جستجو در وب سايت
جهت جستجوی کلمات در بخشهای متفاوت وب سايت از جمله اخبار ، مقالات ، ياداشت روز ، انجمن ها و ...
اوقات شرعي
آب و هوا
weather.ir is down
عضویت در سرویس خبری

آمار بازدیدکنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه : 5977
بازديدکنندگان امروز : 742
کل بازديدکنندگان : 13433335
بازديدکنندگان آنلاین : 2
زمان بارگزاری صفحه : 0/1321 ثانیه
موقعیت : صفحه اصلی > معلم پژوهنده > فراخوان 

ملت ایران در بیست و دوم بهمن حجت را بر همه تمام کرد.مقام معظم رهبری

فراخوان
فراخوان اطلاعيه شركت در برنامه كشوري معلمان پژوهنده 
 

مقدمه:
به‌منظور ارج نهادن به فعاليت‌هاي پژوهشي فرهنگيان، فراهم ساختن زمينه‌هاي گسترش تفكر پژوهش، تقويت خودباوري در بين همه دست‌اندركاران آموزش و پرورش و كمك به رشد استعدادهاي بالقوه آنان، برنامه معلمان و كارگزاران پژوهنده از سال 1375 با برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري، نظارت و هماهنگي پژوهشكده تعليم و تربيت و با مشاركت فعال شوراي تحقيقات استان و كميته‌هاي پژوهشي مناطق آموزشي و شهرستانها در سراسر كشور به‌اجرا درآمده است و شواهد بيانگر اين است كه هم از نظر كمي و هم كيفي اين برنامه با استقبال روز‌افزون معلمان و سايرين همراه بوده است.
در سال جاري نيز اين برنامه با ارسال دستورالعمل، فراخوان، فرم ثبت مشخصات و فرم ارزشيابي به شوراي تحقيقات استان‌ها و مراكز تربيت‌معلم به مرحله اجرا درمي‌آيد.
هدف:
 اقدام‌پژوهشي تلاش دارد كه بين عمل آموزشي ـ تربيتي و مباني نظري و پژوهشي پيوند ايجاد نمايد. در اين مسير معلمان و ساير كاركنان در حوزه آموزش و پرورش به عنوان عاملان بهبود و اصلاح تلقي مي‌شوند كه پيرامون عمل آموزشي ـ تربيتي خود تفكر مي‌كنند، دشواريها و كاستي‌هاي عمل خود را باز‌مي‌شناسند و براي آنها راه‌حل ارايه مي‌كنند اثربخشي راه‌حل‌هاي خود را پس از اجرا ارزيابي مي‌كنند و متناسب با آن، اقدامات بهتري را پيش‌بيني مي‌نمايند. از اين حيث انديشه پژوهش حين عمل (اقدام‌پژوهي) با حرفه معلمي و مشاغل مرتبط با آن درآميخته است و نمي‌توان هويت مستقل ديگري را براي آن متصور گرديد.
 كارگزاران تعليم و تربيت در نقش معلم، مدير، كارشناس، مشاور و ساير مشاغل براي معني‌دار نمودن شغل خود و انجام مناسب وظائف محوله، بطور مستمر پيرامون بهبود عمل خود تفكر و پژوهش مي‌كنند و از اين‌رو در مسير پويايي و بالندگي مداوم حرفه‌اي قرار مي‌گيرند.
شرائط شركت‌كنندگان:
1.    اشتغال در آموزش و پرورش در مشاغل آموزشي و اداري (مدارس و ادارات و...).
2.    انجام يك فعاليت پژوهشي منجر به بهبود عمل در سال تحصيلي مربوط به اجراي برنامه
زمينه‌هاي اقدام‌پژوهي:
    معلمان و كاركنان علاقه‌مند مي‌توانند در مورد مسايلي كه در محيط كار با آن مواجه هستند با بهره‌گيري از رويكرد اقدام‌پژوهي به پژوهش بپردازند و به تدوين گزارش مربوط اقدام نمايند از جمله موضوعات قابل پژوهش با استفاده از روش اقدام‌پژوهي، موارد زير هستند:
1.    چگونگي تدريس يك مفهوم علمي يا موضوع درسي با قابليت فهم عمومي دانش‌آموزان؛
2.    توليد و به‌كارگيري وسايل كمك آموزشي براي حل مسايل در كلاس درس،
3.    مسايل ياددهي ـ يادگيري دانش‌آموزان و راههاي غلبه بر آنها،
4.    مسايل رفتاري دانش‌آموزان و راههاي غلبه بر آنها،
5.    شيوه‌هاي مديريت كلاس به‌منظور تحقق يادگيري در حد تسلط براي دانش‌آموزان،
6.    شيوه‌هاي مديريت و رهبري در سطح آموزشگاه به‌منظور تحقق مدارس كارآمد و اثربخش.
7.    شيوه‌هاي امتحان و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي به‌منظور تحقق يادگيري در حد تسلط براي دانش‌آموزان،
* با توجه به رويكرد طرح مطالعات بين‌المللي تيمز و پرلز تحقيقات و گزارش‌هايي كه بر موضوعات سواد خواندن و روش‌هاي آموزش رياضيات و علوم متمركز هستند از اولويت ويژه براي پذيرش برخوردار مي‌باشند.
نحوه اجراي برنامه و ارزشيابي گزارش‌ها:
1.    با نظر شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان دبيرخانه‌اي در حوزه كارشناس تحقيقات سازمان مسئوليت كار را برعهده مي‌گيرد، دبير دبيرخانه، توسط شوراي تحقيقات استان انتخاب مي‌شود.
2.    دبيرخانه نسبت به ارسال فراخوان در سطح مناطق آموزش و پرورش و مدارس استان اقدام مي‌نمايد.
3.    طول مدت برگزاري برنامه معلم پژوهنده از اول مهرماه هر سال آغاز و تا پايان ارديبهشت سال بعد ادامه خواهد داشت.
4.    مهلت ارسال گزارش‌هاي اقدام‌پژوهي از مدارس به سازمان آموزش و پرورش استان تا پايان ارديبهشت هر سال خواهد بود.
5.    دبيرخانه معلم پژوهنده استان پس از جمع‌آوري گزارش‌هاي اقدام‌پژوهي بر حسب موضوعات و با مشاركت كميسيون تخصصي شوراي تحقيقات مطابق با فرم ارزشيابي ارسالي از دبيرخانه معلم پژوهنده اقدام به ارزشيابي از گزارش‌هاي دريافتي مي‌نمايد. ارزشيابي استاني مي‌بايست تا 15تيرماه هر سال به‌اتمام برسد.
6.    گزارش‌هاي برتر مناطق و شهرستان‌ها به ميزان 5درصد از بين آثار معلمان پژوهنده (پس از ارزشيابي) تا تيرماه هر سال به دبيرخانه معلم پژوهنده استان ارسال مي‌شود. در استان نيز 1درصد طرحهاي برتر (حداقل سه طرح) از ميان آثار واصله (پس از ارزشيابي) انتخاب و تا پايان مردادماه به دبيرخانه معلم پژوهنده در پژوهشگاه آموزش و پرورش ارسال خواهد شد.
7.     گزارش‌هاي ارسالي به پژوهشگاه بايد حداقل 60% از كل نمره ارزشيابي را كسب كرده باشند.
تبصره: در صورت عدم تشكيل كميته پژوهشي در مناطق، ارزشيابي آثار معلمان پژوهنده برعهده دبيرخانه معلم پژوهنده استان خواهد بود.
8.     دبيرخانه معلم پژوهنده استان مي‌تواند پس از اتمام ارزشيابي استاني آثار معلمان پژوهنده مناطق تابعه نسبت به انتخاب برگزيدگان مناطق اقدام نمايد.بديهي است معرفي برگزيدگان استاني پس از معرفي برگزيدگان كشوري امكان‌پذير خواهد بود.
9.    دبيرخانه معلم پژوهنده استان موظف است نسبت به تهيه شناسنامه عملكردي استان در ارتباط با طرح معلم پژوهنده از سال 1375 تاكنون اقدام نموده و با بررسي آثار معلمان پژوهنده در سال‌هاي قبل از ورود گزارش‌هاي تكراري به برنامه جلوگيري به عمل آورد.
10.    هزينه اجراي برنامه معلم پژوهنده از محل اعتبارات شوراي تحقيقات استان پس از تائيد مراحل آن در شورا قابل پرداخت مي‌باشد.
11.    گزارش‌هاي برتر ارسالي به پژوهشگاه مي‌بايست همراه با فرم ارزشيابي استان باشد و نيز به‌منظور تدوين بانك معلمان پژوهنده برتر همراه با تكميل فرم مشخصات ارسالي از پژوهشگاه باشد.
قابل ذكر است كه به پژوهش‌هايي كه فاقد ويژگي‌هاي فوق باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
12.    طرح‌هاي برگزيده در سطح كشوري، استان و منطقه (شهرستان) در هفته پژوهش (آذرماه هر سال) معرفي و به معلمان پژوهنده لوح سپاسگزاري و جوايزي تعلق خواهد گرفت.
13.    كتاب اقدام‌پژوهي راهبردي براي بهبود آموزش و تدريس، چاپ پژوهشكدة تعليم و تربيت، تأليف جمعي از نويسندگاه (پديدآورنده: رضا ساكي) پاسخگوي نياز علمي ـ پژوهشي معلمان و سايرين در اين زمينه خواهد بود.
 
12/12/1383  ساعت مخابره خبر : 14:53 
منبع خبر : واحد خبري معلم پژوهنده 
© کليه حقوق اين سايت طبق قوانين نرم افزاری مربوط به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مي باشد.