جستجو در وب سايت
جهت جستجوی کلمات در بخشهای متفاوت وب سايت از جمله اخبار ، مقالات ، ياداشت روز ، انجمن ها و ...
اوقات شرعي
آب و هوا
weather.ir is down
عضویت در سرویس خبری

آمار بازدیدکنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه : 5183
بازديدکنندگان امروز : 37
کل بازديدکنندگان : 13408972
بازديدکنندگان آنلاین : 4
زمان بارگزاری صفحه : 0/1188 ثانیه
موقعیت : صفحه اصلی > امور پژوهشی استان ها > آذربايجان شرقي > اولويت ٨٦ 

ملت ایران در بیست و دوم بهمن حجت را بر همه تمام کرد.مقام معظم رهبری

اولويت ٨٦
 
اولويت ها پژوهشي سال 86 استان
  دبيرخانه شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي براي تحقق اهداف متعالي تعليم و تربيت و اعتلاي فرهنگ پژوهش و ارائه از طريق رفع مسائل و مشكلات آموزش و پرورش استان، اولويت هاي پژوهشي سال 1386 را به پيوست اعلام مي دارد بدينوسيله از كليه فرهنگيان، اساتيد دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و تربيت معلم، متخصصين، پژوهشگران، دست اندركاران تعليم و تربيت و صاحب نظران جهت اجراي طرح هاي پژوهشي مذكور دعوت به همكاري مي نمايد. علاقمندان مي توانند موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده و نسبت به تهيه و ارائه پروپزال مربوطه اقدام نمايند. ضمناً شوراي تحقيقات استان از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري كه عناوين آنها از اولويت هاي پژوهشي سازمان و يا ساير مسائل مرتبط آموزش و پرورش استان باشد با تشخيص كميسيون تخصصي و برابر قرارداد منعقده مساعدت مالي خواهد كرد.
شرايط لازم جهت اجراي طرح هاي تحقيقاتي :
1- مجري طرح لازم است حداقل داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در رشته مرتبط با موضوع تحقيق باشد.
* محققيني كه مدرك تحصيلي آنها كارشناسي باشد، در صورت داشتن سابقه پژوهشي و با تأييد شوراي تحقيقات استان و در مواردي كه پژوهشگر موضوع با مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر در حد كافي وجود نداشته باشد،
مي توانند مجري طرح پژوهشي باشند.
2- دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري در صورتي كه موضوع پايان نامه خود را از اولويت هاي پژوهشي مورد نياز آموزش و پرورش انتخاب نمايند، در صورت تصويب و تأييد كميسيون تخصصي شوراي تحقيقات از حمايت مالي برخوردار خواهند شد.
3- تكميل مطالب مندرج در فرم پيشنهاده پژوهشي (Proposal) كه از دبيرخانه شوراي تحقيقات يا كميته هاي پژوهشي مناطق، نواحي و مراكز تربيت معلم اخذ خواهند نمود.
4- كليه پيشنهاده ها بايستي حتماً به صورت تايپ شده به كارشناسي تحقيقات استان ارائه گردد بديهي است كه طرح هاي پژوهشي واصله تا تاريخ 25/10/86 جمع بندي و پس از آن در كميسيون تخصصي شورا مطرح خواهد شد و كميسيون در صورت لزوم تغييرات ممكن در پيشنهاده را به صورت كتبي به اطلاع مجري محترم طرح خواهد رساند و مجري موظف است در مهلت تعيين شده نسبت به اصلاح كلي طرح و تايپ مجدد آن اقدام و سپس پيشنهاده تكميل شده خود را به كارشناسي تحقيقات ارائه نمايد.
5- پس از تصويب طرح، قراردادي با محقق منعقد مي گردد و اعتبارات و هزينه هاي انجام طرح بر اساس مفاد قرارداد و آئين نامه هاي مربوطه در مراحل مختلف طرح با لحاظ قراردادن ميزان پيشرفت فيزيكي طرح پرداخت خواهد شد.
6- براي تحقيق مصوب يك نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و ساير استادان صاحب نظر به عنوان ناظر طرح توسط كميسيون تخصصي شوراي تحقيقات استان با توجه به ارتباط موضوع پژوهش و رشته تخصصي ناظر انتخاب خواهد شد كه مجري مي بايستي مراحل مختلف طرح را با نظر ايشان انجام داده و گزارشهاي پيشرفت كار را پس از تأييد به شوراي تحقيقات ارائه نمايد.
7- مجري موظف است از همكاران متخصصي كه در طرح پژوهشي معرفي شده اند، در اجراي طرح استفاده نمايد و در تدوين پيشنهاده پژوهشي اخذ نظر كارشناسي مربوطه (سفارش دهنده) ضروري مي باشد.
8- شوراي تحقيقات استان و كارشناسي مربوطه صاحب نظر (واحد سفارش دهنده طرح) در تمام مراحل مختلف بر اجراي طرح نظارت خواهند داشت.
9- مجري تحقيق بايستي به همراه استاد محترم ناظر طرح در دو نوبت (حين انجام فرآيند تحقيق و پس از اتمام طرح) در جلسه شوراي تحقيقات حضور يافته و از روند تحقيق خود گزارشي را به استحضار اعضاي شوراي تحقيقات برساند.
10- برابر مقررات مربوطه هيچ مجري نبايد در هنگام عقد قرارداد طرح پژوهشي قرارداد ديگري داشته باشد به عبارتي انجام دو طرح در يك زمان امكان پذير نمي باشد و در صورت مشاهده قرارداد منعقده لغو خواهد شد.
11- سقف اعتبار ريالي طرح هاي پژوهشي بر حسب نظر نهايي اعضاي كميسيون تخصصي و شوراي تحقيقات و محتواي طرح بررسي و اعلام خواهد شد. ضمناً در پيش بيني و برآورد هزينه هاي تحقيق مجريان محترم بايستي ميزان هزينه ها را بر اساس مقررات مربوطه تكميل نمايند.
12- كليه همكاران و علاقمندان مي توانند جهت اطلاع بيشتر با شماره تلفن هاي (5566464 و 5538061-0411) تماس گرفته و يا با مراجعه به كميته هاي پژوهشي ادارات متبوعه خود اطلاع لازم را كسب نمايند.
13- مهلت ارسال پروپزال ها به كارشناسي تحقيقات استان حداكثر تا تاريخ 25/10/86 مي باشد.
- مجري محترم موظف است قبل از تكميل فرم پيشنهاده پژوهشي حتماً با معاونت يا كارشناس سفارش دهنده طرح حضوراً صحبت و نظرات و پيشنهادات سفارش دهنده را كسب نمايد تا بر اساس نظر پيشنهاد دهنده نسبت به تكميل فرم پيشنهاده اقدام نمايد در غير اين صورت فرم پيشنهاده تحويل گرفته نخواهد شد.
 
اولويت هاي پژوهشي مصوب شوراي تحقيقات استان در سال 1386
 
”حوزه رياست“
1- شيوه هاي جلب مشاركت هاي مردمي و ارائه الگوي كارآمد براي آن
2- بررسي ميزان موفقيت مراكز آموزش از راه دور در جذب افراد بازمانده از تحصيل
3- بررسي ميزان استفاده معلمان از نرم افزارهاي آموزشي در فرآيند ياددهي و يادگيري
4- بررسي تأثير كلاسهاي آموزش خانواده در توانمندسازي والدين دانش آموزان استثنايي
5- بررسي راهكارهاي كيفيت بخشي فرآيندهاي اجرا، نظارت و كنترل طرح پراكنده شاهد
6- بررسي راهكارهاي افزايش نقش اوليا در اداره امور مدارس (با تأكيد بر تجربه هاي عيني در نزد معلمان و اولياء و مديران و كارشناسان)
7- تأثير توجه به مسائل عاطفي و رواني دانش آموزان دختر در خانه و مدرسه بر عملكرد تحصيلي آنان در دوره راهنمايي
8- بررسي ميزان بي سوادي و كارآيي شيوه هاي اجرايي نهضت سواد آموزي استان
 
”حوزه معاونت پرورشي“
۹- شيوه هاي ترويج فرهنگ حجاب و عفاف در مدارس
۱۰- راهكارهاي نهادينه كردن موضوع مرجعيت و تقليد در دانش آموزان مكلف دختر و پسر
1۱- مقايسه عملكرد پرورشي مدارس دولتي با مدارس غير دولتي در ميزان دسترسي به اهداف
 
”حوزه معاونت پشتيباني“
1۲- بررسي مقايسه ي بهره وري فارغ التحصيلان دانشگاهي با فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم شاغل در آموزش و پرورش   
1۳- بررسي رضايت فرهنگيان از نظام نوين ارزشيابي يكصد امتيازي
”حوزه معاونت مهارتي و نظري“
1۴- مقايسه كارايي نسبي مدارس شبانه روزي با طرح آموزش از راه دور و طرح ميني بوس و خوابگاه مركزي در عملكرد تحصيلي آموزشي و تربيتي دانش آموزان
1۵- بررسي وضعيت موجود و ارائه مدل مطلوب براي كارآفريني آموزشهاي فني و حرفه اي و
كاردانش استان
1۶- بررسي ميزان تحقق اهداف ارزشيابي مستمر در دوره هاي تحصيلي و اثر آن بر موفقيت تحصيلي دانش آموزان
1۷- مقايسه وضعيت رواني – اجتماعي و آموزشي دانش آموزان مدارس شبانه روزي با دانش آموزان عادي(روزانه) و متوسطه استان
1۸- نياز سنجي رشته هاي فني و حرفه اي و كار دانش استان
 
”حوزه معاونت پژوهش، برنامه ريزي و منابع انساني“
1۹- مطالعه تطبيقي روشهاي تدريس دو زبانه در كشورهاي مختلف
۲۰- بررسي ميزان تحقق اهداف برنامه معلم پژوهنده و ارائه راهكارهاي فرهنگ سازي آن
 
”حوزه معاونت آموزش عمومي“
2۱- بررسي ميزان اطلاع معلمان ابتدايي و راهنمايي از هدفهاي كلي و جزئي كتب درسي
2۲- ارزيابي مهارتهاي حرفه اي معلمان ابتدايي و راهنمايي استان
2۳- بررسي راهكارهاي توسعه تفكر در دانش آموزان ابتدايي و راهنمايي استان
2۴- مقايسه اثربخشي آموزشهاي پيش دبستاني مراكز تحت پوشش اداره بهزيستي با مراكز تحت پوشش آموزش و پرورش
2۵- ارائه الگوي عملي براي رشد و پرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي استان
2۶- بررسي ميزان تحقق اهداف دوره تحصيلي ابتدايي
2۷- شناسايي حضوري افراد بازمانده از تحصيل
 

اولويت هاي پژوهشي مصوب كميته هاي پژوهشي استان در سال 1386
 
1-  كميته پژوهشي ناحيه يك تبريز
1- شناسايي مشكلات رفتاري دانش آموزان در مدارس متوسطه
2- بررسي كارآيي دروني مدارس غيرانتفاعي و مقايسه آن با مدارس دولتي
3- مقايسه كارآيي بيروني مدارس متوسطه غيرانتفاعي و مقايسه آن با مدارس متوسطه دولتي
2- كميته پژوهشي ناحيه دو تبريز
1- بررسي ميزان آشنايي دانش‌ آموزان سال اول دبيرستان با مشاغل و تأثير آن در انتخاب رشته هاي تحصيلي
2- بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان دوره ي متوسطه از راهبردهاي شناختي و فراشناختي و راههاي تقويت آن
3- كميته پژوهشي ناحيه سه تبريز
1- بررسي راهكارهاي كيفيت بخشي به مطالعه و تحقيق در بين فرهنگيان
2- بررسي عوامل مؤثر در جذاب سازي و پيشرفت تحصيلي درس رياضي
4- كميته پژوهشي ناحيه چهار تبريز
1- بررسي ديدگاه اولياي دانش آموزان و معلمان نسبت به رشته هاي تحصيلي علوم انساني در دوره متوسطه
2- بررسي ميزان موفقيت دانش آموزان رشته هاي علوم انساني در مقايسه با دانش آموزان رشته هاي رياضي و تجربي در آزمون كنكور سراسري
5- كميته پژوهشي ناحيه پنج تبريز
1- شناسايي شيوه هاي مؤثر و كاربردي جهت تقويت نگرش آموزشي و پرورشي مديران مدارس ناحيه پنج تبريز
2- بررسي اثربخشي طرح كرامت در ارتقاي مهارتهاي زندگي دانش آموزان
3- بررسي ميزان آشنايي معلمان با رويكردها و مهارتهاي ارزشيابي آموزشي و چگونگي تقويت آنها
6- كميته پژوهشي منطقه اهـر
1- بررسي علل عدم گرايش دانش آموزان نمونه به رشته هاي علوم انساني
2- بررسي راههاي كيفيت بخشي به فعاليت گروههاي آموزشي
7- كميته پژوهشي منطقه كليبر
1- راهكارهاي تقويت نگرش شغلي معلمان ابتدايي و تآثير آن بر خودباوري آنان
2- بررسي مشكلات بهداشت محيط مدارس و اهميت آن در پيشبرد اهداف آموزش و پرورش دانش آموزان منطقه كليبر
 
8- كميته پژوهشي منطقه ورزقان
- بررسي علل كم توجهي دبيران به استفاده از وسايل كمك آموزشي در تدريس دروس راهنمايي منطقه ورزقان
9- كميته پژوهشي منطقه خداآفرين
- تأثير مهاجرت دانش آموزان در ايام تابستان بر شاخص هاي فرهنگ پذيري آنها
10- كميته پژوهشي منطقه هوراند
1- بررسي سبك هاي مديريت كلاس در انگيزش تحصيلي دانش آموزان
2- بررسي علل عدم تمايل معلمان منطقه به ادامه تحصيل
11- كميته پژوهشي منطقه عشاير
- بررسي رابطه باورهاي ديني با سلامت روان شناختي دانش آموزان
12- كميته پژوهشي منطقه خاروانا
- بررسي راهكارهاي عملي ابراز وجود در دانش آموزان منطقه خاروانا
13- كميته پژوهشي منطقه خواجه
1- بررسي راههاي ترغيب معلمان به استفاده از روشهاي تدريس فعال
2- بررسي نحوه جذب دانش آموزان سال اول متوسطه جهت تحصيل در رشته هاي شاخه كار و دانش
3- بررسي ميزان اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي و افزايش فعاليت هاي ديني در شادي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
14- كميته پژوهشي منطقه بستان آباد
1- آسيب شناسي مديريت مدارس منطقه و راههاي جذب مديران مجرب
2- تأثير نماز و اعتقادات ديني در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان منطقه بستان آباد
3- علل عدم رغبت معلمان به امر پژوهش و راههاي گسترش اين امر در بين همكاران منطقه بستان آباد
15- كميته پژوهشي منطقه مهربان
- بررسي ميزان دستيابي به اهداف ارزشيابي مستمر در منطقه مهربان
16- كميته پژوهشي منطقه تيكمه داش
- بررسي ميزان و نوع شيوع مشكلات رفتاري دانش آموزان منطقه تيكمه داش
17- كميته پژوهشي منطقه هريس
- بررسي ميزان مشاركت معلمان در گروههاي آموزشي و راههاي افزايش آن
 
18- كميته پژوهشي منطقه مرند
1- بررسي تعهد حرفه اي معلمان و ارائه الگوي مناسب براي آنها
2- راهكارهاي ميزان عملي تبديل و آموزه هاي درس اجتماعي به عملكرد در دانش آموزان راهنمايي
3- بررسي ميزان خودباوري دانش آموزان و رابطه آن با انگيزش تحصيلي آنان
19- كميته پژوهشي منطقه جلفا
1- بررسي راههاي نهادينه كردن اخلاق اسلامي در دانش آموزان دوره هاي مختلف تحصيلي
2- بررسي فرصت ها و تهديدهاي منطقه آزاد تجاري و صنعتي ارس براي آموزش و پرورش شهرستان جلفا
20- كميته پژوهشي منطقه صوفيان
- بررسي علل كم توجهي اولياء نسبت به مسائل آموزشي و تربيتي فرزندان در شهر صوفيان در دوره هاي راهنمايي و متوسطه
21- كميته پژوهشي منطقه شبستر
1- بررسي راههاي تقويت پژوهشگري در بين همكاران فرهنگي
2- بررسي وضعيت فيزيكي مدارس موجود شهرستان و تأثير آن بر كيفيت آموزشي
22- كميته پژوهشي منطقه مراغه
1- بررسي ميزان آشنايي معلمان ابتدايي با مدل هاي آموزشي و تربيتي و به كارگيري آنها در فرآيند تدريس
2- بررسي عملكرد مشاورين در امور تحصيلي و سازشي دانش آموزان متوسطه دبيرستان هاي مراغه
3- بررسي راهكارهاي تقويت خلاقيت معلمان دوره ابتدايي و راهنمايي در زمينه ساخت وسايل كمك آموزشي و استفاده بهينه از آنها در فرآيند تدريس
23- كميته پژوهشي منطقه بناب
1- بررسي ميزان اثربخشي فعاليت هاي مكمل در تعميق و پايداري يادگيري دانش آموزان مدارس بناب و راهكارهاي گسترش كاربرد آنها
2- هنجاريابي پرسشنامه scl-90-R براي تشخيص رواني در موقعيت هاي مشاوره اي و درماني بر روي
دانش آموزان دبيرستاني 
24- كميته پژوهشي منطقه ملكان
1- بررسي ميزان آشنايي معلمان منطقه ملكان با شيوه هاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
2- بررسي ميزان تحقق اهداف طرح آموزش خانواده از ديدگاه مديران و اولياي دانش آموزان
 
25- كميته پژوهشي سراب
- بررسي علل عدم مشاركت اولياي دانش آموزان در امور مدارس و ارائه راهكارهاي عملي در ارتقاء مشاركت
26- كميته پژوهشي آذرشهر
1- تأثير آموزش روش هاي مطالعه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
2- بررسي نقش آموزش هاي پيش دبستاني بر رشد اجتماعي، عاطفي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي
27- كميته پژوهشي عجب شير
1- بررسي و راهكارهاي نهادينه كردن تحقيق و پژوهش در مدارس منطقه عجب شير
2- ارائه راهكارهاي لازم جهت افزايش پوشش تحصيلي و جذب بازماندگان از تحصيل در شهرستان عجب شير
28- كميته پژوهشي اسكو
- شناسايي مشكلات ارتباط بين خانه و مدرسه در منطقه اسكو و ارائه و راهكارهاي مناسب براي آن
29- كميته پژوهشي گوگان
1- بررسي وضعيت فيزيكي ساختمانهاي مدارس منطقه گوگان و تأثير آن در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
2- بررسي تأثير ميزان مطالعه و بار علمي معلمان در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
30- كميته پژوهشي خسروشهر
- بررسي ميزان استفاده دانش آموزان از كتابخانه هاي مدارس و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي
31- كميته پژوهشي ايلخچي
- مقايسه شاخص هاي بهداشت محيط مدارس منطقه ايلخچي با استانداردها
32- كميته پژوهشي ميانه
1- بررسي راههاي شناسايي جذب و نگهداري دانش آموزان خلاق و مبتكر در پژوهشسراي دانش آموزان
منطقه ميانه
2- بررسي كارآيي دروني آموزش هاي فني و حرفه اي در منطقه ميانه
33- كميته پژوهشي كاغذكنان
1- تأثير درس تربيت بدني در سلامت، جسمي و رواني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 
2- بررسي راههاي ترغيب دانش آموزان به فعاليت هاي فوق برنامه
34- كميته پژوهشي كندوان
1- بررسي ميزان آگاهي معلمان ابتدايي از مشكلات يادگيري دانش آموزان
2- بررسي شيوه هاي ترغيب و فعال سازي معلمان به استفاده از طرح درس و ارائه الگوي مناسب براي آن
35- كميته پژوهشي تركمانچاي
1- بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان در دروس عمومي در آزمون هاي سراسري و امتحانات نهايي و ارائه راهكارهاي لازم
2- بررسي علل كاهش انگيزه دانش آموزان براي انجام فعاليت هاي پرورشي و مسابقات فرهنگي و هنري
36- كميته پژوهشي هشترود
1- شناسايي مشكلات ارتباط بين خانه و مدرسه در منطقه هشترود و ارائه راهكارهاي مناسب بر آن
2- بررسي علل بي انضباطي دانش آموزان دوره ي متوسطه و ارائه راه حل هاي مناسب
37- كميته پژوهشي چاراويماق
1- بررسي علل عدم ادامه تحصيل دانش آموزان دختر روستايي منطقه و ارائه راهكارهاي مناسب
2- مقايسه كارآيي معلمان حق التدريس، سرباز معلم و آموزشياران جذب شده نهضت سوادآموزي با معلمان رسمي در مناطق هشترود، نظركهريز و چاراويماق
38- كميته پژوهشي نظركهريز
- بررسي و تحليل محتواي كتب اجتماعي دوره راهنمايي با اهداف دوره راهنمايي تحصيلي
39- كميته پژوهشي انزاب
1- بررسي راههاي عملي ايجاد تغييرات مطلوب در روش تدريس معلمان منطقه با تكيه بر روشهاي نوين تدريس
2- بررسي ميزان آشنايي و راههاي ارتقاي مهارت هاي زندگي دانش آموزان منطقه
40- كميته پژوهشي تربيت معلم شهيد باهنر
1- بررسي ميزان انگيزش تحصيلي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت تقويت آن در دانشجو معلمان مراكز تربيت معلم استان
2- بررسي ميزان همخواني سر فصل هاي دروس ارائه شده در مراكز تربيت معلم با محتواي كتابهاي درسي دوره ي راهنمايي
41- كميته پژوهشي تربيت معلم علامه اميني
1- آسيب شناسي عملكرد مراكز تربيت معلم در جذب، تربيت و آماده سازي نيروي انساني مورد نياز آموزش و پرورش
2- راههاي ارتقاء بهره وري نيروي انساني مراكز تربيت معلم
 
42- كميته پژوهشي تربيت معلم فاطمه الزهراء(س)
- بررسي عوامل مؤثر بر بهداشت رواني دانشجو معلمان
43- كميته پژوهشي تربيت معلم شهيد بهشتي
- بررسي ميزان اثربخشي طرح كارورزي در مدارس (تمرين معلمي) در ارتقاء سطح علمي كاربردي دانشجويان مراكز تربيت معلم    
© کليه حقوق اين سايت طبق قوانين نرم افزاری مربوط به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مي باشد.