جستجو در وب سايت
جهت جستجوی کلمات در بخشهای متفاوت وب سايت از جمله اخبار ، مقالات ، ياداشت روز ، انجمن ها و ...
اوقات شرعي
آب و هوا
weather.ir is down
عضویت در سرویس خبری

آمار بازدیدکنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه : 3962
بازديدکنندگان امروز : 1117
کل بازديدکنندگان : 13189461
بازديدکنندگان آنلاین : 2
زمان بارگزاری صفحه : 0/1250 ثانیه
موقعیت : صفحه اصلی > امور پژوهشی استان ها > استان قم > صورت جلسات ٨٥ 

ملت ایران در بیست و دوم بهمن حجت را بر همه تمام کرد.مقام معظم رهبری

صورت جلسات ٨٥
1.
 سازمان آموزش و پرورش استان قم
به:پژوهشگاه محترم مطالعات وزارت آموزش و پرورش
موضوع:صورت جلسه شورای تحقيقات
  سلام عليكم
با احترام و دعای خير و آرزوی موفقيت و تبريک اعياد شعبانيه به استحضار می رساند اولين جلسه شورای تحقيقات اين سازمان در تاريخ 21/6/85 برگزار گرديد.پس از تلاوت آياتی از قرآن کريم، جناب آقای امين جعفری رياست محترم سازمان ضمن خير مقدم به اعضای محترم شورای تحقيقات و همچنين از آقای محمد عباسی نيا در خصوص پذيرفتن مسئوليت کارشناس مسئولي تحقيقات قدردانی نمودند.ايشان در مورد وضع موجود تحقيق و پژوهش چنين بيان کردند.اهتمام به پژوهش و تحقيق توسط همه بزرگان سفارش شده است.در جلسه ای جناب آقای فرشيدی از قول مقام معظم رهبری ،پژوهش را يک تکليف دانستند.سعی و کوشش ما می بايست در جهت گسترش پژوهش سرا ها و کتابخانه ها و مراکز تحقيقاتی باشد. محقيقن می بايست تحقيقات را به نحوی اجرا نمايند که نتايج آن کاربردی و قابل استفاده باشد.مديران برای گذر از مشکلات بايستی از مسير پژوهش عبور کنند.اميدواريم نتايج تحقيقات و يافته های پژوهشي بيشتر مورد عنايت قرار گيرد.ايشان با اشاره به طرح آمايش سرزمين،ابراز اميدواری نمودند که اين طرح با کمک اعضای محترم شورای تحقيقات بهتر و دقيق تر اجرا شود.سپس آقای مهندس صفری معاون پژوهش و برنامه ريزی سازمان،جلسات شورای تحقيقات را جذاب و متمايز از ساير جلسات دانستند. ايشان نيز يکی از مشکلات تحقيقات را عدم کاربست نتايج تحقيق و پژوهش اعلام نمودند.در اين مسير بايستی مشکلات را بشناسيم و پيشنهاد ها را عملياتی نمائيم.در ادامه آقای عباسی نيا ضمن تقدير و تشکر از حضور اعضای محترم شورا و جناب آقای دکتر ابوالفضل بختياری از پژوهشگاه،ابراز اميدواری نمودند با کمک اعضای جديد مشکلات را برطرف نمائيم.الويت های پژوهشی سال 85 سازمان آموزش و پرورش استان قم 21 موضوع است که اين موضوعات از دل 82 عنوان پژوهشي استخراج شده است.همچنين ايشان از عملکرد مالی شورای تحقيقات گزارشی را ارائه کردند. امسال بنا داريم تحقيقات و پژوهش های کاربردی را به نحوی جدی انجام دهيم و در اين راستا به کمک همه دوستان نياز داريم.سپس آقای اکبری معاون محترم پشتيبانی سازمان در خصوص اسناد مالی شورای تحقيقات مطالبی را بيان نمودند.و ابراز اميدواری کردند که سال 85 اعتبارات پژوهشی با برنامه ا ی مدون هزينه شود تا در آخر سال مشکلی نداشته باشيم.اعضای محترم شورای تحقيقات هم نظرات خود را در مورد وضعيت موجود تحقيقات چنين مطرح کردند.
- مشکلات اساسی شناسايي شوند.سياست گذاری لازم انجام شود.نياز سنجی دقيق علمی صورت پذيرد.کارشناسان با شرکت در دوره های تخصصی توانمند شوند.وضع موجود و وضع مطلوب سازمان شناسايي شود.از نتايج تحقيقات به طور کامل استفاده شود. استادان دانشگاه به مسائل آموزش و پرورش بيشتر توجه داشته باشند. با برگزاری همايش ها و دوره های ضمن خدمت تخصصی تحقيقات محقق پروری نمائيم.افراد را به سمت و سوی تحقيق و نوشتن مقالات تشويق نمائيم .در تعيين اوليت های پژوهشی همه جوانب در نظر گرفته شود.تحقيق و پژوهش بايستی اولويت اول مديران قرار بگيرد.کارشناسی تحقيقات بايستی در سه محور (پژوهش- آموزش وهمايش) فعاليت نمايد.برای فرهنگيان دوره های پژوهشی گذاشته شود.(دوره های تخصصی spss- -اقدام پژوهشی-مقاله نويسی-گزارش نويسی و...)از اساتيد دانشگاه دعوت به عمل آوريد.با مديران مدراس ارتباط بيشتری برقرار شود.
2.
از: سازمان آموزش و پرورش استان قم
  به:پژوهشگاه محترم مطالعات وزارت آموزش و پرورش
  موضوع:صورت جلسه شورای تحقيقات
  سلام عليكم
با احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان، به استحضار می رساند دومين جلسه ی شورای تحقيقات اين سازمان در تاريخ 26/7/85 برگزار گرديد.پس از تلاوت آياتی از قرآن مجيد،آقای عباسی نيا با ارائه گزارشی از برنامه معلم پژوهنده نهم اعضای محترم شورای تحقيقات را در جريان فرايند کار قرار دادند. همچنين ايشان از برگزاری همايشی در هفته پژوهش خبر دادند و قرار است در اين همايش از کليه معلمان پژوهنده دعوت شود تاضمن قدردانی از آنها و دعوت مجدد جهت شرکت دربرنامه دهم، و تقديرو تشکر از چهارده نفرافراد برگزيده ،به نحوی آثار آنها در اين همايش ارائه شود.دستور جلسه دوم شورا،آسيب شناسی عدم کاربست نتايج يافته های پژوهشي بود که اعضای محترم نقطه نظرات خود را به اعلام نمودند.برای استفاده بهتر از نتايج تحقيقات و کاربردی کردن آنها بهتر است کميته اشاعه کاربست يافته های پژوهشی تشکيل شودنتايج تحقيقات به صورت چکيده دراختيار مدارس استان قرار بگيرد.از نتايج تحقيقات ويژه نامه ای تهيه شود و در اختيارمديران مدراس قرار بگيرد.آقای دکتربختياری در اين جلسه با اشاره به مشکلات مالی کارشناسی های تحقيقات سازمان ها پيشنهاد دادند در جلسات بعدی از ذيحساب محترم سازمان دعوت شود تا از نزديک با نظرات اعضای محترم شورای تحقيقات آشنا شوند.همچنين ايشان توصيه کردند کارشناسی تحقيقات در زمينه آموزش فرهنگيان محترم در خصوص تحقيق و پژوهش و برگزاری همايش های تخصصی فعاليت بيشتری نمايد.
آقای صفری معاونت محترم برنامه ريزی سازمان هم در اين خصوص گفتند که در تعيين مشکل و مساله از همان ابتدا دقت کافی شود تا در خاتمه بتوان نتايج آن را مورد استفاده قرار دهيم.حتی اگر بتوان برای کارشناسی ها دوره ای تحت عنوان اولويت شناسي گذاشته شودخيلی مفيد خواهد بود.ما اين کار را شروع کرديم و برنامه ای برایحضور کارشناسان حوزه معاونت برنامه ريزی برای مطالعه آنها در مرکز تحقيقات برنامه ای طراحی کرديم تا در ماه دو روز را به جای حضور دراداره ،به کتابخانه مرکز تحقيقات رفته و در راستای اهداف شغلی خود مطالعه نمايند.
اعضای محترم شورا همچنين با مهم دانستن نياز سنجی صحيح اولويت های پژوهشی آن را يک امر مهم و ضروری دانستند.ومعتقد بودند که پايان کار تحقيق تازه شروع کار آن خواهد بود.و بايستي نتايج آن را مورد استفاده قرار داد تا بتوانيم مشکلی که ابتدا داشتيم را برطرف نمائيم.بهتر است در پايان کار محقق از مديران و افراد مرتبط دعوت شود تا در جلسه ای محقق نتايج کارش را ارائه نمايد تا اين افراد در جريان قرار بگيرند و اگر نظر و ايده ای دارند مطرح نمايند
اگر محقق در پايان کارچکيده ای ارائه نمايد بسيار مفيد خواهد بود.چون اين چکيده ها در اختيار مديران قرار خواهد گرفت و آنها از نتايج پژوهش استفاده خواهند کرد.در پايان باز هم تاکيد شد که به آموزش اهميت بيشتری داده شود.
مصوبات جلسه:
1- تشکيل کميته کاربست اشاعه يافته های پژوهشی
2- تهيه چکيده ای از نتايج تحقيق و ارسال آن به مدارس
3- برگزاری همايش های تخصصی جهت ارائه يافته های پژوهشی
4- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی تحقيقات برای فرهنگيان
5- تهيه کتاب از چکيده های تحقيقات استان قم
6- خريد کتاب آقای رفيع پور با موضوع تکنيک های تحقيق در علوم رفتاری
7- تهيه ويژه نامه ياخبر نامه از نتايج تحقيقات و ارسال آن به مدارس استان
3.
از: سازمان آموزش و پرورش استان قم
  به:پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرروش
  موضوع:صورت جلسه شوراي تحقيقات
  سلام عليكم
با احترام و آرزوي دعاي خير،به استحضار مي رساند سومين جلسه ي شوراي تحقيقات اين سازمان در تاريخ 24/8/85 برگزار گرديد.پس از تلاوت آياتي از قرآن مجيد،آقاي مهندس صفري معاونت محترم پژوهش و برنامه ريزي سازمان ضمن  با اهميت خواندن امر تحقيق و پژوهش،از ايجاد بانك محققين خبر دادند. ايشان چنين بيان كردند كه سازمان قصد دارد با ايجاد اين بانك، اطلاعات جامعي از محققين را جمع آوري نمايد و در مواقع نياز از آنها استفاده نمايد.از برنامه هاي مهمي كه در آينده در پيش رو داريم برگزراي هر چه با شكوه تر هفته پژوهش است.در اين هفته با برگزاري همايشي از كليه شركت كنندگان برنامه نهم معلم پژوهنده تقدير و تشكر خواهد شد.در ادامه ي جلسه اعضاي محترم شوراي تحقيقات با توجه به دستور جلسات نقطه نظرات خود را چنين مطرح كردند.يكي از برنامه هاي مهمي كه سازمان مي تواند پي گيري نمايد برگزاري دوره هاي تخصصي spss ،  روش تحقيق و اقدام پژوهشي است.بايستي آموزش را جدي بگيريم و محقق پروري نمائيم.برگزاري اين دوره هاي تخصصي كمك زيادي به معلمان خواهد نمود.اگر بتوانيم از استادان مطرح استفاده نمائيم  بسيار مفيد خواهد بود.يكي از كارهاي مهم ديگري كه مي شود انجام داد شركت دانشگاه ها در امر آموزش و انجام تحقيق در آموزش و پرورش است.از اقدام هاي مهم ديگري كه بايستي انجام بگيرد فرهنگ سازي و استفاده از يافته هاي پژوهشي و اهميت تحقيق و پژوهش است.در اين زمينه مي توان با تهيه مجله هاي پژوهشي،تهيه cd ازيافته هاي پژوهشي،آموزش هاي غير حضوري،اطلاع رساني هاي مناسب،تهيه برنامه اي ويژه دربرنامه ي خانه دوم صدا و سيما،تهيه سوالات پژوهشي در نشريه رواق نور سازمان زمينه حضور فعال معلمان را در عرصه تحقيق و پژوهش فراهم نمود.معرفي مراكز تحقيقاتي و پژوهش سرا هاي دانش آموزي در سطح مدارس استان از اقداماتي است كه نتايج مفيدي خواهد داشت.ايجاد فرهنگ مطالعه و كتاب خواني در بين فرهنگيان از ديگر فعاليت هاي مثبت تحقيقات است.در اين زمينه سازمان با فراهم كردن اتاق اينترنت در مركز تحقيقات فرهنگيان زمينه مشاركت بيشتر آنان را فراهم نموده است.آنها
مي توانند با مراجعه به مركزتحقيقات از اينترنت نيز استفاده نمايند.
در سال هاي اخير خوشبختانه آمار معلماني كه به سمت تحقيق و اقدام پژوهي روي آورده اند افزايش داشته است.اگر در همه جا به اين باور برسيم كه بدون پژوهش تصميم گيري نكنيم حتما رويكردي مناسب به تحقيقات پديد خواهد آمد

در خاتمه با تاكيد بربرگزاري هرچه با شكوه تر هفته پژوهش،اين موارد به تصويب رسيد.
مصوبات:
- برگزاري همايش تقدير از معلمان پژوهنده در هفته پژوهش
- ارسال فراخوان پژوهشي و ارتباط مستمر با دانشگاه ها جهت ايجاد بانك محققين
- برگزاري دوره هاي تخصصي پژوهشي ويژه مدرسين و معلمان
- استفاده از سايت سازمان جهت آموزش، مسابقات پژوهشي و ارائه مقالات  فرهنگيان
 
4.
از: سازمان آموزش و پرورش استان قم
  به:پژوهشگاه محترم مطالعات وزارت آموزش و پرورش
  موضوع:صورت جلسه شوراي تحقيقات
  سلام عليكم
با احترام و آرزوي دعاي خير، به استحضار مي رساند چهارمين جلسه شوراي تحقيقات اين سازمان در تاريخ 15/9/85 برگزار گرديد.پس از تلاوت آياتي از قرآن مجيد،آقاي مهندس صفري معاونت محترم پژوهش،برنامه ريزي و منابع انساني سازمان چنين بيان داشتند:كار مهمي كه متوليان امر پژوهش و تحقيق بايستي به آن توجه كنند اين است كه نوع نگرش به فرهنگ و دانش و كتابخواني رابهبود ببخشند.به طوري كه همه به فرهنگ و پژوهش به صورت يك فرايند مهم نگاه كنند. در به كار گيري استاد راهنماي تحقيق در مركز تحقيقات فرهنگيان كار بسيار پسنديده و خوبي است.هدف سازمان هم محقق پروري است و با اين كار به اين هدف هم نزديك تر خواهيم شد.قصد داريم به همه معلمان ميدان بدهيم تا وارد پژوهش و تحقيق شوند.آنها با كمك اين مشاوران مي توانند تحقيق و پژوهش انجام دهند.يكي ديگر از اهادف ما اين است كه براي  مركز تحقيقات كتاب هاي جديد تهيه نمائيم و همچنين شرايطي را فراهم نمائيم تا افراد بيشتري از اين مركز پژوهشي استفاده نمايند.آقاي دكتر بختياري نيز گفتند كه به كارگيري مشاور پژوهشي در مركز تحقيقات كار بسيار مثبتي است.اگر بتوانيم از مشاور در تمام روزهاي هفته استفاده كنيم به معلمان در زمينه تحقيق و پژوهش كمك خوبي كرده ايم.در دادمه اعضاي محترم شوراي تحقيقات نيز نقطه نظرات خود را بيان كردند.آنها معتقد بودند كه به كار گيري مشاور بايستي به نحوي باشد كه در همه زمينه مشاوره انجام شود.به عنوان مثال در زمينه اقدام پژوهي،پروپزال نويسي و روش تحقيق و آمار معلمان نياز به مشاوره دارند.براي اين كار بايستي از سه مشاور استفده نمود.اين فرايند بايد به نحوي اطلاع رساني شود كه همه علاقه مندان با خبر شوند.مركز تحقيقات فرهنگيان پتانسيل خوبي دارد اگر شرايطي فراهم شود و به نحوي برنامه ريزي كنيم كه از همه امكانات اين مركز استفاده كنيم خدمات بهتري خواهيم داد.
آقاي عباسي نيا دبير شوراي تحقيقات نيز ابراز اميدواري كردند كه بتوانيم با كمك همه دوستان مركز تحقيقات فعال تري داشته باشيم.دستور جلسه دوم در مورد طرح هاي رسيده به دبير خانه شوراي تحقيقات بود كه مطرح شد.در مورد طرح هاي رسيده مقرر گرديد به نحوي عمل شود كه محدوديت ايجاد نكنيم.سعي شود به همه محققين فرصت داده شود تا به كمك يك مشاور پژوهشي طرح خود را اجرا نمايد.ما مي توانيم فضا را به شكلي مهيا كنيم تا همه با نگاهي مثبت وارد ميدان پژوهشي بشوند.ديدگاه ديگري كه بايستي به آن بپردازيم اين است كه براي فرهنگيان امتياز قائل شويم.يعني يك امتياز خاصي براي فرهنگيان در نظر بگيريم و شرايط براي غير فرهنگيان نيز باز بگذاريم.

در ادامه جلسه يكي از نكاتي كه مطرح شد اين بود كه ساختار بررسي طرح ها بايستي حفظ شود.اين ساختار براي
طرح هاي پژوهشي در رشته علوم تربيتي طراحي شده است.اما مي توان شرايطي فراهم كرد تا در زمينه علوم پايه نيز زمينه كار پژوهشي براي محققين ايجاد شود.
مصوبات:
1- به كارگيري استاد راهنماي تحقيق در مركز تحقيقات فرهنگيان در كل روز هاي هفته(سه استاد هر كدام براي دورروز)
2- اجراي طرح پژوهشي بررسي ،احصاء و اصلاح فرايند هاي اداري سازمان
3- اجراي طرح پژوهشي بررسي ويژگي هاي حراست تصميم ساز و تاثير گذار
4- پذيرش  طرح هاي رسيده با عنوان هاي بررسي عملكرد شوراي آموزش و پرورش  استان قم و بررسي راهكار هاي مشاركت بيشتر بخش خصوصي براي توسعه كمي و كيفي آموزش و پرورش استان قم
5- جدول امتياز دهي طرح هاي پژوهشي
الف)تاييد:نمره75 و به بالا ب): بين نمره65 تا 75  تاييد با دو ناظر ج): بين نمره 55 تا 65 اصلاح مي شود تا دوباره داوري گردد.
5.
 
از: سازمان آموزش و پرورش استان قم
  به:پژوهشگاه محترم مطالعات وزارت آموزش و پرورش
  موضوع:صورت جلسه شوراي تحقيقات
  سلام عليكم
      با احترام و آرزوي توفيق،به استحضار مي رساند پنجمين جلسه شوراي تحقيقات اين سازمان در تاريخ 13/10/85 برگزار گرديد.پس از تلاوت آياتي از قرآن مجيد،آقاي عباسي نيا دبير شوراي تحقيقات ضمن تبريك اعياد قربان و غدير خم به اعضاي محترم شوراي تحقيقات و خير مقدم به آقاي سعيدي رئيس محترم گروه پژوهشي تعليم و تربيت اسلامي قم،آقاي دكتر فلسفي نژاد وآقاي دكتر خنيفر كه در جلسه شوراي تحقيقات حضور داشتند،با ارائه گزارشي از روند بررسي و داوري طرح ها جلسه را آغاز نمودند.
بعد از فراخوان اولويت هاي پژوهشي سازمان،26 پروپزال به دبير خانه شوراي تحقيقات رسيد.پس از اين كه طرح ها با توجه به موضوع دسته بندي شد،تحويل داوران محترم گرديد كه پس از داوري هاي انجام شده،20 طرح نمره تصويب كسب نمودند.اما ما سيزده طرح تاييد شده داريم وقصد داريم براي 7 طرح مورد نظر دراين جلسه تصميم گيري نمائيم.اين طرح ها نمره تصويب را آورده اند اما در رقابت ما نمي توانيم با آنها قرارداد ببنديم چون بالاترين نمره نيستند.پس از طرح اين موضوع ،اعضاي محترم شوراي تحقيقات به بحث و تبادل نظر پرداختند و هر يك  نظر خود را مطرح نمودند.كه در پايان مقرر گرديدتصميم گيري در اين خصوص به دبيرخانه شوراي تحقيقات تفويض گرديد.در ادامه همچنين پيرامون سقف طرح هاي پژوهشي بحث شد كه اعضاي محترم مبلغ پنج ميليون تومان تصويب شد.دستور جلسه بعدي تصميم گيري در خصوص حق الزحمه پژوهشي محققين بود و قرار شد از هفته اي 16 ساعت به هفته اي 40 ساعت افزايش يابد.تصميم گيري در اين خصوص با توجه به نامه شماره 60097/ت17418-22/4/1376 گرفته شد.
در ادامه جلسه آقاي سعيدي در رابطه با همكاري شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش با گروه پژوهشي تعليم و تربيت اسلامي قم چنين گفتند:گروه پژوهشي كه در شهر قم مستقر است يك از گروه هاي پژوهشي پژوهشگاه محترم مطالعات وزارت آموزش و پرورش است.ما از همين جا از همه عزيزان دعوت مي كنيم تا با اين گروه همكاري و همفكري نمايند.اين گروه با رياست محترم سازمان نيز در اين خصوص چند جلسه اي داشته است كه ايشان هم از همكاري سازمان با اين گروه پژوهشي استقبال نمودند.حتي آقاي امين جعفري معتقد بودند كه اتاق فكر در اين گروه پژوهشي تشكيل گردد.

مصوبات جلسه:
- حداكثرمبلغ قرارداد هاي پژوهشي پنجاه ميليون ريال تعيين شد.
- تصميم گيري در خصوص افرادي كه نمره تصويب كسب نموده اندو در رقابت مشترك هستند به دبيرخانه شوراي تحقيقات تفويض شد.
- حداكثر كار تحقيقاتي قابل پرداخت افراد با توجه به نامه شماره60097/ت17418-22/4/1376 (40 ساعت در هفته) تصويب شد. (تبصره يك-موضوع ماده (7)

 
6.
از: سازمان آموزش و پرورش استان قم
  به:پژوهشگاه محترم مطالعات وزارت آموزش و پرورش
  موضوع:صورت جلسه شوراي تحقيقات

  سلام عليكم
     با احترام و آرزوي توفيق و تسليت به مناسبت ماه محرم و ايام سوگواري سالار شهيدان امام حسين (ع)،به استحضار مي رساند ششمين جلسه شوراي تحقيقات اين سازمان در تاريخ 27/10/85 برگزارگرديد.پس از تلاوت آياتي از قرآن مجيد، جناب آقاي مهندس صفري معاونت محترم پژوهش و برنامه ريزي سازمان ضمن تقدير و تشكر از پژوهشگاه محترم براي زحماتشان در برگزاري همايش كشوري معلم پژوهنده ، ابراز اميدواري نمودند تا بتوانيم با پژوهش و تحقيق مدرسه زندگي را تحقق بخشيم.رويكرد استان محقق پروري است و در اين راستا برنامه هاي زيادي داشتيم و اميدواريم بتوانيم گام هاي مهم تر ديگري نيز در اين راه برداريم.در زمينه معلم پژوهنده نيز مي بايست در هر مدرسه اي يك معلم پژوهنده داشته باشيم.در اين جلسه كه با حضور آقاي دكتر بختياري تشكيل شده بود،آقاي عباسي نيا ضمن تقدير و تشكر از ايشان به مناسبت برگزاري همايش تهران، گزارشي از برنامه نهم معلم پژوهنده ارائه كردند و اعلام نمودند كه خانم عباسي از قم به عنوان معلم پژوهنده كشوري انتخاب شدند و اميدوار هستيم با آموزش ها و زحمات اساتيد محترم شوراي تحقيقات اين موفقيت ها ادامه داشته باشد.دستور جلسه شورا  تصميم گيري در خصوص مبلغ قرار دادها و انتخاب ناظرين طرح هاي پژوهشي بود كه پس از بحث و تبادل نظر در مورد مبالغ و ناظرين طرح ها ،جلسه به اين نتايج دست پيدا نمود.
1.بررسي موانع توسعه كتابخانه هاي مدارس استان قم و ايجاد فرهنگ كتاب خواني در دانش آموزان
 حميد جعفريان يسار يوسف ايراني
2 .بررسي ميزان آشنايي معلمان دوره ابتدايي با اهداف آموزش و پرورش
 مهدي زجاجي ابوالفضل عليزاده
3 .بررسي ميزان شناخت و به كارگيري مدرسين مراكز تربيت معلم استان قم از روش هاي فعال تدريس در سال 86-85
 مريم موسوي مصطفي پاك
4 .بررسي ارتباط برنامه هاي درسي آموزش هاي فني حرفه اي آموزشكده هاي استان قم با نيازهاي بازار كار
 محمد حسن رئوفي نادر زارع
يوسف ايراني
5 .بررسي ميزان شيوع اختلالات يادگيري در ميان دانش آموزان دوره ابتدايي استان قم در سال 86-85
 علي حسينائي احمد آقاجاني
6 .بررسي راهكارهاي توانمند سازي مديران مدارس ابتدايي شهر قم جهت افزايش كيفيت آموزشي در سال تحصيلي 86-85
 منصوره شاكر دكتر بختياري-سيد جواد حسني
7 .بررسي وضعيت موجود فضا، تجهيزات و امكانات ورزشي مدارس راهنمايي و متوسطه استان قم و ارائه الگوي مناسب
 امير دلشاد دكتر باقري
8 .بررسي مشكلات درس زبان انگليسي در مدارس راهنمايي استان قم و يافتن راهكارهاي مناسب براي رفع آن در سال 86-1385
 ناهيد قائم مقام خانم پور محمدي- آقاي حاج عليزاده
9 .بررسي و شناسايي عوامل موثر بر ناهنجاريهاي اخلاقي- اجتماعي دانش آموزان دوره راهنمايي استان قم
 حسن قريشي محمد رضاتمسكي
ابوالفضل مطهري
10 .بررسي ميزان تحقق اهداف دوره ي راهنمايي تحصيلي از ديدگاه افراد مرتبط در سال تحصيلي 86-85 در استان قم
 معصوم هاشم زاده دكتر خنيفر
علي حجتي
11 .بررسي ويژگي هاي حراست تصميم ساز و تاثير گذار
 مهدي شكارچي غلام رضا فرزام فرد
دكتر جنتي فر
12 .بررسي، احصاء و اصلاح و پياده سازي فرآيندهاي اداري سازمان آموزش و پرورش استان قم
 رضا حري مهندس صفري
معصوم هاشم زاده
13 .نقش سازمان هاي مردم نهاد (سمن) از جمله انجمن هاي علمي، آموزشي معلمان در توسعه كيفيت آموزش و پرورش
 محمد ستاري جعفر  آرشيد
 
 
© کليه حقوق اين سايت طبق قوانين نرم افزاری مربوط به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مي باشد.