از سوی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش فراخوان شد:

" اولویت های پژوهشی سال های 1401 و 1402 وزارت آموزش و پرورش "

 

اولویت های پژوهشی وزارت آموزش و پرورش فراخوان شد.

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به منظور پاسخگویی به نیازهای پژوهشی بخش های مختلف وزارت متبوع با همکاری بخش های مختلف حوزه ستادی، اولویت های پژوهشی این وزارتخانه را برای سال های 1401 و 1402 تعیین نمود.برای تعیین اولویت های پژوهشی کارگاه مشکل شناسی با اهداف زیر برگزار شد:

Ø      آشنایی با نیازسنجی، رویکردها، روش ها و فرایند آن

Ø      آشنایی با تعریف علمی مشکل، مسئله، معضل،آسیب وآسیب شناسی

Ø      آشنایی با روش های علمی مساله یابی ومشکل شناسی وراه حل های علمی برطرف کردن  مشکلات

Ø      شناسایی علمی وسیستماتیک مسائل ومشکلات حال وآینده )میان مدت واولویت بندی آنها

Ø      شناسایی راه حل مشکلات

پس از کارگاه آموزشی، هر حوزه نسبت به شناسایی مهمترین مشکلات حوزه، علل به وجود آورنده، پیامدها،  اولویت بندی مشکلات بر مبنای فوریت، اهمیت و درجه نفوذ پذیری اقدام و مشکلات اولویت بندی شده به پژوهشگاه ارسال شد. در مرحله بعد با تشکیل کارگروه تخصصی مشکلات مورد بررسی قرار گرفته و فرایند تبدیل آنها به اولویت های پژوهشی طی شد و در نهایت  اولویت های پژوهشی وزارت آموزش و پرورش در قالب 242 عنوان تنظیم و آماده فراخوان شد.

به منظور مشارکت جامعه علمی کشور در این فراخوان، از کلیه پژوهشگران علاقمند به کار بر روی مسائل تعلیم و تربیت دعوت می شود برای انجام پژوهش در زمینه اولویت های اعلام شده در قالب طرح پژوهشی، پایان نامه ارشد و رساله دکتری با پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش همکاری نمایند.

علاقمندان می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه به نشانی http://www.rie.ir نسبت به انتخاب اولویت مورد نظر و دریافت نمون برگ پیشنهاده پژوهشی و تکمیل و ارسال آن اقدام نمایند.

دریافت کتابچه اولویت ها

دریافت نمون برگ پیشنهاده پژوهشی

 

  دانلود فايل : OLAVIATHA_bahman__Final_s.pdf ( 1078KB )