جستجو در وب سايت
جهت جستجوی کلمات در بخشهای متفاوت وب سايت از جمله اخبار ، مقالات ، ياداشت روز ، انجمن ها و ...
اوقات شرعي
آب و هوا
weather.ir is down
عضویت در سرویس خبری

آمار بازدیدکنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه : 2002
بازديدکنندگان امروز : 708
کل بازديدکنندگان : 10803020
بازديدکنندگان آنلاین : 8
زمان بارگزاری صفحه : 0/1130 ثانیه
موقعیت : صفحه اصلي > دبيرخانه شوراي سياست‌گذاري تحقيقات  > هفته پژوهش  >  هفته پژوهش در ١٣٨٦ > آئين نامه 

ملت ایران در بیست و دوم بهمن حجت را بر همه تمام کرد.مقام معظم رهبری

آئين نامه
باسمه‌تعالي
آيين‌نامه ستاد برگزاري هفته پژوهش
در وزارت آموزش و پرورش

كليات
 مهمترين ابزار رويارويي با مشكلات و دستيابي به پيشرفت، توسعه و نوسازي جامعه توجه جدي به آموزش و پژوهش است. در جامعه متحول امروز و فردا، انديشه‌ورزي پژوهش و دستيابي به ايده‌ها، برنامه‌ها، و روشهاي نو پيش‌شرط توسعه است. لذا ضروري است براي تعميق انديشه و گسترش همه جانبه فرهنگ علمي و تحقيقاتي در كشور شرايط و تمهيداتي فراهم شود تا حس كنجكاوي علمي و نوآوري در كودكان و نوجوانان بارور و تقويت گردد. به‌‌نحوي كه زمينه مطلوب فرهنگي براي پرورش استعدادها و خلاقيت‌هاي آنها فراهم شود.
 به‌منظور ارج نهادن به پژوهش و نهادينه كردن آن در سطوح گوناگون جامعه و نيز ساماندهي فعاليت‌ها و توسعه فرهنگ پژوهش در كشور، هفته آخر آذرماه هر سال به عنوان هفته پژوهش نامگذاري شده است. از سوي ديگر با عنايت به نقش آموزش و پرورش در تربيت نيروي انساني توانا، نوآور و خلاق، مي‌توان جامعه دانش‌آموزي و معلمان را مهمترين، مؤثرترين و وسيع‌ترين بستر براي اشاعه فرهنگ تحقيقاتي و علمي دانست. لذا به‌منظور تسهيل مشاركت فعال جامعه بزرگ آموزش و پرورش در برگزاري هفته پژوهش،‌ ستادي با عنوان ستاد برگزاري هفته پژوهش در سطح وزارت آموزش و پرورش تشكيل مي‌شود. اين ستاد مسؤوليت برنامه‌ريزي، برگزاري و نظارت بر مراسم مربوط به اين هفته را برعهده دارد.
ماده 1ـ تعريف ستاد هفته پژوهش
 ستاد هفته پژوهش مجمعي از نمايندگان سازمانها، معاونتها و پژوهشكده‌هاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش است كه در اجراي آيين‌نامه ستاد مركزي هفته پژوهش كشور كه در 14 ماده و 69 بند و يك تبصره در مورخ 8/7/79 به‌تصويب شوراي پژوهش و فن‌آوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده، براي برنامه‌ريزي و برگزاري مطلوب اين هفته تشكيل مي‌شود.
ماده 2ـ هدف:
 برنامه ريزي و پشتيباني مطلوب هفته پژوهش
ماده 3 ـ وظايف ستاد
ـ برگزاري هفته پژوهش از طريق:
1.تدوين سياستهاي لازم براي دستيابي به هدف‌‌هاي ستاد
2.تهيه برنامه‌هاي لازم براي برگزاري هفته پژوهش
3.سازماندهي، هماهنگي و نظارت بر اجراي برنامه‌هاي هفته پژوهش
4. انتخاب گزارش‌هاي پژوهشي برتر، انتخاب طرحهاي برتر معلمان پژوهنده، پژوهشگران نمونه و كميته‌هاي پژوهشي فعال در وزارت آموزش و پرورش.
5.ارزشيابي برنامه‌هاي هفته پژوهش.
ماده 4ـ اركان
1. رئيس ستاد
2. دبير ستاد
3. مجمع اعضا
4. گروه‌‌هاي كاري (كميته‌ها)
ماده 5 ـ وظايف رئيس ستاد
 رئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش رياست ستاد را به‌عهده دارد. مهمترين وظيفه رئيس ستاد رهبري و هدايت فعاليت‌هاي ستاد در جهت تحقق اهداف است.
ماده 6 ـ نحوه انتخاب دبير ستاد
 انتخاب دبير و منشي ستاد بعهده رئيس ستاد است.
ماده 7 ـ وظايف دبير ستاد
1.تهيه دستور كار جلسات
2.تهيه دعوت‌نامه براي تشكيل جلسات
3.هماهنگي برگزاري جلسات
4.تنظيم گزارش كار و صورتجلسات
5.ابلاغ و پيگيري مصوبات جلسات
6.اداره جلسات در غياب رئيس به‌عهده دبير ستاد است.
ماده 8 ـ اعضاي ستاد
1.يك نفر نماينده از هر سازمان و معاونت وزارت متبوع به انتخاب رئيس سازمان و يا معاون وزير مربوطه.
2.نماينده پژوهشكده‌هاي تابعه وزارت
3.نماينده وزير
4.نماينده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران
5.نماينده سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران
ماده 9 ـ وظايف اعضاي ستاد
1. شركت فعال و مستمر در جلسات ستاد
2.اجراي مصوبات ستاد يا پيگيري اجراي آن در حوزه فعاليت مربوطه
3.انجام وظايف محوله از سوي ستاد
ماده 10ـ دبيرخانه ستاد
 دبيرخانه ستاد اجراي مصوبات ستاد را به‌عهده دارد و انتخاب محل دبيرخانه و اعضاي آن به‌عهده دبير ستاد است.
ماده 11 ـ گروه‌هاي كاري
 ستاد مي‌‌تواند متناسب با وظايف محوله گروههاي كاري تشكيل دهد.
ماده 12 ـ نحوه تشكيل ستاد و جلسات آن
1.حكم اعضاي ستاد توسط وزير آموزش و پرورش صادر خواهد شد.
2.ستاد در فصل پاييز هر دو هفته يكبار و در صورت ضرورت به تعداد لازم جلسات فوق‌العاده تشكيل جلسه مي‌‌دهد و در بقيه ايام سال هر ماه يك‌بار تشكيل خواهد شد.
3.جلسات ستاد هفته پژوهش با حضور نصف بعلاوه يك اعضا رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با‌ آراي اكثريت حاضران به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.
ماده 13 ـ تأمين منابع مالي
 هزينه‌هاي ستاد و پرداخت حق‌الزحمه‌هاي مربوط به اعضاء و دبيرخانه و هزينه‌هاي مربوطه به اجراي برنامه‌هاي هفته پژوهش از محل بودجه تحقيقاتي وزارت آموزش و پرورش تأمين و پرداخت مي‌شود.
اين آيين‌نامه كه شامل كليات و 13 ماده تنظيم شده است، مورد تأييد اينجانب مي‌باشد. به‌مرحله اجرا گذاشته شود.
مرتضي حاجي
وزير آموزش و پرورش
© کليه حقوق اين سايت طبق قوانين نرم افزاری مربوط به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مي باشد.