صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
سه شنبه ٣٠ دی ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > امور پژوهشی استان ها > استان خراسان رضوي 
استان خراسان رضوي

 

  • برگزاري كارگاه تكنيك هاي مساله يابي:
از آنجايي كه انجام تحقيق تا به ثمر رسيدن آن در عرصه عمل داراي مسير نسبتأ دشوار و طولاني است و با توجه به هزينه هاي ناشي از بروز برخي از مسائل در اين زمينه از قبيل غير كاربردي بودن ،تكراري و موازي بودن آنها، عدم تطابق مسائل و مشكلات مبنلا به نظام آموزش و پرورش و .... طراحي سيستم دقيق و معتبر براي تصميم گيري و گزينش طرح هاي پژوهشي و اولويت بندي آنها به عنوان يك ضرورت احساس مي شود.اين امر با عنايت به ضيق وقت و محدوديت منابع صرفا از طريق تمهيد مقدمات و برگزاري كارگاه آموزشي ويژه افرادي امكان پذير مي گردد كه نظرات آنان برخواسته از مشكلاتي است كه با آن رويارو مي باشند.
بر اين اساس  كارشناسي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي براي  بهبود و ارتقاء كيفيت برنامه هاي پژوهشي خود ( اعلام اولويت هاي پژوهشي سازمان ) با عنايت به اهداف ذيل در تاريخ 26/5/85 لغايت 29/5/85  در محل مركز تربيت معلم شهيد كامياب مشهد اقدام به برگزاري كارگاه آموزشي مسأله يابي ويژه كارشناس مسوولان وروساي گروه سازمان آموزش و پرورش ( افرادي كه نظرات آنان برخاسته از مشكلاتي است كه در سازمان با آن روياروي مي باشند) نموده است.
 اهداف كارگاه :
 1-ارتقاء دانش و مهارت شركت كنندگان در كارگاه در ارائه اولويت هاي پژوهشي كاربردي.
 2-اجراي طرح هاي تحقيقاتي منطبق با مسائل و مشكلات دار سازمان.
 3-استفاده بهينه از منابع مالي محدود در راستاي اجراي طرح هاي كاربردي.
 4-جلوگيري از اجراي طرح هاي موازي و تكراري.
در طي اين فرايند كاربرگي طراحي شد كه از كليه شركت كنندگان كارگاه درخواست گرديد تا بر اساس آموخته هاي كارگاه اقدام به تكميل كاربرگ نمايند.ازبين عناوين ارائه شده به تشخيص كمسيون تخصصي و شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان اولويت هاي پژوهشي استان اعلام مي گردد.
 
 
صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك