صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
جمعه ٠٣ بهمن ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > پژوهشكده تعليم و تربيت > گروه مديريت و نيروي انساني 
گروه مديريت و نيروي انساني
  
اعضای گروه مدیریت و نیروی انسانی:
    
آقای دکتررضا ساکی ،مدیر گروه
خانم منیره رضائی،عضو هیأت علمی
خانم شمسی نامی،عضو هیأت علمی 
آقای دکترکیومرث فلاحی ،عضو هیأت علمی
خانم آتیه عبدمولایی ،کارشناس پژوهشی
 

 اعضای شورای پژوهشی گروه:
   
1.  آقای دکترمحمد قهرمانی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
2.  آقای دکترمحمود ابوالقاسمی  عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
3.  آقای دکترحسین عبداللهی  عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
4.  آقای دکتربیژن عبداللهی  عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم
5.  آقای عبدالامیر گیلک نماینده دفتر ارتقاء علمی فرهنگیان
  
 


اولويت هاي پژوهشي 90 - 1389 گروه: 


 

 

كد
نام مرجع ارائه كننده
عنوان پژوهشي
اولويت سال
مشترك بين گروه‌ها
178
پژوهشكده تعليم و تربيت
ارزشيابي برنامه بزرگداشت مقام معلم و ارائه الگوي بهينه.
1389
 
65
دبيرخانه شوراي عالي آ.پ
اصول حاكم بر تهيه و تدوين اساسنامه ها و مقررات آموزش و پرورش در دوره هاي مختلف تحصيلي مبتني بر سند ملي آموزش و پرورش .
1389
 
66
دبيرخانه شوراي عالي آ.پ
بررسي تحليلي و واكاوي موضوعي بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره از سطوح مختلف سازماني وزارت آموزش و پرورش براي واحدهاي آموزشي در سه سال تحصيلي گذشته.
1389
 
98
سازمان مدارس غير دولتي وتوسعه مشاركت هاي مردمي
بررسي وضعيت آموزش و پرورش نيروي انساني آزاد مدارس و مراكز غيردولتي و ارائه راهكارهاي كيفيت بخشي آموزش نيروي انساني.
1389
 
99
سازمان مدارس غير دولتي وتوسعه مشاركت هاي مردمي
 مطالعه تطبيقي آموزش و پرورش غيردولتي ايران با كشورهاي هدف.
1389
 
72
مركز آموزش نيروي انساني، آمار وفناوري
ارايه الگوي استاندارد نيازسنجي آموزش‌هاي كوتاه مدت كاركنان.
1389
 
75
مركز آموزش نيروي انساني، آمار وفناوري
شناسايي راهكارهاي اجرايي مناسب نظام تأمين، تربيت و توسعه حرفه‌اي معلمان در ايران مبتني بر سند ملي آموزش و پرورش.
1389
 
27
معاونت پرورشي وتربيت بدني
بررسي ميزان اثر بخشي شوراي دانش آموزي در فعاليت‌هاي پرورشي مدارس.
1389
 
48
معاونت حقوقي وامور مجلس
 بررسي نقاط قوت و ضعف قانون رسيدگي به تخلفات اداري در وزارت آموزش و پرورش.
1389
 
190
پژوهشكده تعليم وتربيت
ارزشيابي جذب، تربيت و نگهداشت نيروي انساني در حوزه آموزش فني وحرفه اي.
1390
 
103
سازمان مدارس غير دولتي وتوسعه مشاركت هاي مردمي
بررسي مقايسه اي تأثير درجه بندي مدارس دولتي و غيردولتي در فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي آن‌ها.
1390
 
136
سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان
تدوين شاخص‌هاي جذب و تربيت نيروي انساني براي مدارس سمپاد (فعاليت‌هاي رسمي و غيررسمي)
1390
 
76
مركز آموزش نيروي انساني، آمار وفناوري
بررسي راهكارهاي كيفيت بخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان و معلمان وزارت آموزش و پرورش.
1390
 
77
مركز آموزش نيروي انساني، آمار وفناوري
بررسي شيوه‌هاي گسترش آموزش مجازي دوره هاي كوتاه مدت.
1390
 
78
مركز آموزش نيروي انساني، آمار وفناوري
 بررسي راه‌هاي ارتقاء كيفيت بخشي به انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي علمي معلمان كشور.
1390
 
18
معاونت آموزش ابتدايي
بررسي وضع موجود منابع انساني مناطق كمتر توسعه يافته و عشايري و راه‌هاي تأمين آن.
1390
 
44
معاونت پرورشي وتربيت بدني
 بررسي وضعيت سطح علمي و تخصصي معلمان تربيت بدني در مدارس و ارائه الگوها و شيوه‌هاي تقويت آن.
1390
 
60
معاونت توسعه مديريت وپشتيباني
ارائه الگوي بهينه توزيع منابع انساني در دوره‌هاي مختلف تحصيلي با توجه به مؤلفه‌هاي مرتبط.
1390
 
52
معاونت حقوقي وامور مجلس
نياز سنجي آموزش حقوقي مديران ارشد ستادي و استاني.
1390
 
53
معاونت حقوقي وامور مجلس
بررسي راهكارهاي تأمين امنيت شغلي اعضاي هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري.
1390
 
55
معاونت حقوقي وامور مجلس
بررسي خلاء‌هاي قانوني در روند بهبود فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي.
1390
 
177
پژوهشكده تعليم و تربيت
بررسي ويژگي‌هاي موجود مدارس براساس ويژگي‌هاي مدرسه توانمند.
1389
 
184
پژوهشكده تعليم و تربيت
 بررسي سطح توانمندي و راه‌هاي ارتقاء توانمندي حرفه‌اي و تخصصي مشاوران در نظام آموزش و پرورش.
1389
 
185
پژوهشكده تعليم و تربيت
بررسي وضعيت سلامت (جسماني، رواني، اجتماعي، اخلاقي ....) و شيوع انواع مشكلات و اختلالات در معلمان دوره‌هاي مختلف تحصيلي.
1389
 
71
دبير خانه شوراي عالي آ.پ
مطالعه تطبيقي مقررات انضباطي ،تحصيلي ، ارزشيابي و اداري مالي در آموزش و پرورش كشورهاي هدف.
1389
 
73
مركز آموزش نيروي انساني، آمار وفناوري
بررسي ميزان اثر بخشي دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت در ارتقاء توانمندي هاي فرهنگيان.
1389
 
28
معاونت پرورشي وتربيت بدني
بررسي ميزان كارايي و اثر بخشي فعاليت‌هاي كانون هاي فرهنگي و تربيتي دانش آموزان.
1389
 
134
سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان
ارزشيابي مدارس استعدادهاي درخشان از نظر مؤلفه‌هاي اصلي آموزش و پرورش (مديريت و راهبري، منابع انساني، منابع مالي، فضا و تجهيزات، پژوهش و توسعه، برنامه آموزشي).
1390
 
1
معاونت آموزش متوسطه
بررسي ساختاري و عملكردي گروه‌هاي آموزشي و ميزان اثربخشي آن در فرآيند آموزش در دوره‌ي متوسطه.
1389
 
9
معاونت آموزش متوسطه
بررسي وضعيت موجود آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي مدارس از نظرنيروي انساني، تجهيزات، فضا و عملكرد متصديان و ارائه الگويي در خصوص فعال‌سازي آن‌ها.
1389
 
193
پژوهشكده تعليم و تربيت
بررسي نظام جبران خدمات معلمان درايران و شيوه هاي بهبود آن.
1390
اقتصاد
196
پژوهشكده تعليم و تربيت
بررسي تاثير وضعيت آموزش هاي پيش از خدمت و ضمن خدمت معلمان و نقش آن در عملكرد تحصيلي علوم، رياضيات و سواد خواندن.
1390
روانشناسي
15
معاونت آموزش ابتدايي
ارزشيابي اجراي طرح آزمايشي مجتمع‌هاي آموزشي – پرورشي روستايي( در ارتقاي كيفي آموزش و پرورش ابتدايي).
1389
مطالعات زنان

 

 

 

*توجه: اولويت‌هاي زير عناويني است كه پروپوزال آن‌ها ارائه شده است و يا در دست تهيه مي‌باشد.

كدهاي: 178، 72، 75، 27، 103، 177، 73، 1، 9

  

نكته: لطفاٌ قبل از انتخاب عنوان و تهيه پيشنهاده پژوهشي با شماره تلفن 66480506  تماس حاصل فرماييد.

 

 

صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك