صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > پژوهشكده تعليم و تربيت > اعضاي هيأت علمي و کارشناسان پژوهشی > خانم رضائي 
خانم رضائي

به نام خدا

 

نام و نام‌خانوادگی: منیره رضایی

سمت:  عضو هيأت علمي گروه پژوهشي اقتصاد آموزش و پرورش    

 مرتبه علمي: دانشيار

 

·                   زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی

 1. تربیت معلم
 2. تربیت زیبایی شناسی و هنری
 3. مبانی فلسفی پژوهش های آموزشی

 

·                   سوابق تحصيلي

 1. كارشناسي رشته مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي، دانشگاه علامه طباطبايي، سال 1366
 2. كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش، دانشگاه تربيت مدرس، سال 1372
 3. دكتري فلسفه تعليم و تربيت، دانشگاه تربيت مدرس، سال 1383

 

·                   تجارب تحقیقاتی

1.       ارزشيابي سيستم و بررسی مشكلات پژوهشكده تعليم و تربيت و ارائه راههايي براي حل مشكلات( همکار اصلی)، پژوهشکده تعلیم و تربیت،1381

2.       نقد و بررسي نظريه زيبايي‌شناسي هري برودي و كاربرد آن براي تعليم و تربيت با تأكيد بر فرايند ياددهي و يادگيري، رساله دكتري، دانشگاه تربيت مدرس،1383

3.       بررسي مسائل و مشكلات حرفه‌اي معلمان تازه كار در مقايسه با ساير معلمان، پژوهشکده تعلیم و تربیت، طرح پژوهشي برتر، 1387

4.       بررسی وضع موجود تربیت هنری دانش آموزان و ارزیابی آن بر اساس   مؤلفه های اصلی آموزش و پرورش، دبیرخانه سند ملی آموزش و پرورش، 1387

5.       تدوین الگوی نظری تربیت هنری و زیبایی شناسی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه سند ملی آموزش و پرورش، 1388  

6.       بررسی ميزان اعمال كاركردهاي رهبري آموزشي در مدارس، همكار طرح، 1388

7.       تدوين الگوي تعيين اولويتهاي پژوهشي آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت، 1389

8.       ارزشيابي اجراي آزمايشي كلاس‌هاي موضوعي در دوره راهنمايي، همكار طرح، 1391

9.       ارزشيابي برنامه درسي هنر پايه هاي دوم و ششم ابتدايي، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، طرح ملي،1392

10.   بررسي ويژگي هاي معلم توانمند، تهيه و اعتبار بخشي ابزاري براي سنجش اين ويژگي ها و ترسيم نيمرخ توانمندي معلمان در دوره ابتدایی، طرح ملي،1393

11.   تعيين شايستگي‌های تخصصي و حرفه‌اي معلمان متناسب با سند تحول بنيادين و مباني نظري آن و اعتباربخشي شايستگي‌ها، طرح در دست اجرا

 

·                   کتب منتشر شده

1.       تغيير معلمان و كلاس هاي درس براي بهسازي مدرسه، ترجمه، انتشارات مدرسه، 1394

2.       ياددهي و يادگيري. دست يافتن به كيفيت براي همه، ترجمه، شوراي عالي آموزش و پرورش، نشر سادس،1394

3.       مطالعات زنان، ترجمه و تلخيص، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، معاونت پژوهشي، 1390

4.       اثربخشي و بهسازي مدرسه، ترجمه سه فصل كتاب و ويراستاري علمي كل آن، انتشارات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش،1389

5.       تربيت زيبايي‌شناسي و هنري، تأليف، انتشارات منادي تربيت وابسته به وزارت آموزش و پرورش،1389

6.       جستاري در تربيت زيبايي‌شناسي، ترجمه، انتشارات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش،1389

7.       افزايش كارآيي معلم، ترجمه، انتشارات آييژ، 1381، تجدید چاپ 1386

8.       مباحث اساسی در پژوهش های آموزشی، ترجمه سه فصل، انتشارات پژوهشكده تعليم و تربيت، 1386

9.       اقدام پژوهي: راهبردي براي بهبود آموزش و تدريس (اصول, نظريه‌ها و چارچوب عمل)، تألیف گروهی، انتشارات پژوهشكده تعليم وتربيت. 1383

10.   مجموعه مقالات همايش ملي مهندسي اصلاحات در آموزش و پرورش گردآوری و تدوین و ویراستاری علمی، انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت، 1383، (چهار جلد) شامل:

1.       مباني نظري اصلاحات در آموزش و پرورش و سازمان، مديريت و نيروي انساني(جلد اول).

2.       نقش آموزش و پرورش در توسعه سياسي اجتماعي و آموزش و پرورش زنان( جلد دوم)

3.       اقتصاد و برنامه‌ريزي توسعه آموزش و پرورش و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي( جلد سوم)

4.       برنامه‌هاي درسي و روشهاي تدريس, راهنمايي و مشاوره, سنجش و ارزشيابي( جلد چهارم)

11.   چكيده مقاله‌هاي همايش اصلاحات در آموزش و پرورش، گردآوری و تدوین، پژوهشکده تعلیم و تربیت، 1381

 

·                   مقالات چاپ شده

 1. تحلیل و تبیین کارکردهای اخلاقی دانشگاه در دوران معاصر، فصلنامه علمي پژوهشي راهبرد فرهنگ،1394
 2. نسبت تدريس(آموزش) با يادگيري، دانشنامه برنامه درسي، 1393
 3. رابطه فرهنگ سازماني و تعهد سازماني دبيران دوره متوسطه، فصلنامه علمي پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، تابستان 1393
 4. درس‌پژوهي شيوه نوين رشد حرفه‌اي معلمان، دو ماهنامه بين‌المللي اطلاع رساني، پژوهشي،آموزشي، تحليلي در زمينه علوم انساني شوق تغيير، مرداد و شهريور 1393
 5. نقش معلم در تدريس، دانشنامه برنامه درسي، 1392
 6. تبيين پديده وقف در اسلام و بررسي آثار و پيامدهاي تربيتي آن، فصلنامه علمي تخصصي پژوهش‌هاي تربيت اسلامي، داراي گواهي پذيرش، 1392
 7. بررسی مسایل و مشکلات حرفه ای معلمان تازه کار: پیامدها و راه حل ها، فصلنامه علمي پژوهشي رهیافتی نو در  مدیریت آموزشی، داراي گواهي پذيرش،1392
 8. بررسي مسايل حرفه اي ادراك شده از سوي معلمان با سوابق خدمتي متفاوت در نظام آموزشي ايران، فصلنامه علمي - پژوهشي نوآوري هاي آموزشي،زمستان1391
 9. نقش سبک های والدگری در تحول اخلاقی نوجوانان دختر شهر تهران، فصلنامه علمي پژوهش خانواده و پژوهش، بهار 1391
 10. تربيت هنري در نظام آموزشي ايران، فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات فرهنگ ارتباطات،تابستان 1392
 11. بررسي رابطه هوش هيجاني و رهبري تحول‌آفرين مديران دبيرستان‌هاي شهرستان ورامين، فصلنامه علمي - پژوهشي رهبري و مديريت آموزشي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،1391
 12. بررسي نقش تربيتي خانواده در نظام تربيت رسمي و عمومي از ديدگاه علم و دين، مقاله مشترك، فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش در مسايل تعليم و تربيت اسلامي،پاييز1390
 13. بررسي رابطه تعهد سازماني معلمان با عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان در مدارس راهنمايي دخترانه منطقه 6 شهر تهران، مقاله مشترك، فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،1389
 14. شناسايي نيازهاي اساسي پژوهشي اساسي‌ترين نياز پژوهشي آموزش و پرورش، پژوهشنامه آموزشي، ويژه نامه هفته پژوهش، شماره 120، دي‌ماه 1389
 15. بررسي نظريه زيبايي‌شناسي برودي و دلالتهاي آن براي فرايند ياددهي يادگيري، تألیف، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش در مسايل تعليم و تربيت، بهار 1385
 16. پژوهشهاي تربيتي ماهيت, نيازها و اولويت‌ها، ترجمه، فصلنامه علمی پژوهشی تعليم وتربيت، شماره 1بهار 1385
 17. كاوشي در ماهيت تدريس, تألیف،  فصلنامه علمی ترویجی پژوهشهاي تربيتي، زمستان،1384
 18. معيارهايي براي تعيين اولويتهاي پژوهشي، پژوهشنامه آموزشي، شماره 84 خرداد 1384
 19. کیفیت هر نظام آموزشی در نهایت به کیفیت معلمان آن وابسته است( یادداشت سردبیر)، پژوهشنامه آموزشي، ويژه‌نامه معلم، شماره 83 ارديبهشت 1384
 20. آسيب شناسي پژوهشهاي آموزشي يك ضرورت يك نياز،پژوهشهاي آموزشي، شماره 77 آبان ماه 1383
 21. به سوي تربيت معلم بهتر, ترجمه، فصلنامه علمی - ترویجی تعليم وتربيت،  شماره 4 زمستان 81 و شماره 1 بهار1382
 22. اقدام پژوهي فرايند مستمر پژوهش حين عمل، پژوهشنامه آموزشي شماره 13 آذر ماه 1382
 23. تغيير معلمان براي جهان در حال تغيير،پژوهشنامه آموزشي شمار‌ه 55- آذ‌‌ر  و دي 1381
 24.  معلم فكور، ترجمه، رشد معلم، سال نوزدهم آبان 1379
 25. يك تجربه چندين پيام، پژوهشنامه آموزشي شماره 29 آبان‌ماه 1379
 26. اقدام پژوهي پيوند معلم با پژوهش، پژوهشنامه آموزشي شماره 17 آبان 1378

 

·                   همايش و كنفرانس

 1. فضاي مجازي: فرصت‌هاي فراروي نظام تربيت اسلامي، چكيده مقاله، تربيت اسلامي فضاي مجازي چلش‌ها و راهكارها، ارديبهشت 1393
 2.  چگونگي شكل‌گيري و اعتباربخشي پژوهش هرمنوتيك، چكيده مقاله، همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت،1391
 3. پيش‌فرض‌ها و پيش‌نيازهاي مشاركت فرهنگيان در امور آموزش و پرورش، اصل مقاله، كنفرانس ملي مديريت آموزشي در نظر و عمل، بهمن 1390
 4. پيش‌فرض‌ها و پيش‌نيازهاي مشاركت فرهنگيان در امور آموزش و پرورش، چكيده مقاله، كنفرانس ملي مديريت آموزشي در نظر و عمل، بهمن 1390
 5. استعاره ابزاری در خدمت تفکر خلاق و خلاقیت. چكيده مقاله، سومین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران. اسفند 1390
 6. جایگاه معلم در هزاره سوم و نقش فلسفه تعلیم و تربیت در تبیین آن، چكيده مقاله، کنفرانس فلسفه تعلیم تربیت: چالش ها و چشم اندازها، ارديبهشت 1389
 7. بعد هنری تدریس، حلقه مفقوده برنامه های تربیت معلم، چكيده مقاله، همايش برنامه درسی تربیت معلم، اسفند 1389
 8. گزینش، تربیت و توان افزایی معلمان، چكيده مقاله، کنفرانس نظام خلاقیت و نوآوری وزارت آموزش و پرورش، مرداد1388
 9. بررسي مقايسه‌اي اصول نظري مشاوره در اسلام با اصول مشاوره علمي رايج، چکیده مقاله، چكيده مقالات همايش مشاوره از ديدگاه اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي ميبد، ارديبهشت 1377

 

·                   نظارت، راهنمایی، مشاوره طرح های پژوهشی و پایان نامه ها

 1. اعتباريابي نظري كتاب جديد التاليف فرهنگ و هنر پايه هفتم، نظارت، پژوهشكده برنامه‌ريزي درسي و نوآوري‌هاي آموزشي.
 2. طرح ارزشيابي از برنامه درسي هنر دوره ابتدايي دفتر برنامه‌ريزي و تأليف كتاب ‌هاي درسي، نظارت، پژوهشكده برنامه‌ريزي درسي و نوآوري‌هاي آموزشي.
 3. آسيب‌شناسي برنامه درسي هنر در دوره آموزش عمومي نظارت، پژوهشكده برنامه‌ريزي درسي و نوآوري‌هاي آموزشي. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
 4. بررسي علل افت تحصيلي آموزش و پرورش شهرستان شادگان و راه‌هاي مقابله با آن، نظارت، پژوهشكده تعليم و تربيت
 5.  بررسي كارآمدي سازمان و تشكيلات و چگونگي تمركز‌زدايي در وزارت آموزش و پرورش، عضو كميته نظارت، پژوهشکده تعلیم و تربیت
 6.  بهسازي نظام تصميم‌گيري در وزارت آموزش و پرورش، عضو كميته نظارت، پژوهشکده تعلیم و تربیت
 7. تشكيل كميته كاري براي انجام مطالعات لازم در راستاي تهيه و تدوين منشور اصلاحات در حوزه مديريت منابع انساني، عضو كميته نظارت، پژوهشكده تعليم و تربيت
 8.  آموزش ضمن خدمت كوتاه مدت كاركنان وزارت آموزش و پرورش، نظارت، پژوهشکده تعلیم وتربیت
 9.  بررسي وضعيت موجود آموزشهاي قبل از خدمت براي احراز شغل معلمي و ارائه وضعيت مطلوب، نظارت، پژوهشکده تعلیم و تربیت
 10.  بررسي چالشهاي موجود در نظام تربيت معلم كشور بخش جذب نيروي انساني، نظارت، پژوهشکده تعلیم و تربیت
 11. بررسي ميزان تخلفات اداري در وزارت آموزش و پرورش و راههاي پيشگيري از آن، نظارت، پژوهشكده تعليم و تربيت
 12. بررسي طرح ساماندهي و مديريت نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش در سال 89-88 از ديدگاه مديران ستادي و رؤساي سازمان‌ها و مناطق آموزشي و صاحبنظران تعليم و تربيت، نظارت، پژوهشكده تعليم و تربيت
 13. بررسي رابطه بین هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین در مدیران دبیرستان های ورامین، پايان نامه كارشناسي ارشد، راهنما، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
 14. بررسی رابطه سبک مدیریت مدیران با عملکرد شورای معلمان مدارس دخترانه دوره ابتدایی شهر تهران، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، مشاور، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
 15. بررسی رابطه انجام تکالیف یادگیری و فعالیت های حمایتی والدین با پیشرفت تجصیلی دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی شهرستان ری، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، مشاور، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
 16. بررسی رابطه تعهد سازمانی معلمان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی منطقه 6 شهر تهران، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، مشاور،دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
 17. رابطه ميان برخورداري از دانش و كاربرد فناوري اطلاعات با پيشرفت تحصيلي مورد مطالعه، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، مشاور، موسسه آموزش عالي فارابي
 18. بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و تعهد سازماني دبيران دوره متوسطه شهرستان ورامين، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، مشاور، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
 19. بررسي و مقايسه ديدگاه مديران و دبيران دوره متوسطه شهرستان گرمسار در باره ميزان تحقق  اهداف طرح ارزشيابي عملكرد دبيران، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، راهنما، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
 20. بررسي رابطه بين عوامل انگيزشي و بهره‌وري كاركنان ستادي شهرداري گرمسار، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، راهنما، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
 21. بررسي اثرات تربيتي وقف، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، راهنما، دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي
 22. بررسي ميزان اثربخشي كلاس هاي آموزش خانواده بر والدين دانش آموزان مدارس ابتدايي شهرستان رباط كريم، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، مشاور،دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
 23. بررسي سير تاريخي آموزش پيش‌دبستاني در ايران، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، مشاور دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي
 24. ميزان آگاهي و به‌كارگيري شيوه‌هاي نو در فعاليت‌هاي تربيتي توسط مربيان پرورشي، پايان نامه كارشناسي ارشد، راهنما، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي
 25. بررسي و مقايسه وضعيت موجود و مطلوب نظارت و راهنمايي تعليماتي از ديدگاه مديران و دبيران متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد، مشاور، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
 26. بررسي تطبيقي ديدگاه‌هاي ابوعلي سينا، ابن خلدون و پياژه در باره اركان تربيت، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، راهنما، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي
 27. بررسي رابطه ميان سبك‌هاي مختلف  دلبستگي با رضايت شغلي معلمان دوره راهنمايي مدارس دخترانه شهرستان پاكدشت، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، راهنما، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
 28. بررسي موانع مشاركت معلمان ابتدايي در برنامه معلم پژوهنده آموزش و پرورش منطقه يك تهران، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، راهنما، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
 29. بررسي ويژگي هاي كارآفريني دانش آموزان شاخه كاردانش شهرستان پاكدشت، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، راهنما، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
 30. بررسي رابطه روش تربيتي والدين با سلامت رواني آنان در والدين كودكان پيش‌دبستاني منطقه 8، راهنما، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي
 31. اعتبار يابي شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد مديران از ديدگاه مديران ابتدايي مدارس دولتي شهرستان سمنان، مشاور، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار

 

·                   تقديرنامه‌ها

 1. تقديرنامه مديركل دفتر تأليف كتاب‌هاي درسي ابتدايي و متوسط نظري، اعتباربخشي كتاب‌هاي درسي پايه چهارم ابتدايي، 1393
 2. تقديرنامه سرپرست پايگاه بسيج فرهنگيان پيامبر اعظم، مشاركت در برنامه‌هاي برگزارشده توسط پايگاه، 1393
 3. تقديرنامه رئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، هفته و روز ملي پژوهش، 1393
 4. تقديرنامه رئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تحقق هدف‌هاي پژوهشكده تعليم و تربيت، 1393
 5. تقدير نامه از دبير علمي چهارمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت، داوري مقالات چهارمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت، 1392
 6. تقدير نامه از وزير آموزش و پرورش براي همكاري در تهيه سند تحول بنيادين آموزش و پرورش،1390
 7.  تقدير نامه از  دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش، همكاري با كميسيون برنامه‌هاي توسعه و منابع انساني، 1390
 8.  تقدير نامه از رئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و رئيس ستاد هفته پژوهش، همكاري در اجراي برنامه‌هاي هفته پژوهش،1390
 9. تقدير نامه از دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش، مشاركت در تدوين طرح جامع منابع انساني، 1389
 10.  تقدير نامه از رئيس پژوهشگاه و ستاد هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش، همكاري در اجراي  برنامه‌هاي هفته پژوهش، 1388
 11. تقدیر نامه از مدیر کل دفتر آموزش و پرورش راهنمایی تحصیلی، حضور فعال در نشست های کارشناسی طرح تربیت معلم چندمهارتی، 1387
 12. تقدير نامه از وزير آموزش و پرورش براي طرح پژوهشي برتر،1387

 

·                   عضویت در شوراها و مجامع علمی

 1. عضو هيأت تحريريه فصلنامه مسائل كاربردي تعليم و تربيت اسلامي، 1394
 2. عضو هيأت تحريريه فصلنامه معلم فكور، 1394
 3. عضو شوراي دانشگاه فرهنگيان 1392
 4. عضو شوراي تخصصي معاونت آموزشي دانشگاه فرهنگيان1392
 5. نماینده ثابت پژوهشگاه در کمیسیون برنامه های توسعه و منابع انسانی شورای عالی آموزش و پرورش، از1390
 6. عضو شورای پژوهشی گروه تعلیم و تربیت اسلامی، از 1390
 7. عضو هیأت داوران و کمیته علمی همایش انجمن مدیریت آموزشی ایران، 1390
 8. عضو کمیته ارزشیابی پژوهشگران و طرح های پژوهشی برتر و کمیته اجرایی هفته پژوهش،1390
 9. عضو کمیته کاربست نتایج طرح های پژوهشی،1390
 10. عضو کمیته ارزشیابی از طرح های پژوهشی پایان یافته پژوهشگاه،1390
 11. مسئول کمیته تدوین ویژه نامه هفته پژوهش،1390
 12.  عضو کارگروه کمیسیون برنامه های توسعه منابع انسانی شورای عالی آموزش و پرورش، از 1388
 13. عضو غیر ثابت کمیته مطالعات فوری پژوهشگاه،1390 - 1389
 14. عضو شورای پژوهشگاه مطالعات اموزش و پرورش، 1388تا 1390
 15. عضو شورای نشر و توزیع پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، 1388تا 1390
 16. عضو شورای کمیته برگزاری نظریه پردازی، نقد، مناظره و نوآوری وزارت آموزش و پرورش،1390 - 1388
 17. عضو کارگروه اصلی تدوین برنامه اجرایی و عملیاتی ورود رویکردهای نوین به نظام آموزش و پرورش، 1389-1388
 18. مدیر کمیته علمی و انتشارت هفته پژوهش سال  وزارت آموزش و پرورش،1389
 19. عضو کمیته علمی دهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی تربیت معلم،1389
 20. عضو شورای هماهنگی برگزاری هفته پژوهش سال 89 وزارت آموزش و پرورش،1389
 21. نماينده پژوهشگاه در كميته پژوهشي مركز آموزش نيروي انساني، آمار و فناوري، از سال 1389
 22. عضو كميته علمي همايش برنامه درسي تربيت معلم، انجمن برنامه درسي، 1389
 23. عضو كميته علمي كنفرانس نظام خلاقيت و نوآوري وزارت آموزش و پرورش، 1388
 24. عضو کمیته اجرایی سومین دوره شورای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، 1388تا 1389
 25. عضو شورای تولید و نشر اثار علمی پژوهشکده تعلیم و تربیت، 1388تا 1389
 26. عضو کارگروه تدوین رهنامه مدرسه مقتدر،1389 -1388
 27. عضو کمیته علمی همایش سلامت معنوی و تعمیق تربیت اسلامی،1389 - 1388
 28. عضو کمیته علمی اولین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت( فلسفه تعلیم و تربیت: چالش ها و چشم اندازها)، 1389 -1388
 29. عضو کمیته تدوین چارچوب تبیین نقش رویکردها در تصمیم گیری و اجرای برنامه های آموزش و پرورش،1388
 30. ریاست کمیته هم اندیشی برنامه معلم پژوهنده هفته پژوهش،1388
 31. عضو کمیته بررسی نظام معلمی پژوهشکده تعلیم و تربیت،1388
 32. عضو کمیته انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه پژوهشگاه،1388
 33. نماينده پژوهشگاه در كميته پژوهشي باشگاه دانش‌پژوهان جوان، 88-1387
 34. رئيس شوراي پژوهشي پژوهشكده تعليم و تربيت،1382 تا 1384 ، 1388 تا1390
 35. عضو كارگروه تدوين رهنامه مدرسه مقتدر، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش،1388
 36. عضو كميته آثار و تاليفات پژوهشگاه،88- 1387
 37. نماینده پژوهشگاه در کمیته پژوهشی معاونت پرورشی و تربیت بدنی، 88-1387
 38. عضو شوراي پژوهشي گروه پژوهش در برنامه‌هاي درسي هنر، مؤسسه پژوهشي برنامه‌ريزي درسي و نوآوري‌هاي آموزشي،88-1387
 39. عضو كارگروه طرح تربيت معلم چندمهارته، معاونت آموزش و نوآوري،1387
 40.  عضو کمیسیون تخصصی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران،1387
 41. عضو كميته منتخب
 42. عضو شوراي سياستگذاري تحقيقات وزارت آموزش و پرورش، 1383 تا 1385
 43. عضو کمیته کاری تهیه برنامه درسی دوره دو ساله تعلیم و تربیت، 1383 تا 1385
 44. سردبیر پژوهشنامه آموزشی، ارديبهشت 1384
 45. عضو كميته برنامه معلم پژوهنده
 46. عضو هيات تحريريه پژوهشنامه‌آموزشي1389 -1384
 47. عضو كميته علمي همايش ملی مهندسي اصلاحات در آموزش و پرورش
 48. عضو كميته اجرايي همايش ملی مهندسي اصلاحات در آموزش و پرورش
 49. عضو هيات مديره انجمن ايراني تعليم و تربيت
 50. همكاري در برگزاري همايش استاندارد و استانداردسازي در آموزش و پرورش
 51. عضو هيأت داوران همايش فراخوان مقالات علمي كاربردي دانش‌آموزي با محوريت مشاركت، سازمان دانش‌آموزي جمهوري اسلامي ايران،1380
 52. عضو كميته علمي همايش علمي مراقبت شبانه‌روزي از كودكان، سازمان بهزيستي كشور، 1379

 

·                   مسئولیت های  اجرايي

 1. مدیر گروه پژوهشی مدیریت و نیروی انسانی سال 1387 تا 1388
 2. مدير گروه پژوهشي مديريت و نيروي انساني سال 1378 تا 1386
 3. عضو گروه پژوهشي مديريت و نيروي انساني سال 1378 تا 1388
 4. رئيس پژوهشكده تعليم و تربيت سال 1388 تا1390
 5. عضو گروه پژوهشي اقتصاد و نيروي انساني سال 1391 تاكنون

 

 

·                     شركت در كارگاه و دوره‌هاي تخصصي

1.       كارگاه روش پژوهش انتقادي در فلسفه تعليم و تربيت،1393

2.       كارگاه آموزشي تخصصي نگاهي به فرهنگ و سبك زندگي اسلامي ايراني،1393

3.       دوره پيشگيري و كنترل عوامل خطرساز بيماري‌هاي قلبي و عروقي، 1393

4.       كارگاه آموزشي ، علمي، تخصصي ارزشيابي اقدام‌پژوهي، 1393

5.       كارگاه آموزش تخصصي از جمله تا پاراگراف،1393

6.       كارگاه جنون و يقين در ويتگنشتاين،1393

7.       كارگاه آموزشي تخصصي رويكرد و روش‌هاي آموزش علم و فناوري نانو در آموزش و پرورش كشورهاي پيشرو، 1393

8.       نشست تخصصی آموزشی تدریس در دنیای رسانه،1391

9.       دوره آموزشي راه‌ها و روش ها نوين دستيابي به اطلاعات،1391

10.   سومين كنگره سراسري هنر درماني در ايران،1390

11.   كارگاه آموزشي روش‌هاي پژوهش در فلسفه تعليم  و تربيت،1390

12.   کارگاه آموزشی سومین نشست کمیته اجرایی مجمع نمایندگان مجالس آسیا و اقیانوسیه،1390

13.   كارگاه آموزشي آموزش ارزشها، سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، 1384

14.   كارگاه آموزشي تهيه برنامه درسي تربيت معلم، سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، 1384

15.   كارگاه روش تحقيق شوراي پژوهشهاي علمي كشور

 

 

 

صفحه اصلي |تماس با ما|پست الكترونيك