جستجو در وب سايت
جهت جستجوی کلمات در بخشهای متفاوت وب سايت از جمله اخبار ، مقالات ، ياداشت روز ، انجمن ها و ...
اوقات شرعي
آب و هوا
weather.ir is down
عضویت در سرویس خبری

آمار بازدیدکنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه : 1604
بازديدکنندگان امروز : 1448
کل بازديدکنندگان : 13504675
بازديدکنندگان آنلاین : 11
زمان بارگزاری صفحه : 0/1562 ثانیه
موقعیت : صفحه اصلی > پژوهشكده كودكان استثنايي > اخبار،مقالات و همایشها > اخبار و مقالات مرتبط > ٨ 

ملت ایران در بیست و دوم بهمن حجت را بر همه تمام کرد.مقام معظم رهبری

٨

 

علل کم شنوایی درکودکان    


نویسنده / منبع : میشل نولان ،ایوان تاکر   


 
  یکی از اولین پرسشهای والدین کم شنوا این است : علت این کم شنوایی چیست ؟این پرسش برای والدین ازاهمیت زیادی برخوردار است .بویژه هنگامی که داشتن فرزند دیگری مطرح باشد . به هرحال ، پاسخ به این پرسش برای یک پزشک اسان نمی باشد .بویژه مواردی از کم شنوایی حسی -عصبی که می تواند بر اثر عوامل متعددی ایجاد شده باشد. قبل از انکه پزشک بتواند اقدام به یافتن پاسخی بر ای ان نماید، احتمالاتحقیقات مفصل تری بایستی انجام گیرد.این تحقیقات ممکن است شامل تستهای خون مادر ونوزاد، تستهای ادرار نوزاد، بررسی کامل تاریخچه قبل از تولد وجزئیات تولد ومطالعه مدارک پزشکی هردوخانواده (پدر ومادر)به منظور بررسی هرنوع سابقه کم شنوایی در خانواده باشد.


در هرصورت ، قبل از اینکه ما بتوانیم عوامل گوناگونی که ممکن است ریشه کم شنوایی در کودکان باشد را توضیح دهیم لازم است تا ساختمان کارکرد و مکانیزم شنوایی را به طور خلاصه بیان کنیم .


عناوین مورد بحث
ساختمان گوش
گوش خارجی (Outer Ear)
گوش میانی
گوش درونی
صدا چیست ؟
مسیر شنوایی
انواع کم شنوایی
کم شنوایی انتقالی
کم شنوایی حسی -عصبی
کم شنوایی آمیخته
دلایل کم شنوایی حسی -عصبی
کم شنوایی حسی -عصبی مادرزادی
کم شنوایی ارثی
کم شنوایی مربوط به جنسیت
مشاوره ژنتیکی
دلابل کم شنوایی حسی _ عصبی در دوران بارداری
عوامل کم شنوای حسی _ عصبی در دوران قبل و هنگام تولد‏
دلایل کم شنوایی انتقالی در کودکان 
کم شنوایی انتقالی مادرزادی
دلایل کم شنوایی انتقالی بعد از تولد
‏عقب ماندگی ذهنی  و کم شنوایی
 
ساختمان گوش
در شکل (1) یک گوش طبیعی به شکلی ساده ومختصر نشان داده شده است .همان گونه که مشاهده می گردد مکانیزم شنوایی بی نهایت پیچیده می باشد، بدین جهت داین سیستم در سه مرحله بیان شده است.
 
گوش خارجی (Outer Ear)
گوش خارجی از لاله گوش(Auricle) ومجرای گوش تشکیل شده است .مجرای گوش (Ear canal) تشکیل شده است .مجرای گوش (مجرای شنوایی ) تقریبا به طول 2.5 سانتی متر است وانتهای داخلی ان  به  یک پرده ظریف  (Membrane) و نازک و  قابل انعطـاف به نام پرده صـــماخ  (Tympanic Membrane) منتهی می شود.این پرده مجرای گوش را کاملا می پوشاند وگوش بیرونی را از حفره گوش میانی (Middle Ear Cavity) مجزا می سازد.محل ووضعیت این پرده به گونه ای است  که گوش را از ضایغاتی که در اثر وزش هوا به طرف داخل سر وارد می شود، محافظت نموده وهمچنین کمک می کند  تا درجه سرما وگرما ورطوبت نزدیک صماخ عمدتا ثابت باقی بماند.این امر برای نگهداری حالت ارتجاعی پرده صماخ بسیار اهمیت دارد.
گوش میانی
گوش میانی از حفره پر از هوای بسیار کوچکی که در پشت طبل گوش (پرده صماخ ) است تشکیل یافته وشامل سه استخوان کوچک (Ossicle) یا غضروف می باشد.این استخوانها به نام استخوان چکشی(Malieus) ، استخوان سندانی (Incus)واستخوان رکابی (Stapes)می باشد که در وسط حفره گوش میانی از پرده صماخ  تادریچه بیضی به طور معلق قرار دارند.پرده کوچک دیگری در دیوار استخوانی بین گوش میانی وگوش درونی قرار دارد.استخوان چکشی در تماس دائم با پرده صماخ است.یک سر استخوان سندانی نیز به استخوان پکشی متصل است وانتهای دیگر ان به استخوان رکابی وصل می باشد.قسمت بشقاب مانند استخوان رکابی کاملا اندازه دریچه بیضی ودر مقابل ان قرار گرفته است.
شکل (2) تصویر بزرگ شده ای از استخوانهای کوچک رانشان میدهد.
 
قسمتهای تیره رنگ ،محل تماس این استخوانها را بایکدیگر نشان می دهد.شایان ذکر است که استخوان چکشی در تماس با پرده صماخ واستخوان رکابی در تماس با دریچه بیضی قراردارند.
شیپور استاش (The Eustachian Tube)
هوای درون حفره گوش میانی به وسیله شیپور استاش متعادل می گردد.این مجرای باریک ، که ازگوش میانی شروع شده ، به فضای پشت بینی (به نام حلق Nasopharynx) وارد می شود.شیپور استاش به صورت عادی بسته است ولیکن هنگامی که ما چیزی راببلعیم یا دربینی خود بدمیم ، باز می شود. شیپور استاش جریان هوا را وارد گوش می سازد وبدین طریق تعادل هوای مطلوب را برای حفره گوش میانی ، تامین می کند.هرکدام از ما درگوش خود یک شیپور استاش داریم.
گوش درونی  (Inner Ear )
ارتباط بین گوش میانی وگوش داخلی از طریق تماس بین استخوان رکابی ودریچه بیضی صورت می گیرد.
گوش میانی ، خود از مجاری پیچیده ای تشکیل یافته که پر از مایع است. بخشی  از ان به نام حلزون گوش (Cochlea) به حس شنوایی ما مربوط می شود وبخش مجاری نیمدایره و اوتریکول (Utricle & Semicircular) حس تعادل ما می باشد . حلزون گوش درست در پشت حفره گوش میانی قرار دارد وبه شکل صدف یک حلزون است.دریچه بیضی در دیواره خارجی پوشش استخوانی گوش داخلی جای دارد، دردیوار مشترک بین گوش میانی و گوش درونی .
حلزون گوش شامل رشته های عصبی بسیار حساسی است که به نظر می رسد هرکدام در مقابل ارتفاع صوتی بخصوصی حساسند.چنین تصور شده است که رشته های عصبی که به ارتفاع صوتی بلندتری حساسند به طرف انتهای خارجی ساختمان صدف حلزون ، نزدیک دریچه بیضی قرار دارند در حالی که ان رشته های عصبی که به ارتفاع صوتی کوتاهتری حساسند، در قسمت درونی تر مارپیچ حلزونی قراردارند.
همه رشته های عصبی در حالی که از حلزون گوش خارج می شوند بهم پیوسته ویک دسته عصب شنوایی را تشکیل می دهند که اطلاعات را به مغز منتقل می کند.تصور می رود که اعصاب شنوایی 30000 رشته عصبی را در بر می گیرد.
 صدا چیست ؟
صدا را می توان چنین تعریف کرد :«صدا انرژیی است که از به ارتعاش دراوردن یک شی ء ایجاد می شود.»ما قادریم ،انرژی حرارتی را احساس کنیم .ما انرژی صدا را از بلندگو می شنویم.تمام اشیای مرتعش صدا ایجاد می کنند. چنانچه شرایط صدا در محدوده حساسیت گوش انسان باشد، ما ان را خواهیم شنید.
 ادراک صدا
جهت پی بردن به اینکه چگونه شخص ،صدایی را می شنود ، مثال صدایی که ازیک گیتار اجرا می شود را بررسی می کنیم .هنگامی که سیم گیتار نواخته می شود، به ارتعاش در می اید ودر هر ثانیه بارها از وضعیت عادی خویش خارج گشته وبه جلو وعقب حرکت می کند ونیز با نواخته شدن توسط فرد انترژی دریافت می کند وقادر به انجام چنین حرکتی خواهد بود.وقتی سیم به ارتعاش در می اید، مولکولهای اطراف رانیز به ارتعاش در می اورد .در حقیقت هربار که سیم به طرف این مولکولها باز می گردد فشار کمی برانها وارد می سازد وبه هنگامی که به وضعیت عادی خود باز می گردد مانعی بای فشار هوا می گردد.اثر این ارتعاش بیشتر شبیه ان است که شخصی به ارامی ، کودکی را که بر روی تابی نشسته است ، هل بدهد. کودک به جلو وعقب حرکت می کند ، ان شخص بزرگسال تاب را هل می دهد ونیروی جاذبه زمین ان را باز می گرداند.سپس مولکولهای هوا که به ارتعاش درامده اند بوسیله ان سیم به نوبه خود مولکولهای مجاورشان را به ارتعاش در می اورند.بنابراین تاثیر ان به سرعت از طریق هوا منتقل می شود.البته این ارتعاشات هرچه بیشتر ازسیم فاصله می گیرد،به تدریج ضعیف تر می گردد یعنی نیروی فشار وبازگشت ان کمتر می شود.
فردی که صدای گیتاری را می شنود نیز همین کار را انجام می دهد، وقتی ارتعاشات صوتی از طریق هوا عبور می کند، نتیجتا مولکولهای هوا درون مجرای شنوایی را به ارتعاش دراورده ومولکولهای هوا مجاور پرده صماخ قرار گرفته وبه ارتعاش در می ایند واین ارتعاشات به نوبه خود پرده صماخ را نیز به ارتعاش در می اورد .از انجا که مجموعه استخوانهای میانی گوش از طریق استخوان چکشی به پرده صماخ مرتبط می شود ، هرنوع ارتعاش پرده صماخ ، منجر به ارتعاش مجموعه استخوانهای میانی گوش وسپس دریچه بیضی شده ، سبب تغییرات فشار در مایع حلزون گوش (عصب شنوایی )می شود.این امر موجب تحریک رشته های عصبی ویژه ای می شود که به ویژگیهای صدا بستگی دارد.وقتی یک رشته عصب شنوایی تحریک می شود، محرک الکتریکی کوچکی را به وجود می اورد.این محرک از عصب شنوایی عبور کرده ، به مغز می رسد.در مثال فوق صدای گیتار محرک عصب شنوایی می باشد.صدای تولید شده ،انرژی ساده ای است که نیروی پیش برنده وبازدارنده کمی را درهوا ایجاد مکی کند.این نیروها توسط مولکولهای هوا به گوش منتقل می شود.همزمان با رشد ما مغز مانیز با صداهای زندگی روزمره مان بیشتر اشنا می شود، لذا ما یادمی گیریم که صدای ماشین را از صدای پارس کردن سگ یا صدای گریه یک بچه تشخیص دهیم .ما می اموزیم تا صداهایی را که می شنویم طبقه بندی کنیم.
 مسیر شنوایی
از توضیح قبل مشاهده می گردد که صدا بوسیله ارتعاش از طریق هوا ، به گوش خارجی ،پرده صماخ واستخوانهای کوچک گوش میانی انتقال می یابد.به محضی که صدا به حلزون گوش می رسد، ارتعاشات بوسیله تحریکات الکتریکی واز طریق تحریک رشته های عصبی ویژه شنوایی جایگزین می گردد.بدین ترتیب ، این قسمت از مکانیزم شنوایی که شامل گوش بیرونی ، گوش میانی ودریچه بیضی می باشد را اصطلاحا «مسیرانتقالی » می نامند وبخش بعدی این مکانیزم شنوایی ،شامل حلزون گوش وعصب شنوایی تا مرکز مغز را «مسیر حسی -عصبی » می نامند.
 انواع کم شنوایی
چنانچه شنوایی کودک طبیعی باشد ، قاعدتا گوش بیرونی ، گوش میانی وگوش درونی او به صورت عادی عمل می کنند.کم شنوایی از زمانی اغاز می شود که بیماری یا صدمه یا یک امر غیر طبیعی دیگری دریک قسمت یا قسمتهایی از گوش اتفاق می دافتد. چنانچه بطور مثال «مسیر انتقالی» در قسمت بیرونی یا میانی گوش مشکلی بروز نماید، کم شنوایی ناشی از ان «کم شنوایی انتقالی » نامیده می شود وچنانچه این مشکل در طول مسیر شنوایی گوش درونی ایجاد شود«کم شنوایی عصبی یا حسی -عصبی » نامیده می شود.
 کم شنوایی انتقالی
این نوع کم شنوایی بواسطه انسداد یا وجود یک مانع غیر طبیعی برسرراه ارتعاشات ونتیجتا انتقال صدا به گوش خارجی وسپس گوش میانی می باشد که بطور معمول منجر به ضعف شنوایی جزئی می گردد. با این حال چنین ضعف هایی می تواند براکتساب زبان وپیشرفت مدرسه کودک تاثیر بگذارد.این نوع کم شنوایی را معمولا می توان معالجه یا لااقل تاحد قابل توجهی درمان نمود.
 کم شنوایی حسی -عصبی
این نوع ذکم شنوایی به دلیل اسیب حلزون گوش یا عصب شنوایی که به مرکز مغز منتهی می شود، ایجاد می گردد.درجات کم شنوایی حسی -عصبی از کم شنوایی ملایم تا کم شنوایی مطلق فرق می کند.متاسفانه این نوع کم شنوایی با درمان پزشکی قابل معالجه نمی باشد، از این رو باید فرد پیوسته مورد توجه قرار گرفته وترتیب لازم داده شود .برای مثال ، در صورت وجود کم شنوایی حسی -عصبی عمده ، ضروری است سمعک مناسبی برای کودکان تهیه گردد،در غیر اینصورت اکتساب زبان کودک (گفتگو ودرک مطلب )قطعا دچار ضعف شدیدی خواهد شد.
گرچه به محض اینکه این وضعیت تشخیص داده شود، طبعا بلافاصله بررسی های مفصلی در حد امکان درزمینه علل کم شنوایی حسی - عصبی انجام خواهد گرفت.با این حال ممکن است عامل علی ان ناشناخته باقی بماند.مطالعات نمونه ای انجام شده نشان می دهد که علت کم شنوایی در 50 در صد از کودکان کم شنوای حسی -عصبی شدید، ناشناخته باقی می ماند.به هرحال احتمالا به نظر می رسد که بسیاری از این کودکان در حقیقت بدلیل ژنتیکی کم شنوا شده اند.
 کم شنوایی آمیخته
هنگامی که کم شنوایی امنتقالی ونیز کم شنوایی حسی -عصبی هردو باهم وجود داشته باشد، ان را کم شنوایی امیخته می نامند.ادیوگرام نشان می دهد در این نوع کم شنوایی ،استانه انتقالی استخوانی طبیعی از استانه انتقالی هوایی کمتر به سطح طبیعی نزدیک است.فاصله عمده ای که بین سطوح استانه« انتقال هوایی وانتقال استخوانی» وجود دارد بایستی از بین برود.به هر حال کم شنوایی امیخته تنها به همان میزان شکاف انتقال هوایی به انتقال استخوانی اصلاح می گردد وشاید سطوح شنوایی هرگز به حد طبیعی باز نگردد.
 دلایل کم شنوایی حسی -عصبی
در حقیقت ممکن است از زمانی که کودک در شکم مادر است ، دارای کن شنوایی حسی -عصبی باشد واین بدان معناست که کودک بایک مشکل شنوایی متولد شده است.چنین مشکلاتی را عموما مادرزادی ، می نامند.
از طرف دیگر، برخی از کودکان ممکن است با مکانیزم شنوایی کاملا طبیعی متولد شوند وبعدا بوسیله یک عامل زیان اور ویژه ای صدمه ببینند.درچنین مواردی کم شنوایی «اکتسابی » است.
 کم شنوایی حسی -عصبی مادرزادی 
علل کم شنواییی حسی-عصبی مادرزادی به سه دسته تقسیم می شوند: دسته اول ارثی است که بواسطه عوامل ژنتیکی ایجاد می شود.دسته دیگر به قبل از تولد برمی گردد که ناشی از اسیب گوش داخلی کودک ، ضمن رشد در شکم مادر می باشد.گروه سوم به دوران بعد از هفت ماهه بارداری تا هفته اول بعد از تولد مربوط می شودکه به دلیل یک یا چند عامل اسیب زا می باشد وممکن است قبل یا حین تولد برنوزاد اثر بگذارد. گفته می شود که این موقعیت ، خطرناک ترین زمان زندگی نوزاد است واسیب وارده برگوش داخلی قطعا یکی از خطراتی است که کودک را در طی دوران بارداری وروزهای اول بعد از تولد ، تهدید خواهد کرد.
 کم شنوایی ارثی
واژه «کم شنوایی ارثی » یا «کم شنوایی فامیلی » وقتی به کار می رود که کم شنوایی کودک به واسطه توارث از والدین به وی منتقل شده باشد.زمانی که نوازدی بوجود می اید، از طریق کروموزوم هایی که درون هسته سلول قرار دارند «صفات مشخصه ای»را که ژن نامیده می شود، از والدین خود دریافت می کند. سلولهای هرانسان 23 ‏جفت کر وموزوم دارد، هریک از  والدین23 کروموزوم دریافت می کنند  که نهایتا 23جفت را تشکیل می دهند. ژنها ، که به وسیله کر وموزومها انتقال می یابند، همه کارکردهای فیزیکی ما را تعیین می نمایند که صفت شنوا یی نیز جزء انها می باشد. در حقیقت ما یک جفت از هر ژن را دارا می باشیم که  یکی ار آنها بر  کر وموزومی از مادر  و  یکـی  بر   روی     کر وموزومی ازپدر به ارث  برده می شود، لیکن یکی از  اینها ژن غالب و فعال را تشکیل می دهد و شنوایی کودک  (یا دیگراعمال)  را  تعیین می کند و   ژن ضعیف تر که ژن   مغلوب نامیده ص شود، بر کار کردهای کودک  هیچ تاثیری ندارد. قاعدتا افرادی که شنوایی طبیعی دارند، حامل دو ژن یکسان ازشنوای عادی می باشند. به هرحال، امکان دارد که یکی از والدین، حامل ژن کم شنوایی حسی - عصبی باشدهرچند خود او دارای شنوا یی طبیعی باشد. در چنین موردی، کودک آن پدر یا مادر، این ژن را به ارث خواهد برد و کودک کم شنوای حسی _ عصبی خواهد شد. این فرآ پند توارث، به یکی ازشکل های زیر انجام می گیرد:
 
 
در  این مثال، مادر با شنوای طبیعی با مردی که او نیز دارای شنوای طبیعی است ازدواج می کند. نتیجتا ژن ویژه غالب در هریک از آنها « ط » که مخفف «طبیعی» است یک شنوای طبیعی می باشد. لیکن در مورد مادر، ژن شنوای مغلوب ( ک) یعنی کم شنوایی حسی _ عصبی می باشد. زمانی که آنها دارای فرزندی شوند، کودک آنها یکی از چهار ترکیب احتمالی نمودار فوق را در مورد ژن شنوایی دارا خواهد شد. به هر حال در همه این چهار حالت (ط ط،‏ط ط ، ط ک و ک ط) کودک  آنها از جهت شنوایی طبیعی خواهد بود، زیرا ژن غالب (ط) به ژن مغلوب (ک) کم شنوایی  مسلط خواهد شد، از این جهت در این ازدواج هیچ کودکی به واسطه توارث کم شنوا نخواهد شد.
‏به هرحال از جهت تئوری احتمالات، ممکن است هم پدر و هم مادر حامل ژن کم شنوایی بوده، لیکن خود شنوایی طبیعی داشته باشند. گرچه این حالت بسیار کم رخ خواهد داد معهذا ممکن است  اتفاق افتد. در چنین موردی احتمالات زیر ممکن خواهد شد:
 
طبق نمودار فوق، سه حالت متغیر (ط ک، ط ک، ط ط) نوزادی را با شنوایی طبیعی به وجود می آورد، زیرا ژن شنوایی طبیعی، ژن غالب است. درنتیجه تنها کودکی که کم شنوایی را به صورت (ک ک) از پدر و مادر هر دو به ارث می برد، به هرحال کم شنوا خواهد بود و این پدر و مادر هرگاه  صاحب فرزندی شوند نیز به همین صورت (25‏درصد) احتمال دارد که فرزندشان کم شنوا باشد .از نمودار فوق ملاحظه می شودکه پیش بینی چنین مواردی بسیار مشکل می باشد.در هیچ یک از این خانواده ها شباهت بخصوصی از سابقه کم شنوایی وجود ندارد واز آنجا که اکثریت قریب به اتفاق بزرگسالان دارای شنوایی طبیعی ، عامل یک جفت ژن به شکل (ط ط)،می باشند چنانچه هریک از آنها باچنین حامل ژن شنوایی طبیعی ازدواج کنند ، قطعا فرزند آنها کم شنوا نخواهدبود.
گاهی امکان دارد که از مطالعات شجره گسترده خانواده به تاریخچه کم شنوایی خانواده از نسلی به نسل دیگر پی برد ، لیکن درچنین مواردی ،والدینی که ناقل مشکلات شنوایی باشند خودشان نیز کم شنوا هستند واحتمال اینکه فرزندشان کم شنوا متولد گردد بیشتر از مثال قبل خواهد بود.فرد کم شنوا در چنین مواردی حامل یک ژن کم شنوایی غالب خواهد بود که برخلاف ژن غالب قبلی است.
 
 
در این مثال یکی از والدین کم شنواست.زیرا ژن کم شنوایی (ک) غالب بوده وبرژن شنوایی طبیعی غلبه می کند و والد دیگر کودک شنوایی طبیعی دارد. زمانی که لقاح صورت می گیرد و جنین شروع به رشد می کند، نوزاد حاصله، یکی از چهار ترکیب شنوا یی فوق را از والدین خود به ارث خواهد برد. درهر ترکیبی که ژن کم شنوایی (ک) غالب دخالت دارد، کم شنوای حاصل خواهد شد، زیرا به شکل مانعی برای ژن شنوا یی طبیعی عمل خواهد کرد. بنابر این در دو مورد از چهار مورد فوق، کودک، کم شنوا خواهد بود. از اینرو هرگاه کودکی از این پیوند ایجاد شود، اجتمال کم شنوایی در نوزاد50درصد خواهد بود.
 کم شنوایی مربوط به جنسیت:
‏هر فرد دارای 23جفت کر وموزوم می باشد. این کر وموزومها حامل ژنهای بسیاری است که تعیین کننده کار کردهای کلی بدن ما می باشد. یک جفت از این کـــر وموزومها از اهمیت  ویژه ای برخور دار است، زیرا آنها جنسیت نوزاد را تعیین می کنند. از این رو این کر وموزوم ها  به نام کر وموزومهای تعیین کننده جنسیت نام گذاری شده اند و 22جفت کر وموزوم أدیگر غالبا کر وموزوم غیرجنسی نامیده می شوند و مسئله ویژگیهای مربوط به کار کرد شنوای عمدتأ توسط این کروموزوم ها انتقال می یابد. البته اخیرا دریافته اند که مسئله کم شنوایی  می تواند به وسیله کر وموزومهای جنسی که ژنهای مربوط به کم شنوای حسی . عصبی را در بر دارند، نیز منتقل گردد. چگونگی انجام این عمل در ذیل شرح داده  می شود:
 هر فرد مذکر دارای یک جفت کر وموزوم جنسی به نامهایX و Y است و هر فرد مؤنث دارای یک جفت کر وموزوم جنسی بنامهای XX می باشد. وقتی کودکی تشکیل می گردد، یک کر وموزوم تعیین کننده جنسیت را از مادر ودیگری را از پدر به ارث می برد . پسرها،XYرا به ارث می برند یعنی X را از مادر و Y را از پدر و دخترها، یک کر وموزومX از مادر و یک کر وموزوم X از پدر دریافت می کنند.
 
 
‏مشکلات شنوایی در نتیجه توارث و به طریق زیر ایجاد می شود پدری با شنوای طبیعی را در نظر می گیریم که برروی کر وموزوم (X) او ژن شنوایی طبیعی قرار دارد (فرض بر این است که کر وموزوم (y) حامل ژن شنوایی نمی باشد). مادر،که او هم دارای شنوایی  طبیعی است، نیز تصور می رود که بر روی کر وموزوم (X) ، ژن شنوایی  طبیعی را حمل می کند و ژن کم شنوایی حسی _ عصبی را از کر وموزوم (X)دیگر دریافت می کند. دختری که از این پیوند حاصل می شود نیز دارای ژن شنوا یی طبیعی (ط) است، زیرا در مورد او، ژن شنوایی طبیعی (ط) است، بر ژن  کم شنوایی (ک) غالب است.
 
‏هر کودکی که از این پیوند حاصل می شود یکی از چهار امکان ترکیب کروموزومی  فوق را دریافت می کند. هر دو امکان ترکیب برای دخترهای این پیوند (XX)شنوایی طبیعی را به همراه می آورد، زیرا حداقل یک کروموزوم(X) یک ژن شنوایی طبیعی غالب را همراه دارد. به هرحال در مورد یک نوزاد پسر، 50 درصد احتمال کم شنوایی حس _ عصبی وجود دارد و آن به این دلیل است که پسر دارای کر وموزوم XY می باشد. برروی کر وموزوم Y، هیچ ژن شنوایی وجود ندارد. بنابراین، ژن شنوایی روی کر وموزوم X در این حالت غالب شود. این نوزاد پسر کر وموزوم X را از مادر خود به ارث می برد و چنانچه کر وموزومX حامل ژن کم شنوایی (ک) را به ارث ببرد، قطعأ دارای مشکل شنوایی خواهد شد. هر نوزادی که از این پیوند ایجاد شود، به احتمال 25 ‏درصد یکی از چهار ترکیب، نوزادی کم شنوا و چنانچه پسر باشد، یکی از آن دو، به احتمال50 درصد کم شنوا متولد خواهد شد.
کودکان می توانند بسیاری از ویژگیها یا ژن نابهنجار ازجمله کم شنوایی را به ارث ببرند.برخی از این ویژگی ها یا ژن خود ممکن است مجموعه ای را تشکیل دهد وچنانچه چنین مجموعه ای از ژنها به ارث برسند، به دلیل کثرت صفات نابهنجار،نسبتا به راحتی در یک خانواده قابل تشخیص هستند.چنین مجموعه ای از ژنها معمولا «سندروم» یا مجموعه علائم ذهنی وبدنی بیماری نامیده می شود.نظیر مجموعه علائم بیماری که از طریق خویشاوندی انتقال می یابد.
یکی از این سندروم ها که توارثی می باشد ودرکودکان کم شنوایی ایجاد می کند، «سندروم وآردن برگ» می باشد.این سندروم از طریق موی سفید پیشانی یااصطلاحا کاکل سفید قابل تشخیص است که همه آنها در نتیجه توارث ایجاد می شود.
مشاوره ژنتیکی
 چنانچه والدین کودک کم شنوا ، دریابند که دلیل کم شنوایی کودکشان ناشناخته مانده است یا اینکه نشانه هایی وجود دارد که این کم شنوایی وراثتی است.لازم است بایک متخصص ژنتیک مشاوره نمایند.مشاور ژنتیک متخصص است که مطالعاتش در مورد وراثت می باشد.او می تواند در مورد احتمال کم شنوایی از طریق توارث و درمورداینکه فرزندان بعدی تاچه مقدار احتمال دارد که کم شنوایی را به ارث ببرند نیز راهنمایی کند.چنین مشاوره هایی به ویژه ، به هنگامی که کودک فرد بالغی گردد وخواهان تشکیل خانواده است از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد.
‏ دلايل کم شنوایی حسی _ عصبی در دوران بارداری
 سرخجه
 مادر ممکن است برای اولین بار در دوران بارداری ویروس سرخجه را به سوی خود جلب کند.چنانچه این اتفاق حادث شود این ویروس از طریق مادر به بچه سرایت می کند.با این حال مادر جز یک تب جزئی ولکه هایی بر روی پوست ، ناراحتی دیگری ندارد، اما اثرات آن برای جنین می تواند عواقب وخیمی داشته باشد.این ویروس شوم ، خصوصا می تواند معلولیتهای بسیاری در جنین ایجادکند، نظیر :کم شنوایی ،حسی -عصبی شدید،نابینایی ،عقب ماندگی ذهنی وبیماریهای قلبی .
 احتمال خطر سرایت سرخجه برجنین بستگی بسیاری به زمان سرایت بیماری در طی دوران بارداری دارد.بیشترین احتمال خطر سرایت بیماری در خلال 12 تا 16 هفته اول بارداری بوده و سپس به تدریج احتمال خطر کاهش می یابد.کم شنوایی حسی -عصبی ناشی از این است که این ویروس عمدتا به قسمت حلزون گوش آسیب وارد می آورد.
زیان آورترین پیامد سرخجه ، کم شنوایی است که می تواند پیشگیری شود.تزریق واکسن وسیله ای قابل دسترس ورایگان جهت پیشگیری از این بیماری است.این واکسن در انگلستان ازطرف «خدمات بهداشت مدارس » به همه دختران سنین 11 تا 14 ساله تزریق می شود ونیز برای افراد دیگر بویژه خانمهایی که درسنین باروری هستند در درمانگاههای عمومی در دسترس می باشد. این واکسن در دوران بارداری یا در دو ماهه اول بارداری تجویز می شود. در انگلستان سیاست بر این بوده است تا سعی نمایند که کلیه جمعیت زنها را قبل از بچه دار شدن ب علیه این ویروس واکسینه نمایند.
با این حال، پاسخ عمومی به این مبارزه از طریق تلقیح واکسن، نا امید کننده بوده است. آمار رسمی سراسری در سال 1978 ،55 درصد بوده است.که آمار جدیدتر ارقام بیشتری را نشان می دهد.
‏شکی  نیست که والدین و معلمان بایستی ضمن هشدار به خانواده هادر خصوص ‏خطر این ویروس که کودکان معصوم، طبیعی متولد نشده را تهدیدمی کند ، بر این مطلب نیز بیشتر تاکید کنند که فرق بین داشتن یک نوزاد طبیعی و یک نوزاد نابینا  و یا کم شنوا، تنها وابسته به تلقیح یک واکسن است. ما معتقدیم  که هر زوج بایستی:
‏الف: مطمئن باشد که قبل از ازدواج، زوجه بر علیه بیماری سرخجه واکسینه شده باشد. پزشک عمومی در مورد چگونگی انجام این کار  توصیه های لازم را خواهد نمود.
 
‏ب :اطمینان یابد که ‏همه دختران نوجوان از طرف «خدمات بهداشت مدرسه» واکسینه می شوند.
 
‏ج: تشویق دوستانی که ازدواج کرده اند و نیز همکاران خانم به اینکه از‏خطرات سرخجه و راههای پیشگیری آن مطلع شوند.
د: گرچه تلقیح واکسن سرخجه اکثریت بانوان را در مقابل این بیماری درآینده  مصون می سازد، لیکن برخی از زنها مصونیت خود را در مقابل این بیماری از دست می دهند.این امر ممکن است در دوره نسبتا کوتاهی بعداز تلقیح واکسن اتفاق افتد. از طریق تست ‏خون می توان پی برد که مصونیت در برابر سرخجه وجود دارد یاخیر. چنین تستی معمولأ در اولین مراجعه به کلینیک قبل از زایمان به خانمهای باردار داده می شود (آزمایش خون از طریق درمانگاههای عمومی  قبل از شروع زندگی  جدید، وسیله ای ص باشد که فرد را از پیشگیری و عدم ابتلا به سرخجه مطمئن می سازد).
 بیماریهای دیگر کودک که د ‏ر نتیجه ابتلای مادر به آن بیماری عفونی ایجاد می شود :
‏بیماریهای  دیگر ناشی از ابتلای مادر به عفونت ویرو سهایی نظیر: سیتومگال  و سفلیس، می تواند سبب  کم شنوایی حسی- عصبی درکودک شود.
 عوامل کم شنوایی حسی _ عصبی در دوران قبل و هنگام تولد:
‏ما این حقیقت را متذکر شده ایم که اکثر  مردم، زمان تولد را به عنوان ‏خطرناک ترین دوره برای کودک می دانند، لیکن مشخص شده  است که منشا برخی از مشکلات شنوایی حسی - عصبی در زندکی کودک، از زمان قبل از تولد شروع میشود.
 
 الف -تولد نارس ‏(کودکی که قبل از موعد مقرر متولد می شود)
‏در مواردبسیارکمی دیده  شده است که ‏کم شنوایی حسی _ عصبی ناشی از تولد بسیار زودرس کودک بوده است. با این حال، این مسئله به دلیل امکانات بسیار پیشرفته در دوران مراقبت ویژه و افزایش آ گاهیهای ما از اثرات داروها به طور فزاینده ای نادر می شود.
 ب - انوکسیا (کمبود اکسیژن)
‏هنگام دردهای سخت و طولانی زایمان یا بعد از وضع حملی دشوار، امکان اینکه نوزاد با کمبود اکسیژن مواجه شود، وجود دارد. اعتقاد بر این است که  ‏کمبود اکسیژن در برخی سبب کم شنوایی می شود، هرچند اینکه کمبود اکسیژن واقعا چگونه می تواند بر مکا نیزم شنوایی ،تاثیر بگذارد، هنوز مشخص نشده است. در مطالعاتی که در دپارتمان شنوایی سنجی و آموزش و پرورش کم شنوایان منچستر انجام شد، معلوم شده است ، کودکانی با مشکل بیما ریهای قلبی (برای مثال: قلب آ نها به هنگام تولد از حرکت باز می ایستد) در رابطه با شنوایی ،بیشتر از کودکانی که با کمبود اکسیژن (انوکسیا) مواجه هستند، در معرض ‏خطر می باشند. خوشبختانه باید متذکر شد که در بچه هایی که احتمال انوکسیامی رود به دلیل مراقبتهای شدید هنگام زایمان، این بیماری به طور فزاینده ای نادر شده است.
ج -یرقان دوره نوزادی
عدم رشد کامل کبد از جهت فیزیولوژیکی در نوزاد هنگام تولد ممکن است ، منجر به ایجاد یرقان گردد که با تقلیل سلولهای قرمز همراه است (در اولین هفته های تولد شمار سلولهای قرمز ‏، 7000000در میلی متر مکعب به 5000000 عدد می رسد.) این مسئله احتمالا در نوزادان نارس بیشتر مشاهده  می شود. ماده ای که از شکستن گلبولهای قرمز ایجاد می شود، بیلی روبین نام دارد. این ماده ازخون گذشته و به کبد رسیده و دفع می شود.
هر نوع مانع یا نقصی در سیستم دفع منجر به تجمع بیلی ووبین در خون می شود. وقتی این مشکل ایجاد شود ، رنگ نوزاد زرد شده و گفته می شود که دچار یرقان شده است. آسیب وارده به عصب شنوایی موجود در ساقه مغز که در نتیجه بالارفتن سطح بیلی روبین درخون می باشد، سبب کم شنوایی می گردد. این شرایط را ؟«کرنیکتروس» (شرایط آسیب ناشی از یرقان)می نامند. درمان یرقان دوره نوزادی باعوض کردن خون از طریق تزریق و فتوتراپی انجام می گیرد.
‏یرقان دوره نوزادی ناشی از ناهماهنگی (ناسازگاری) در عامل (Rh) می تواند حالت شدیدتری را از شرایط مذکور ایجاد نماید.
د - ناسازگاری Rh
چنانچه خون فردی دارای ماده ای که عامل Rh خوانده می شود باشد،گروه خونی Rh مثبت شناخته می شود وچنانچه فاقد این ماده باشد،گروه خونی Rh منفی نامیده می شود. بدین ترتیب برخی از افراد با عامل Rh مثبت وبرخی با Rh منفی متولد می شوند.مشکل زمانی آغاز می گردد که مادر دارای Rh منفی و کودکی که در شکم دارد دارای Rh مثبت باشد. در طول مدتی که بچه در رحم مادر است خون او عملا با خون مادر تماس می یابد ،بنابراین عامل Rhکه درخون بچه وجود دارد به راحتی وارد جریان سیستم خون مادر می شود.به هرحال ، بدن مادر این ماده را بعنوان ماده ای سمی تلقی کرده وبا تولید ماده ای دیگر (پادزهر) عکس العمل نشان داده وشروع به مقابله با آن می کند.این پادزهرها نیز به نوبه خود بین بدن مادر وبچه آزادانه عبور می کند.
پادزهرها ، در طی اولین بارداری کمتر تجمع  می یابد و هیچ خطری برای بچه ایجاد نمی کنند. لیکن، در بارداری های مشابه بعدی ، تمرکز پادزهر افزایش می یابد و گلبولهای قرمز خون بچه را نابود ساخته و ماده ای به نام بیلی روبین ایجاد  می کند ودر جریان خون بچه قرار می دهد و به هنگام تولد نوزاد (که ارتباط خون نوزاد و مادر قطع می گردد) چنانچه برای ازبین بردن این ماده هیچ اقدامی نشود، به قسمتهایی از ،سیستم  شنوایی  حسی _ عصبی آسیب وارد می سازد.
سابقا این مسئله در بسیاری ازکودکان باعث کم شنوایی حسی -عصبی بود.لیکن در سالهای اخیر پیشرفت های بسیاری در زمینه درمان این بیماری از طریق پیشگیری به دست آمده است.امروزه ، همه مادران در دوران اولین بارداری برای تعیین عامل  Rh تست می شوند وتعداد کثیری از آنهایی که در معرض خطر هستند ،نیازمند به درمان (یک تزریق ) می باشند که بلافاصله بعد از تولد اولین نوزاد انجام می گیرد تا مطمئن گردند که بچه های بعدی آسیب نمی بینند.امروزه موارد ناهماهنگی Rh که موجب کم شنوایی حسی -عصبی می شود، فوق العاده نادر می باشد.                                    
‏کم شنوای حسی _ عصبی اکتسابی در کودکان می تواند ناشی از  عفونت ویروسی حاد باشد. سرخجه عامل کم شنوایی حسی - عصبی دو طرفه شناخته شده است، هرچند بسیار نادر اتفاق می افتد. بیماری اوریون نیز گاهی موجب کم شنوایی می شود، لیکن غالبا تنها بر یک گوش تاثیر گذارده وشنوایی گوش دیگر  کاملا عادی می ماند. همچنین گفته شده است که بیماری آنفلوانزا  موجب کم شنوایی ناگهانی می گردد. مشاهده ه می شود که در همه موارد فوق آسیب وارده به مکا نیزم شنوایی از قسمت حلزون کوش ناشی شده  و نقص های شنوایی بیشتر در زمان عفونت بیماری دفعتاً حادث شده است.
ب: ‏مننژیت
 مننژیت تورم غشاء خارجی مغز بوده و شاید معمول ترین دلیل عمده  کم شنوایی حسی _ عصبی اکتسابی در کودکان است.
‏آسیب وارده به مکا نیزم شنوایی معمولاً در حلزون کوش حادث می شود، هرچند مراکز بالاتری که در امتداد عصب شنوایی قرار دارد نیز ممکن است تحت تحت تاثیر قرارگیرد. جالب توجه است که شروع کم شنوایی ناشی از مننژیت ،به نحو موثری در نتیجه درمان از طریق آنتی بیوتیک ویژه  تقلیل یافته است.امروزه تخمین زده شده است که بین 3تا 5 درصد از کودکان مبتلاابه مننژیت ناشی از باکتری (میکروب)، احتمالأ دچار مشکلات شنوایی خواهند شد. در گذشته مننژیت ناشی از سل، که امروزه بسیار نادر می باشد، با ‏آنتی بیوتیکی به نام «استرپتوک مایسین» معالجه می شد. امروزه، مصرف زیاد  این دارو، یکی از دلایل کم شنوایی حسی _ عصبی شناخته شده. است،بنابراین در چنین مواردی دارو های جایگزین مورد استفاده  قرار می گیردوچنانچه بر فرض هم موردی برای استفاده از این دارو باشد، میزان آن نسبت به سابق به شدت کاسته شده است.
  توجه :نکته مهمی که در مورد کم شنوایی حسی -عصی وجود دارد،دائمی بودن آن است .وقتی ما می گوییم کودکی دارای کم شنوایی حسی -عصبی است که آسیب جبران ناپذیری در درون مسیر عصب اتفاق افتاده است.در زمان ما، کاشت حلزون امکان پذیر است اما هنوز پیوند یک عصب شنوایی جدید غیر ممکن است.
دلایل کم شنوایی انتقالی در کودکان 
دلایل عمده کم شنوایی انتقالی در کودکان مربوط به «انسداد» می باشد که بواسطه وجود  مایع یا جسم خارجی در قسمت گوش میانی یا خارجی ایجاد شده و موجب میرایی ارتعاش صدا می گردد  که نتیجتا باعث می شود که صدا به علت ضعیف شدن شنیده نشود، بنابراین کم شنوایی ایجاد می گردد. مشکلاتی که از این نوع کم شنوایی عارض می گردد، در موارد بسیاری، می تواند با درمان پزشکی بجا و مناسب رفع شود. در نتیجه دوباره شنوایی به حد نرمال خود می رسد. پزشک متخصصی که به بیما ریهای گوش می پردازد، اتولوژیست یا جراح گوش و حلق و بینی نامیده می شود.
معمولامشکلات کم شنوایی اتتقالی در کودکان، به بعد از تولد، یعنی دوران شیرخوارگی و کودکی مربوط می شود. به هر حال موارد بسیاری در بین ‏کودکان مشاهده شده  که آنها با کم شنوایی انتقالی مادرزادی متولد شده اند.
 
‏کم شنوایی انتقالی مادرزادی
این نوع کم شنوایی  از زمانی که کودک در رحم مادر است و گوش  در حال رشد و تحول  می باشد، ایجاد می شود و انواع ناهنجاریها را ممکن است به همراه بیاورد : ازجمله فقدان گوش خارجی ، وجود لاله گوش به عنوان تنها باقیمانده شنوایی ، انسداد مجرای گوش (برای مثال :مجرای گوش مسدود وفاقد پرده صماخ یا طبل گوش می باشد) وبالاخره ، فقدان همه استخوانهای گوش میانی .البته دلیل چنین مواردی بسیار ناشناخته مانده است.مشاهده شده است که دربسیاری از کودکان این کم شنوایی تنها دریک گوش ایجاد شده وگوش دیگر عادی می باشد.درچنین مواردی متخصصین صرفا به تربیت شنوایی گوش سالم می پردازند تا کودک بزرگتر شود.اکثر کودکانی که دارای یک گوش سالم هستند می توانند در مدرسه باهمان یک گوش رفع نیاز کنندبه ویژه زمانی که ازآن به نحو احسن استفاده شود.(مثلا صندلی او نزدیک به معلم قرارگیرد.)
این تصمیم که آیا عمل جراحی ضرورت دارد یا خیر ،توسط پزشک متخصص اتخاذ می شود.
‏دلایل کم شنوایی انتقالی بعد از تولد
الف-جرم گوش
اکثرمردم جرم گوش را یکی از مشکلات شنوایی می پندارند .حقیقت ، اینکه جرم گوش سبب شود تا گذرگاه عبور صدا در مجرا ی شنوایی آسیب ببیند غیرمعمول است وکم شنوایی کودکان به دلیل جرم گوش نادر است.تنها وقتی که جرم گوش ممکن است به یک مشکل شنوایی جزئی تبدیل شود، هنگامی است که بسیار سخت شده ومجرای گوش را مسدود کرده باشد،دراین صورت یک قطره روغن زیتون گرم ،جرم گوش را نرم می کند وسبب می شود تا ازگوش خارج شود.پزشک عمومی می تواند جرم گوش را از طریق شستشو خارج نماید.اولیا نباید به هیچ عنوان اشیاء نوک تیز مثل گوش پاک کن وازاین قبیل را درمجرای شنوایی کودک فرو نمایند.جرم گوش بطور عادی به منظور اینکه کثافات را از گوش خارج کند و آن را سالم نگه دارد، ترشح می شود.
ب-اجسام خارجی
‏کودکان تمایل دارند تا اشیای خارجی را در نقاطی از بدن خود فرو کنند (مثل: فرو کردن دکمه در بینی یا سکه درگلو یا سنگریزه و چوب کبریت در گوش). البته غیرمحتمل است که جسم خارجی در مجرای گوش موجب مشکل شنوایی عمده ای گردد (مگر اینکه کاملا مجرای گوش را مسدود نماید)، ولیکن چنانچه اولیا دریابند که کودک  گوشهایش را  با اجسام خارجی مسدود نموده است، اولین کاری که باید انجام دهند این است که کودک را  به بخش اورژانس بیمارستان محل ببرند.
ج-مشکلات گوش میانی ،نقص در کارکرد شیپور استاش 
‏مشکلات کارکرد گوش میانی باعث اکثر مشکلات شنوایی در کودکان است .
شما به خاطر می آورید که حفره گوش میانی پر از هوا می باشد  و شامل استخوانهای کوچکی است که با ارتعاشات پرده صماخ مرتعش می شود و بدین ترتیب صدا را به عصب شنوایی می رساند. برای آنکه صدا به نحو احسن از طریق گوش میانی انتقال یابد، باید پرده صماخ قابل انعطاف باشد و استخوانهای کوچک گوش میانی به راحتی به ارتعاش درآیند.
‏نقش شیپور استاش بسیار با اهمیت است، زیرا از اینکه ذخیره  هوای تازه، همواره مستقیما به فضای گوش میانی ما هدایت شود، ما را مطمئن می سازد و کمک می کند تا گوش میانی در وضعیت حداکثر  کارایی برای انتقال صدا قرار گیرد. چنانچه به دلایلی شیپور استاش حداکثر کارایی خود را از دست بدهد می تواند به یک کم شنوایی انتقالی شدیدی منجر شود. این مسئله عموما همزمان در هر دو شیپور استاش اتفاق می افتد و موجب کم شنوایی دو ‏طرفه( در دو گوش) می گردد.
‏انسداد شیپور استاش می تواند دلایل گونا گونی داشته باشد. هر عفونتی در اطراف پشت بینی یا نزدیک مدخل گلو، نظیر سرماخوردگی شدید، آلرژی، تورم گلو و قسمت فوقانی حلق و بینی یا بزرگ شدن لوزه حلقی، می تواند منجر به انسداد دهانه شیپور استاش گردد و کار کرد  آنرا عمدتا دچار نقص گرداند و هنگامیکه انسداد دوام یابد، مایع شفافی که ممکن است رقیق یا غلیظ باشد، در فضای گوش میانی ایجاد می گردد. ترشح این مایع موجب سفت شدن بافت پرده صماخ می گردد و دامنه ارتعاشات استخوانهای کوچک گوش را شدیدا کم می کند.
‏این مسئله، مانند این است که شخصی در استخری خالی ایستاده است. ‏برای او راه رفتن در این استخر بسیار ساده خواهد بود، لیکن چنانچه استخر پر از  آب گردد  متوجه می شود که حرکت کردن در آن بسیار مشکل است و برای این کار به صرف انرژی بیشتری نیازمند است. به همین ترتیب برای استخوانهای کوچک گوش میانی نیز مشکل است تا در حفره ای که پر از مایع  است به ارتعاش درآیند. بنابراین ترشح مایع از گوش میانی منجر به مشکل شنوایی انتقالی می گردد.
‏درمان کم شنوایی گوش میانی که ناشی از ترشح مایع می باشد بنا به شدت و علتی که موجب مشکل شده است، فرق می کند. مشخص شده است که اکثریت بسیاری از این موارد خود به خود، بدون درمان یا با درمان ساده ای نظیر تجویز یک دوره دارو از جانب پزشک عمومی  (نظیر: قطره بینی، دکونژستانت) برطرف می گردد. در مورد برخی دیگر از کودکان لازم است که جراح متخصص گوش و حلق و بینی تصمیم بگیرد که به منظور برآوردن دو هدف ذیل، عمل جراحی بایستی انجام پذیرد یا خیر. این دو هدف عبارتند از:
‏الف: بهبود کار کرد شیپور استاش تا به حالت عادی برگردد.
 ب: از بین بردن مایع گوش میانی
‏این عمل جراحی می تواند با عمل بردا شتن  لوزه سوم (ادنویدکتومی )، که ممکن است به واسطه بزرگ شدن مدخل شیپور استاش را مسدود کند، برطرف گردد. این امر قطعا با خارج کردن  مایع چرکی ازکوش میانی همراه می شود. جراح این کار را با ایجاد یک شکاف کوچک در هر پرده صماخ انجام می دهد، که از طریق آن، مایع چرکی را می توان خارج نمود. جراح اغلب لوله تفلون ظریفی را بنام «گرومت» در هر پرده صماخ قرار می دهد تا گوش میانی از طریق  آن  تهویه شود. «گرومت» تا دو سال در همان وضعیت باقی می ماند و عموما به داخل مجرای گوش می افتد و سپس از گوش خارج می شود از آنجا که آنها بسیار ظریف و کوچک هستند، والدین غالبا متوجه افتادن آنها نمی شوندا). کودکانی که از طریق عمل جراحی درمان می شوند، در این دوره و بعد از آن نیز تحت نظر جراح متخصص قرار می گیرند. گاهی محرز می شود که به انجام یک عمل جراحی دیگری  نیاز است تا مایع بیشتری از گوش میانی ‏خارج گردد، لیکن در بیشتر موارد، مشکل با همان عمل اول برطرف می گردد و احتیاجی به عمل جراحی دیگری نمی باشد.
‏عقب ماندگی ذهنی  و کم شنوایی
‏شیوع  کم شنوایی در کودکان عقب مانده ذهنی بیشتر از کودکان عادی مشاهده شده  است. کم شنوایی  در چنین کودکانی می تواند هم حسی _ عصبی  باشد و هم انتقالی و دلایل آنها معمولا نظیر همان دلایلی است که قبلا بحث شده است.
‏مخل ترین جنبه کم شنواس در عقب ماندگان ذهنی، دور از نظر ماندن آن است که به دلیل عدم انجام سنجش شنوایی و عدم پیگیری پس إز آن، تشخیص بیماری به سادگی  امکان پذیر نبوده  یا آنکه مهم انگاشته نمی شود.
‏ما معتقدیم هر کوثشی بایستی انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود  که همه کودکان عقب مانده ذهنی، از نظر شنوا یی کاملأ بررسی شده اند  و در رابطه  با آن همواره پیگیری لازم انجام پذیرد.
‏الف -سندروم داون (مونگلیسم )
‏یک گروه از کودکانی که خصوصا در معرض خطر کم شنوایی می باشند افراد مبتلا به سندروم داون هستند. در بررسی های مختلف مشخص شده است که گروه کثیری از این  کودکان از همان سنین اولیه از مشکلات شنوایی رنج برده اند، لیکن عدم پاسخ صحیح به صدا را به مشکل عقب ماناکی ذهنی ارتباط داده، و از این جهت به میزان شنوایی آنان هرگز توجهی مبذول نشده است. نخستین دلیل کم شنوایی  در سندروم داون در کودکان، نقص در کار کرد گوش میانی می باشد که منجر به کم شنوایی انتقالی می گردد. ما دریافته ایم که چنین کودکانی به دنبال روشهای جراحی، مشخصا پاسخ هایشان به صدا پیشرفت کرده است و در مواردی که به دلیل دیگر  ناهنجاریهای جسمی (نظیر بیماری قلبی )،عمل های جراحی بی نتیجه است ، یا درمواردی که مشکلات گوش میانی بعد از درمان باز می گرددوعمل جراحی بعدی توصیه نمی گردد،نتایج حاصل از به کاربردن سمعک دلگرم کننده بوده است.
ما والدینی را که کود کسان دچار سندروم داون می باشد و در مورد شنوایی وی شکی داشته  باشند، به بررسی شنوایی کامل تشویق می کنیم .
‏ ‏نتیجه 
‏تفاوت اساسی بین مشکلات شنوایی حسی .عصبی و انتقالی در این است که مشکلات شنوایی انتقالی در اکثر موارد می تواند معالجه گردد، لیکن همه مشکلات شنوایی  حسی _عصبی ظاهرأ دائمی ص باشند. اولیا پی خواهندبرد ، بزشکان بالینی که در امرسنجش شنوایی دخالت دارند ، نه تنها به تعیین درجه  ضعف شنوایی علاقمندند، بلکه ماهیت مسئله را نیز بررسی می کنند.درمان پزشکی مناسب برای یک کم شنوایی انتقالی شدید، اثر مشهودی بر توانایی شنوایی کودک می گذارد.همچنین ، یک سمعک مناسب برای یک کودک دارای کم شنوایی حسی-عصبی می تواند برای ما این اطمینان را حاصل کند که کودک بوسیله آن قادر است به تجربیات شنوایی بسیاری دستیابی پیداکند وآنها به نوبه خود در تحول ورشد عاطفی وهوشی او اهمیت عمده ای خواهند داشت.
 
منبع :سازمان آموزش و پرورش استثنائي

 

 

© کليه حقوق اين سايت طبق قوانين نرم افزاری مربوط به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مي باشد.