صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
چهارشنبه ٠٨ بهمن ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > ریاست > دستورالعملها و شیوه نامه ها 
دستورالعملها و شیوه نامه ها

دستورالعمل ها وشيوه نامه ها

1- آيين نامه اصلي كرسي ها

2- آيين نامه كميته دستگاهي كرسي ها

3- آيين نامه نظارت بر اجراي طرح هاي پژوهشي

4- آيين نامه اجراي طرح هاي پژوهشي

5- آيين نامه شوراي نشر پژوهشگاه

6- تفاهم نامه انتشار آثار با انتشارات مدرسه         

7- چارچوب تهيه درخواست پيشنهاده

صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك