرضا  ولي  زاده

 

چگونه توانستم اختلال رياضي و كمبود توجه دانش آموزان را بهبود

بخشم

10

خوزستان


ترانه دهقاني

 


تحول در آموزش زبان انگليسي

 

11

زنجان


سعيد احمدي

 


چگونه توانستم ورزش زورخانه اي دانش اموزان كم توان ذهني

آموزشگاه استثنايي شهيد خدايي را به ورزش زياد كنم

12

سمنان

مريم نوريان

مرضيه نادعلي

مژگان مولايي

چگونه مي توان با تقويت نقاط قوت رفتاري اعتماد به نفس دانش

آموزان را افزايش داد

13

شهر تهران

سيد علاء الدين علايي فرد

چگونه توانستيم در روند فعاليت هاي حوزه پژوهش منطقه 16

تحول ايجاد نمايم

گلناز عاملي

پروانه نظري يامچلو

14

شهرستان تهران


احمد نادري

 

چگونه توانستم رفتار خشونت آميز را در حياط مدرسه كاهش دهم

15

فارس

ناهيد رمضاني


چگونه توانستم وزن دانش آموزان چاق و داراي  اضافه وزن را كاهش

دهم.
  

16

قزوين


سيده فخري موسوي نسب

 

چگونه ارتقاء يادگيري (خواندن و نوشتن) دانش آموزان ديرآموز پايه

اول ابتدايي را فراهم آورم.

17

قم


طاهره علي آبادي بيگدلي

 

راهكارهاي ترغيب همكاران آموزشگاه اخوان كريمي به شركت  در

شانزدهمين  برنامه معلم پژوهنده

18


كرمان

شهين مرتضي پور

 

19

كهكيلويه و بوير احمد

سيده راضيه هاشمي مفرد


چگونه توانستم درس دين و زندگي را براي دانش آموزان جذاب

نمايم

20

گلستان


فهيمه عباسي شاهكوه

 

راهكارهاي افزايش علاقه مندي دانش آموزان پايه چهارم به درس

انشاء

21

گيلان

عليرضا ياوري كلوري


اصلاح ضعف حركتي يك دانش آموز

 

22

لرستان


اعظم شاكرمي

 


چگونه اعتماد به نفس را  به محمد حسين خجالتي برگردانم و او را

به  فعاليت هاي گروهي علاقه مند  نمايم

معصومه ناصر

 

چگونه مي توانم  دانش آموزان كلاس دوم ميخك را در شناخت

بهتر افعال گذرا و ناگذرا و افزايش يادگيري آنها كمك كنم

 

23

مازندران

ژاله واله

چگونه توانستم  با استفاده از مكانيسم كنترل، انضباط را در محيط

آموزشي بهبود بخشيده و دانش اموزان را به موفقيت درسي برسانم

محترم رحيمي

 

24

مركزي

محمد صادق مستعلي

چگونه توانستم سطح مشاركت معلمان را در برنامه معلم پژوهنده

افزايش دهم

محمد حسين خاكي نهاد

25

همدان


حسن  حسين زاده طاهر

 


چگونه توانستم موفقيت دانش آموزان مجتمع آموزشي علامه حلي
2

  
در مسابقات قرآن و معارف را افزايش دهم
  

26

يزد

فروزنده خادمي ندوشن


نقش من در بهبود ليلا( يك مقنعه... يك كفش  ... و ليلا)
  


شنبه ٠٣ آبان ١٣٩٩