صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
شنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > پژوهشكده تعليم و تربيت > گروه پژوهشي تعليم و تربيت اسلامي  
گروه پژوهشي تعليم و تربيت اسلامي

شرح وظايف:

1. تبيين اهميت پژوهش در حوزهي تعليم و تربيت اسلامي.

2. شناسايي مسايل پژوهشي و اولويتبندي آنها در حوزهي مربوط.

3. ايجاد زمينه و بستر مناسب براي انجام مطالعه و پژوهش پيرامون مسايل و موضوعات مربوط.

4. مديريت پژوهش در امور مرتبط با گروه

5. اجراي طرحهاي پژوهشي در حوزه تعليم وتربيت اسلامي

6. ارزشيابي از پيشنهادهها و گزارشهاي پژوهشي

7. تهيه و تدوين مقالات پژوهشي درحوزه تعليم وتربيت اسلامي جهت چاپ درمجلات معتبر وزارت علوم

اعضاي گروه پژوهشي تعليم و تربيت اسلامي

1. دكتر معصومه صمدي- مديرگروه


2. دكتر مجيد قدمي- عضو هيات علمي

(به عنوان معاون وزير و رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي اشتغال دارد)

3.  دكتر زهرا شعباني- عضو هيات علمي

4. آتيه عبدمولايي (كارشناس)

صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك