جستجو در وب سايت
جهت جستجوی کلمات در بخشهای متفاوت وب سايت از جمله اخبار ، مقالات ، ياداشت روز ، انجمن ها و ...
اوقات شرعي
آب و هوا
weather.ir is down
عضویت در سرویس خبری

آمار بازدیدکنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه : 5168
بازديدکنندگان امروز : 764
کل بازديدکنندگان : 13433357
بازديدکنندگان آنلاین : 3
زمان بارگزاری صفحه : 0/1435 ثانیه
موقعیت : صفحه اصلی > معلم پژوهنده > نهمين برنامه  

ملت ایران در بیست و دوم بهمن حجت را بر همه تمام کرد.مقام معظم رهبری

نهمين برنامه
باسمه تعالي
وزارت آموزش و پرورش
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

شيوه‌نامه اجراي نهمين برنامه معلم پژوهنده (سال تحصيلي 85-84)

به منظور ارج نهادن به فعاليت‌هاي پژوهشي فرهنگيان عزيز، فراهم ساختن زمينه‌هاي گسترش فرهنگ پژوهش در ميان معلمان و كاركنان وزارت آموزش و پرورش، تقويت خودباوري در بين دست‌اندركاران  آموزش و پرورش و كمك به رشد استعدادهاي بالقوه آنان، شيوه‌نامه اجراي «برنامه معلم پژوهنده» با نظارت و هماهنگي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و مشاركت فعال شوراي تحقيقات استان‌ها و كميته‌هاي پژوهشي و گروه‌هاي آموزشي مناطق و شهرستان‌ها در سراسر كشور به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1. شرايط شركت كنندگان
1-1. اشتغال در وزارت آموزش و پرورش در مشاغل آموزشي و اداري (اشتغال مي‌تواند به صورت رسمي، قراردادي و حق‌التدريس ‌باشد)
1-2. گذراندن دوره آموزشي اقدام پژوهي با تأييد مراكز آموزش ضمن خدمت فرهنگيان
2.  زمينه‌‌هاي اقدام پژوهي
هدف اساسي اقدام پژوهي، شناسايي، بررسي، تبيين و حل مسأله و مشكل محيط كار و فعاليت‌ است (كلاس درس، مدرسه، ادارات آموزش و پرورش) و از نتايج آن  براي حل مسائل خاص در موقعيت‌هاي معين استفاده مي‌شود و پژوهشگر پژوهش خود را شخصاً به مرحله اجرا درمي‌آورد.معلمان و كاركنان علاقه‌مند مي‌توانند با بهره‌گيري از اين رويكرد به پژوهش بپردازند و به تدوين گزارش مربوط اقدام نمايند.برخي از مهمترين زمينه‌هاي اقدام پژوهي در برنامه نهم به شرح زير مي‌باشند:
الف- موضوعات مربوط به فرآيند ياددهي-يادگيري، پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان و مسائل تحصيلي آنان
ب- - روش‌هاي نو و ابتكاري در آموزش مفاهيم ديني
ج- روش‌هاي نو در آموزش رياضي، علوم و سواد خواندن (بررسي مسائل و مشكلات دانش‌اموزان در اين زمينه و ارائه راه‌حل‌هاي نو و ابتكاري)
د- موضوعات مربوط به ارزشيابي از آموخته‌هاي دانش‌آموزان
ز- روش‌هاي نو و ابتكاري در استفاده از فناوري اطلاعات و تكنولوژي آموزشي در تدريس
ه‍- موضوعات مربوط به فرآيندهاي كلاس درس (نحوه استفاده از همكاري ساير دانش‌آموزان، پويايي گروه)
ط- روش‌هاي نو و ابتكاري در آموزش مهارت‌هايي نظير حل مسأله و استدلال به دانش‌آموزان و پرورش خلاقيت آنان
ي- روش‌هاي نو و ابتكاري در شناسايي مسائل عاطفي-رفتاري دانش‌آموزان و ارائه راه‌حل‌ در اين زمينه
و‍- موضوعات مربوط به مديريت مدارس (بررسي مسائل و راه‌حل‌ها) مواردي از قبيل: ارتقاء مشاركت اولياء‌دانش‌آموزان در اداره امور مدرسه بهبود، فرآيندهاي مديريت مدرسه، ارزشيابي عملكرد دبيران و روش‌هاي بهبود نظارت بر فعاليت‌هاي آنان، ارتقاء جو مدرسه
ح- موضوعات مربوط به بهبود فرآيندهاي مديريتي در ادارات مناطق (اين موضوع براي كارشناسان شاغل در ادارات كه مايلند در برنامه نهم معلم پژوهنده شركت نمايند پيشنهاد مي‌شود)
3. نحوه اجراي برنامه
1-3. مسئوليت اجراي برنامه در سطح استان با كارشناس مسئول شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان مي‌باشد و ايجاد دبيرخانه معلم پژوهنده با نظارت وي در سطح استان بلامانع است.
2-3.كارشناسي تحقيقات (يا دبيرخانه معلم پژوهنده استان) نسبت به ارسال فراخوان در سطح استان، ادارات مناطق آموزش و پرورش و مدارس و اطلاع رساني مناسب در اسرع وقت اقدام نمايد.برگزاري جلسات توجيهي براي معلمان شركت كننده در برنامه توصيه مي‌گردد .
3-3. گزارش‌هاي ارسالي در كميته پژوهشي اداره منطقه، براساس فرم ارزشيابي گزارش‌هاي اقدام پژوهي (پيوست اول) ارزيابي مي‌شوندو طرح‌هايي كه بيش از 60درصد نمره ارزيابي را كسب كنند، طرح برتر تلقي و به استان ارسال خواهند شد. بديهي است سياستگذاري اجراي برنامه نهم معلم پژوهنده در سطح استان، با رعايت چارچوب برنامه كه توسط پژوهشگاه اعلام شده، به عهده استان است.
4-3. دبيرخانه معلم پژوهنده استان پس از جمع‌آوري گزارش‌هاي اقدام پژوهي برتر مناطق با مشاركت كميسيون تخصصي شوراي تحقيقات مطابق با برگه ارزيابي اقدام به ارزشيابي مجدد گزارش‌هاي دريافتي مي‌نمايد و آثار برتر را معرفي و به پژوهشگاه ارسال مي‌كند.
5-3. تعداد گزارش‌هاي ارسالي استان به پژوهشگاه از هر مقطع تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان، وتربيت معلم) 1 گزارش برتر خواهد بود. به اين ترتيب مجموع گزارش‌هاي ارسالي از هر استان حداكثر 4 گزارش خواهد بود، مشروط بر آنكه هر گزارش دست كم 75 درصد از كل نمره را كسب كرده‌باشد.
6-3.لازم است فرم ارزيابي كميته پژوهشي منطقه و فرم ارزيابي دبيرخانه معلم پژوهنده مستقر در شوراي تحقيقات استان به ضميمه گزارش‌هاي برتر استان،  به پژوهشگاه ارسال شود.
7-3 دبيرخانه معلم پژوهنده استان پس از اتمام ارزشيابي استاني آثار معلمان پژوهنده مناطق تابعه، نسبت به معرفي و تشويق برگزيدگان مناطق و همچنين معرفي و تشويق برگزيدگان استاني در هفته پژوهش (هفته آخر آذر ماه) اقدام نمايد.
8-3. به منظور تدوين بانك‌اطلاعات معلمان پژوهنده برتر، تكميل و ارسال فرم‌هاي پيوست دوم (فرم1،2،3) به پژوهشگاه موجب امتنان است.
9-3. بهتر است گزارش‌هاي اقدام پژوهي به صورت تايپ شده، باشند.
10-3. طرح اقدام پژوهي مي‌تواند به صورت فردي و گروهي انجام گيرد.
11-3.  شركت معلمان پژوهنده برتر كشوري و استاني سال‌هاي قبل در برنامه سال جاري، به شرطي كه گزارش آنان تكراري نباشد، بلامانع است.
4. زمانبندي اجراي برنامه
1-4. معلمان پژوهنده و ساير همكاران فرهنگي علاقمند، گزارش‌هاي اقدام پژوهي خود را تا پايان خرداد 1385 به كميته‌هاي پژوهشي ادارات مناطق آموزش و پرورش ارسال نمايند.
2-4.گزارش‌هاي واصله به كميته‌ پژوهشي منطقه، بررسي شده و نتايج تا پايان تير 1385 به استان ارسال شود.
3-4. گزارش‌هاي اقدام پژوهي واصله به كارشناسي تحقيقات استان، بررسي شده و نتايج استان تا پايان شهريور 1385 به پژوهشگاه ارسال شود.
4-4. پژوهشگاه تا پايان آبان 1385 نسبت به ارزيابي گزارش‌هاي واصله و معرفي آثار برتر اقدام خواهد كرد.
بديهي است به گزارش‌هاي دريافتي خارج از زمانبندي فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5. هزينه اجراي برنامه
كليه هزينه‌هاي ناشي از اجراي برنامه معلم پژوهنده در سطح استان مي‌تواند از محل اعتبارات شوراي تحقيقات استان پرداخت شود.
 

 
© کليه حقوق اين سايت طبق قوانين نرم افزاری مربوط به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مي باشد.