جستجو در وب سايت
جهت جستجوی کلمات در بخشهای متفاوت وب سايت از جمله اخبار ، مقالات ، ياداشت روز ، انجمن ها و ...
اوقات شرعي
آب و هوا
weather.ir is down
عضویت در سرویس خبری

آمار بازدیدکنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه : 6876
بازديدکنندگان امروز : 997
کل بازديدکنندگان : 13125581
بازديدکنندگان آنلاین : 1
زمان بارگزاری صفحه : 0/1250 ثانیه
موقعیت : صفحه اصلی > پژوهشكده اوليا و مربيان(خانواده) > رسالت 

ملت ایران در بیست و دوم بهمن حجت را بر همه تمام کرد.مقام معظم رهبری

رسالت
رسالت پژوهشكده اوليا و مربيان
خانواده  به  عنوان كوچك ترين  و در عين حال مهم ترين نهاد اجتماعي نقش بسيار مهمي در تحولات اجتماعي و تغييرات ناشي از آن داشته و در عصرحاضر, به دليل حجم زياد و تنوع اطلاعات و انتقال سريع آن, جوامع به سرعت در حال تغيير بوده و به تبع آن خانواده نيز از اين تغييرات مستثني نيست. كشور ما به عنوان جامعه اي در حال گذار و صنعتي شدن شاهد تغييرات سريع و اساسي در كليه نهادها به ويژه خانواده است.
هسته اي شدن خانواده ها, بالا رفتن سن ازدواج و كاهش آن, افزايش طلاق, تحول نقش هاي والديني, تغيير نقش زنان, از جمله اين تغييرات هستند.
با توجه به اينكه جامعه ما نيز از ساير جوامع جدا نبوده و درحال گذار است, قطعاً تغيير و تحولات بيش تري را به خود مي پذيرد. انجمن اولياومربيان به عنوان نهادي كه با خانواده ي حدود 18 ميليون دانش آموز سروكار دارد , خدمات مختلفي ( از قبيل برنامه هاي آموزش خانواده, انتشار كتب و نشريات آموزشي و تربيتي و تأسيس مراكز راهنمايي و مشاوره خانواده ) براي استحكام نهاد خانواده انجام مي دهد كه از اين رهگذر, تربيت فرزندان صالح و كارآمد كه با تحولات رو به رشد جامعه سازگار باشند, از نتايج و اهداف اين گونه اقدامات است. اين سازمان خود را موظف ديد  تا در  راستاي برنامه هاي توسعه كشور, نهاد پژوهشي بمثابه كانون تفكري تأسيس نمايد  تا  مستقيماً   به مسائل مختلف و مورد نياز خانواده  و انجمن هاي اولياومربيان , با ديد علمي و بايسته بپردازد.
براين اساس به دنبال گسترش فعاليت هاي آموزشي و مشاوره اي سازمان اولياومربيان و تشكيل نهادهايي چون : شورايعالي انجمن اولياومربيان, شوراي جامع آموزش خانواده و شوراي انتشارات كه جمعي از كارشناسان و صاحب نظران حوزه و دانشگاه در آن حضور دارند, نظام نوين آموزش خانواده طراحي و با تأليف كتب و منابع آموزشي و جذب مُدرسين آموزش خانواده, آموزش اوليا به شكل يك جريان پويا و فراگير در گستره نظام آموزش و پرورش شكل گرفت. اگرچه همه ي اين ها يك موفقيت محسوب مي شد, ليكن ضرورت انجام تحقيقات كاربردي و  بنيادي  به منظور ارزيابي  از  اثربخشي دوره هاي آموزشي در تأمين نيازهاي آموزشي اوليا و جستجوي راه هايي جهت تحكيم و تقويت نهاد خانواده و ارتباط خانه و مدرسه و سازماندهي و هدايت تحقيقات مرتبط با خانواده در مركزي وابسته به سازمان انجمن اولياومربيان, به طور جدّي در ذهن مسئولين وقت قوّت گرفت به همين خاطر سازمان از سال 1370 از طريق مكاتبات لازم با وزارت فرهنگ و آموزش عالي, درخواست تأسيس مؤسسه مطالعات و تحقيقات خانواده را نمود. و سرانجام در سال 1376 با اخذ موافقت اصولي سه گروه پژوهشي؛  آموزش خانواده , مشاوره خانواده و جامعه شناسي خانواده فعاليت هاي پژوهشي خود را با جذب 16نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و تعدادي از كارشناسان ارشد و صاحب نظر در حوزه هاي مربوطه, شروع نموده است.
اين فعاليت تا سال 81 , شامل تصويب و اجراي 9 طرح ملّي و20 عنوان حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و ارزيابي  از طرح ها و برنامه هاي جاري سازمان مركزي انجمن اولياومربيان بوده كه عناوين برخي از آنها به شرح زير است:
الف) طرح هاي مصوّب ملّي
1ـ بررسي و مطالعه و استانداردهاي راهنمايي و مشاوره در مراكز راهنمايي و مشاوره خانواده انجمن اولياومربيان
2ـ بررسي ميزان آگاهي و نگرش والدين نسبت به سوء مصرف موادمخدر و ارائه مدل آموزش اوليا
3 ـ بررسي نيازهاي آموزشي اولياي دانش آموزان مقاطع سه گانه تحصيلي كشور و ارائه مدل آموزش خانواده
4ـ بررسي و تعيين عوامل مؤثر در غني سازي فعاليت هاي انجمن اولياومربيان مدارس
5 ـ اعتباريابي طرح جامع مشاركت اولياومربيان از ديدگاه صاحب نظران و اولياومربيان
6 ـ بررسي تفاوت ها در نگرش به ارزش ها از ديدگاه خانواده و مدرسه و تطابق آن با ديدگاه دانش آموزان دبيرستان هاي شهر تهران
7 ـ ارزيابي از عملكرد مراكز راهنمايي و مشاوره خانواده انجمن اولياومربيان
8 ـ بررسي روابط انساني در خانواده
9 ـ ارزيابي كمّي و كيفي از تأثير كلاس هاي آموزش خانواده از ديدگاه , دست اندركاران و اوليا ...
ب) حمايت از پايان نامه ها
1ـ بررسي ارتباط جوّ عاطفي خانواده و ميزان خلاقيت فرزندان
2ـ رابطه ي سن ورود به مدرسه با پيشرفت تحصيلي
3ـ بررسي ارتباط خانه و مدرسه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ي ايتدايي
4ـ‌اثر فشارهاي رواني اجتماعي مادران بر نمره ي آپگار
5 ـ وضعيت گذراندن اوقات و عزت نفس سالمندان مقيم در آسايشگاه هاي دولتي
6 ـ وضعيت گذراندن اوقات و عزت نفس سالمندان مقيم در آسايشگاه هاي خصوصي
7 ـ نظرسنجي از كاركنان آسايشگاه هاي سالمندان شهرتهران
8 ـ ارزش يابي فعاليت هاي آموزشي و پرورشي انجمن هاي اولياومربيان
9ـ نظرسنجي از مشتركين پيوند
10 ـ بررسي ميزان همبستگي بين اختلافات خانوادگي و افت تحصيلي فرزندان
11 ـ بررسي و مقايسه عوامل مؤثر بر رضامندي زناشويي در سه گروه پزشكان, كارمندان و كارگران متأهل شهر تهران
12 ـ بررسي رابطه بين ساخت تربيتي و مذهبي خانواده با ارزش هاي اخلاقي نوجوانان تهراني
13 ـ بررسي رابطه جهت گيري ديني و بروني با سلامت روان مردان و زنان
14 ـ راه هاي بهبود كلاس آموزش خانواده از ديدگاه مُدرسان شهر تهران
15 ـ بررسي نگرش والدين دانش آموزان شهر تهران در مورد ميزان اثربخشي برنامه هاي آموزش خانواده در برآوردن نيازهاي آموزشي آنان
16 ـ بررسي سبك هاي اسنادي(درماندگي آموخته شده) در زنان افسرده و مضطرب و مقايسه ي آنان با زنان عادي
17 ـ بررسي رابطه ويژگي ها و مكان كنترل مادر و فرزند با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر پايه چهارم ابتدايي شهر تهران در سال 76 ـ 75
18 ـ نظرسنجي از طرح بهره گيري از تخصص ها و مهارت هاي اوليا
19 ـ نظرسنجي از كارشناسان انجمن اولياومربيان
20 ـ بررسي مقايسه تحليلي ارزش هاي خانواده و مدرسه و گروه هم سالان از ديدگاه دانش آموزان پسر دبيرستاني شهر تهران
21 ـ دينداري و بزهكاري
ج) ارزيابي از طرح ها و برنامه ها
1ـ ارزش يابي از كنگره جهاني خانواده و تعليم و تربيت
2ـ ارزش يابي از دوره هاي آموزش مشاورين
3ـ ارزش يابي از دوره هاي آموزش مُدرسين
علاوه برانجام پژوهش هاي فوق , پژوهشكده خانواده , بعنوان يك كانون تفكر براي سازمان اولياومربيان , عمل كرده و مسئوليت و پشتيباني هاي علمي و پژوهشي و كاربردي و ايده پردازي را نيز برعهده گرفته است كه در اين رابطه به موارد زير مي توان اشاره نمود:
1ـ آموزش به كاركنان و كارشناسان
2ـ پشتيباني علمي در برگزاري همايش علمي روز جهاني خانواده (تهران,شيراز و اصفهان)
3 ـ مشاركت در برگزاري كنگره سراسري انجمن هاي اولياومربيان كشور
4 ـ برگزاري همايش علمي و پژوهشي ماهانه( بطور مستمر)
5 ـ انتشارات(اخذ مجوز فصلنامه علمي پژوهش خانواده, خبرنامه پژوهشكده خانواده, چاپ كتب و مقالات)
6 ـ ارائه طرح ارزش يابي از طرح ها و برنامه هاي سازمان با مشاركت واحد ارزش يابي
7 ـ ارائه خدمات علمي و تخصصي و فكري به مديريت هاي سازمان و واحدهاي تابعه سازمان در استان ها
8 ـ مشاركت در برگزاري جشنواره هاي سازمان
9 ـ برگزاري مراسم هفته پژوهش با آماده سازي CDچكيده تحقيقات جهت اشاعه فرهنگ تحقيق
10 ـ تهيه فراخوان جشنواره پژوهش هاي برتر اولياومربيان
با توجه به موارد فوق و ساير فعاليت ها , ملاحظه مي شود , پژوهشكده در ابعاد گسترده اي در حال تلاش و فعاليت است كه مهمترين آن ايده‌پذيري و ايجاد كانون تفكر براي پشتيباني هاي علمي و پژوهشي از سازمان مذكور است كه اين بُعد كار, مقبوليت و پذيرش سازمان مركزي انجمن اولياومربيان را بهمراه داشته است و هم اكنون پژوهشكده بصورت مرجع علمي و فكري براي نهاد اولياومربيان درآمده است.
 
 
 
© کليه حقوق اين سايت طبق قوانين نرم افزاری مربوط به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مي باشد.