صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
شنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > پژوهشکده خانواده و مدرسه 
پژوهشکده خانواده و مدرسه

 

 معرفي پژوهشكده خانواده و مدرسه

اهميت خانواده در سرنوشت فرد و اجتماع و کارکردهاي متنوع آن از يک‌سو و تأثير دگرگون کننده تحولات اجتماعي و تکنولوژي ‌دهه‌هاي اخير بر روي ساختارهاي اجتماع و انديشه و رفتارهاي انسان و خانواده ضرورت مطالعات و پژوهش‌هاي مستمر علمي را در حوزه مسائل خانواده و آموزش و پرورش را نمايان مي‌سازد. اين دو نهاد از جمله نهادهايي هستند که تحت تأثير يكديگر قرار دارند و در عين حال متأثر از مسائل جامعه، سياست، اقتصاد و فناوري هستند. نحوه تعامل خانه و مدرسه از ديرباز موضوع مشترک خانواده و نظام آموزش و پرورش بوده است. تأسيس پژوهشکده خانواده و مدرسه به دنبال پاسخ به اين نياز در سطح آموزش و پرورش و خانواده مي‌باشد.

تاریخچه

به منظور تحکيم پيوند دو نهاد خانواده ‌و ‌آموزش و پرورش و شناسايي راه کارها و الگوهاي تعامل خانواده و آموزش و پرورش اززمان تأسيس انجمن اوليا و مربيان، واحد پژوهش نيز راه‌اندازي شد و به تدريج به منظور تحقق بهتر اهداف مورد نظر و به‌ويژه ايجاد کانون تفکر، پژوهشکده خانواده و مدرسه وابسته به سازمان مرکزي انجمن اوليا و مربيان با اخذ موافقت اصولي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري فعاليت رسمي خود را در سال 1376 آغاز نمود و سرانجام در مورخ 1384/1/27 موافقت قطعي خود را از شوراي گسترش آموزش عالي با عنوان پژوهشکده اوليا و مربيان (خانواده) وابسته به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش دريافت کرد و فعاليت‌ها و ماموريت‌هاي خود را تا سال1390 با گروه‌هاي پژوهشي خود (گروه پژوهشي آموزش خانواده، گروه پژوهشي راهنمايي و مشاوره خانواده و گروه پژوهشي جامعه‌شناسي خانواده) ادامه داد. در اين سال با ادغام پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در سازمان پژوهش ‌و ‌برنامه‌ريزي آموزشي در عنوان پژوهشكده و گروهاي پژوهشي آن تغييراتي حاصل گرديد و عناوين پژوهشكده خانواده و مدرسه، گروه پژوهشي آموزش خانواده و جامعه‌‌شناسي، گروه پژوهشي راهنمايي و مشاوره و روان‌شناسي خانواده و گروه پژوهشي مشاركت‌‌ها و ارتباطات به تصويب هيأت امناي اين سازمان رسيد كه هم اكنون اين گروه‌ها فعال و مشغول انجام وظايف هستند.

 

 

اهداف پژوهشکده

 • انجام پژوهش‌هاي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي پيرامون:
 • آسیب شناسی و بررسی مسائلو مشکلات دانش آموزان در خانواده و مدرسه
 • تعیین اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین بر تعامل خانواده و مدرسه
 • بررسی نحوه مشاركت اوليا در فعاليت‌هاي تربيتي و آموزشي.
 • آموزش خانواده و راهنمايي و مشاوره آنها با رویکردهای مختلف در ساحت های تربیتی
 • ارائه راه‌كارهايي در زمينه برقراري ارتباط بين خانواده و مدرسه

 

وظايف پژوهشکده

 • تعیین اولویت های پژوهشی ازطریق نیازسنجی درقلمروهای مختلف (آموزش خانواده و جامعه شناسی ، راهنمايي، مشاوره و روانشناسي  و مشارکت ها و ارتباطات خانواده و مدرسه )
 • انجام طرح هاي پژوهشي بنيادي،كاربردي وتوسعه اي
 • تدوين وتوليد مقاله ، ارایه و چاپ آنها در مجلات معتبر و كنفرانس هاي ملي وبين المللي بر اساس یافته های پژوهشی
 • تاليف وترجمه كتاب
 • برگزاري همايش هاي علمي، نشست ها و ميزگردهای علمي- تخصصي، كارگاه هاي آموزشي و پژوهشي،كرسي هاي علمي وترويجي
 • راهنمايي،مشاوره،نظارت و ارزيابي كتاب ها، مقاله ها،پايان نامه ها،گزارش هاي پژوهشي ،پيشنهاده های پژوهشی واقدام پژوهي مرتبط با وظایف پژوهشکده
 • شركت درجلسات شوراها،كميته ها وكارگروه ها با توجه به ماموریتهای پژوهشکده
 • تنظیم وتدوين گزارش های تحلیلی، پيشنهادهاي كاربردي مبتنی بر یافته های پژوهش و ارایه آن به سازمان های ذی ربط
 • تعامل و مشاركت با انجمن هاي علمي، دانشگاه ها، مراكزعلمي و پژوهشي، دستگاه هاي اجرايي داخلي و خارجي
 • حمايت از پايان نامههاي دكتري و ارشد پیرامون مسایل خانواده و مدرسه
 •  انتشار فصلنامه خانواده و پژوهش

 

 

 • رييس پژوهشكده : خانم دكتر قدسي احقر
 • معاون پژوهشكده : آقاي دكتر مرتضي سميعي

 

 • شورای پژوهشی

دكتر قدسي احقر، دكتر مرتضی سمیعی،‌ دكتر علي اصغر احمدي، دكتر محمود برجعلي، دكتر قربانعلي سبكتكين‌ريزي، دكتر ولي‌اله فرزاد، دكتر فرهاد كريمي، دكتر غلامعلي افروز، دكتر ساروخاني، دكتر عبداله شفيع آبادي، دكتر عبدالعظيم كريمي،دكتر فريبا سيدان، دكتر ليلا فتحي،دكتر شكوه نوابي نژاد، دكتر سيمين حسينيان

 مديران گروه هاي پژوهشي به عنوان عضو غير ثابت هنگام بررسي طرح پژوهشي گروه پژوهشي ذيربط  در جلسه حضور مي يابند.

 

گروه‌هاي پژوهشي

 

گروه پژوهشي راهنمايي و مشاوره خانواده

مدير گروه: دكتر قدسي احقر

 

اهداف گروه پژوهشي:

1. زمينه سازي براي توسعه و گسترش پژوهش در زمينه‌هاي مرتبط با آموزش و پرورش در قلمرو راهنمايي، مشاوره و روان شناسي خانه و مدرسه

2. آسيب‌شناسي اختلالات رفتاري، رواني، اجتماعي، جسماني، اخلاقي، ديني و …دانش آموزان، اوليا و مربيان در خانه و مدرسه

3. زمينه‌سازي مناسب براي ارتقاي فعاليت‌هاي پژوهشي و ارائه خدمات در قلمرو راهنمايي، مشاوره و روان‌شناسي خانه و مدرسه

وظايف گروه پژوهشي:

 1. اجراي طرح‌هاي پژوهشي بنيادي، كاربردي، توسعه‌اي به منظور تحقق اهداف پژوهشكده خانواده و مدرسه و ارايه راحل‌ها و الگو‌هاي مناسب
 2. شناسايي نيازهاي پژوهشي در زمينه‌هاي مرتبط با آموزش و پرورش در قلمرو و راهنمايي، مشاوره روان‌شناسي خانواده و مدرسه
 3. تدوين و تنظيم مقاله و چاپ آن در مجلات مورد تاييد وزارت علوم و كنفرانس‌هاي معتبر ملي و بين‌المللي
 4. تاليف و ترجمه كتاب در قلمرو راهنمايي، مشاوره و روانشناسي خانواده و مدرسه
 5. برگزاري همايش‌هاي علمي و ارايه دستاوردهاي پژوهشي در قالب كارگاه‌هاي آموزشي و همكاري در سمينارها و گردهمايي‌هاي مرتبط
 6. مشاركت و تعامل مستمر با مراكز و مجامع علمي ملي و بين المللي در راستاي تبادل علمي و تجارب مشترك
 7. هدايت و پشتيباني از طرح‌هاي پژوهشي و پايان‌نامه‌هاي مرتبط با قلمرو راهنمايي، مشاوره و روانشناسي خانواده و مدرسه
 8. همكاري در نشر كتب و رسانه‌هاي مرتبط با حوزه راهنمايي، مشاوره و روان‌شناسي خانواده و مدرسه
 9. همكاري در تشكيل و به روز رساني بانك اطلاعات علمي و پژوهشي مرتبط با حوزه راهنمايي، مشاوره و روان شناسي خانواده و مدرسه
 10. شركت فعال و مستمر در جلسات شوراي گروه، پژوهشكده، پژوهشگاه و ساير جلسات مرتبط با حوزه مسؤوليت گروه و پي‌گيري و اجراي مصوبات آنها
 11. همكاري مناسب در تهيه و تدوين برنامه‌هاي سالانه، توسعه و راهبردي گروه، پژوهشكده و پژوهشگاه
 12. تهيه و تدوين گزارش‌هاي تحليلي، عملكردي و …به صورت منظم و ارايه به مسؤولان مربوطه
 13. برنامه‌ريزي و برگزاري نشست‌هاي علمي، تخصصي، ارايه يافته‌ها و ميزگردها و هم انديشي‌هاي مرتبط با گروه
 14. داوري و ارزيابي گزارش‌هاي پژوهشي، پيشنهاده‌ها، مقاله‌ها، كتب و ساير طرح‌هاي ارجاع شده براساس شاخص‌ها و معيار‌هاي تعيين شده
 15. همكاري و ارتباط مستمر با دستگاه‌هاي بهره بردار و ذي‌نفع در زمينه راهنمايي، مشاوره و روان‌شناسي خانواده و مدرسه در راستاي اشاعه وكاربست يافته‌ها و ارايه مشاوره‌هاي علمي و تخصصي به آنها
 16. فراهم سازي مقدمات ارتقاي سطح علمي و تخصصي اعضاي گروه به طرق گوناگون

 

گروه پژوهشي آموزش خانواده و جامعه‌شناسي

مدير گروه: دكتر كيومرث فلاحي

 

اهداف گروه:

 1. زمينه‌سازي براي توسعه و گسترش پژوهش در زمينه‌هاي مرتبط با آموزش و پرورش در قلمرو آموزش خانواده و جامعه‌شناسي
 2. هدايت و پشتيباني از طرح‌هاي پژوهشي در زمينه آموزش و مسايل اجتماعي - فرهنگي مرتبط با خانواده و مدرسه
 3. برگزاري و مشاركت در همايش‌هاي علمي و پژوهشي مرتبط با آموزش و پرورش در قلمرو آموزش خانواده و جامعه‌شناسي
 4. برگزاري و مشاركت در اجراي كارگاه‌ها و نشست‌هاي علمي، تخصصي و آموزشي مرتبط با آموزش و پرورش در قلمرو آموزش خانواده و جامعه‌شناسي

وظايف گروه  پژوهشي:

 1. انجام طرح‌هاي علمي - پژوهشي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي به منظور تحقق اهداف پژوهشكده خانواده و مدرسه و چگونگي هدايت آموزش خانواده
 2. مطالعه و تحقيق در زمينه راهبردهاي آموزش خانواده و مسايل اجتماعي خانواده و مدرسه
 3. پژوهش با هدف بررسي و تدوين الگويي مناسب براي آموزش خانواده و مدل شناسايي مسايل اجتماعي خانواده و مدرسه
 4. بررسي راه‌هاي تاثيرگذاري بر خانواده‌ها درجهت همياري و همدلي با مدارس
 5. بررسي روش‌هاي دستيابي به سبك‌هاي نوين آموزش خانواده و كمك متقابل به كاهش آسيب‌هاي اجتماعي خانواده و مدرسه
 6. بررسي راه‌هاي متناسب‌سازي فضاي اجتماعي مدارس براي همكاري و مشاركت خانواده در آن
 7. مطالعه روش‌هاي دستيابي به شبكه‌هاي اجتماعي جديد مرتبط با دو نهاد خانواده و مدرسه
 8. مطالعه روش‌هاي تدوين الگوهاي كارآمد تربيتي- فرهنگي متناسب با سبك زندگي اسلامي- ايراني
 9. تهيه گزارش‌هاي علمي- تحليلي در باره موضوعات اجتماعي- فرهنگي مربوط به خانواده و مدرسه
 10. توليد مقاله‌هاي علمي - پژوهشي مرتبط با نهادهاي خانواده و مدرسه
 11. تاليف و ترجمه كتاب در قلمرو آموزش خانواده و جامعه شناسي
 12. برگزاري همايش‌هاي علمي، نشست‌ها، ميزگردها علمي، تخصصي، موضوعي، كارگاه‌هاي آموزشي و پژوهشي ، كرسي‌هاي علمي و ترويجي براي ارايه دستاوردها و نتايج پژوهش‌ها در قلمرو آموزش خانواده و جامعه‌شناسي
 13. راهنمايي، مشاوره، نظارت، داوري و ارزيابي كتاب‌ها، مقالات، پايان‌نامه‌ها، گزارش‌هاي پژوهشي ، پيشنهاده‌ها و اقدام‌پژوهي‌ها در قلمرو آموزش خانواده و جامعه‌شناسي
 14. شركت در جلسات شوراها، گروه‌ها، كميته‌ها و كارگروه‌ها در قلمرو آموزش خانواده و جامعه‌شناسي
 15. تعامل و مشاركت با انجمن‌هاي علمي، دانشگاهها، مراكز علمي و پژوهشي، دستگاههاي اجرايي داخلي و خارجي در قلمرو آموزش خانواده و جامعه شناسي
 16. حمايت از پايان‌نامه‌هاي ارشد و دكتري در قلمرو آموزش خانواده و جامعه شناسي

گروه پژوهشی مشارکت‌ها و ارتباطات

مدير گروه: دكتر شهناز هاشمي

اهداف گروه :

 1. هدايت و پشتيباني از طرح‌هاي پژوهشي در زمينه مشارکت جامعه و خانواده و تعامل آن با آموزش و پرورش
 2. برگزاري همايش‌هاي علمي و پژوهشي پيرامون موضوعات و مسايل مربوط مشارکت و ارتباطات خانه و مدرسه
 3. مشارکت در برپايي همايش‌هاي علمي و پژوهشي ساير دستگاه‌ها و نهادهاي مشارکت جو در نهاد مدرسه

وظایف گروه  پژوهشي :

 1. انجام پژوهش‌هاي بنيادي و کاربردي پيرامون مسائل تربيتي مرتبط با مشارکت و ارتباطات
 2. مطالعه و تحقیق در زمینه راهبردهاي ارتباطي و مشاركتي مدرسه و خانواده
 3. پژوهش با هدف بررسی و تدوین الگويي مناسب مهارتي در جامعه با تاكيد بر مسووليت پذيري همه جانبه و مشاركت اجتماعي و داشتن روحيه جمعي دانش‌آموزان
 4. پژوهش با هدف بررسی راه­هاي ايجاد فضاي مشاركت در خصوص ارتباطات و مشاركت­هاي اجتماعي
 5. بررسی راه‌های متناسب سازی فضاي فيزيكي مدرسه به منظور مشاركت خانواده
 6. بررسی روش­های دستيابي به سبك‌هاي نوين مشارکتی و ارتباطی كارآمد براي همگرايي و هم‌افزايي نهادهاي اجتماعي خانواده و مدرسه
 7. مطالعه روش‌های دستیابی به شبکه‌های اجتماعی جدید مرتبط با دو نهاد خانه و مدرسه
 8. مطالعه روش‌های تدوین الگوهاي كارآمد تربيتي-فرهنگي متناسب با سبك زندگي اسلامي- ايراني

 

فصلنامه خانواده و پژوهش

نشریه پژوهشکده خانواده و مدرسه دارای درجه علمي- پژوهشی به شماره 3779/11/3 مورخ 1389/3/17است. این نشریه حاصل فعالیت مشترک پژوهشکده خانواده و مدرسه و انجمن مددکاری اجتماعی ایران است.

اهداف فصلنامه

 • نشر و گسترش یافته‌های علمی –پژوهشی با تأکید بر رابطه متقابل خانواده و آموزش و پرورش
 • توسعه مطالعات علمی خانواده از زوایای جامعه شناختی، روان شناختی، تربیتی و فرهنگي، فلسفي، اقتصادي و حقوقي در ارتباط با آموزش و پرورش
 • گسترش فرهنگ مطالعه خانوادة ایرانی –اسلامی از منظر ارتباط با نهاد آموزش و پرورش

صاحب امتياز: سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

سردبير: دكترشكوه نوابي نژاد

اعضاء هيأت تحريريه به ترتيب حروف الفبا:

 •  دكترتقي آزاد ارمكي: عضوهيات علمي دانشگاه تهران (استاد)
 • دكترقدسي احقر: عضوهيات علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش (دانشيار)
 • دكترخدابخش احمدي: عضوهيات علمي مركزتحقيقات علوم رفتاري دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌الله (دانشيار)
 • دكترسيمين حسينيان:عضوهيات علمي دانشگاه الزهرا (استاد)
 • دكترعليرضا قبادي: عضوهيات علمي دانشگاه خوارزمي (استاديار)
 • دكترمجيد قدمي: عضوهيات علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش (استاديار)
 • دكتر شكوه نوابي نژاد:‌ عضوهيات علمي دانشگاه خوارزمي (استاد)
 • دكتر محسن نيازي: عضوهيات علمي دانشگاه كاشان (دانشيار)
 • مدير داخلي: مريم كاظمي
 • كارشناسان: پریسا زندیان

 

نشانی: تهران- خيابان ایرانشهر شمالی- کوچه شهید دهقانی نیا- پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش- طبقه دوم- پژوهشكده خانواده و مدرسه

تلفن :88311008

دورنگار: 88311008-021

نشانی پایگاه اینترنتی: www.rie.ir

 

صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك