صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
جمعه ٠٣ بهمن ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > پژوهشكده تعليم و تربيت > گروه پژوهشي اقتصاد و نیروی انسانی  
گروه پژوهشي اقتصاد و نیروی انسانی

  شرح وظايف:

1-بررسي و مطالعه دربارهي مسايل و مشكلات آموزش و پرورش در حوزهاقتصاد و نيروي انساني آموزش و پرورش و تعيين فهرست اولويتهاي تحقيقاتي در اين زمينه.

2-بررسي نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور.

3-بررسي مباحث اقتصادي در توليد و ارائه خدمات آموزش و پرورش و مقوله كارايي داخلي و بهرهوري.

4-بررسي مسايل مربوط به شيوه برنامهريزي توسعه، بودجه ريزي، تخصيص منابع و هزينهها.

5-بررسي تامين منابع مالي آموزش و پرورش.

 

6-مديريت پژوهشي در امور مرتبط با گروه

اعضای گروه پژوهشي اقتصاد و نیروی انسانی :
 
 

1. دكتر عبداله انصاري-مديرگروه

 

2. دكتر منيره رضايي- عضو هيات علمي

3. دكتر عليرضا محمدي(كارشناس)

 


 

 

 

صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك