صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
جمعه ٠٣ بهمن ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > پژوهشکده خانواده و مدرسه > گروه پژوهشي آموزش خانواده و جامعه‌شناسي > عملکرد 
عملکرد

عملكرد جاري گروه پژوهشي جامعه شناسي خانواده

پژوهشكده اوليا و مربيان (خانواده) در سال 1389

 

 

     فهرست طرح هاي پژوهشي اتمام يافته و در شرف اتمام:

1-     تحليل محتوا و ارزشيابي نشريه پيوند از ديدگاه مشتركان و صاحب نظران –  مجري آقاي جعفر افقهي  - ناظر دكتر مهدخت بروجردي

2-     بررسي عملكرد انجمن اوليا و مربيان -  مجري دكتر اميد علي احمدي  - ناظر دكتر مرتضي منادي

3-     مطالعه فضاي فرهنگي سرويس مدرسه - مجري دكتر عليرضا شريفي يزدي – ناظر دكتر داور شيخاوندي

 

 

فهرست طرح هاي پژوهشي در دست اجرا

1-     بررسي تاثير ارتباط اوليا و مربيان بر پيشرفت تربيتي تحصيلي دانش آموزان – مجري دكتر عليرضا شريفي يزدي

2-     روش هاي بهره گيري از تخصص ها و مهارت هاي والدين در مدرسه -  مجري محمد مخاطب و سيد خسرو صادق موسوي

3-     تاثير عملكرد شوراهاي انجمن بر فعاليتهاي انجمن هاي اوليا و مربيان  - مجري دكتر عبدالحميد رضوي

 

 

 

 

فهرست پايان نامه هاي ارشد و رساله هاي دكتري حمايت شده  (در دست اجرا)

1-     رابطه ICT بر سرمايه اجتماعي (شبكه روابط دانش آموزان، والدين و اوليا مدرسه ) و عملكرد تحصيلي دانش آموزان – دانشجو حسين دهقان – استاد راهنما  كامول – مقطع تحصيلي دكتري

2-     بررسي عوامل اجتماعي – فرهنگي و آموزشي بر گرفته از نظام آموزشي و آموزش هاي خانواده بر ارزش ها و باورهاي زمينه ساز توسعه در بين جوانان  - دانشجو عليرضا شريفي يزدي – استاد راهنما ماريا زاسلاوسكايا – مقطع تحصيلي دكتري

 

فهرست گزارش هاي تحليلي تهيه شده 

1-     آموزش و تربيت جنسي و جنسيتي در خانواده هاي آموزش و پرورش – تهيه كننده دكتر عليرضا شريفي يزدي – سفارش دهنده پژوهشكده اوليا و مربيان  (خانواده)

2-     بررسي مناسبات بوروكراسي و مشاركت در آموزش و پرورش – تهيه كننده جعفر افقهي – سفارش دهنده پژوهشكده اوليا و مربيان

 

فهرست مقالات چاپ شده و در دست اجرا گروه پژوهشي جامعه شناسي خانواده

1-     توليد دانش، نيازمند آموزش و پرورش دانش آفرين تحليلي از زوايه ديد جامعه شناسي خرد – نويسنده  دكتر حسين دهقان -  چاپ توسط فصلنامه پژوهش هاي تربيت اسلامي

2-     Role of Environmental Education in Iran: with the use of other countries experience  نويسنده دكتر ويدا رحيمي نژاد – چاپ توسط ISI Journal Research on Crops در كشور هند

3-     Parvin and her advice – دكتر ويدا رحيمي نژاد – چاپ توسط New Quest در كشور هند

4-     Iranian Women in Transition from Tradition to Modernity – نويسنده دكتر عليرضا شريفي يزدي – در دسته تهيه

5-     Iranian Family: A Case Study of Monthly Journal of Payvand from 1938-2009 – نويسنده جعفر افقهي – در دست تهيه

 

6-     Rural Women’s Participation in Sustainable Agriculture in Iran  - نويسنده دكتر ويدا رحيمي نژاد – تهيه و جهت داوري ارسال شده است.

 

7-     Iranian Rural Women and Their Roles in Tourism نويسنده – دكتر ويدا رحيمي نژاد – مقاله پذيرفته شده است و در دست چاپ است.

 

8-     خلاقيت در آموزش و پرورش – نويسنده دكتر عليرضا شريفي يزدي – كنفرانس سلامت شهري – شهرداري تهران

 

فهرست كتاب هاي چاپ شده و در دست چاپ

1-     كتاب اجتماعي و رسانه‌هاي جمعي : با تاكيد بر مشاركت ذينفعان در آموزش و پرورش – نويسنده دكتر حسين دهقان – انتشارات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

2-     A Study of Women’s Empowerment in the Works of Manju Kapuer and Anita Nair   - نويسنده دكتر ويدا رحيمي نژاد – انتشارات  WDM در كشور آلمان

3-     وزير دانا – نويسنده دكتر ويدا رحيمي نژاد – انتشارات مدرسه

 

فهرست عضويت در شوراها ، كارگروهها ، كميته ها و ساير فعاليت ها

1-     تشكيل جلسات هماهنگي و همكاري با انجمن علمي اوليا و مربيان – نماينده دكتر عليرضا شريفي يزدي

2-     تشكيل و مديريت كارگروه بررسي عوامل بازماندگي از تحصيل در دوره عمومي و بزرگسال -  نماينده دكتر عليرضا شريفي يزدي

3-     عضويت دركميته پژوهشي نهضت سوادآموزي – نماينده دكتر عليرضا شريفي يزدي

4-     برگزاري نشست هاي هم انديشي در گروه پژوهشي ، جهت تدوين اولويت ها

5-     تهيه چارچوب اوليه همايش روز خانواده – نماينده دكتر عليرضا شريفي يزدي

6-     مشاركت در تدوين برنامه پژوهشكده اوليا و مربيان در سال 1389

7-     ارتباط و نشست با مركز تحقيقات استرات‍ژيك نظام – نماينده دكتر عليرضا شريفي يزدي

8-     حضور در جلسات وكميته هاي كاري پژوهشگاه

9-     بازنگري محتواي سايت پژوهشكده و به روز آوري آن به زبان انگليسي – دكتر ويدا رحيمي نژاد

 

صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك