صفحه اصلي نقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
سه شنبه ٢٧ آذر ١٣٩٧
موقعیت : صفحه اصلی > مقالات مصوب  
مقالات مصوب
دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد.  

از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را به دبيرخانه دانشنامه منعكس نموده و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. .بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.  1.  طبقه بندي رونالد هاردن : فیروز محمودي 
  2.  نقش معلم در آموزش/تدریس :  دکتر منیره رضایی
  3.  برنامه درسي به عنوان محصول :  دكتر محمود مهرمحمدي
  4.  الگوهاي تدريس :  دكتر خليل غلامي
  5.  نظام آموزشی و برنامه ریزی درسی سوئد : دکتر علی حسینی خواه
  6.  کلاس مجازی : دکتر زینب گلزاری
  7.  الگوي ارزشیابی سیپ  (CIPP):دکتر علیرضا کیامنش 
  8.  برنامه درسي به عنوان محصول ("يك" برنامه درسي) : دكتر محمود مهرمحمدي 
  9.  ارزشیابی نظام برنامهريزی درسی : دکتر يحیی معروفی
  10.  بيانيه ها و توصيه نامه هاي مرتبط با رفع تبعيض درآموزش : دكتر محدثه محب حسيني  صفحه اصلي |تماس با ما|پست الكترونيك