جستجو در وب سايت
جهت جستجوی کلمات در بخشهای متفاوت وب سايت از جمله اخبار ، مقالات ، ياداشت روز ، انجمن ها و ...
اوقات شرعي
آب و هوا
weather.ir is down
عضویت در سرویس خبری

آمار بازدیدکنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه : 5549
بازديدکنندگان امروز : 806
کل بازديدکنندگان : 13418802
بازديدکنندگان آنلاین : 2
زمان بارگزاری صفحه : 0/1458 ثانیه
موقعیت : صفحه اصلی > امور پژوهشی استان ها > شهر تهران > اولويت ٨٧ 

ملت ایران در بیست و دوم بهمن حجت را بر همه تمام کرد.مقام معظم رهبری

اولويت ٨٧
 اولويت هاي پژوهشي > سال 87-86 

 
عنوان  : اولويت پژوهشي سطح اول براي سال 86 تا 88 
 
 
شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش شهر تهران اولويت هاي پژوهشي ‌خود را‌در دو سطح اول و دوم و استفاده از‌روش‌هاي علمي در اين زمينه پس از تصويب و تأييد اعلام ميدارد.
شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش شهر تهران به منظور تحقق اهداف متعالي نظام تعليم و تربيت و اعتلاي فرهنگ پژوهش و شناسايي مسائل و مشكلات به روش علمي و استفاده از نتايج پژوهش هاي كاربردي در ساختار برنامه ريزي ، تصميم‌گيري‌و‌حل مشكلات و رفع تنگناهاي‌موجود‌پژوهشي‌خودرا باتعيين ‌كميته ‌نيازسنجي‌ پژوهشي و‌طي مراحل مختلف اولويت هاي پژوهشي ‌خود را‌در دو سطح اول و دوم و استفاده از‌روش‌هاي علمي در اين زمينه پس از تصويب و تأييد اعلام ميدارد.
بدين‌وسيله‌ازكليه‌اساتيد،پژوهشگران‌و‌صاحب‌نظران جهت اجراي‌طرحهاي پژوهشي سطح اول ‌دعوت به همكاري‌مي‌نمايد.علاقمندان‌مي‌توانند با مراجعه به دبيرخانه‌شوراي‌تحقيقات‌و‌ياسايت‌سازمان‌آموزش‌و پرورش به‌آدرس :
WWW.TEHRAN.EDU.IR  پس از تهيه نمون برگ‌هاي (Propozal) و رعايت شرايط و ضوابط زير حداكثر تا تاريخ30/4/87 پروپوزال خود را به دبيرخانه شوراي تحقيقات ارائه نمايند.
?   شرايط و ضوابط لازم جهت مجريان طرح‌هاي پژوهشي سطح اول  :
1-دارندگان‌مدارك‌تحصيلي‌‌‌كارشناسي‌ارشد‌يا‌بالاتر‌متناسب با موضوع پژهشي(كه‌عضو هيئت‌علمي‌دانشگاههاي دولتي ياغيردولتي ، موسسات پژوهشي وابسته به وزارت علوم،تحقيقات‌وفن‌آوري) باشند.
2- ارائه‌طرح تحقيق( Propozal) به صورت تايپ شده ‌درسه‌نسخه‌ورعايت‌كامل‌چارچوب (Format)‌ارائه شده ازسوي‌دبيرخانه‌شورا‌به‌همراه‌ديسكت‌درنرم افزار Word.
3- تماس‌بادبيرخانه‌شوراي‌تحقيقات‌به‌منظور‌هماهنگ‌كردن پژوهشگرباحوزه‌سفارش‌دهنده‌موضوع‌جهت‌تنظيم‌ پروپوزال .
3- تماس‌بادبيرخانه‌شوراي‌تحقيقات‌به‌منظور‌هماهنگ‌كردن پژوهشگرباحوزه‌سفارش‌دهنده‌موضوع‌جهت‌تنظيم‌ پروپوزال .
4- مجريان منتخب نبايد بيش از دو طرح پژوهشي را هم زمان در دست اجرا داشته باشند.
5- دبيرخانه شوراي تحقيقات تعهدي در عودت پروپوزال ارائه شده توسط محققان در صورت عدم كسب حد نصاب امتياز علمي ندارد.
6- تاريخ تحويل طرح‌هاي پژوهشي تا پايان وقت اداري مورخ 30/4/87 مي باشد.
7- مجريان مي‌بايست پروپوزال هاي خود را به آدرس دبيرخانه‌ي شوراي‌تحقيقات ارسال‌نمايند.
8- شايسته است محققان محترم درتنظيم‌هزينه‌هاي طرح خود جهت مشخص شدن سقف اعتبار هماهنگي لازم را با دبيرخانه شورا داشته باشند.طرح‌هايي كه رعايت ميزان سقف اعتبار تعيين شده از سوي دبيرخانه شورا را رعايت ننمايند در ارزيابي در اولويت قرار نخواهند گرفت.
9- در صورت پذيرفته شدن پروپوزال طرح پژوهشي و كسب حد نصاب علمي لازم ، كميسيون تخصصي مربوطه اقدام به برگزاري جلسه مصاحبه با مجري خواهد نمود تا دفاع لازم از طرح توسط مجري صورت پذيرد همچنين حضور مجري طرح در مراحل مختلف ارائه گزارش و دفاعيه طرح الزامي است .
10- پس از عقد قرارداد با مجري نظارت بر طرح بر عهده كميسيون تخصصي مربوطه و دبيرخانه شوراي تحقيقات خواهد بود .
دبيرخانه شوراي تحقيقات به منظور پاسخگويي به سؤالات محققين آماده ارائه خدمات لازم مي باشد . لذا پژوهشگران محترم مي توانند جهت هماهنگي هاي لازم با شماره تلفن 88950749 تماس حاصل نمايند.
نشاني دبيرخانه شوراي تحقيقات : تهران ، خ طالقاني ، نبش خيابان شهيد سرپرست ، سازمان آموزش و پرورش شهر تهران ، ساختمان شماره 2، كارشناسي تحقيقات .
محور اول : محور مدرسه مطلوب
1 بررسي و‌تدوين مدل مفهومي‌وشاخص‌هاي مدرسه مطلوب در جمهوري اسلامي ايران.
محور دوم: ارتقاء سطح آموزشي
2  بررسي و تدوين الگويي براي تقويت و ايجاد عادت به مطالعه در معلمان و دانش‌آموزان هر سه دوره دبستان، راهنمايي و دبيرستان. 
3 بررسي جايگاه تشکل هاي دانش آموزي، ميزان موفقيت و آسيب شناسي آنها.
4  بررسي موانع انتقال تجربيات معلمان    شرکت‌کننده‌درجلسات‌گروههاي‌آموزشي‌به ساير معلمان به منظور ارائه مدل مناسب.
5 تدوين استانداردهاي آموزش منابع انساني در آموزش و پرورش شهر تهران.
6 نيازسنجي آموزشي کارکنان حوزه ستادي در بدو استخدام.
7 طراحي نظام جامع آموزش ضمن خدمت کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران.
محور سوم : يادگيري دانش آموزان
8 بررسي ضرورت وجودي دوره            پيش دانشگاهي و ميزان تاثير آن در موفقيت فراگيران در آموزش عالي.
9 مقايسه اثر روشهاي تدريس فارسي معلمان در افزايش ميزان سواد خواندن و درک مطالب درسي دانش آموزان پايه چهارم و پنجم ابتدايي.
10 بررسي علل اجتماعي و اقتصادي افت‌تحصيلي دانش آموزان در پايه اول متوسطه.
11 بررسي عوامل موثر بر ميزان رضايت از تحصيل و ادامه تحصيل دانش آموزان المپيادي در داخل کشور.
محور چهارم : فناوري اطلاعات و ارتباطات
12 تاثيرکلاسهاي آموزش توليد محتواي الکترونيکي برگزارشده بر شيوه تدريس معلمان مشمول طرح.
13 بررسي تاثير استفاده از شبکه ملي اينترنت بري‌ادگيري و‌تعاملات بين فردي دانش آموزان‌درمدارس مشمول طرح.
14 بررسي وضعيت زير ساختهاي ضروري براي استقرار نظام آموزشي‌ارآمد الکترونيکي در‌آموزش‌و‌پرورش‌شهر تهران.
15 بررسي راههاي توسعه فرهنگ استفاده از IT جهت به روز کردن دانش و مهارت فناوري اطلاعاتي مديران، مشاوران و مربيان تربيتي نسبت به دانش آموزان.
16 بررسي و شناسايي راهبردهاي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات درآموزش و پرورش و کاربرد آن در توليد علم بين معلمان و دانش آموزان.
17 نيازسنجي درحيطه IT در آموزش و پرورش شهر تهران.
محور پنجم : توسعه پژوهش
18 بررسي و تدوين الگويي براي‌اطلاع‌رساني و کاربست يافته هاي پژوهشي براي مديران،کارکنان،معلمان و مربيان آموزش وپرورش شهر تهران.
19 امكان سنجي نهادينه سازي فرهنگ پژوهش در فرايند ياددهي – يادگيري و ارائه راهکارهاي مناسب براي اجراي آن.
20 بررسي راههاي رشد و ارتقاء کمي وکيفي جشنواره خوارزمي در مدارس متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران.
21 بررسي نقش پژوهشسراي دانش آموزي در تقويت و توسعه تفکر پژوهشي و پژوهشگري در دانش آموزان  و ارائه راهکارهاي مناسب تقويت و ترويج آن.
22 آسيب شناسي طرح معلم پژوهنده و راههاي توسعه فرهنگ اقدام پژوهي در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.
محور ششم : بهداشت رواني
23 مقايسه‌ ميزان ‌اختلالات ‌رفتاري‌      دانش‌آموزان مقطع متوسطه در مناطق مختلف شهر تهران.
24  بررسي‌اثربخشي‌آموزش‌هوش‌هيجاني بر ‌کاهش‌رفتارهاي‌پرخاشگرانه‌دانش‌آموزان شاخه کار و دانش شهر تهران.
25 بررسي علل شيوع اعتياد به مواد مخدر و قرص هاي روان گردان در دانش آموزان.
26 بررسي‌ميزان‌اثربخشي‌آموزش‌روشهاي‌ مقابله‌با‌فشارهاي شغلي کارکنان آموزش وپرورش و تاثير آن بر سلامت رواني آنها.
محور هفتم : مهارتهاي زندگي
27 تاثير آموزش محتواي کتاب هاي درسي بر افزايش مهارتهاي‌زندگي دانش آموزان.
28 تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر کاهش گرايش به مواد مخدر در دانش‌آموزان پسر دبيرستاني.
29  تاثير ميزان آموزش دانش آموزان در زمينه ارتباط متقابل با والدين بر سازگاري دانش آموزان.
محور هشتم : خلاقيت
30 بررسي جايگاه خلاقيت درکتاب هاي درسي آموزش ابتدايي.
31 بررسي اثربخشي دوره هاي ضمن خدمت معلمان در حوزه خلاقيت.
32 بررسي سهم روشهاي تدريس خلاق در الگوهاي تدريس موجود آموزش و پرورش شهر تهران.
محور نهم : هويت فردي، ديني و ملي
33 برسي تاثير آموزش مسائل بلوغ به دانش آموزان پسر راهنمايي و متوسطه برسلامت و هويت يابي آنها.
34 بررسي تاثير طرح پيوند با محراب (اقامه نماز) در تقويت و تحکيم هويت ديني دانش آموزان در مقطع راهنمايي مدارس تحت پوشش.
35 بررسي روشهاي موجود و ارائه راهکارهاي موثر در تقويت نقش آموزش و پرورش با هدف مانوس کردن        دانش آموزان با قرآن.
36 بررسي علل ضعف باورهاي ديني و راههاي تقويت هويت ديني و ملي دانش آموزان دبيرستاني.
37 بررسي ميزان تحقق اهداف دروس علوم انساني(تاريخ،دين وزندگي و...) دررفتارهاي دانش آموزان مقطع راهنمايي.
38 تدوين شاخص هاي گسترش و تعميق معرفت ديني در دانش‌آموزان دختروپسر‌ مدارس‌آموزش و پرورش شهر تهران.
39 بررسي ميزان و علل گرايش نوجوانان و جوانان به فرهنگ غربي.
40 بررسي‌روشهاي‌تقويت‌حجاب‌و‌عفاف‌در‌ دانش‌آموزان‌دخترراهنمايي‌ودبيرستان .
محور دهم : فوق برنامه،اوقاعات فراغت دانش آموزان 
41 بررسي علل و عوامل کاهش‌استقبال همکاران‌و‌دانش‌آموزان‌ازمسابقات‌فرهنگي.
42 بررسي‌تاثير‌برنامه‌هاي‌سازمان‌دانش آموزي‌برروند‌آموزش‌و‌پرورش‌دانش‌آموزان.
محور يازدهم : تربيت بدني دانش آموزان
43 استاندارد سازي و تهيه نورم آمادگي عمومي بدني دانش آموزان دختر و پسر سه‌دوره‌تحصيلي براساس‌آزمون‌ايفرد برتر.
44 بررسي استانداردهاي فضاها و تجهيزات ورزشي مورد نياز برنامه جديد       تربيت بدني درسه مقطع تحصيلي و ارائه راهکارههاي جهت استفاده بهينه از فضاها و تجهيزات موجود.
45 بررسي تاثير تمرينات هوازي بر کاهش اختلالات‌رفتاري – حرکتي دانش‌آموزان داراي اختلالات جسمي – حرکتي.
محور دوازدهم : مديريت منابع انساني
46 بررسي روشهاي توانمند سازي شغلي مربيان تربيتي.
47 بررسي ميزان توانمندي مديران مدارس شهر تهران با توجه به طرح مدرسه محوري و شناسايي عوامل موثر بر توانمندسازي مديران.
48 ارزيابي عملکرد نهضت سواد آموزي شهر تهران در سه سال اخير از ديدگاه آموزشياران و راهنمايان تعليماتي.
49 بررسي و شناسايي شيوه هاي بکارگيري مناسب نيروهاي نخبه در آموزش و پرورش شهر تهران.
50 بررسي و شناسايي شيوه هاي بکارگيري مناسب‌مديران‌بازنشسته‌و‌شاغل با‌سابقه‌ فرهنگي‌در‌آموزش‌و‌پرورش‌شهر‌تهران.
51  بررسي موانع نخبه پروري در نظام آموزش و پرورش.
52 بررسي راههاي جذب نيروهاي متخصص و کيفي در پست هاي مختلف مديريتي.
53 بررسي وضعيت موجود صلاحيت هاي حرفه اي مديران مدارس آموزش و پرورش شهر تهران.
محور سيزدهم : مديريت عمومي
54 بررسي ميزان موفقيت طرح واگذاري مراکز پيش دبستاني به بخش خصوصي و شناسايي عوامل موثر بر آن به منظور بهبود کيفيت.
55 بررسي‌نحوه‌اجرا و مقايسه ميزان موفقيت طرح پنجره باز بصورت خصوصي و دولتي درمدارس راهنمايي شهر تهران (سال‌تحصيلي 85-84/86- 85)از نگاه مسئولان،دبيران، اولياء و دانش آموزان.
56 بررسي روشهاي اطلاع رساني (تبليغات) موثربراي‌جذب‌افراد بي‌سواد وکم‌سواد 10 تا40‌سال‌براي‌شرکت درکلاسهاي نهضت.
57 بررسي‌چگونگي‌جذب‌مشارکت‌و‌همکاري ‌دستگاههاي‌مختلف‌درفعاليت‌هاي‌سواد‌آموزي.
58 بررسي وضعيت موجود نحوه ارتباطات و چرخه اطلاعات در حوزه ستادي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران و ارائه راههاي بهبود آن.
59 شناسايي موانع اطلاع رساني و مستند سازي فعاليتهاي صحيح درسازمان آموزش و پرورش شهر تهران.
60 بررسي وضعيت موجود نحوه نظارت بر واحدهاي تابعه در سازمان آموزش وپرورش شهر تهران و ارائه راهکارهاي مناسب جهت بهبود.
61 بررسي‌و‌تحليل‌شاخصهاي‌اصلي‌توسعه‌آموزش و‌پرورش‌شهر‌تهران‌(رتبه‌بندي‌مديريت‌هاي آموزش وپرورش شهر تهران بر مبنايي روش Topsis در سال 87-86).
62 بررسي مقايسه اي ميزان اثربخشي آموزشي و پرورشي مدارس شاهد،ايثارگر و دولتي آموزش و پرورش شهر تهران.
63 بررسي و شناسايي زير ساخت هاي لازم جهت استقرار سيستم هاي الکترونيکي در دبير خانه هاي آموزش و پرورش شهر تهران.
64 بررسي جو و فرهنگ سازماني ادارات آموزش و پرورش شهر تهران و رابطه آن با رضايت شغلي کارکنان حوزه ستادي.
65 بررسي الگوي ساختار سازماني موجود از ستاد تا مدرسه با هدف رفع بوروکراسي حاکم برآن و طراحي مدل انطباقي مناسب براي آن.
66 بررسي و طراحي الگوي ساختار سازماني و منطقه بندي  مناسب جهت سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.
67 بررسي راههاي استقرار مديريت کيفيت جامع در مدارس غير انتفاعي.
68 مقايسه عملکرد و کارآمدي آموزش و پرورش مدارس غيرانتفاعي با مدارس دولتي شهر تهران.
69 بررسي و طراحي الگوي ساختاري مناسب جهت خصوصي سازي بخشي از فعاليتهاي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.
70 بررسي شاخص هاي اتحاد ملي و انسجام اسلامي در جامعه و نقش آموزش و پرورش در تقويت آنها.
محور چهاردهم : برنامه درسي
71 بررسي تاثير آموزش هنر برميزان پيشرفت تحصيلي و بهبود يادگيري ساير دروس در دانش آموزان دوره راهنمايي.
72 بررسي تاثير نحوه آموزش هنر بر پرورش خلاقيت دانش آموزان دچار مشکلات شنوايي،بينايي،جسمي - حرکتي در مراکز آموزش وپرورش استثنايي در مقطع ابتدايي.
محور پانزدهم : مشاوره و راهنمايي تحصيلي
73 بررسي راههاي ارتقاء هدايت شغلي دانش آموزان و آشنايي با گرايش هاي تحصيلي در مقطع راهنمايي جهت ارائه الگوي مناسب.

محور شانزدهم : ارزشيابي
74 ارزشيابي ميزان موفقيت فعاليتهاي گروههاي آموزشي در دوره هاي ابتدايي و راهنماي در سال تحصيلي87-86.
75 ارزيابي شيوه هاي ارزشيابي اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت و ارائه شيوه هاي نوين علمي و کاربردي ارزشيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي.
76 ارزيابي اثربخشي برنامه درسي تربيت بدني مقطع ابتدايي (پايه هاي چهارم و پنجم).
77 بررسي تاثير ارزشيابي توصيفي بر بهبود فرايند ياددهي – يادگيري.
محور هفدهم : فني و حرفه اي – کاردانش 
78 ارزيابي وضعيت موجود آموزش و پرورش از جهت نيروي انساني شاغل در حوزه کار و دانش سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.
79 بررسي ميزان انطباق رشته هاي تحصيلي فارغ التحصيلان کار و دانش با اشتغال آنان.
80 بررسي عوامل موثر در جذب و نگهداري دانش آموزان براي ادامه به تحصيل در هنرستانهاي کار و دانش.
محور هيجدهم : سنجش سلامت
81 بررسي الگوي تغذيه سالم و ميزان شيوع سوء تغذيه در دانش آموزان مقطع راهنمايي ومتوسطه.
82 بررسي و شناسايي ذائقه هاي دانش آموزان نسبت به ميان وعده هاي غذايي و ارائه راهکارهاي مناسب جهت برنامه ريزي تغذيه رايگان.
83 بررسي ميزان اثربخشي برنامه هاي آموزشي براي مادران در پيشگيري از افزايش وزن فرزندان در مقاطع پيش دبستاني، دبستاني و راهنمايي.
84 بررسي تاثير آموزش بهداشت دهان و دندان (DMF) در دوره دبستان در مقطع راهنمايي و دبيرستان.
85 بررسي ميزان شيوع آنمي (کمبود ذخيره آهن) در بين دانش آموزان پسر پايه پنجم ابتدايي.
86 بررسي تاثير درمان با شيوه نوروفيدبک و بررسي امواج مغز  QEEGدرکودکان با نيازهاي ويژه(مانند بيش فعال،اختلال توجه و...).
87 بررسي تاثير گذاري طرح جامع آموزش بلوغ در دانش آموزان مقطع متوسطه.
88 بررسي رابطه جنسيت و وضعيت ازدواج با سلامت روان و رضايت شغلي کارکنان و معلمان سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.
 
 
 
عنوان  : اولويت‌هاي سطح دوم براي سالهاي 86 تا 88 
 
 

شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش شهر تهران اولويت هاي پژوهشي ‌خود را‌در سطح دوم و استفاده از ‌روش‌هاي علمي در اين زمينه پس از تصويب و تأييد اعلام ميدارد.
اولويت‌هاي سطح دوم:
شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش شهر تهران به منظور تحقق اهداف متعالي نظام تعليم و تربيت و اعتلاي فرهنگ پژوهش و شناسايي مسائل و مشكلات به روش علمي و استفاده از نتايج پژوهش هاي كاربردي در ساختار برنامه ريزي ، تصميم‌گيري‌و‌حل مشكلات و رفع تنگناهاي‌موجود‌پژوهشي‌خودرا باتعيين ‌كميته ‌نيازسنجي‌ پژوهشي و‌طي مراحل مختلف اولويت هاي پژوهشي ‌خود را‌در دو سطح اول و دوم و استفاده از ‌روش‌هاي علمي در اين زمينه پس از تصويب و تأييد اعلام ميدارد.
اولويت‌هاي سطح دوم موضوعات مرتبط با نياز اين سازمان مي باشدكه مربوط به پايان نامه هاي دانشجويان دوره‌ي دكتري و كارشناسي ارشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مي‌باشد. لذا اين دسته از دانشجويان با انتخاب يكي از موضوعات اين سطح به عنوان پايان نامه خود از حمايت مالي شوراي تحقيقات برخوردار خواهند شد.
موارد قابل‌توجه
براي ارائه‌ي طرح تحقيق درسطح دوم:
1 - ارائه تصوير طرح پيشنهادي (proposal) به تصويب رسيده دانشگاه با توجه به عناوين اين سطح ، به همراه  نامه ي رسمي از دانشگاه به دبيرخانه شوراي تحقيقات ضروري است .
2 - پس از مرحله ي تأييد در كميسيون تخصصي دبيرخانه شوراي تحقيقات و تعيين مبلغ مورد حمايت ، با دانشگاه قراردادي منعقد ‌گرديده و پس از‌انجام تعهدات مندرج در قرارداد ، وجه مذكور به حساب دانشگاه واريز خواهد شد.
3 – كليه‌ي دانشجويان دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي مي‌توانند از عناوين اعلام شده انتخاب و مورد حمايت مالي قرار گيرند.
محوراول : محور ارتقاء سطح آموزشي
1 بررسي سطح آگاهي معلمان از نقش هاي مشاوره اي خود‌وتاثيرآن بر بهداشت رواني دانش آموزان دردوره عمومي.
2 بررسي‌راههاي‌غني‌سازي‌شوراي‌دبيران.
3 بررسي ميزان بهره مندي معلمان از محتواي شوراي معلمان در طول يکسال تحصيلي درارتباط با پيشرفت تحصيلي و اخلاقي دانش آموزان.
4 بررسي ميزان ارتباط مطلوب مربيان با دانش‌آموزان‌درجهت‌ارتقاء‌سطح علمي‌وآموزشي و تاثير‌آن‌بر‌بهداشت‌رواني دانش‌آموزان.
5 بررسي‌تاثير‌دوره‌هاي‌آموزش‌ضمن‌خدمت بردانش‌نظري،رضايت‌شغلي‌و‌کارکردهاي‌ معلمان‌و‌کارکنان‌آموزش‌وپرورش.
6 نقش دوره هاي آموزشي کوتاه مدت در توانمند سازي کارکنان.
محور دوم : يادگيري دانش آموزان
7 بررسي ميانگين اختلاف نمرات داخلي دروس با نمرات کتبي آزمون نهايي در مدارس غير انتفاعي و علل آن در شاخه نظري / متوسطه.
8 بررسي و شناسايي عوامل افت تحصيلي دانش‌آموزان پسر شاخه کار و دانش.
9 بررسي ميزان پيش بيني موفقيت دروس کتبي امتحانات نهايي دانش آموزان سال سوم دبيرستان بر اساس نمرات دروس مرتبط پايه اول دبيرستان.
10 بررسي شيوه هاي ارتقاء انگيزه موفقيت تحصيلي دانش آموزان پسر در مقاطع تحصيلي ابتدايي،راهنمايي و دبيرستان.
11 بررسي راههاي کاهش ترک تحصيل دانش آموزان دوره دبيرستان.
12 شناسايي مشکلات يادگيري دستور زبان فارسي دانش آموزان در دوره راهنمايي.
محور سوم : فناوري اطلاعات و ارتباطات
13 تاثير استفاده از اينترنت بر ميزان يادگيري دانش آموزان و تعاملات بين فردي آنها در مدارس هوشمند.
14 بررسي تاثير ميزان اگاهي والدين از IT در نحوه برقراري ارتباط با فرزندان و شکاف بين نسل ها.
15 بررسي رابطه استفاده از اينترنت و عملکرد تحصيلي دانش آموزان.
16  ارزشيابي ميزان موفقيت طرح توسعه IT در دبيرستانهاي شهر تهران.
محور چهارم : توسعه پژوهش
17 بررسي نقش مديران مدارس در تقويت امر پژوهش در مدارس.
18 بررسي ميزان تاثير گذاري دوره هاي اقدام پژوهي و پژوهشياري در عملکرد پژوهشي معلمان شهر تهران.
محورپنجم : بهداشت رواني
19 بررسي‌تاثيربکارگيري روشهاي تنش‌زدايي بر اضطراب،پيشرفت‌تحصيلي و حافظه کودکان.
20 بررسي وضعيت بهداشت محيط و فضاي سبزمدارس‌مقطع‌راهنمايي و متوسطه وتاثير آن‌بر بهداشت رواني و سلامت دانش آموزان.
21 بررسي روشهاي ارتقاء بهداشت رواني معلمان و کارکنان آموزش و پرورش.
22 مقايسه ميزان اثربخشي آموزشهاي بهداشت‌رواني‌به‌والدين/دانش‌آموزان / معلمان درکاهش سطح مشکلات عاطفي،رفتاري،و افزايش عملکرد تحصيلي دانش آموزان.
محور ششم : آموزش مهارتهاي زندگي
23 آموزش هوش هيجاني و تاثير آن درکنترل پرخاشگري دانش آموزان.
محور هفتم : خلاقيت
24 بررسي ميزان بکارگيري انواع تفکر(خلاق ،انتقادي والگوي حل مسئله)در فرايند ياددهي – يادگيري  توسط دانش آموزان مدارس متوسطه شهر تهران.
محور هشتم : هويت فردي،ديني و ملي 
25 بررسي ميزان تحقق اهداف دروس علوم انساني(تاريخ،دين وزندگي و ...)دررفتارهاي دانش آموزان مقطع دبيرستان.
26 بررسي موانع و مشکلات اجتماعي و فرهنگي‌هويت‌يابي‌فردي‌دانش‌آموزان دبيرستاني.
27 بررسي راههاي دروني سازي رعايت حجاب در دانش آموزان دختر دبستان و راهنمايي شهر تهران.
محور نهم : آموزش خانواده
28 بررسي سهم آموزش خانواده ها در ارتقاء کيفيت آموزشي دانش آموزان ابتدايي.
29 بررسي ميزان اثربخشي برنامه هاي آموزش تربيت جنسي به والدين در کاهش مشکلات عاطفي و افزايش سلامت عمومي فرزندان و کاهش رفتارهاي پرخطر در آنها.
محوريازدهم : تربيت بدني دانش آموزان
30 بررسي عوامل موثر در افزايش اثربخشي ساعات درس تربيت بدني در مدارس ابتدايي و ارائه راهکارهاي براي آن.
محور دوازدهم : مديريت منابع انساني
31 بررسي نيازهاي آموزشي بزرگسالان شرکت کننده در کلاسهاي سواد آموزي بر محور مهارتهاي زندگي.
32 بررسي ميزان شناخت و موانع همکاري مديران مدارس آموزش و پرورش در فعاليت هاي سواد آموزي.
33 ارتقاء آموزش و به روز آوري اطلاعات مديريتي مديران مدارس و کارشناسان مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران.
34 بررسي راهکارهاي تقويت وجدان کاري و انظباط اجتماعي در کارکنان و رابطه آن با بهره وري.
35 بررسي رابطه فرهنگ سازماني با انگيزه شغلي معلمان.
36 بررسي و شناسايي عوامل موثر برانگيزه شغلي آموزگاران و دبيران آموزش و پرورش در مقطع ابتدايي برحسب جنس.
37 بررسي و شناسايي عوامل موثر بر انگيزه شغلي مربيان تربيتي.
38 بررسي ميزان رضايت شغلي مشاوران و شناسايي عوامل موثر برآن.
39 بررسي ميزان رضايت شغلي کارکنان امور مالي آموزش و پرورش شهر تهران و شناسايي عوامل موثر بر آن.
محور سيزدهم : مديريت عمومي
40 بررسي تاثير ميزان اطلاعات و اگاهي روانشناختي‌مديران‌و‌معاونان‌مدارس‌درحل مشکلات‌آموزشي و رفتاري دانش‌آموزان
41 بررسي راههاي جلب مشارکت و همکاري مدارس آموزش وپرورش در فعاليت هاي سواد آموزي.
42 بررسي‌نظام تصميم گيري‌درحوزه ستادي آموزش‌وپرورش‌شهرتهران‌و آسيب‌شناسي‌آن.
43 بررسي جايگاه نخبگان در مديريت هاي آموزش و پرورش شهر تهران.
44 نقش تغيير مديريت ها و تاثير آن بر ميزان اجراي برنامه هاي جاري آموزشي.
45 بررسي موانع ايفاي نقش رهبري آموزشي توسط مديران مدارس از نگاه دبيران متوسطه و سوم راهنمايي مدارس شهر تهران در سال تحصيلي 86-87.
محورچهاردهم : محور برنامه درسي
46 بررسي تاثير آموزش هنر برميزان پيشرفت تحصيلي و بهبود يادگيري ساير دروس در دانش آموزان دوره راهنمايي.
47 بررسي و شناسايي روش هاي نوين تدريس متناسب با سبک هاي يادگيري دانش آموزان با نيازهاي ويژه در مراکز آموزش و پرورش استثنايي.
48 بررسي‌نحوه‌ارتقاء مهارتهاي‌تدريس آموزشياران‌و‌بهره‌گيري‌از‌روشهاي‌نوين‌تدريس.
49 تحليل محتواي 5 جلد کتاب مکمل سواد آموي تهيه شده در سال 85 در نهضت سواد آموزي شهر تهران.
50 تحليل محتواي هشت شماره از نشريه باران ويژه کم سوادان.
51 بررسي سير تحول کتب فارسي دوره پنج ساله ابتدايي درسده اخير.
محور پانزدهم : ارزشيابي
52 بررسي‌علل‌عدم‌تمايل‌معلمان(يک پايه‌ عمومي)به‌استفاده‌از‌ارزشيابي‌مستمر‌در‌يک درس مشخص.
53 بررسي ارتباط نظام فعلي ارزشيابي از آموخته هاي دانش آموزان با فرايند هاي يادگيري آنها در دوره راهنمايي.
54 بررسي تاثير فعاليتهاي مربيان پرورشي در رشداخلاقي‌واجتماعي دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه در مراکز آموزش و پرورش استثنايي و ارائه راهکارهاي بهبود آن.
55 بررسي ميزان موفقيت نهضت سواد آموزي تهران در برنامه هاي آموزش پس از سواد(خدمات مکاتبه اي ،گروه پيگير).
محور شانزدهم : سنجش سلامت
56 بررسي ميزان اثربخشي ترويج الگوهاي اسلامي‌آداب‌غذاخوردن‌درکنترل‌وزن‌وتندرستي‌ دربين‌دانش‌آموزان‌‌مقاطع‌مختلف‌‌تحصيلي.
57 بررسي وضعيت بهداشتي بوفه ها در مدارس براساس دستورالعمل پايگاه سالم.
58 بررسي ميزان اثربخشي برنامه هاي آموزشي در کنترل وزن و پيشگيري از افزايش وزن دختران دبيرستاني.
 
 

 به نقل از سايت سازمان آموزش و پرورش شهر تهران
© کليه حقوق اين سايت طبق قوانين نرم افزاری مربوط به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مي باشد.