جستجو در وب سايت
جهت جستجوی کلمات در بخشهای متفاوت وب سايت از جمله اخبار ، مقالات ، ياداشت روز ، انجمن ها و ...
اوقات شرعي
آب و هوا
weather.ir is down
عضویت در سرویس خبری

آمار بازدیدکنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه : 2757
بازديدکنندگان امروز : 116
کل بازديدکنندگان : 13130904
بازديدکنندگان آنلاین : 3
زمان بارگزاری صفحه : 0/1250 ثانیه
موقعیت : صفحه اصلی > اجلاس رؤساي آموزش و پرورش > گزارش كارگروه 

ملت ایران در بیست و دوم بهمن حجت را بر همه تمام کرد.مقام معظم رهبری

گزارش كارگروه
    
باسمه‌تعالي
 
«گزارش نهائي پيشنهادات مصوب كار گروه مقابله با افت تحصيلي و ارتقاء كيفيت آموزشي»
 
كار گروه مقابله با افت تحصيلي و ارتقاء كيفيت آموزشي با مديريت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و با مشاركت فعال روساي آموزش و پرورش مناطق منتخب از استان‌هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، بوشهر، خراسان رضوي، خراسان شمالي، خوزستان، سيستان و بلوچستان، شهر تهران، فارس، كردستان، كرمان، كرمانشاه، گيلان، لرستان، مازندران و يزد، طي پنج جلسه برگزار و موارد ذيل به عنوان دستاورد اين گروه ارائه مي‌شود:
 
در اولين جلسه كار گروه، مطرح شد كه عوامل افت تحصيلي و ارتقاء كيفيت آموزشي را مي‌توان در محورهاي دانش‌آموز، خانواده، مدرسه (معلم، همسالان، فضاي آموزشي)، منابع، برنامه درسي و امكانات آموزشي مورد بررسي قرار داد. همچنين براي روشن شدن رمينه بحث و اتفاق نظر بين شركت كنندگان، افت تحصيلي بصورت ذيل تعريف شد:
 
«افت تحصيلي عبارتست از: محقق نشدن انتظارات آموزشي و شكست در حصول اهداف آموزشي و نابساماني در فرآيند ياددهي ـ يادگيري.»
 
الف) ناتواني‌هاي يادگيري دانش‌آموزان، بعنوان يكي از عواملي است كه حدود 10% از دانش‌اموزان دچار آن هستند و از علل افت تحصيلي محسوب مي‌شود. براي مقابله با آن پيشنهاد مي شود اقدامات ذيل انجام شود:
 
1- معلمان، بويژه در دوره ابتدائي از طريق كلاس‌هاي آموزشي ضمن خدمت در زمينه شناسايي و ارجاع دانش‌آموزان داراي ناتواني يادگيري، توجيه شوند.
  
2- آشنايي و توجيه مديران مدارس، توسط متخصصان منطقه‌اي و استاني در طول سال تحصيلي و شناسايي و ارجاع دانش‌آموزان داراي اختلالات يادگيري به مراكز ويژه آموزش ناتواني‌هاي يادگيري در كنار آموزش عادي، با توجه به شرايط منطقه‌اي.
  
3- توسعه و ايجاد مراكز ويژه آموزش ناتواني‌هاي يادگيري در سطح كليه مناطق آموزش و پرورش كشور.
 
4- براي توجه بيشتر به دانش‌آموزان دچار ناتواني‌هاي يادگيري در كلاس درس، لازم است نُرم تعداد دانش‌آموزان در كلاس‌ها بصورت كارشناسي تعيين شود و نه تابعي از مشكلات مالي.
ب) با توجه به نقش انكارناپذير سلامت روان در يادگيري دانش‌آموزان و كاهش افت تحصيلي، پيشنهاد مي‌شود اقدامات ذيل به مورد اجراء گذاشته شود:
 
5- بررسي علل رفتارهاي مشكل‌ساز دانش‌آموزان.
 
6- اجراي اقدامات لازم در زمينه پيشگيري اوليه، پيشگيري ثانويه و پيشگيري ثالث در مورد دانش‌آموزان.
 
7- ايجاد سامانه‌هاي يكپارچه و هماهنگ به منظور حمايت از رشد كودكان شامل:
 
• سامانه پيشگيري و ارتقاء براي تمام دانش‌آموزان
• سامانه مداخله براي دانش‌آموزان در معرض خطر
• سامانه مداخله براي دانش‌آموزان مشكل‌دار
• سامانه مشاركتي مدرسه، خانواده و اجتماع
 
8- تأسيس مراكز استعداديابي و سنجش استعداد دانش‌آموزان از بدو ورود به مدرسه.
 
9- تشكيل كلاس‌هاي جبراني رايگان در تابستان براي دانش‌آموزان تجديدي (حداقل بين 5-3 جلسه).
  
10- تبديل كلاس درس به كارگاه آموزشي براي پويا و فعال كردن كلاس درس.
 
ج) با توجه به نقش بسيار مهم مديران مدارس و معلمين در كيفيت بخشي و كاهش افت تحصيلي پيشنهاد مي‌شود:
 
11- مراكز ويژه براي تربيت مديران آموزشگاهي تأسيس و به اين مهم همت گمارند، در اين دوره مهارت‌هاي خاص مديريت در مدارس كشور آموزش داده شود.
 
12- تجهيز معلمان مدارس به آموزش‌ها و مهارت‌هاي حرفه‌اي مورد نياز.
 
13- ايجاد انگيزه در بين مديران و معلمان از طريق تشويق‌هاي مادي و معنوي، تمايز قائل شدن مابين مديران و معلمان فعال و موفق با ساير افراد.
 
14- بكارگيري تمام وقت معلمان در مدارس، به گونه‌اي كه بخشي از ساعات را به تدريس بپردازند و قسمتي از ساعات موظف هفتگي خويش را نيز به تدوين طرح درس، طراحي فعاليت‌هاي آموزشي و طراحي، اجرا و تحليل نتايج ارزشيابي بپردازند.
 
15- توجه به جو سازماني مدرسه و انتخاب سبك مديريتي براساس جو سازماني، و ويژگي‌هاي شخصيتي معلمان و شرايط فرهنگي، اجتماعي حاكم بر مدرسه.
 
16- ارتقاء توانمندي و مهارت معلمان در زمينه سنجش و ارزشيابي سطوح بالاي يادگيري دانش‌آموزان.
 
17- تجديد نظر در روند گزينش معلمان مدارس و تأكيد بر ويژگي‌هاي شخصيتي علمي و هوشي ايشان از طريق مصاحبه و اجراي آزمون‌هاي استاندارد
 
18- تجديد نظر و اولويت‌بندي طرح‌ها و برنامه‌هاي متعددي كه قسمت اعظمي از وقت و انرژي مديران و معلمان را به خود اختصاص مي‌دهد و ايشان را از ايفاي نقش اصلي خود باز مي‌دارد.
 
19- تجديد نظر و بهينه‌سازي آموزش‌هاي ضمن خدمت مديران و معلمان و هدايت اين آموزش‌ها به سمت دانش‌ها و مهارت‌هاي حرفه‌اي مورد نياز ايشان در زمينه كاهش افت تحصيلي و ارتقاء كيفيت آموزشي.
 
د) ارتقاء كيفيت آموزشي:
براي ارتقا كيفيت آموزشي بايد به مؤلفه‌هاي آن توجه نمود، كه به ترتيب اولويت به قرار ذيل هستند:
الف) رهبري آموزشي ب) فرآيند ياددهي ـ يادگيري ج) دانش‌آموز د) ويژگي‌هاي معلمان و كادر مدرسه هـ) فضا، تجهيزات، مواد آموزشي و) اعتبارات و هزينه‌ها
لذا در اين زمينه موارد ذيل پيشنهاد مي‌شود:
 
20- تجديد نظر در تعريف يادگيري بصورتي كه به جاي انتقال دانش و معلومات به ايجاد فرصت‌هاي يادگيري توجه شود كه از طريق ذيل امكان‌پذير است:
 
• ارائه تمرين‌هاي مناسب به دانش‌آموزان
• حصول رضايت خاطر دانش‌آموزان از يادگيري
• امكان نيل به موفقيت به صورتي كه تكاليف در حوزه توانايي و امكان دانش‌آموزان باشد.
 
21- رويكردهاي جديد در يادگيري مدنظر قرار گرفته و به دو اصل كاربست و ماندگاري آموخته‌ها توجه شود.
 
22- توجه به روش‌هاي جديد سنجش در ارتقاي كيفيت تحصيلي و يادگيري تأثير زيادي خواهد داشت، لذا توجه به اولويت‌هاي زير مي‌تواند در ارتقاي استانداردهاي سنجش كيفي و بازخورد كيفي موفق، موثر باشند.
 
استانداردهاي سنجش كيفي يادگيري
• روش‌هاي سنجش طوري تهيه و اجرا شوند كه انگيزه‌ي دروني به يادگيري را در دانش‌آموزان ترغيب كند.
• روش‌هاي سنجش هسته مركزي تمام فعاليت‌هاي كلاسي و جزء جدايي‌ناپذير طرح درس معلم باشند.
• روش‌هاي سنجش طوري انتخاب و طراحي شوند كه اطلاعات روائي و پايائي لازم براي تصميم‌گيري در مورد يادگيري را فراهم آورد.
• روش‌هاي سنجش بر نحوه‌ي يادگيري و فرايندهاي عالي ذهن دانش‌آموز متمركز شوند.
• روش‌هاي سنجش قابليت‌هاي خودسنجي را در دانش‌آموزان توسعه دهد طوري كه آنان به مديريت خود و انديشه در رفتار ترغيب شوند.
• در روش‌هاي سنجش انتظارات يادگيري آنچنان روشن و گويا تعريف شود كه اطلاعات حاصل از آن قابل دفاع و معنادار باشد.
• روش‌هاي سنجش گستره‌ي وسيعي از يادگيري آموزشگاهي را در تمام فراگيران شناسايي و بررسي كند.
استانداردهاي بازخورد كيفي
• اهداف بازخوردهاي كتبي يا شفاهي براي تمام مخاطبان (معلمان، والدين و دانش‌آموزان) كاملاً روشن و گويا باشد. اين اهداف به طور مستمر در سياست‌هاي كلان مدرسه منعكس شود و با راهبردهاي يادگيري معلم همسو باشند.
• محتواي بازخوردهاي معلم با اهداف آموزشي و ملاك‌هاي وابسته به آن همسو باشند.
• اطلاعات بازخوردي طوري تهيه و ارايه شود كه فراگير دقيقاً فاصله بين عملكرد مطلوب و جاري را شناسايي كند.
• معلمان در پيش‌بيني گام‌هاي بعدي يادگيري از پيامدهاي بازخوردهاي كلامي و كيفي به طور جدي استفاده كنند.
 
هـ) با توجه به نقش مؤثري كه رهبري آموزشي در ارتقاء كيفيت آموزشي دارد، لذا توجه به تربيت مديراني كه واجد ويژگي‌هاي رهبر آموزشي از جمله: نوآوري، خلاقيت، توسعه، اعتماد به كاركنان، وسعت نظر، آينده‌نگري و چالش‌گرايي و ..... در آموزش و پرورش هستند، امري لازم و ضروري است، براي نيل به اين امر پيشنهاد مي‌شود:
 
23- در جذب و انتخاب دانشجويان رشته مديريت آموزشگاهي، ويژگي‌هاي رهبران آموزشي مورد توجه قرار گيرد.
 
24- كاهش حجم بخشنامه‌ها و مكاتبات مديران تا وقت آنان براي ايفاي نقش رهبري آموزشي آزاد شود.
 
25- در انتخاب و انتصاب مديران آموزشي در رده‌هاي مختلف مديريتي به طي پله‌هاي تجربي (مثل تجربه آموزگاري، دبيري و ...) توجه شود.
 
و) با توجه به نقش و تأثير خانواده در زمينه كاهش افت تحصيلي و افزايش كيفيت آموزشي موارد ذيل پيشنهاد مي‌گردد:
 
26- دسته‌بندي مشكلات، علائق و نيازهاي خانواده‌هاي طبقه فرودست و برنامه‌ريزي در مدرسه با توجه به شرايط اين خانواده‌ها
 
27- انتظارات از خانواده‌هاي طبقه فرودست براساس واقعيات و توان اين خانواده‌ها باشد.
 
28- در نظر گرفتن آموزش‌هاي جبراني براي فرزندان خانواده‌هاي فقير
  
29- توجه به خانواده‌هاي در معرض خطر (حاشيه‌نشين، در معرض اعتياد و ....)
  
30- تقويت نظام خانواده از طريق برگزاري كلاس‌ها آموزش خانواده (حضوري و غيرحضوري)
• با توجه به اينكه انجام راهبردهاي مورد اشاره نياز به مديريت خاص دارد، پيشنهاد مي‌شود:
  
31- كانون‌ها، حلقه‌ها و كميته‌هاي كيفيت بخشي آموزشي در سطح مدارس، ادارات آموزش و پرورش مناطق و سازمان‌هاي آموزش و پرورش، به منظور بررسي، طراحي، اجرا و ارزيابي برنامه‌هاي كيفيت بخشي، تشكيل گردد.
  
32- به منظور سياست‌گذاري و هماهنگي برنامه‌هاي كلان كيفيت‌بخشي در سطح وزارت آموزش و پرورش، دبيرخانه دائمي هماهنگي كميته‌هاي كيفيت بخشي در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش تشكيل و ضمن انجام وظيفه سياست‌گذاري و هماهنگي، از امكانات پژوهشي براي كيفيت بخشي استفاده مطلوب‌تري به عمل آيد.
 
 
© کليه حقوق اين سايت طبق قوانين نرم افزاری مربوط به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مي باشد.