صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
شنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > پژوهشكده تعليم و تربيت > گروه راهنمايي-مشاوره و روان شناسي تربيتي 
گروه راهنمايي-مشاوره و روان شناسي تربيتي

   

اعضای گروه راهنمایی، مشاوره و روان‌شناسی تربیتی:
   
خانم دکترقدسی احقر ،مدیر گروه
خانم دکترمعصومه صمدی ،عضو هیأت علمی
آقای مسلم پرتو ،کارشناس پژوهشی
آقای مرتضی پورموسی، کارشناس پژوهشی

 

 اعضای شورای پژوهشی گروه :
 
1.  آقای دکترعبدا... شفیع‌آبادی   عضو هیأت علمی دانشگاه  علامه طباطبایی
2.  خانم دکترشکوه نوابی‌نژاد عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم
3.  آقای احمد صافی عضو هیأت علمی دانشگاه  آزاد اسلامی
4.  آقای دکتریوسف کریمی عضو هیأت علمی دانشگاه  علامه طباطبایی
5.  آقای دکترعبدالعظیم کریمی عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
6.  آقای دکترعبدالرضا گودرزی عضو هیأت علمی مرکز آموزش مدیریت دولتی
7.  آقای دکترعلی دلاور عضو هیأت علمی دانشگاه  علامه طباطبایی
8.  آقای دکترولی‌ا... فرزاد عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم


 
اولويت هاي پژوهشي 90 - 1389 گروه:

 

كد
نام مرجع ارائه كننده
عنوان پژوهشي
اولويت سال
مشترك بين گروه‌ها
120
باشگاه دانش پژوهان جوان
آسيب‌شناسي المپيادهاي علمي (شناسايي مسايل و مشكلات ).
1389
 
187
پژوهشكده تعليم و تربيت
شناخت راهبردهاي حل مساله دانش آموزان در سوالات آزمون تيمز
1389
 
67
دبيرخانه شوراي عالي آ.پ
مطالعه طولي (پيگيرانه )تاثير جهش تحصيلي بر رشد عاطفي ،اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان.
1389
 
89
دفتر امور زنان
بررسي ميزان تحقق ارزش‌هاي اسلامي در دانش‌آموزان راهنمايي و متوسطه به تفكيك جنسيت.
1389
 
19
معاونت پرورشي وتربيت بدني
مطالعه به منظور طراحي و ارائه الگوي رويكرد مشاوره مبتني بر دين و فرهنگ اسلامي – ايراني در اثربخشي فعاليت هاي مشاوره اي در مدارس.
1389
 
20
معاونت پرورشي وتربيت بدني
ارائه الگوي انجام فعاليت‌هاي تربيتي مدارس متناسب با اهداف برنامه‌هاي درسي و آموزشي.
1389
 
21
معاونت پرورشي وتربيت بدني
بررسي راهكارهاي گسترش نقش تربيتي معلمان و كاركنان مدرسه در رابطه با ايفاي نقش پرورشي در مدارس.
1389
 
30
معاونت پرورشي وتربيت بدني
بررسي ميزان شيوع سوء مصرف مواد مخدر در بين دانش آموزان و شناسايي عوامل همبسته با آن.
1389
 
32
معاونت پرورشي وتربيت بدني
بررسي ميزان شيوع مصرف سيگار، قليان و مشروبات الكلي در بين دانش‌آموزان.
1389
 
33
معاونت پرورشي وتربيت بدني
بررسي ميزان شيوع سوء تغذيه در بين دانش آموزان دوره ابتدايي در چند استان كشور.
1389
 
38
معاونت پرورشي وتربيت بدني
مطالعه به منظور ارائه الگوي هدايت تحصيلي دانش آموزان بر اساس ساختار آموزشي 6-3-3 در ايران
1389
 
39
معاونت پرورشي وتربيت بدني
بررسي وضعيت انحناهاي ستون فقرات ، پشتي (كايفوزيس) و كمري (لوردوزيس) در دانش‌آموزان 11 تا 16 ساله كشور.
1389
 
123
باشگاه دانش‌پژوهان جوان
بررسي نيازهاي روا‌‌‌ني، اجتماعي، فرهنگي و تحصيلي دانش‌ پژوهان جوان .
1390
 
197
پژوهشكده تعليم وتربيت
تعيين سهم هر يك از عوامل (در همه سطوح دانش آموز، معلم، مدير)در عملكرد دانش آموزان شركت كننده در مطالعات تيمز وپرلز با استفاده از روش هاي چند سطحي(Multilevel).
1390
 
137
سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان
مطالعه ويژگي‌هاي شخصيتي و خصلت‌هاي حرفه‌اي دانشوران علمي برجسته ايران از نظر الگوسازي براي استعدادهاي درخشان (مطالعه موردي و....).
1390
 
45
معاونت پرورشي وتربيت بدني
بررسي ميزان آمادگي جسماني دانش آموزان در دوره هاي تحصيلي راهنمايي و متوسطه.
1390
 
183
پژوهشكده تعليم و تربيت
بررسي سطح توانمندي و راه‌هاي ارتقاء توانمندي حرفه‌اي و تخصصي معلمان در فرايند ياددهي – يادگيري در رشته‌ها و دوره‌هاي مختلف تحصيلي.
1389
 
184
پژوهشكده تعليم و تربيت
 بررسي سطح توانمندي و راه‌هاي ارتقاء توانمندي حرفه‌اي و تخصصي مشاوران در نظام آموزش و پرورش.
1389
 
185
پژوهشكده تعليم و تربيت
بررسي وضعيت سلامت (جسماني، رواني، اجتماعي، اخلاقي ....) و شيوع انواع مشكلات و اختلالات در معلمان دوره‌هاي مختلف تحصيلي.
1389
 
71
دبير خانه شوراي عالي آ.پ
مطالعه تطبيقي مقررات انضباطي ،تحصيلي ، ارزشيابي و اداري مالي در آموزش و پرورش كشورهاي هدف.
1389
 
15
معاونت آموزش ابتدايي
ارزشيابي اجراي طرح آزمايشي مجتمع‌هاي آموزشي – پرورشي روستايي (در ارتقاي كيفي آموزش و پرورش ابتدايي).
1389
 
3
معاونت آموزش متوسطه
انجام مطالعات تحليلي در مورد پيشرفت تحصيلي و افت تحصيلي دردوره متوسطه نظري.
1389
 
196
پژوهشكده تعليم و تربيت
بررسي تاثير وضعيت آموزش هاي پيش از خدمت و ضمن خدمت معلمان و نقش آن در عملكرد تحصيلي علوم، رياضيات و سواد خواندن.
1390
 
16
معاونت آموزش ابتدايي
بررسي روش‌هاي تعميق هويت اسلامي – ايراني در دانش‌آموزان ابتدايي.
1390
 
42
معاونت پرورشي وتربيت بدني
مقايسه وضعيت فيزيكي مدارس كشور با استانداردهاي بهداشت محيط.
1390
 
43
معاونت پرورشي وتربيت بدني
 بررسي وضعيت راستاي ساق پا (زانوي ضربدري و پرانتزي)در دانش آموزان 11تا16 ساله كشور.
1390
 
31
معاونت پرورشي وتربيت بدني
 بررسي ميزان شيوع رفتارهاي پرخطر در بين دانش آموزان.
1389
مطالعات زنان جامعه‌شناسي

 


*توجه: اولويت‌هاي زير عناويني است كه پروپوزال آن‌ها ارائه شده است و يا در دست تهيه مي‌باشد: 

كدهاي: 21، 30، 32، 39، 45، 183، 85، 3، 42، 43، 31


 
  

نكته: لطفاٌ قبل از انتخاب عنوان و تهيه پيشنهاده پژوهشي با شماره تلفن 66954492  تماس حاصل فرماييد.

صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك