صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
جمعه ٠٣ بهمن ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > پژوهشکده خانواده و مدرسه > تاريخچه و اهداف پژوهشكده > گزارشهای عملکرد پژوهشکده خانواده 
گزارشهای عملکرد پژوهشکده خانواده

1- طرح‌های پژوهشي پایانیافته

رديف

عنوان پژوهش

مجري

ناظر

تاريخ اتمام

            1 

بررسی اثربخشی روش درمانگری خودآموزشدهی (تنیدگی‌زدایی) به شیوۀ مشاورۀ گروهی بر کاهش اضطراب و پایداری اثر آن در طول زمان در دانشآموزان دختر دورۀ راهنمایی و متوسطه شهر تهران

دکتر قدسی احقر

دکترولي اله فرزاد

1390

           2 

بررسي روشهای جذب و استفاده از تخصصها و مهارتهای والدین در مدارس

محمد مخاطب

(همکار اصلی)

احمد صافی

1390

           3

بررسي ميزان شيوع سوءتغذیه در بین دانش آموزان دوره ابتدايي سه استان كشور

محمد مخاطب

(همكار)

دكترمصطفي نجواك

1390

           4

بررسی و مقایسه ویژگی مدارس با عملکرد بالا و پایین در تیمز 2007 و پرلز2006

دكتر عبدالعظیم کریمی

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

1390

           5

مقايسه روند عملکرد دانش‌آموزان ايران در مطالعه تيمز با چند كشور منتخب

دكتر عبدالعظیم کریمی

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

1390

           6 

بررسي راههای انسداد مبادي بيسوادي از طريق آموزش كودكان لازمالتعليم و سوادآموزي بزرگسالان

دكتر محمدجعفر جوادي، دكتر فرهاد كريمي و ديگران

دكتر مجيد قدمي

1390

           7

برنامه توسعه پنجساله پنجم پژوهشگاه مطالعات آموزشو پرورش (1394 - 1390)

دکتر عبدالعظیم حکیمی

دكتر حيدر توراني

1390

           8

 تفاوتهای آوايي واژگان پربسامد زبان فارسي

دکتر عبدالعظیم حکیمی

دكتر سيفالدين نظرزاده

1390

 

           9 

بررسي ميزان شيوع سوء مصرف مواد مخدر در بين دانش‌آموزان دورة متوسط و شناسايي عوامل همبسته با آن

دکتر قدسی احقر

دكتر ضياءالديني

1391

           10

نقش فعالیتهای مراكز راهنمايي و مشاوره خانواده در كاهش مشكلات دانش‌آموزان

محمد مخاطب

دكترراضيه ظهره‌وند

1391

           11

شناسايي راهکارهای توسعه فرهنگ مشاوره در بین خانوادههای دانش‌آموزان از دیدگاه مشاوران و مدیران مراكز راهنمايي

جمشید احمدی

دکترشهناز‌ هاشمي

1391

          12

 بررسي عوامل موثر بر توقف فعاليت‌هاي مدارس غير دولتي و ارايه راهكار براي آنها

 دکتر عباس معدن‌دار

دكترعليرضا قبادي

1391

          13

ارزشيابي ميزان تحقق اهداف سازمان دانش‌آموزي در شكل‌گيري رفتارهاي اجتماعي

دکتر سياوش
طالع پسند

 دكترزهرا شعباني

1391

          14

 بررسي چگونگي و ميزان تأثبر ارتباط اوليا و مربيان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني كشور

عليرضا شريفي

دكترحسين دهقان

1391

          15

شناخت راههاي افزايش جذب نوجوانان به مراكز فرهنگي، هنري كانون پرورش فكري كودكان

 دكترويدا رحيمي‌نژاد

 دكترمهناز همتي

1391

          16

ارزشیابی کتاب فارسی و کتاب کار پایه دوم و ششم

دکتر قدسی احقر

دکتر ضیاءالدینی

1392

          17

مقايسه روند عملکرد دانشآموزان ايران در مطالعه تيمز با چند کشور منتخب

دكتر عبدالعظیم کریمی

پژوهشگاه مطالعات آموزشو پرورش

1392

          18

بررسي نيازهاي رواني، اجتماعي و فرهنگي دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران

دكتر شكوه
نوابي نژاد

دكتربهنام بهنود

1392

          19

بررسي نقش میانجیگری عوامل مقابلهاي فردي و اجتماعي در پیشبینی الگوي سلامت جسماني دانش آموزان دختر و پسر از طريق تجارب تحصيلي تنيدگي زا: مدل يابي روابط ساختاري

دكتر ولیاله فرزاد

دكتر راضيه ظهرهوند

1392

          20

تأثیر بحث گروهي درباره معماهاي اخلاقي، گفتگو در گروههای كوچك به روش مشاركتي و سخنراني بر رشد قضاوت اخلاقي و رفتار اخلاقي دانشآموزان دختر پايه دوم متوسطه

دکتر فرهاد كريمي

دکتر خسرو باقري، دکتر علیرضا صادق‌زاده

1392

          21

 بررسي نيازهاي آموزشي- تربيتي والدين دانش آموزان ابتدايي از ديدگاه والدين

دکتر منيره سهرابي

دكتر ابوالفضل بختياري

1392

          22

 نيازسنجي از اعضاي سازمان دانش آموزي در زمينه اوقات فراغت

دکتر فريبا سيدان

دكترسيمين حسينيان

1392

23                 

بررسی اثربخشی فعالیت‌های انجمن اولیا و مربیان در مدارس کشور

دکتر زهرا شعباني

دكتر رمضاني

1392

24                 

بررسي تعاملي فرهنگي- آموزشي سرويس رفت و آمد مدارس

عليرضا شريفي

دکتر داود شيخاوندي

1392

25                 

بررسي عوامل فردي،خانوادگي و محيطي موثر بر موفقيت دانش پژوهان جوان

دکترجمشيدجراره

دكترعبدالحميد رضوي

1392

          26

بررسي مشاوره از ديدگاه معصومين (ع) بهمنظور ارائه مشاوره مبتني بر فرهنگ اسلامي در مدارس

بهنام حكمتي

دكتر عبدالعظيم كريمي

1393

27                 

آسيب شناسي برنامه درس هنر

دکتر عليرضا قبادي

دكترمنيره رضايي

1393

28                 

تحليل محتواي كتاب‌هاي دوره‌هاي سوادآموزي وارايه چارچوب و محتواي مناسب براساس برنامه درسي مصوب

دکتر عبدالعظیم حکیمی

دکتر محمد حسنی، كرامت نوایی

1393

          29

 ارزشيابي بسته آموزشي علوم تجربي پايه هشتم (كوتاه مدت)

دکترمنوچهر
فضلي خاني

 شوراي سازمان

1393

          30

ارزيابي حقوقي و عملکردی قانون تشکیل شورای آموزش وپرورش استانها و شهرستانها دوره (1379تا1388 )

جعفر افقهي

دكتر عليرضا قبادي

1393

          31

ارزشیابی آیین نامه پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی

دکتر عبدالحميد رضوي

دکتر شمسي نامي

1393

32                 

بررسی مروري و جمع‌بندی پژوهش‌های حوزه سوادآموزی بزرگسالان در دو مقطع 1360 تا 1385، 1386 به بعد

جعفر افقهي

دکتر زهرا مهربان

1394

33                 

سهم پیش‌بینی کننده‌های مشارکت خانواده‌های ایرانی در تعلیم و تربیت فرزندان

دكترعبدالحميد رضوي

دكترابراهيم طلايي

1394

 

 

2- طرح‌های پژوهشي مصوب و در دست اجرا (همكاران رسمي و غیررسمی)

رديف

عنوان پژوهش

مجري

ناظر

ملاحظات

     1                

آسيب شناسي و ارائه راهكارهاي مناسب براي تقويت نقش شورا‌هاي مدارس

دکترمرتضي سميعي

دكترعبداله انصاري

 

     2                

بررسی تناسب درک و دریافت دانش آموزان از مفاهیم دشوار کتاب ریاضی پایه اول، دوم و سوم دوره تحصيلي ابتدایی با توان ذهنی دانش‌آموزان

دكترقدسي احقر

دكترآمنه احمدي

1393-

1394

     3               

آسيب شناسي وارائه الگوي تربيتي مناسب براي بهبود روابط والدين و دانش‌آموزان (مبتنی برفاوا)

دکترعبدالعظیم حکیمی

دکترعلی‌اصغر احمدی

1394

     4               

همكاري موثر در تدوين برنامه زيرنظام پژوهش و ارزشيابي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش

دكتر فرهاد كريمي

دكتر مجيد قدمي

1394

     5               

آسیبشناسی خدمات مشاوره تربيتي، تحصیلی وشغلي دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم و راه‌كارهاي مناسب

محمد مخاطب

دكتر فرهاد كريمي

1393- 1394

     6                

تدوين و هنجاريابي مجموعه آزمونهای تشخيص ناتوانیهای يادگيري در مورد دانشآموزان مدارس ابتدايي

دكترفرهاد كريمي

مژگان فرهبد

1393- 1394

 

 

3- نظارت، راهنمايي و مشاوره اعضاء هيأت علمي پژوهشكده بر طرح‌های پژوهشي

عنوان فعاليت

سال

جمع

90

91

92

93

94

طرح‌های پژوهشي پایان‌یافته

7

5

3

6

1

22

طرح‌های پژوهشي در دست اجرا

-

-

-

1

3

4

راهنمايي پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا

7

8

8

10

4

37

مشاور پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا

1

1

2

5

2

11

 

4- مقالات JCR ، ISI،  ISC، علمي - پژوهشي ، علمي - مروري، علمي - ترويجي منتشر شده توسط اعضاي هيأت علمي و كارشناسان پژوهشگاه

رديف

عنوان مقاله

مؤلف

عنوان نشريه

درجه علمي نشريه

سال و شماره چاپ

     1 

بررسی نقش عوامل خانوادگی در میزان سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه سراسر کشور

دكتر

قدسی احقر

فصلنامه خانواده و پژوهش

ISC

1390

شماره 13

    2 

آسیبهای پنهان روشهای تربیتی

 دكتر عبدالعظيم كريمي

 پژوهش و اندیشه

  علمي- -مروري

1390

تابستان

شماره 19

    3

اثربخشي مشاوره گروهي مبتني بر روي آورد شناختي-رفتاري در تغيير سبكهاي دلبستگيدانش‌آموزان

دكتر

قدسی احقر

روانشناسي تحولي روانشناسان ايراني

ISC

1390

پاييز

    4

بررسي رابطه سبكهاي مقابلهاي باخصيصه نستوهي در دانش‌آموزان

دكتر

قدسی احقر

علوم روانشناختي

ISC

 

1390

زمستان

 

    5

بررسي ميزان رابطه سلامت روان با فرسودگي شغلي در كاركنان حوزه ستادي وزارت بهداشت

دكتر

قدسی احقر

طب و تزكيه

ISC

1390

3 دوره 19

 

    6 

بهره وري

دکتر مرتضي سميعي

شوق تغيير

علمي - ترويجي

1390

    7

 تربيت معلم در ايران وجهان

 دکتر مرتضي سميعي

رشد معلم

علمي - ترويجي

1390

شماره 256

    8

جاندار پنداری در ادبیات کودک

 دكتر عبدالعظيم كريمي

روشنان

علمي - مروري

1390

زمستان

    9 

حس ديني به سبک کودکي

 دكتر عبدالعظيم كريمي

 مجله روشنان

علمي - مروري

1390

پاييز

    10

رابطه خودكارآمدي با انگيزهپيشرفت در دانش‌آموزان دختر پيش دانشگاهي

دكتر

قدسی احقر

روانشناسي كاربردي

ISC

1390

1 (13)

 

    11

رابطه سخت رويي با كمرويي در دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف

دكتر

قدسی احقر

مشاوره شغلي و سازمان

ISC

1390

سال سوم شماره 9

   12

روش‌هاي تكميل و بهبود نظام ضمن خدمت معلمان

دکتر مرتضي سميعي

نوآوري‌هاي آموزشي

علمي - پژوهشي

1390

شماره 39

   13

سهم خودكار آمدي در پيش‌بيني شادكامي

دكتر

قدسی احقر

انديشه و رفتار

علمی- پژوهشی ISC

1390

بهار شماره 19 دوره 5

   14

 شیوههای بهرهگیری اعضاي خانواده از مراكز علمي

  محمد مخاطب

 نشريه پيوند

علمي - مروري

1390

آبان

   15

عوامل مؤثر در تقویت سواد خواندن کودکان در پرلز 2001 (اصلی) و پرلز (مقدماتی) با تأکید بر پیشینه خانوادگی

دكتر عبدالعظيم كريمي

نشریه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت

علمی -پژوهشی

1390

پیاپی 48

دوره دوم شماره 30

   16

گستره تخيل و واقعيت در افسانهها

دكتر  عبدالعظيم كريمي

مجله روشنان

 علمي- مروري

1390

شماره 11

   17

نقش متغیرهای نگرش، خودپنداری و فعالیتهای اولیه سوادآموزی در پیش‌بینی سواد خواندن دانش‌آموزان ایرانی براساس مقیاس پرلز 2006

دكتر عبدالعظيم كريمي

مجله علوم تربیتی

علمي - پژوهشي

1390

پائیز و زمستان

   18

 نقش مديران در آموزش معلمان

دکتر مرتضي سميعي

رشد مديريت

علمي - ترويجي

1390

شماره 3

   19

 اساسهای روانشناسي ارزشيابي در كيفيت پيشرفت تحصيلي

دکتر منوچهر فضلی خانی

آکادمی تاجيكستان

علمي - پژوهشي

1391

   20

بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی در زمینة رضایت از مدرسه،دوستان، خانواده و محیط زندگی دانشآموزان دوره متوسطه و ارائة راهكارهای جهت بهبود آنها

دكتر

قدسی احقر

فصلنامۀ تعلیم و تربیت

علمی –پژوهشی،ISC

1391

پاييز

سال 28

شماره 3

   21

بررسی تأثیر آموزش مفاهيم معنايابي بر هوش معنوي همسران جانباز شاغل به تحصيل در مدارس بزرگسالان شهر تهران

دكتر

قدسی احقر

فصلنامه طب جانباز

علمی- پژوهشی، ISI

1391

بهار سال چهارم

شماره 15

   22

بررسی تطبیقی و تحلیل نظام آموزش عالی از راه دور در کشور‌های انگلستان و ایران

دكتر

قدسی احقر

فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامي  واحد خوراسگان

ISC

1391

سال نهم

دوره دوم

شماره 33

23                 

بررسي رابطهسبكهاي مقابلهاي با استرس شغلي مديران دوره متوسطه

دكتر

قدسی احقر

دو فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمانها

ISC

1391

سال اول شماره 1

24                 

بررسی میزان انگیزش کارکنان معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزشو پرورش و همبستگی آن با ویژگیهای شغلي آنان

محمد مخاطب

پژوهشنامه تربيتي

علمي - پژوهشي

1391

7/ف

25                 

بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش مهارتهای كارآفرینی براساس نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون از دید دانشجویان شركت كننده در دوره آموزشی

دكتر

قدسی احقر

فصلنامه مهارتآموزی

سازمان آموزش فنيو حرفهاي كشور

علمی- ترویجی

1391

سال اول

شماره 2

 

 

   26

بررسی نقش سبكهای یادگیری در تبیین خودكارآمدی دانشآموزان دوره متوسطه

دكتر

قدسی احقر

اندیشههای نوین تربیتی

ISC

1391

دوره 8

شماره 3

27                 

پيشبيني انگيزش پيشرفت دانشآموزان براساس عملكرد خانواده

دكتر

قدسی احقر

فصلنامه خانواده و پژوهش

ISC

1391

سال نهم، ش: 1و2 شماره پياپي 14

28                 

 تأثیر متدهای ارزشیابی در نظریههای ایده الیستی، و پوزتیویسم

دکتر منوچهر فضلی خانی

آکادمی تاجيكستان

علمي - پژوهشي

1391

   29

تحليل عاملي آزمون نظارت فراشناختي حل مسالههای كلامي رياضي

دکتر فرهاد كريمي و ديگران

علوم روانشناختی

علمي - پژوهشي

1391

شماره 44-

   30

رابطه خودكارآمدی و منبع كنترل با جهتگیری زندگی دانشجویان

دكتر

قدسی احقر

فصلنامه رهپویه هنر

علمی -ترویجی

1391

دوره سوم

شماره21

   31

رابطه هوش هیجانی با میزان سخت رویی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

دكتر

قدسی احقر

فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی

علمی –پژوهشی، ISC

1391

سال چهارم شماره 13

32                 

راز و راه سلامت معنوي

دكتر عبدالعظيم كريمي

فصلنامه پژوهشهای تربيت اسلامي

علمي - پژوهشي

1391

زمستان

33                 

 رويكردي نمادين و غيركلامي به تربيت ديني

دكتر عبدالعظيم كريمي

بصيرت و تربيت اسلامي

علمي - ترويجي

1391

پاييز

سال نهم

34                 

ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه رفتار کارآفرینانه برای مشاوره شغلی

دكتر

قدسی احقر

فصلنامه پژوهشهاي روانشناسي باليني و مشاوره دانشگاه فردوسي

علمی- پژوهشی،ISC

1391

سال 2، شماره 1

35                 

 سلامت معنوی در آموزههای دینی و عرفانی

دكتر عبدالعظيم كريمي

پژوهش در بصيرت و تربيت اسلامي

علمي - ترويجي

1391

سال نهم بهار و تابستان

36                 

 طراحي و اعتباربخشی الگوي ارزشيابي علوم ايران

دکتر منوچهر فضلی خانی

فصلنامه تعليم و تربیت

علمي - پژوهشي

1391

37                 

علم نا آموخت

دكتر عبدالعظيم كريمي

ادبیات عرفانی و اسطوره (علمی پژوهشی)

علمی -پژوهشی

1391

شماره 28

38                 

کیفیتبخشی به ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

دکتر منوچهر فضلی خانی

پيام دانشگاه ملي تاجيكستان

علمي - پژوهشي

1391

39                 

 مهارتاستفاده از روش بحث و گفتگو در خانواده

 محمد مخاطب

 نشريه پيوند

علمي - مروري

1391

   40

ناهمانندی«مدرسه زندگی» و «زندگی مدرسهای»

دكتر عبدالعظيم كريمي

فصلنامه تعلیم و تربیت

علمی-

پژوهشی

1391

شماره3 پاییز

   41

 نقش انجمنهاي اوليا و مربيان در بهرهمندي از توانمندیهای اوليا

  محمد مخاطب

نشريه پيوند

علمي - مروري

1391

42                 

نقش سبكهای مقابلهای مذهبی در تبیین سلامت‌روانی دانشآموزان

دكتر

قدسی احقر

فصلنامه علوم روانشناختی

ISC

1391

دوره یازدهم

شماره 43

43                 

 تأثیر متدهای ارزشیابی در نظریههای ایده الیستی، و پوزتیویسم

دکتر منوچهر فضلی خانی

آکادمی تاجيكستان

علمي - پژوهشي

1391

44                 

تحليل عاملي آزمون نظارت فراشناختي حل مسالههای كلامي رياضي

دکتر فرهاد كريمي و ديگران

علوم روانشناختی

علمي - پژوهشي

1391

شماره 44-

45                 

رابطه خودكارآمدی و منبع كنترل با جهتگیری زندگی دانشجویان

دكتر

قدسی احقر

فصلنامه رهپویه هنر

علمی -ترویجی

1391

دوره سوم

شماره21

46                 

رابطه هوش هیجانی با میزان سخت‌رویی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

دكتر

قدسی احقر

فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی

علمی –پژوهشی، ISC

1391

سال چهارم شماره 13

47                 

راز و راه سلامت معنوي

دكتر عبدالعظيم كريمي

فصلنامه پژوهشهای تربيت اسلامي

علمي - پژوهشي

1391

زمستان

48                 

 رويكردي نمادين و غيركلامي به تربيت ديني

دكتر عبدالعظيم كريمي

بصيرت و تربيت اسلامي

علمي - ترويجي

1391

پاييز

سال نهم

49                 

ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه رفتار کارآفرینانه برای مشاوره شغلی

دكتر

قدسی احقر

فصلنامه پژوهشهاي روانشناسي باليني و مشاوره دانشگاه فردوسي

علمی- پژوهشی ISC

1391

سال 2، شماره 1

   50

 سلامت معنوی در آموزههای دینی و عرفانی

دكتر عبدالعظيم كريمي

پژوهش در بصيرت و تربيت اسلامي

علمي - ترويجي

1391

سال نهم بهار و تابستان

   51

 طراحي و اعتباربخشی الگوي ارزشيابي علوم ايران

دکتر منوچهر فضلی خانی

فصلنامه تعليم و تربیت

علمي - پژوهشي

1391

52                 

علم نا آموخت

دكتر عبدالعظيم كريمي

ادبیات عرفانی و اسطوره (علمی پژوهشی)

علمی -پژوهشی

1391

شماره 28

53                 

کیفیتبخشی به ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

دکتر منوچهر فضلی خانی

پيام دانشگاه ملي تاجيكستان

علمي - پژوهشي

1391

54                 

مهارتاستفاده از روش بحث و گفتگو در خانواده

محمد مخاطب

نشريه پيوند

علمي - مروري

1391

55                 

ناهمانندی«مدرسه زندگی» و «زندگی مدرسهای

دكتر عبدالعظيم كريمي

فصلنامه تعلیم و تربیت

علمی-

پژوهشی

1391

شماره3 پاییز

56                 

 نقش انجمنهاي اوليا و مربيان در بهرهمندي از توانمندیهای اوليا

 محمد مخاطب

 نشريه پيوند

علمي - مروري

1391

57                 

نقش سبكهای مقابلهای مذهبی در تبیین سلامت‌روانی دانشآموزان

دكتر

قدسی احقر

فصلنامه علوم روانشناختی

علمی –پژوهشی،ISC

1391

دوره یازدهم

شماره 43

58                 

«بودن» به سبك «كودكي» (شاعرانه در زيستن كودكانه)

 دكتر عبدالعظيم كريمي

روشنان

علمي - مروري

1392

دفتر هفدهم پاييز و زمستان 92

59                 

اثر بخشی آموزش گروهی هوش معنوی بر تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به مواد مخدر

دكتر

قدسی احقر

فصلنامه اندیشه و رفتار

ISC

1392

دوره هشتم، ش 30

   60

پيش بيني عملكرد دانش آموزان در حل مسالههاي كلاس رياضي باتوجه به متغيرهاي شناختي، فراشناختي و عاطفي

دكتر فرهاد كريمي و ديگران

تعليم و تربيت

علمي - پژوهشي

1392

داراي گواهي چاپ به شماره 556/ فصل/900

30/10/92

   61

تحليل محتواي شاخصهای يادگيري کتابهاي آموزشي گروههای مطالعاتي پيگير سواد سازمان نهضت سوادآموزي

محمد مخاطب

اندیشههای نوين تربيتي

علمي - پژوهشي

1392

   62

آموزش از راه دور: رضایت‌مندی، فرهنگ استفاده از فن آوري و خود آموزي دانش آموزان

دکتر عبدالحمید رضوی

فصلنامه فن اوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

علمی-پژوهشی

1393

63                 

اثر بخشي آموزش هوش هيجاني بر تغيير راهبردهاي مقابلهاي دانشآموزان دختر دوره متوسطه مدارس دولتي

دكتر

قدسی احقر

فصلنامه روانشناسي مدرسه

علمی –پژوهشی ISC

1393

 

64                 

 ارائه مدل مناسب براي اجراي دوره‌هاي آموزش نيروي انساني

دکتر مرتضي سميعي

 فصلنامه تعليم و تربيت

علمي - پژوهشي

1393

شماره 117

65                 

بررسي تجربي تأثیر سه روش بحث گروهي درباره معماهاي اخلاقي، گفتگو در گروههای كوچك به روش مشاركتي و سخنراني بر رشد قضاوت اخلاقي دانشآموزان

دكتر فرهاد كريمي و ديگران

فصلنامه پژوهشهای نوين روانشناختی

علمي - پژوهشي

1393

چاپشده در بهار 93 - شماره 33

   66

پيش بيني ميزان اضطراب امتحان دانشآموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران براساس راهبردهاي شناختي و فراشناختي آنان

دكتر

قدسی احقر

فصلنامه تعليم و تربيت

ISC

1393

 

67                 

تأملی بر مناسبت فرهنگ، زبان و آموزش زبان

دکتر عبدالحمید رضوی

 فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

علمی-پژوهشی

1393

68                 

 واكاوي تحليلي محتواي كتابهاي دين و زندگي دوره متوسطه برمبناي كتاب المحجه البيضاء

دکتر عبدالحمید رضوی، دكتررضا رسولي شربياني

پژوهشهای تربيت اسلامي

علمي –تخصصي

1393

   69

تربيت شدن به مثابه فطري بودن

 دكتر عبدالعظيم كريمي

 دو فصلنامه تربيت اسلامي

علمي - ترويجي

1393

گواهي پذيرش 27/1/93

   70

تزكيه به مثابه تربيت سلبي در برابر تدسيه به مثابه تربيت ايجابي

دکتر عبدالعظيم كريمي

دو فصلنامه تربيت اسلامي

علمي - ترويجي

1393

س9، ش18، بهار و تابستان صفحات 117-138

   71

روش سلبي به مثابه روش فطري در تبليغ و تربيت ديني (علمي تخصصي)

دکتر عبدالعظيم كريمي

فصلنامه پژوهش نامه تربيت تبليغي

علمي - ترويجي

1393

س2ش3و4 بهار و تابستان ص80-49

72                 

 طراحي و اعتباربخشی الگوي ارزشيابي كيفي و نظام بازخورد درس علوم تجربي پايه اول راهنمايي به والدين دانش آموزان و جریان یادگیری

دکتر منوچهر فضلی خانی

فصلنامه خانواده و پژوهش

علمي - پژوهشي

1393

73                 

ياددهي يادگيري

دکتر منوچهر فضلی خانی

شوق تغيير

علمي - ترويجي

1393

74                 

 بررسي میزان انطباق بين دو برنامه درسی قصد شده و اجراشده دوره‌ پیش از دبستان

دکتر عبدالحميد رضوي، خديجه گرجي پشتي

 نظريه و عمل در برنامه درسي

دو فصلنامه علمي - پژوهشي

1394

75                 

تاثير روش درمانجومداري راجرز، بر نگرش دانش‌آموزان نسبت به مصرف مواد مخدر

دكتر قدسي احقر

خانواده و پژوهش

علمی-پژوهشی

1394

76                 

تبيين ماهيت تربيت معنوي و راهبردهاي تحقق آن در آموزه‌هاي قرآني

دكتر قدسي احقر

اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي

علمي - پژوهشي

1394

بهار و تابستان

شماره اول پياپي 13

77                 

تحليل محتواي كتاب‌هاي ديني و فارسي دوره متوسطه براساس مولفه‌هاي دفاع مقدس

دکتر عبدالحميد رضوي

اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي

دو فصلنامه علمي - پژوهشي

1394

78                 

مشاعل پرجاذبه وراه‌هاي افزايش انگيزش شغلي

دکتر مرتضي سميعي

رشد فني و حرفه‌اي

علمي - ترويجي

1394

شماره 38

79                 

نقش فعاليت‌هاي مشاوران مراكز مشاوره خانواده از ديدگاه والدين

محمد

مخاطب

فصلنامه خانواده و پژوهش

علمي - پژوهشي

1394

   80

Formulation of the Differences and phonetic tendencies in Tajik Farsi words incomparison withthe authentic Farsi language in Iran

دکتر عبدالعظیم حکیمی

Saussurea

ISI

1394

شماره 5

   81

Study of educational plays effect to learn concept of mathematices curriculum in first-grade...

دكتر

قدسی احقر

Australian jounal of basicand Applied sciences

ISI

2011

54

(12)

 

82                 

The investingation of the offectivess of social skill training in theory of mind improven ment in....

دكتر

قدسی احقر

Procediasocialand behavioral science

ISI

2011

30

83                 

A Survey on the Effectiveness of Nine-type Personality Training (Enneagram) on the Mental Health (Anxiety and Self-esteem) of School Girls

دكتر

قدسی احقر

Journal of Basic and Applied Scientific Research

www.textroad.com

ISI

2012

Vol.2, No. 11

84                 

Comparative Phonetic Study of Frequently Used Words in Iranian Farsi versus Tajik Farsi

 دکتر عبدالعظیم حکیمی

The Journal of American Science

ISI

2012

April 25,

Volume 8, Issue 4, CumulatedNo. 47,

85                 

Determine and compare Effectiveness of entrepreneurship education Based on Multi-axial model and Theory of constraints and compromises on learning entrepreneurship skills

دكتر

قدسی احقر

Social and behavioral Journal –ISSN: 1877-0428 (Elsevier)

Istanbul, Turkey ُ

www.iceepsy.org

ISI

2012

Vol.2, NVol - 69o. 11

 

 

86                 

Effect of Problem-solving Skills Education on Auto – regulation learning of High School Students in Tehran

دكتر

قدسی احقر

Social and behavioral Journal –ISSN: 1877-0428 (Elsevier)

Istanbul Turkeywww.

iceepsy.

org

ISI

2012

Vol.69-December

87                 

Family of Researcher An Approach for output from Familial Injuries

محمد مخاطب

Journal of American Science

ISI

2012

1فوريه

88                 

Relation between methods of struggling with Stress and the method of solving problem by self-regulated learning

دكتر

قدسی احقر

Journal of Applied Science Alert

علمی- معتبر

2012

244, 5th Avenue, No. 2218

89                 

Relationship between responsibility and compatibility with the academic achievement motivation

دكتر

قدسی احقر

Journal Archive of Sciences

ISI

2012

Vol.65 (7)

   90

Study of the relationship between happiness and self – efficacy with self- resilience of preschool teachers in Tehran

دكتر

قدسی احقر

A multidisciplinary journal of global trends

 

ISI

2012

December 27-28

 

   91

The relation ship between spiritual intelligence and taking responsibility with life quality

دكتر

قدسی احقر

European Online journal of Natural and Social Sciences

www.european-science.

com

ISI

2012

Vol.2,No.3 (s),pp.391-400

   92

The Test Anxiety among Students: Effectiveness of hardiness Training

دكتر

قدسی احقر

International journal of General psychology http: //jpg.semnan.ac.ir

ISI

2012

Vol.1, No.1

 

 

93                 

A Survey on the Effectiveness of Nine-type Personality Training (Enneagram) on the Mental Health (Anxiety and Self-esteem) of School Girls

دكتر

قدسی احقر

Journal of Basic and Applied Scientific Research

www.textroad.com

ISI

2012

Vol.2, No. 11

 

 

94                 

Comparative Phonetic Study of Frequently Used Words in Iranian Farsi versus Tajik Farsi

 دکتر عبدالعظیم حکیمی

The Journal of American Science

ISI

2012

April 25,

Volume 8, Issue 4, CumulatedNo. 47,

95                 

Determine and compare Effectiveness of entrepreneurship education Based on Multi-axial model and Theory of constraints and compromises on learning entrepreneurship skills

دكتر

قدسی احقر

Social and behavioral Journal –ISSN: 1877-0428 (Elsevier)

Istanbul, Turkey ُ

www.iceepsy.org

ISI

2012

Vol.2, NVol - 69o. 11

   96

Effect of Problem-solving Skills Education on Auto – regulation learning of High School Students in Tehran

دكتر

قدسی احقر

Social and behavioral Journal –ISSN: 1877-0428 (Elsevier)

Istanbul, Turkeywww.iceepsy.org

ISI

2012

Vol.69-December

97                 

Family of Researcher An Approach for output from Familial Injuries

محمد مخاطب

Journal of American Science

ISI

2012

1فوريه

98                 

Relation between methods of struggling with Stress and the method of solving problem by self-regulated learning

دكتر

قدسی احقر

Journal of Applied Science Alert

علمی- معتبر

2012

244, 5th Avenue, No. 2218

 

   99

Relationship between responsibility and compatibility with the academic achievement motivation

دكتر

قدسی احقر

Journal Archive of Sciences

ISI

2012

Vol.65 (7)

100                 

Study of the relationship between happiness and self – efficacy with self- resilience of preschool teachers in Tehran

دكتر

قدسی احقر

A multidisciplinary journal of global trends

 

ISI

2012

December 27-28

 

101                 

The relation ship between spiritual intelligence and taking responsibility with life quality

دكتر

قدسی احقر

European Online journal of Natural and Social Sciences

www.european-science.com

ISI

2012

Vol.2,No.3 (s),pp.391-400

102                 

The Test Anxiety among Students: Effectiveness of hardiness Training

دكتر

قدسی احقر

International journal of General psychology http: //jpg.semnan.ac.ir

ISI

2012

Vol.1, No.1

103                 

Comparison effectiveness stability in two career counseling approaches on entrepreneurship skills over time

دكتر

قدسی احقر

The European Journal of social & Behavioral sciences

ISI

2013

Vol.1-issue 1

104                 

Copare effectiveness of Shafiabadi’s model with gottfredson’s theory o perdurability of entrepreneurial behavior

دكتر

قدسی احقر

Reef resources assessment and Managementtechnical paper

www.behaviorsience.com

ISI

2013

Vol, 8.32 (2)

105                 

Coping strategies with stress and social self-efficacywith quality of life

دكتر

قدسی احقر

European Journal of Scientific Research

ISI

2013

Volume 109 No 2 August

106                 

Determining the effectiveness of cognitive – behavioral therapy on social anxiety reduction of female high school students

دكتر

قدسی احقر

European journal of experimental biology

ISI

2013

Vol.3(5): 653: 653-657

107                 

Effect of Self Differentiation Training on Women’s Marital Conflict Reduction

دكتر

قدسی احقر

Life Science Journal

www.lifesciencesite.com

 

ISI

2013

Vol.10 (1)

108                 

The impact of storytelling on social skills

دكتر

قدسی احقر

The life science Journal

www.lifesciencesite.com

ISI

2013

Vol.1097-8135

109                 

The Relationship Between

Hardiness and Hopefulness with Life Satisfaction

دكتر

قدسی احقر

European Journal of Scientific Research

ISI

2013

Volume 107 No 3 July, 2013

110                 

The relationship between attachment styles and strategies to face with stress and academic performance

دكتر

قدسی احقر

Journal of Science and today’s world

علمی -معتبر

2013

September, volume 2, issue 8

 

   111

The relationship between identity styles and general health with student’ learning strategies

دكتر

قدسی احقر

Journal of science and today’s world

علمی -معتبر

2013

Vol.2, Issue 4, page 413-422

112                 

The Relationship Between Quality of Life and Psychological Well-Being with Resiliency

دكتر

قدسی احقر

European Journal of Scientific Research

ISI

2013

Vol: 108 No.3 August

113                 

The relationship between religious attitude and social status with self-regulation

دكتر

قدسی احقر

International Research journal of Applied and Basic Sciences

علمی -معتبر

2013

Vol, 6(7): 923-929

114                 

The relationship between school environment understanding and advanced purposes with educational performance

دكتر

قدسی احقر

European Journal of Scientific Research

ISI

2013

Vol.102 No.4 May

 

 

115                 

The relationship of performance compulsion and learning styles with illogical beliefs of students

دكتر

قدسی احقر

Journal of science and today’s world

علمی-معتبر

2013

Vol.2, Aprill,

page 481-499

116                 

The role of teaching Persian conversation in education success of non-Persian adult learns in Iran

محمد مخاطب

Journal of education and management studies

علمي - پژوهشي

2013

23فوريه

 

5- مقالات علمي چاپ‌شده در مجموعه مقالات يا مجموعه چكيده‌هاي اجلاس‌های

علمي معتبر (ملي و بين‌المللي)

رديف

عنوان مقاله

مؤلف (مؤلفین)

نام كنفرانس

نهاد برگزار كننده

تاريخ برگزاري

1

بررسی نقش خانواده در پرورش مهارت‌های کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان دارای مهارتهای کارآفرینی

دكتر

قدسي احقر

دومین همایش ملی روانشناسی خانواده

دانشگاه

آزاد اسلامي مرودشت

1390

2                 

توانمندسازي زنان سرپرست خانوار از راه آموزش مهارتهاي كارآفريني

دكتر

قدسي احقر

همايش ملي

زنان سرپرست خانوار

دانشگاه

شهيد بهشتي

1390

3                 

چیستی سلامت معنوی

 

دكتر عبدالعظيم كريمي

همایش ملی

سلامت معنوی و تعمق تربیت اسلامی

ایران

1390

4                 

روشهای جذب مشارکتهاي تخصصي و مهارتی والدين در مدارس

محمد مخاطب

اولين كنفرانس مديريت آموزشي

انجمن مديريت آموزشي ايران

1390

 

5                 

سيماي خانواده در ضربالمثلهای فارسي

محمد مخاطب

همايش نوانديشي ديني با محوريت خانواده

پژوهشكده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

1390

6                 

مقايسه عملکرد کشورهاي برتر و ضعيف در تيمز 2007

(مؤلف اول از دو نفر)

دكتر عبدالعظيم كريمي

همايش بینالمللی آموزش علوم و فناوری با تأکید برجهان اسلام

ایران

1390

7                 

positive psychology in viewpoint of Mysticism

روانشناسی مثبت نگر از منظر عرفانی ششمین کنفرانس اروپایی- مسکو

دكتر عبدالعظيم كريمي

6th European Conference on Positive Psychology
26-29 June 2012
- Moscow (Russia)

روسیه

1391

8                

The art of living from Molavee’s Mystical Perspective

دكتر عبدالعظيم كريمي

2nd Internationalconference on Islamic Education 2011 (ICIEd2011)

مالزی

1391

9                 

استفاده از توانمندي‌هاي والدين راهبردي مؤثر در تحكيم تعامل خانه و مدرسه

محمد مخاطب

همايش تربيت و نهادهای اجتماعي

انجمن علمي اوليا و مربیان

1391

10                

بررسي نقاط قوت و ضعف آموزشمهارتهاي كارآفريني براساس نظريه محدوديت و سازش گاتفردسون از ديد دانشجويان شركت كننده در دوره آموزشي

دكتر

قدسي احقر

همايش ملي

مهارت آموزي و اشتغال در ايران

دانشگاه

شهيد بهشتي

1391

11                

مديريت مبتني بر مدرسه، مؤلفه جهاني بهسازي آموزشي

دكتر فرهاد كريمي

كنفرانس بينالمللي آموزش و جهانیشدن

نهاد رياست جمهوري

1391

12               

The study of major components of metacognition in mathematic word problem solving

دکتر فرهاد کریمی

5th international conference of cognitive science

Institute for cognitive science studies

2013

13              

Happiness, what is not: a privative approach to mental health

دكتر عبدالعظيم كريمي

2013 International symposium on education, psychology and social sciences

مالزی

1392

14              

بررسي نقش باورها در رفتار با تأکید بر باور به مهدويت: نقش باورها در تربيت زمينهساز

دكتر فرهاد كريمي

نهمين همايش بينالمللي دكترين مهدويت

پژوهشكده آينده روشن قم

1392

15              

تأثیر آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهتگیری مذهبی دانش آموزان

دكتر

قدسي احقر

همایش ملي

تربیت دینی

پژوهشگاه مطالعات

1392

 

 

16               

کاربست تحقیق: چالش‌ها و راهکار‌ها

دكتر عبدالحميد رضوي

همایش هفته پژوهش

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

1392

17              

مطالعه محيط داخلي اداره كل آموزش همگاني در 5 سال گذشته

محمد مخاطب

همايش ملي فرماندهي و مدیریت انتظامي

دانشگاه علوم انتظامي

1392

18              

از يافتههاي پژوهشي تا عمل تربيتي: جستجوي مدل كاربست

دكترفرهاد كريمي

كنفرانس بين‌المللي مشاوره و روانشناسي

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

1392

آذر

19               

بررسي اثربخشي مراكز يادگيري محلي در راستاي توسعه كسب‌وكار بزرگسالان كم سواد

محمد مخاطب

اولين كنفرانس ملي اقتصاد، مديريت و حسابداري

مؤسسه خوارزمي و همكاران

1393

20               

بررسي ميزان توجه به راهبردها و فرآيند‌هاي شناختي در تاليف كتاب‌هاي درسي

دكترمرتضي سميعي

سومين همايش ملي مدرسه فردا

معاونت آموزشي و پژوهشي آموزشكده فني و حرفه‌اي سما

1393

21               

بررسي ميزان مهارت‌هاي سواد اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم پزشكي همدان

محمد مخاطب

اولين كنگره سراسري فناوري‌هاي نوين ايران

مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار

1393

22              

جايگاه رفتار اخلاقي در نظريه شناختي –تحولي

دکتر فرهاد كريمي

هشتمين همايش ملي فلسفه تربيت، فلسفه تربيت ديني و اخلاقي

انجمن فلسفه تعليم و تربيت و دانشگاه شهيد باهنر كرمان

1393

23             

خواجه نصير طوسي: مربی بزرگ ایرانی؛ واكاوي كتاب اخلاق ناصري

دكترعبدالحميد رضوي

ششمین همایش ملی اموزش

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

1393

24             

راه كار‌هاي توسعه فرهنگ مشاوره در بين خانواده‌ها

محمد مخاطب

نخستين همايش ملي علوم تربيتي و روان شناسي

مؤسسه انديشه سازان و دانشگاه‌ها

1393

25             

راهکارهای توسعه فرهنگ مشاوره بين خانوادهها از دیدگاه والدين

محمد مخاطب

كنفرانس ملي پژوهشهای نوين در علوم انساني

دانشگاه علامه طباطبايي و سایر دستگاههاي همكار

1393

26              

روش‌های جذب و استفاده از تخصص‌ها و مهارت‌هاي والدين در مدارس

محمد مخاطب

كنفرانس بين المللي پژوهش در علوم رفتاري

مركز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما

1393

27             

رويكرد‌هاي نوين در توانمند سازي نيروي انساني

دكتر مرتضي سميعي

مديريت آموزشي در نظر و عمل

انجمن مديريت آموزشي

1393

28             

زندگی دوم؛ جوانان، خانواده: مرور نتایج برخی مطالعات

 

دكتر عبدالحميد رضوي

همایش تربیت اسلامی فضای مجازی چالش‌ها و راهکار‌ها

دفتر همکاری حوزه علمیه و اموزش و پرورش

1393

29              

يادگيري پديدآورنده در برابر يادگيري بازتوليد شده

دكتر عبدالعظيم كريمي

كنفرانس بین‌المللی مشاوره و روانشناسی

 

2014

 

30              

ارزيابي محتواي كتاب‌هاي دوره‌ سوادآموزي از ديدگاه متخصصان آموزش‌ بزرگسالان

دکتر عبدالعظیم حکیمی و محمد مخاطب

مجموعه مقالات اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، جامعه

انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون، دانشگاه پیام نور، CIVILICA، ...

1394

31              

بررسی تأثیر روش‌های نوین مدیریت در بهبود رفتار سازمانی

احمد دارابي، دکتر عبدالحميد رضوي

دومين همايش بين‌المللي مديريت و فرهنگ توسعه

دانشگاه آزاد اسلامي  اسلامي بوشهر و مؤسسه سفيران فرهنگي مبين گواهي شماره 12020 مورخ 12/12/93

1394

32             

رابطه کیفیت زندگی با نگرش و رفتار برخی مصرف‌کنندگان موبایل در شهر شیراز

دکتر عبدالحمید رضوی،

دکتر فرشید قاسمی،

ملیحه مسرور

هفتمين همايش ملي آموزش

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

1394

33             

واکاويبرخیاندیشه‌هايشهیدمطهري: انسانو اهدافتعلیموتربیت

دکتر عبدالحميد رضوي

هفتمين همايش ملي آموزش

دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي

1394

 

 

6 - کتاب‌های چاپ‌شده (يا در دست چاپ) توسط اعضاء هيأت علمي و كارشناسان پژوهشكده-تألیف/ ترجمه

رديف

عنوان كتاب

مؤلف

ناشر

سال نشر

             1 

آسیبشناسی آموزش خلاقيت

دكتر عبدالعظيم كريمي

مؤسسه فرهنگي منادي‌تربيت

1390

            2 

آموزش و تربيت در ضربالمثل‌های فارسي

محمد مخاطب

صادق پژوه

1390

            3

اخلاق و دین در ضربالمثل‌های فارسي

محمد مخاطب

صادق پژوه

1390

            4

خانواده و فرهنگ در ضربالمثل‌های فارسي

محمد مخاطب

صادق پژوه

1390

            5

راه ذکر و راه فکر

دكتر عبدالعظيم كريمي

عابد

1390

            6 

فضيلت نا یادگیری

دكتر عبدالعظيم كريمي

انتشارات منادي تربيت

1390

            7

مديريت و اقتصاد در ضربالمثل‌های فارسي

محمد مخاطب

صادق پژوه

1390

            8

گفتهاي بي گفتمان

دكتر عبدالعظيم كريمي

صابرين

1391

            9 

تعامل خانواده و آموزشو پرورش

محمد مخاطب

هنرنوين مهرآرنگ

1391

            10

چنين آموخت آنکه نياموخت

دكتر عبدالعظيم كريمي

منادی تربیت

1391

            11

سيماي خانواده در ضربالمثلهای فارسي

محمد مخاطب

هنرنوين مهرآرنگ

1391

           12

مديريت چه چيز نيست؟

دكتر عبدالعظيم كريمي

عابد

1391

           13

«خوش بختي» چه چيز نيست

دكتر عبدالعظيم كريمي

قدياني

1392

           14

آسیبهای خانواده و چشمانداز آن در نظام آموزشي

محمد مخاطب

هنرنوين مهرآرنگ

1392

           15

اخلاق بردگان و اخلاق آزادگان

دكتر عبدالعظيم كريمي

صابرین

1392

           16

كاربرد نرمافزارهای آموزشي در فرایند ياددهي و یادگیری

محمد مخاطب

هنرنوين مهرآرنگ

1392

           17

گزارههای وارونه از عاقلان ديوانه

دكتر عبدالعظيم كريمي

قدياني

1392

           18

مشاركت والدين در مدارس راهبردي مؤثر در بهبود نظام آموزشي

محمد مخاطب

هنرنوين مهرآرنگ

1392

           19

مشاوره و نقش آن در مشکلات دانش‌آموزان

محمد مخاطب

هنرنوين مهرآرنگ

1392

           20

واژهنامهوارونه از جاهلان فرزانه

دكتر عبدالعظيم كريمي

قدياني

1392

           21

مباني آموزش وروش‌هاي آموختن

دكتر مرتضي سميعي

آواي نور

1393

           22

نگاهي به ويژگي‌ها و نقش خانواده در نظام آموزشي دانش آموزان

محمد مخاطب

هنرنوين مهرآرنگ

1393

          23

اوج شدن در عمق بودن «تربيت» بهمثابه «بودن» چگونه نشويم

دكتر عبدالعظيم كريمي

انتشارات منادي تربيت

1393

          24

مبانی راهنمایی و مشاوره

دکتر شکوه نوابی نژاد، دکتر عبداله شفیع آبادی، دکتر جواد اژه‌ای، دکتر قدسی احقر، دکتر خديجه آرین، دکترسید مهدی حسینی بیرجندی، دکتر محسن رسولی، دکتر مهدی زارع بهرام آبادی

سمت

1393

          25

غايت‌هاي وارونه

دكترعبدالعظيم كريمي

مؤسسه منادي تربيت

1394

           26

نوآوري در مديريت سازمان‌ها و مدارس دولتي و خصوصي

دكتر مرتضي سميعي

انتشارات برهان

1394

          27

تربيت در آينه تأويل خويش "چگونه تغيير نكنيم؟"

دكترعبدالعظيم كريمي

مؤسسه منادي تربيت

1394

          28

تزكيه (تربيت سلبي) در برابر تدسيه (تربيت ايجابي)

دكترعبدالعظيم كريمي

مؤسسه منادي تربيت

1394

           29

مباني نظري فراشناخت، سنجش و كاربردهاي آن

دكتر فرهادكريمي

(در دست ويرايش)

1394

 

7-ارزيابي و داوری

رديف

عنوان فعاليت

سال

جمع

90

91

92

93

94

1

طرح‌های پژوهشي

27

15

13

25

3

83

2

مقالات علمي

16

25

54

37

20

152

3

مقالات همايش‌ها و كنفرانس‌هاي علمي

15

35

29

29

14

122

4

پيشنهاده پژوهشي

26

39

22

20

26

133

5

پايان نامه‌ها

2

5

5

13

5

30

 

 

8-ارائه خدمات مشاوره‌اي توسط اعضا هيأت علمي و كارشناسان پژوهشكده به بخش‌های ذی‌ربط حوزه ستادي وزارت آموزش‌وپرورش

عضويت شوراها، كميته‌ها، كميسيون‌ها

رديف

موضوع همكاري

سازمان بهره بردار

سال

           1 

ارائه خدمات مشاوره در زمينه امور آموزشي فرهنگي، تربيتي، اخلاقي و اختلالات يادگيري مدارس دوره ابتدايي منطقه 15

ادارهي آموزش و پرورش منطقه 15

1390

           2 

عضو كميسيون تخصصي ماده يك كميته منتخب اعضا هيأت علمي سازمان پژوهش

رياست سازمان پژوهش

-1391 1393

           3

عضو كميته علمي همايش آموزشوپرورش و جهاني شدن، برگزار شده توسط نهاد رياست جمهوري

رياست پژوهشگاه

1391

           4

مشاوره در زمينهمسائل رواني، اجتماعي، اخلاقي، تربيتي دانشآموزان دوره متوسطه آموزش و پرورش منطقه17

اداره آموزش و پرورش منطقه 17

 

1391

           5

عضوكميته علمي - پژوهشي معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت

پژوهشگاه مطالعات آموزشو پرورش

-1391 1393

           6 

عضو کمیته تخصصی ارزیابی و انتخاب طرح‌ها و پایان نامه‌های برتر هفته پژوهش، وزارت آموزش و پرورش

ستاد برگزاری هفته پژوهش اموزش و پرورش

1392

           7

عضو كارگروه کیفیتبخشی به فرايند آموزشي و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در دروس و رياضي و علوم دوره اول آموزش متوسطه

معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

1392

           8

عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهشهای تربیت اسلامی

پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش

-1392 1393

           9 

عضوكميته كاربست يافته‌هاي پژوهشي سازمان پژوهش

رياست سازمان پژوهش

-1392 1393

          10

طرح شهاب

سازمان استعداد‌هاي درخشان

1393

          11

عضو هيأت علمي كميته پژوهشي سازمان پرورش استعدادهاي درخشان و باشگاه دانشپژوهان جوان

رياست پژوهشگاه

1393

          12

عضوكميته پژوهشي معاونت پرورشي و فرهنگي وزارتو نماينده پژوهشگا ه

معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت

1393

          13

كميته داوري مقالات با هشتمين همايش علمي دفتر همكاري حوزه‌هاي علميه و اموزش و پرورش (تربيت اسلامي و فضاي مجازي: چالش‌ها و راهكارها)

سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

1393

          14

نماينده پژوهشگاه در كميسيون آموزش عمومي قران كريم (معاونت پرورشي)

رياست پژوهشگاه

1393

          15

همكاري موثر در تاسيس كميته دستگاهي پژوهشگاه براي حمايت از كرسي‌هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

1393

          16

توليد برنامه زيرنظام پژوهش و ارزشيابي سند تحول بينيادين آموزش و پرورش

شوراي عالي آموزش و پرورش

- 1393  1394

          17

شورای سیاستگذاری امور بین‌الملل

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

- 1393  1394

          18

کمیسیون تحول اداری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

- 1393  1394

          19

مرکز بسیج وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش

- 1393  1394

          20

مركز امور بين‌الملل و مدارس خارج از كشور

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

- 1393  1394

          21

رتبه بندي معلمان

معاونت پشتيباني

1394

         22

عضو كار گروه طرح‌هاي پژوهشي و نياز سنجي وزارت اموزش و پرورش و احياي نهاد‌هاي پژوهشي

پژوهشگاه مطالعات اموزش و پرورش

1394

23                 

عضو كارگروه تخصصي مشترك آموزش وپژوهش (تفاهم نامه همكاري وزارتين آموزش وپرورش و كشور)

آموزش وپرورش

1394

24                 

عضو كميته علمي همايش ملي تربيت (معاونت پژوهشي وزارت آموزش و پرورش)

معاونت پرورشي و تندرستي

1394

25                 

كلاس‌هاي چند پايه

معاونت ابتدايي

1394

         26

نماينده پژوهشگاه در ستاد همكاري‌هاي حوزه‌هاي علميه و آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش

1394

27                 

شركت در كميته تخصصي ارزيابي و انتخاب طرح‌ها و پايان نامه‌هاي برتر هفته پژوهش

سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

و 1393  1394

28                 

كمسيون تخصصي هيأت مميزه موضوع ماده يك آئين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيت علمي

سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

و 1393  1394

         29

كميته منتخب سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

و 1393  1394

 

9- گزارشهاي تحليلي تهيه شده توسط اعضاء هيأت علمي و كارشناسان پژوهشكده

رديف

عنوان گزارش تحليلي

تهيه كننده

سال

سفارشدهنده

           1 

تلفیق برنامه توسعه پنج ساله پنجم پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش با برنامه پنج ساله پنجم سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

دكتر عبدالعظیم حکیمی

1390

پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش

          2 

آيا مساله كودكان بازمانده از تحصيل به روش تبعيض مثبت قابل حل است؟

جعفر افقهي

1393

پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش

          3

ارزشيابي بسته آموشي علوم تجربي پايه هشتم

دکتر منوچهر فضلي خاني

1393

دبير خانه شوراي سازمان

          4

بررسي مقايسه‌اي تحول نرخ سواد در استان‌هاي كشور طي5 سال
(90-1385)

جعفر افقهي

 

1393

پژوهشكده

          5

تهيه گزارش راهكارهاي برخاسته از نتايج تيمز و پرلز بر کیفیتبخشی عملكرد نظام آموزشي ايران

دكتر عبدالعظيم كريمي

1393

معاونت آموزش متوسطه

          6 

استانداردسازي و تدوين شاخص‌هاي كيفي براي ارزيابي فعاليت‌هاي فرهنگي- تربيتي

دكتر قدسي احقر

1394

شوراي عالي آموزش و پرورش

          7

برقراري ارتباط سازمان‌یافته مراكز علمي - پژوهشي با نظام تعليم و تربيت رسمي از مجموعه توليد برنامه زيرنظام پژوهش و ارزشيابي سند تحول بينيادين آموزش و پرورش

دکتر عبدالعظیم حکیمی

1394

شوراي عالي آموزش و پرورش

          8

جايگاه پژوهش در اسناد بالادستي و تحولي

دكتر فرهادكريمي

1394

رياست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

          9 

مهاجرت بين استاني و تغييرات نرخ سواد (براساس دو سرشماري90-1385)

جعفر افقهي

1394

پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش

 

10- برخورداري از برجستگي يا شاخص بودن در امر پژوهش

(نظير دريافت لوح تقدير، نشان يا عنوان مشابه از مراجع رسمي جهت انجام فعاليت پژوهشي و به‌عنوان پژوهشگر برتر)

رديف

نام و نام خانوادگي

نوع برجستگي

سال

صادركننده

1

دكتر قدسي احقر

پژوهشگر نمونه

1390

وزير علوم تحقيقات و فناوری و وزير آموزش و پرورش

2

دكترعبدالحميد رضوي

مدير پژوهشی برتر وزارت آموزش و پرورش

1390

وزير علوم تحقيقات و فناوری و وزير آموزش و پرورش

2

دكتر عبدالعظيم كريمي

کسب رتبه طرح پژوهشی برتر سال 1390

1390

وزير آموزش و پرورش

3

دكتر فرهاد كريمي

مجري پايان نامه دكتري برتر وزارت آموزشوپرورش با عنوان ساخت و اعتباريابي ابزارهاي سنجش فراشناخت حل مساله و بررسي رابطه فراشناخت دانشآموزان دوره راهنمايي با عملكرد آنان در حل مساله‌هاي كلامي رياضي

1391

وزير آموزشو پرورش

4

دكتر عبدالعظيم كريمي

برگزيده: كتاب مديريت چه چيز نيست چگونه مديريت نكنيم

1392

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

5

دكتر قدسي احقر

مدیر برتر پژوهشي

1392

وزير آموزش و پرورش

6

دكتر قدسي احقر

ارزشيابي كتاب فارسي و كتاب كار پايه دوم و ششم ابتدايي-

هفته پژوهش- رتبه اول

1393

وزير آموزش و پرورش

7

دكتر قدسي احقر

اعتباربخشي كتاب‌هاي درسي پايه چهارم ابتدايي

1393

رياست سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

8

دكتر قدسي احقر

پژوهشگر برگزيده

1393

وزير آموزش و پرورش

 

11- برگزاري نشست‌هاي علمي- تخصصي و سخنراني توسط اعضاء هيأت علمي پژوهشگاه، ارائه و كاربست يافته‌هاي پژوهشي

رديف

عنوان فعاليت

سال

جمع

90

91

92

93

94

1

نشست علمي- تخصصي

2

7

11

9

4

33

2

كارگاه آموزشي

-

6

8

8

6

28

3

ارائه يافته‌هاي پژوهشي

1

3

3

7

2

16

4

كاربست يافته‌هاي پژوهشي

1

2

2

6

 

11

 

 

صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك