صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
شنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > پژوهشکده خانواده و مدرسه > گروه پژوهشي راهنمايي و مشاوره خانواده 
گروه پژوهشي راهنمايي و مشاوره خانواده

 اعضاي گروه

مدير گروه: دكتر قدسی احقر(عضو هيأت علمي-دانشيار)

اعضاي گروه: دكتر فرهاد كريمي (عضوي هيأت علمي استاديار)، دكتر عبدالعظيم كريمي (عضو هيأت علمي - استاديار)، محمد مخاطب(كارشناس پژوهشي گروه)

شورای پژوهشی گروه: دکتر قدسی احقر، دکتر فرهاد کریمی، دکتر عبدالعظیم کریمی، دکتر شکوه نوابی نژاد، دكتر عبدالرضا گودرزي و محمد مخاطب

اهداف گروه پژوهشي

1. زمينه سازي براي توسعه و گسترش پژوهش در زمينه‌هاي مرتبط با آموزش و پرورش در قلمرو راهنمايي، مشاوره و روان شناسي خانه و مدرسه

2. آسيب‌شناسي اختلالات رفتاري، رواني، اجتماعي، جسماني، اخلاقي، ديني و دانش آموزان، اوليا و مربيان در خانه و مدرسه

3. زمينه‌سازي مناسب براي ارتقاي فعاليت‌هاي پژوهشي و ارائه خدمات در قلمرو راهنمايي، مشاوره و روان‌شناسي خانه و مدرسه

وظايف گروه پژوهشي

*اجراي طرح‌هاي پژوهشي بنيادي، كاربردي، توسعه‌اي به منظور تحقق اهداف پژوهشكده خانواده و مدرسه و ارايه راحل‌ها و الگو‌هاي مناسب

*شناسايي نيازهاي پژوهشي در زمينه‌هاي مرتبط با آموزش و پرورش در قلمرو و راهنمايي، مشاوره روان‌شناسي خانواده و مدرسه

*تدوين و تنظيم مقاله و چاپ آن در مجلات مورد تاييد وزارت علوم و كنفرانس‌هاي معتبر ملي و بين‌المللي

*تاليف و ترجمه كتاب در قلمرو راهنمايي، مشاوره و روانشناسي خانواده و مدرسه

*برگزاري همايش‌هاي علمي و ارايه دستاوردهاي پژوهشي در قالب كارگاه‌هاي آموزشي و همكاري در سمينارها و گردهمايي‌هاي مرتبط

*مشاركت و تعامل مستمر با مراكز و مجامع علمي ملي و بين المللي در راستاي تبادل علمي و تجارب مشترك

*هدايت و پشتيباني از طرح‌هاي پژوهشي و پايان‌نامه‌هاي مرتبط با قلمرو راهنمايي، مشاوره و روانشناسي خانواده و مدرسه

*همكاري در نشر كتب و رسانه‌هاي مرتبط با حوزه راهنمايي، مشاوره و روان‌شناسي خانواده و مدرسه

*همكاري در تشكيل و به روز رساني بانك اطلاعات علمي و پژوهشي مرتبط با حوزه راهنمايي، مشاوره و روان شناسي خانواده و مدرسه

*شركت فعال و مستمر در جلسات شوراي گروه، پژوهشكده، پژوهشگاه و ساير جلسات مرتبط با حوزه مسؤوليت گروه و پي‌گيري و اجراي مصوبات آنها

*همكاري مناسب در تهيه و تدوين برنامه‌هاي سالانه، توسعه و راهبردي گروه، پژوهشكده و پژوهشگاه

*تهيه و تدوين گزارش‌هاي تحليلي، عملكردي و به صورت منظم و ارايه به مسؤولان مربوطه

*برنامه‌ريزي و برگزاري نشست‌هاي علمي، تخصصي، ارايه يافته‌ها و ميزگردها و هم انديشي‌هاي مرتبط با گروه

*داوري و ارزيابي گزارش‌هاي پژوهشي، پيشنهاده‌ها، مقاله‌ها، كتب و ساير طرح‌هاي ارجاع شده براساس شاخص‌ها و معيار‌هاي تعيين شده

*همكاري و ارتباط مستمر با دستگاه‌هاي بهره بردار و ذي‌نفع در زمينه راهنمايي، مشاوره و روان‌شناسي خانواده و مدرسه در راستاي اشاعه وكاربست يافته‌ها و ارايه مشاوره‌هاي علمي و تخصصي به آنها

*فراهم سازي مقدمات ارتقاي سطح علمي و تخصصي اعضاي گروه به طرق گوناگون

صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك