صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
شنبه ٢٧ شهريور ١٤٠٠
موقعیت : صفحه اصلی > پژوهشکده خانواده و مدرسه > اعضای هیأت علمی و کارشناسان پژوهشی > دكتر ويدا رحيمي نژاد 
دكتر ويدا رحيمي نژاد

نام و نام خانوادگي: ويدا رحيمي نژاد

آدرس الكترونيكي: vrahiminejad@yahoo.com
   
 

تحصيلات:

مدرك دكترا در رشته زبان و ادبيات انگليسي در گرايش جامعه شناسي

كارشناسي ارشد در رشته زبان و ادبيات انگليسي

كارشناسي در رشته دبيري زبان انگليسي


 

مقالات چاپ شده:

 • Goli Traqi. "Luck". Trans. Vida Rahiminezhad. New Quest, no. 171 (March 2008), pp. 41 - 46.

 

 • "A Reading of A Life Less Ordinary as Testimonio", New Quest, no. 169 (September 2007), pp. 27- 34.

 

 • "Role of Environmental Education in Iran: With the Use of Other Countries Experience". Research on Crops, India, 2010.
    

 

چاپ كتاب به زبان انگليسي:

 

 • Cactus, It, She & I. Calcutta, India: Writers Workshop, 2007.

 

 • A Study of Womens Empowerment in the Works of Manju Kapur and Anita Nair. VDM: Berlin, Germany,2010.
     

  

ترجمه و چاپ كتاب به زبان فارسي:

وزير دانا. انتشارات مدرسه: تهران، 1389.
  
  

 
مقالات ارائه شده در كنفرانس ها:

 

 • "Post – Colonial Reading of A Passage to India", India Paper Reading Contest, University of Pune, India, 2004
 • "Subaltern", Shardababi Pawar Mahila College, Shadanagar, India, 2006
 • "Mind and Body – Relationship", Shri Shahu Mandir Mahavidyala, Department of English, Pune, India 2006
 • "Cinema", Department of Communication Studies, New Art Ahmadnagar College, 2008.
 • "ICT and Digital Divide", International Conference on Technology, Education, and Development, Valencia, Spain, 2009.
      

 


سوابق تدريس در دانشگاه:

1. دانشكده زبان هاي فارسي و خارجي، بخش زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه رودهن از سال 1387تا كنون

 

2. بخش زبان و ادبيات انگليسي، دانشگاه آزاد شاخه تهران جنوب از سال 1387 تا كنون

 

3. دانشگاه شهيد رجايي در سال 1387

  

صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك