جستجو در وب سايت
جهت جستجوی کلمات در بخشهای متفاوت وب سايت از جمله اخبار ، مقالات ، ياداشت روز ، انجمن ها و ...
اوقات شرعي
آب و هوا
weather.ir is down
عضویت در سرویس خبری

آمار بازدیدکنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه : 1204
بازديدکنندگان امروز : 1452
کل بازديدکنندگان : 13504679
بازديدکنندگان آنلاین : 7
زمان بارگزاری صفحه : 0/1249 ثانیه
موقعیت : صفحه اصلی > پژوهشكده كودكان استثنايي > اخبار،مقالات و همایشها > اخبار و مقالات مرتبط > ٦ 

ملت ایران در بیست و دوم بهمن حجت را بر همه تمام کرد.مقام معظم رهبری

٦

 


تقویت حافظه شنوایی وبینایی کودکان کم توان ذهنی    


نویسنده / منبع : کتاب کاردرمانی برای کودکان کم توان ذهنی /محبوبه شاطریان   

 کودکان کم کودکان کم توان ذهنی در یادگیری با دو مسئله درگیرند یکی دیر می آموزندودیگر اینکه  زود فراموش می کنند، بنابراین در حفظ و به خاطر سپردن مطالب، بسیار مشکل دارند .لذا  هر چه حافظه آنها را تقویت کنیم ، یادگیری در آنها آسانترمی شود. دو جنبه مهم  حافظه عبارتند از حافظه شنوا یی و حافظه بینایی که نسبت به سایرموارد  اهمیت بیشتری د‏ارند.
  
‏فعالیت های زیر را می تو انید برای تقویت حافظه بینایی انجام د ‏هید:
 
-‏یک شن را مقابل چشمان کودک در گوشه ای از اتاق بگذ ارید و بعد از چند دقیقه  از او بپرسید کجاست یا او را از اتاق بیرون کنید و چند لحظه بعد وارد اتاق شود  تا آن شی ء  را پیدا کند، ابتدا از اشیاء بزرگ مثل  یک عروسک یا ماشین اسباب  بازی و بعد از اشیاء کوچکتر استفاده کنید. این کار را با بستن و سپس بازکردن چشم نیز می تو انید انجام دهید.
 
-عکس چند حیوان یا میوه  که کودک می شناسد، مقابلچشمش روی میز بگذارید، سپس عکس ها را برگردانید و بخو اهید نام هریک را بگوید، ابتدا از دوعکس  شروع کنید و بعد تعداد عکس ها را بیشتر کنید.
 
-‏زیر چند لیوان پلاستیکی چند شی ء   آشنا بگذ ارید و از او بپرسید زیر لیوان چیست و یا نام هر شی ء   را ببرید تا او بگوید زیر کدام لیوان است،  به مرور بازی را پیچیده تر و  وتعداد لیوان ها را بیشتر کنید.
 
- ‏برای درمان  کودکانی که در زمینه بینایی (اعم از حافظه یا توجه بینایی ) مشکل  دارند می تو انید ازمتخصصان  بینایی سنج کمک بگیرید.
 
  
 برای تقویت حافظه شنوایی فعالیت های زیر را می توانید انجام دهید:
 
- تقلید صداها خصوصا صدای حیوانات و وسایل نقلیه .
 
- حفظ کردن شعرهای ساده کودکانه
 
- گوش کردن به قصه وشعر از طریق گوشی وبعد تکرار آن توسط کودک.
 
- کلمات ، جملات وعبارت های ساده ای از طریق نوار ،برای کودک پخش کنید وبعد از گوش کردن نوار را قطع کنید وبخواهید تکرار کند.
 
- یک قصه زیبا که بارها بطورکامل شنیده ، برایش بگویید وبخواهید اونیز هر جمله را تکرار کند واشتباهات شمار ا بگوید.
 
- برای کودکانی که در شنوایی ویا گفتار مشکل دارند می توانید از کارشناس گفتاردرمانی ویا شنوایی سنج ، کمک بگیرید.

 منبع :سازمان آموزش و پرورش استثنائي

 

© کليه حقوق اين سايت طبق قوانين نرم افزاری مربوط به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مي باشد.