صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > مركز پژوهشي تعليم و تربيت كاربردي تبريز > چكيده مقالات 
چكيده مقالات
 
چکيده‌ مقالات منتخب
 
اولين همايش ملي بهره‌وري منابع انساني درآموزش وپرورش
 
تبريز، 12 و 13 اسفند ماه 1386 
 
بهره‌وری منابع انسانی در آموزش و پرورش؛ موانع و راهکارها
 

سخن آغازين:
 
ماندگاري يك مديريت موفق، آنگاه ممكن و ميسر خواهد بود که مسير بهره‌وري روزافزون را پيوسته بپويد. بهره‌وري خوني است که در رگ‌هاي مديريت جريان مي‌يابد، هستي سازمان را  حيات و طراوت، پويايي و پايايي مي‌بخشد. بهره‌وري با سخنراني‌، نصيحت و بخشنامه تحقق نمي‌يابد بلکه مديران سازمان‌ها بايد با استقرار مکانيسم‌ها و فضاسازي شرايط وصول به اهداف عالي، بهره‌وري را تسهيل نمايند. بهره‌وري نه پديده جديد و نه مقوله‌اي غربي و وارداتي است؛ بلکه اين امر در متن آموزه‌هاي ديني ما جلوه‌گر است. اين ارزش اقتصادي و اسلامي نيز چون بسياري از ارزش‌هاي عالي اسلامي در نهانگاه تاريک ذهن سازمان‌ها به فراموشي سپرده شده‌است، در صورتي‌که زندگي و مديريت موفق حضرت پيامبر اسلام(ص) خود نمونه‌اي عالي از کاربست اصول بهره‌وري در اداره‌ي جامعه بشري است. لازمه تحقق بهره‌وري، تجهيز مديريت به دوبال تعهد و تخصص است که سازمان را از بام برنامه‌ها به اوج قلل رفيع هدايت کند.
اميد که اين گام نخستين بتواند پنجره‌ها و روزنه‌هاي جديدي را در خصوص ارتقاي بهره‌وري آموزش و پرورش بگشايد. در نهايت از کليه‌ي همکاران ارجمندي که در طراحي، تدوين و برگزاري اولين همايش ملي بهره‌وري منابع انساني در آموزش و پرورش مجدانه تلاش نموده‌اند، صميمانه تقدير و تشکر مي نمايم.
 
فيروز رضايي
مدير کل همايش و رئيس سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي

مقالات ارائه شده به صورت سخنراني

(يادداشت دبير همايش)
علی داننده
 
چکیده
تدوين برنامه‌ي چشم‌انداز 20 ساله، وظايف خطيري را بر دوش دولت، مراكز پژوهشي و علمي، ملت و ... نهاده و دراين راستا، توسعه‌ي منابع انسانی یکی از مؤلفه‌های اصلی پویایی و بهره‌ور‌ي کشوردر راستای تحقق اهداف چشم‌انداز مذکورمحسوب می‌شود؛ در واقع، کار مداوم، کارآمد، اثربخش و نظام‌مند فرد به فرد مردم براي پرورش و تعالی کشور و ارتقاي بهره‌وری، رسيدن به اهداف مورد نظر در چشم‌انداز، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.
بهره‌وري، مفهومی است که برای نشان دادن نسبت برون‌داد بر درون‌داد یک فرد، واحد و سازمان بکار گرفته می‌شود و شامل دو عنصر اصلی کارایی و اثربخشی است. امروزه اهميت نيروي انساني به قدري مورد توجّه قرار گرفته که از آن به عنوان محور توسعه‌ي پايدار يادمي‌کنند.
ارزش منابع انساني در همه جا و همه‌ي دستگاه‌ها و همه‌ي زمان‌ها قابل درک است؛ امّا ارزش و اعتبار اين منبع، در حوزه‌ي تعليم و تربيت صد چندان است. ارزش افزوده‌اي که در اين عرصه، قابل حصول است در مقايسه با ساير زمينه‌ها، قابل توصيف و اندازه‌گيري نيست. بنابراين هر چه در ارتقاي جايگاه منابع انساني آموزش و پرورش براي بهره‌مندي کامل از استعدادهاي بالقوه و بالفعل اين منابع تلاش شود، باز کم خواهد بود.
فرايند بهره‌وري نيروي انساني، متأثر از عامل خاصي نيست، بلکه متأثر از تعامل و تركيب عوامل گوناگوني است که بر يکديگر تأثيرگذار هستند و مدیران نظام آموزشی باید با تقویت عوامل موثر و حذف یا اصلاح عوامل مزاحم، زمینه های ارتقا بهره وری منابع انسانی را در آموزش و پرورش فراهم آورند.
به حسب اقتضاي کلام، سخن در قالب مقاله ارائه و سعي گرديد با استفاده از روش کتابخانه‌ای موانع بهره‌وري منابع انساني در آموزش و پرورش مورد توجه و بررسي قرار گيرد، و در ادامه، عوامل مؤثر بر ارتقا و بهبود بهره‌وری و پیشنهادهايي جهت رفع موانع و بهبود بهره‌وری تقديم گردد.
در پايان از معاونين محترم سازمان و همکاران محترم ايشان؛ اعضاي محترم شوراي تحقيقات؛ اعضاي محترم هيئت داوران؛ بويژه از جناب آقاي رضايي رئيس محترم سازمان؛ آقاي دکتر اسلاميه، رئيس محترم پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و همکاران ارجمند ايشان؛ آقاي دکتر خديوي و اعضاي محترم كميته‌هاي علمي و اجرايي؛ همکاران ارجمندم در کارشناسي تحقيقات و ساير عزيزاني که در شکل‌گيري و برگزاري همايش ما را ياري نمودند، صميمانه سپاسگزاري مي‌نمايد.  
  
کلید واژه‌ها:
 بهره‌وري منابع انساني، کارآیی، اثربخشی، آموزش و پرورش.
 
 
بررسی اثرات مکانیزه شدن امور اداری و خدمات سازمان
آموزش و پرورش استان خوزستان
قنبر امیر نژاد 
محمد حسن محسن نسب
 
چكيده‌:
تلاش براي بهبود بهره‌وري‌، تلاش براي زندگي بهتر افراد و جامعه است. كوشش‌هاي همه جانبه‌ي سازمان‌ها، خصوصاً آموزش و پرورش در جهت ارتقاي بهره‌وري‌، كوششي مستمر براي تداوم حيات و رشد و توسعه در عرصه‌ي فعاليتهاي اجتماعي و آموزشي است. در اين راستا استفاده از كليه ابزارها‌ ، از جمله رايانه، راهگشاي سازمان‌ها در دستيابي هر چه سريع‌تر به نتايج و حصول به اهداف سازماني است.
اين مقاله با هدف بررسي اثرات مكانيزه شدن امور اداري سازمان آموزش و پرورش برافزايش بهره‌وري‌، درصدد است تا براي بهينه‌سازي سيستم‌ها و روش‌هاي اجرايي و دستیابي به نظامي كارآمد‌، هزينه‌ها را كاهش‌، سرعت انجام امور را بيشتر‌، رضايت ارباب رجوع را بالاتر و رضايت شغلي كاركنان را در سطح مورد انتظار ببيند. قلمرو مكاني اين تحقيق، سازمان آموزش و پرورش‌ استان خوزستان در سال 1385 مي‌باشد. جامعه‌ي آماري اين پژوهش 130 نفر از كاركنان اين سازمان و نمونه‌ي آماري شامل 48 نفر كه از روش مورگان و از طريق نمونه‌گيري تصادفي ساده انتخاب گرديدند. روش تحقيق در اين پژوهش‌، توصيفي‌ از نوع همبستگي بوده و ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه مي‌باشد. به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از روش‌هاي آمار توصيفي، آزمون كاي- دو ‌، تحليل واريانس چند متغييري و روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است. ضمناً از نرم افزار SPSS جهت تسريع در تجزيه و تحليل داده‌ها استفاده شد و در سطح معنادار فرضيه‌هاي زير مورد تائيد قرار گرفتند:
1. بين مكانيزه‌شدن خدمات سازمان آموزش و پرورش وكاهش هزينه‌ها رابطه‌ي معنا‌دار وجود دارد‌.
2. بين مكانيزه‌شدن خدمات سازمان آموزش و پرورش و رضايت شغلي‌كاركنان رابطه‌ي معنادار وجود‌دارد.
3. بين مكانيزه‌شدن خدمات سازمان آموزش و پرورش و سرعت انجام كار رابطه‌ي معنا‌دار وجود‌دارد.
4. بين مكانيزه‌شدن خدمات سازمان آموزش و پرورش و رضايت ارباب رجوع رابطه‌ي معنادار وجود‌دارد.
در نتيجه مكانيزه‌كردن امور اداري و خدمات سازمان آموزش و پرورش باعث افزايش بهره‌وري نيروي انساني مي‌شود. لذا پيشنهاد مي‌شود تا با طراحي‌، تدوين و استقرار سيستم متناسب با سازمان و استفاده از متخصصان بيشتر و با تجربه و استفاده از تجزيه و تحليل‌هاي محيطي راه را براي رسيدن به اهداف‌، علايق و وابستگي‌هاي منابع انساني به سازمان هموار نمود.
 
كليد واژه‌ها:
مكانيزاسيون‌،  بهره‌وري نيروي انساني‌، سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان.
 
 
بررسي رابطه سبک هاي تفکر معلم با عملکرد تحصيلي دانش آموزان به عنوان شاخص بهره‌وري کلاس درس
دکتر منصور بيرامي
 
چکيده:
ساموئل مسيک (1984) مطرح مي‌کند که خصوصيات شناختي افراد در عملکرد آموزشي آن‌ها دخالت مستقيم دارد. ميزان اين دخالت به حدي است که به طور غيرمستقيم عملکرد ديگران را تحت تأثير قرار مي‌دهد. براساس اين ديدگاه، نحوه‌ي دريافت، نگهداري آموخته‌ها، تفکّر و حل مسأله معلم براين مفاهيم در دانش آموزان مؤثر است. در اين پژوهش، با اين پيش فرض (انديشه مسيک)، تلاش شده است تا سبک‌هاي تفکّر معلّم‌هاي مورد مطالعه مشخص شده و تأثير آن بر عملکرد يادگيري دانش‌آموزان به عنوان شاخص بهره‌وري کلاس درس، مورد بررسي قرار گيرد.
در بررسي‌هاي مسيک، سبک‌هاي تفکّر، به سه دسته‌ي تأملي در برابر تکانشي، ساده در مقابل پيچيده و وابسته به زمينه در مقابل ناوابسته به زمينه تقسيم شده است. در سبک تأملي فرد در جستجوي پاسخ مثبت صحيح است نه جواب فوري به مساله يا سؤال؛ متقابلاً در سبک تکانشي فرد سريع‌تر جواب داده و مرتکب اشتباه بيشتري مي‌شود. در سبک تأملي فرد براي پرهيز از اشتباهات، راه حل‌هاي مختلفي را مي‌آزمايد تا به پاسخ درست برسد (گولو،1988). در سبک تکانشي افراد، مضطرب‌تر از تأملي هستند (جاناسن، 1993)، سبک شناختي ساده، داراي ساخت‌هاي شناختي کمي است و در تحليل رفتارهاي اجتماعي از متغيرهاي موردي، استفاده مي‌کند (بيري،1996)؛ متقابلاً سبک شناختي پيچيده، ساخت‌هاي شناختي زيادي را دربر مي‌گيرد و موجب تمايز قابل توجهي در ادراک پديده‌ها مي‌شود (جاناسن، 1993).
در سبک تفکر وابسته به زمينه، فرد به محرک‌هاي بيروني وابسته بوده، ساختار موجود در درک يک موضوع را مي‌پذيرد و نسبت به پاداش‌هاي بيروني حساس است (ويتکين، 1962)؛ متقابلاً در سبک ناوابسته به زمينه فرد به طور فعّال و خلاق ساختار خاص خود را خلق کرده و به راهنمايي ديگران کمتر  نياز دارد (جاناسن، 1993).
مواد و روش شناسي:
در اين پژوهش، ابتدا همه ويژگي‌هاي مطرح شده براي سه نوع سبک تفکر توسط جاناسن (1993) تبديل به پرسشنامه شده و روايي آن توسط 5 استاد متخصص در روان شناسي مورد تائيد قرار گرفتند.
سپس 50 معلّم به طور تصادفي از ميان معلّم‌هاي شرکت کننده‌ي هم رشته در کارگاه آموزشي مهارت‌هاي تفکّر خلاق، انتخاب و اين سه پرسشنامه را تکميل کردند. از اين معلّم‌ها ميانگين نيمسال اول آن‌ها در درس خود گرفته شد.
پس از مشخص شدن سبک هاي تفکر معلمين، عملکرد کلاسي دانش آموزان در دروس تدريس شده توسط آن‌ها، مقايسه شد. نتايج به وسيله آزمون آماري t مستقل مقايسه شد.
نتايج:
عملکرد دانش آموزاني که معلم آن‌ها داراي سبک تفکر تأملي است بهتر از عملکرد دانش آموزاني است که معلّم آن‌ها داراي سبک تکانشي است.
عملکرد دانش آموزان داراي معلّم با سبک تفکر شناختي پيچيده بهتر از عملکرد دانش آموزاني است که معلّم آن‌ها داراي سبک تفکر ساده است.
عملکرد دانش آموزان داراي معلّم با سبک تفکر ناوابسته به زمينه بهتر از عملکرد دانش آموزاني است که معلّم آن‌ها داراي سبک تفکر وابسته به  زمينه‌اند.
بحث:
نتايج با يافته‌هاي کاگان و همکاران (1964)، کاگان (1966)، گولو (1988)، کراکت و هايدن (1982)، آدامز – وبر (1982)، کراس (1988)، و تيکين (1962)، و جاناسن (1993) هم‌خواني دارد و در اصل مقاله به تفصيل مورد بحث واقع شده اند. پيشنهاد مي شود که در بدو استخدام معلمين و هر ساله در فاصله تعطيلات تابستان، جهت بالا بردن بهره‌وري کلاس‌هاي درس، متوليان تعليم و تربيت، همه معلمين را با اين سبک‌ها آشنا نمايند.
 
کليد واژه‌ها:
سبک هاي تفکر، عملکرد تحصيلي، بهره‌وري، سبک تفکر شناختي، سبک تفکر تأملي و سبک تفکر ناوابسته.
 
 
بررسی رابطه‌ي تعهد سازمانی با بهره‌وری در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه در سال 85-86 به منظور ارائه‌ي راهکارهای کاربردی
راضيه سادات پورحسيني
جمال عبدالملكي
 
چكيده:
اين  تحقيق به روش توصيفي- پيمايشي انجام شده است. جامعه‌ي آماري کليه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه در سال 86-85  مي‌باشد. در اين طرح تحقيق، جهت انتخاب نمونه‌ي مناسب (نمونه‌ي نماينده واقعي جامعه) از روش نمونه‌گيري تصادفي ساده و جهت تعيين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد لذا حجم نمونه برابر با 126 نفر تعيين شد. جهت جمع‌آوري داده‌ها از پرسشنامه‌ي تعهد سازماني 12 سؤالي آلن و مي‌ير، از پرسشنامه 32 سؤالي ميزان بهره‌وري که بر اساس مدل هرسي و گلد‌اسميت تهيه و تنظيم شده‌اند استفاده شده و جهت سنجش پايايي پرسشنامه‌ها از روش کرانباخ استفاده گرديده است. ضريب آلفاي کرانباخ حاصل  به ترتيب برابر با 86/0  و 89/0 در سطح معناداري بدست آمد که نشان دهنده‌ي پايايي خوب ابزار است. براي تجزيه و تحليل داده‌هاي گردآوري شده، از روش‌هاي آمار توصيفي: فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار، و واريانس و در تحليل استنباطي داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و بهره‌گيري از روش‌هاي آزمون ضريب همبستگي پيرسون ، آزمون تحليل واريانس يک سويه (ANOVA) آزمون  Tمستقل، و آزمون تعقيبي SCHEFFE جهت تعيين رابطه‌ي بين متغيرهاي مختلف استفاده گردد. يافته‌هاي تحقيق عبارتند از: ميزان تعهد سازماني کارکنان با ميزان بهره‌وري و ابعاد آن رابطه دارد، همچنين رابطه‌ي معناداري بين ميزان بهره‌وري و متغيرهاي دموگرافيک جنس، سن، سابقه‌کار و تحصيلات وجود دارد.
 
کليد واژه‌ها:
بهره‌وري، تعهد‌ سازماني، کارکنان اداره آموزش و پرورش.
 
 
آموزه‌هاي ديني و بهره‌وري نيروي انساني
دكتر غلامحسين حيدري تفرشي
 
چكيده
هدف عمده‌ي پژوهش حاضر بررسي رابطه‌ي آموزه‌هاي ديني با بهره‌وري نيروي انساني بوده است. روش تحقيق پژوهش حاضر کتابخانه‌اي بوده است. با توجه به اينکه در اسلام عبادت يك كار شمرده شده و كار عبادت خوانده شده است. امام باقر عليه السلام، فرمود: دوست دارم در حال كار كردن بميرم. نماز كارى لازم، مفيد، مقدّس، با طرح و برنامه، در وقت معين با آموزش قبلى است. با توجه به مفهوم بهره‌وري مشخص مي‌شود كه جوهره اين مفهوم نه تنها در جامعه ديني و اسلامي تازگي ندارد، بلكه جزو بديهيات زندگي به شمار مي آيد. همچنين اين مسئله همواره در كلام باري تعالي و معصومان متجلي است، چرا كه فلسفه آفرينش انسان، به كمال رسيدن و هر روز بهتر از روز قبل شدن است و اين همان معناي بهره‌وري است. امام علي(ع)در گفتاري ارزشمند مي‌فرمايد"كسي كه امروز خود را اصلاح و كوتاهي ديروز خود را جبران كند، رستگار مي‌شود".امام صادق(ع)هم مي‌فرمايد"هركس دو روزش يكسان باشد، فريب‌خورده‌است". بي شك، با توجه به دو منبع فياض الهي(قرآن و سنت)، مفاهيم ارزشمد فراواني از كلام باري تعالي و معصومان مي‌توان يافت كه انسان را به بهره‌گيري بهينه از نعمت‌ها، فرصت‌هاي ارزشمند عمر، دقت و اتفاق در كار، نظم و مشاركت در امور، پيشگيري از اسراف و ده‌ها مفهوم ارزشي ديگر فرا مي‌خوانند. همه اين موارد، انتظارهايي است كه فرهنگ بهره‌وري امروز از انسان دارد. به يقين، هر تلاشي كه در به فعليت رساندن آن مفاهيم ارزشمند انجام پذيرد، كوششي در راه بهره‌ور ساختن خود و جامعه خواهد بود، چنان كه علامه محمد‌تقي جعفري، بهره‌وري را "به فعليت رساندن مفيديت يك موضوع، اعم از انساني و غير‌انساني براي رفع نيازهاي اصلي و فرعي زندگي مادي و معنوي مي‌دانست.در اين مقاله به مفاهيم بهره‌وري در اسلام، و رابطه مؤلفه‌هاي نظم و ترتيب، وقت شناسي، آموزش، جبران كار، نظافت، دقت در كار، كار‌دسته‌جمعي، انگيزه، ابتكار، آگاهي، مكان‌شناسي، احساس مسئوليت از نظر اسلام و رابطه‌ي آن‌ها با بهره‌وري پرداخته شده است.
 
كليد واژه ها:
نماز، بهره‌وري، نظم و ترتيب، وقت‌شناسي، آموزش،جبران‌كار، نظافت، دقت در كار،كار‌دسته‌جمعي، انگيزه، ابتكار، آگاهي، مكان‌شناسي واحساس مسئوليت.
 
 
رابطه‌ي فرهنگ سازماني با بهره‌وري مديران سازمان
 آموزش و پرورش استان‌هاي آذربايجان شرقي و غربي
محمدرسول خدادادي
دکتر میرمحمد سید‌عباس زاده
 
چکیده 
براي شناخت سازمان، رفتارها و عملکرد کارکنان، شناخت فرهنگ گامي اساسي و بنيادي است. زيرا با اهرم فرهنگ به سادگي مي‌توان انجام تغييرات را تسهيل و جهت گيري‌هاي جديد را در سازمان پايدار کرد. هدف از اين پژوهش بررسي رابطه‌ي فرهنگ سازماني با بهره‌وري از ديدگاه مديران سازمان آموزش و پرورش استان‌هاي آذربايجان‌شرقي و غربي بود. بدين منظور به 38 پرسشنامه براي مديران مورد نظر ارسال گرديد که 30 پرسشنامه توسط مديران تکميل و برگشت داده شد.
ابزار آزمون در اين پژوهش دو پرسشنامه، يکي مربوط به فرهنگ سازماني مشتمل بر 41 سؤال و پرسشنامه‌ي مربوط به بهره‌وري شامل 22 سؤال مي‌باشد. شاخص‌هاي فرهنگ سازماني شامل خلاقيت، ريسک‌پذيري، رهبري، حمايت، يکپارچگي، کنترل، هويت، سيستم پاداش، سازش با پديده‌ي تعارض و الگوي ارتباطي است. از روش‌هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي ضريب همبستگي پيرسون و کا- اسکور استفاده شد. نتايج تحقيق حاکي از آن بود که بين فرهنگ سازماني با بهره‌وري مديران همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين بين تمامي شاخص‌هاي فرهنگ سازماني با بهره‌وري نيز رابطه معناداري وجود داشت. بين ويژگي‌هاي فردي از جمله تحصيلات و سابقه کاري با فرهنگ سازماني و بهره‌وري مديران رابطه‌اي مشاهده نشد.
 
کلید واژه ها :
فرهنگ سازمانی، بهره‌وری، آموزش و پرورش. 
 
 
بررسي رابطه‌ ابعاد سازمان يادگيرنده با اثر بخشي مديران  مدارس
 راهنمايي منطقه‌ي چهار تهران در سال 87-1386
  دكتراسداله خديوي
 
چكيده
هدف عمده‌ي پژوهش حاضر بررسي رابطه ابعاد سازمان يادگيرنده با اثر بخشي مديران مدارس راهنمايي منطقه‌ي چهار تهران در سال 87-1386 مي‌باشد. روش تحقيق پژوهش  توصيفي و پيمايشي از نوع همبستگي است. جامعه آماري آن راتعداد 75 نفر مدير و 1913 نفر دبير تشكيل داده‌است. حجم نمونه براساس جدول مورگان 63 نفر مدير و 315 نفر دبيرتعيين گرديده است. روش نمونه‌گيري پژوهش از نوع طبقه‌اي نسبتي مي‌باشد. در ارتباط با روائي ابزار سنجش به نظرات متخصصين اكتفا شده و اعتبار ابزارها با استفاده از فرمول آلفاي کرونباخ برابر 87/0(سازمان يادگيرنده) و 86/0 (اثربخشي مدارس) محاسبه گرديده است. براي پاسخگويي به سؤالات 1و2 از شاخص‌هاي آمار توصيفي و تحليل ساير سؤالات از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. نتايج آزمون‌هاي آماري نشان داده است كه:
1 - سطح اثربخشی مديران مدارس مقطع راهنمايی منطقه‌ي 4 تهران بالای متوسط است.    
2 - ميزان ابعاد سازمان يادگيرنده مدارس راهنمايی منطقه‌ي 4 تهران در حد بالايی می باشد.
3 - بين قابليت‌های شخصی مديران و اثربخشی مدارس همبستگی مستقيم وجود دارد.
4 - بين مدل‌های ذهنی مديران و اثربخشی مدارس همبستگی مستقيم وجود دارد.
5 - بين آرمان مشترک در مدارس و اثربخشی مديران همبستگی معنی‌داری وجود ندارد.
6 - بين يادگيری گروهی در مدارس و اثربخشی مديران همبستگی مستقيم وجود دارد.
7 - بين تفکر سيستمی مديران و اثربخشی مدارس همبستگی مستقيم وجود دارد .
 
کليد واژه‌ها:
سازمان‌يادگيرنده، اثربخشي، تسلط شخصي، يادگيري تيمي، بينش مشترك، تفكرسيستمي ومدل‌هاي ذهني.
  
 
تأثير آموزهها و باورهای دينی(مذهب) بر سلامت روانی  و بهرهوری منابع انسانی (مطالعه موردی: نظامهای آموزشی)
دکتر حسين خنيفر
 
چکيده:
بررسی نگرش‌ها و ديدگاه‌هاي اديان يکی از کاربردی‌ترين زمينه‌های پژوهشی در مسايل بهداشت جسم، روح و روان و بهره‌وری انسان در زندگی است چرا که نگرش‌های دينی در تمام شئون زندگی انسان اثر داشته و حامل پيام‌های ارجمند و فاخر است. مقاله‌ي حاضر تأملی کوتاه بر نظام بهداشت روانی اسلام و باورهای دينی بر سلامت روانی و بهره‌وری دانش‌آموزان  و منابع انسانی دارد. زيرا ارتقای سلامت افراد جامعه بالاخص در سنين نوجوانی و جوانی در بعد روح و روان يکی از مهم‌ترين مسائل اساسی عصر حاضر و هزاره‌ي سوم است که برخی تحليلگران پايان هزاره‌ي دوم را پايان عصر اضطراب و آغاز هزاره‌ي سوم را آغاز عصر افسردگی می‌نامند و معتقدند نجات انسان هزاره‌ي سوم در گرو مذهب است. به همين خاطر است که دوره‌های «بازگشت به مذهب»، «دين‌گرايی»، «هويت‌يابی دينی جوامع» و غيره در آغاز قرن بيست و يکم مطرح است. دين مبين اسلام که در ابعاد مختلف حيات انسان دارای مباحث فراوان و راهکارهای عملی است در مقوله‌ي سلامت روح و روان نيز دارای دستورالعمل‌های ارزشمندی است که در اين مقاله سعی کرده‌ايم ضمن معرفی دقيق بحث سلامت روح و روان به برخی از نظريات معاصر و پيشين نيز اشاراتی داشته باشيم.
 
كليد واژه‌ها:
بهره‌وری، مذهب، سلامت روح و روان، رويکرد شناختی، مناسک دين، بهداشت روان، دانش‌آموزان، دانشجويان و منابع انسانی.
 
 
مناسبات بين سازمان ارزشی و بهروری منابع انسانی
دکتر حسين خنيفر
دکتر حمید ملکی
 
چکيده:
مقاله‌ي حاضر در جهت آشکار نمودن ابعاد سازمان اخلاقی و ارزشی، اصطلاح اخلاق و مسئوليت اجتماعی در توسعه منابع انسانی و ميزان بهرهوری و هويدا ساختن مصاديق آن نگارش يافته است. در اين مباحث، ضمن تبيين ضرورت و اهميت اخلاق و ابعاد اخلاقی سازمان و تأثيرات آن به نقش سازمان اخلاقی در توسعه‌ي منابع انسانی پرداخته و اهميت آنرا از زوايا و ريشههای فردی - اجتماعی و تأثيرات آن بر رفتار فرد و جامعه مورد بحث و بررسی قرار میدهيم. ضمناً پيشينه‌ي مقوله‌ي سازمانی اخلاقی را از قرون قبل از ميلاد در نظام ارزشی مورد مطالعه و شکل جديد آنرا در دهههای شصت و هشتاد ميلادی که مدار دايره‌ي مطالعات متأخرين است بررسی شده است. ضمناً بررسی ماهيت اخلاقی و تحليل ابعاد، محورها و ضرورت سازمان اخلاقی در عرصه‌‌ي منابع انسانی و پرداختن به عوامل سازمانی اخلاقی مؤثر بر ميزان تعهد حرفهای که حاصل مطالعه پارسل در هزاره‌ي سوم و همچنين ارائه مدل پنج محوری سازمان اخلاقی  و مدل جنبههای سهگانه اخلاق از ديگر مباحث مطرح شده در اين مقاله است.
 
كليد واژه‌ها:
سازمان ارزشی، ماهيت اخلاق، بهرهوری منابع انسانی، نظام ارزشی.
 
 
بررسی رابطه‌ بین خلاقیت و بهره‌وري ( کارایی و اثر‌بخشی ) در آموزش و پرورش
مهدی راثی
علیرضا نعمتی
  
  چکیده
 مقاله‌‌ي حاضر یک تحقیق پیمایشی تحت عنوان "بررسی رابطه‌ي بین خلاقیت و بهره‌وری (کارآیی و اثربخشی ) در آموزش و پرورش است. هدف اساسی این تحقیق  شناسایی تأثیر خلاقیت  معلّمان در میزان بهره‌وري آنان است و اهداف فرعی شامل شناسایی میزان خلاقیت  معلّمان به تفکیک جنسیت، شناسایی میزان ارتباط خلاقیت در میزان ارتقای کارآیی معلّمان و شناسایی میزان ارتباط خلاقیت در میزان ارتقای اثربخشی معلّمان است. نمونه‌ي آماری این تحقیق شامل ۶٠ نفر از معلمان دوره‌ي متوسطه شهرستان اهر در سال ۱۳۸۶ بوده است.
ابزار گردآوری داده های مورد نیاز شامل دو پرسشنامه بوده است که پرسشنامه‌ي اول، پرسشنامه‌ي سنجش خلاقیت تورنس و پرسشنامه‌ي دوم مقیاس ارزیابی عملکرد آموزش دهنده‌ي آقای دکتر محمود ساعتچی می‌باشد که با ایجاد تغییراتی درآن به منظور سنجش بهره‌وري استفاده شده است. بر اساس یافته‌های این تحقیق بین میزان خلاقیت معلّمان با توجه به جنسیت آنان تفاوت معناداری وجود داشته است و زنان خلاقیت بیشتری داشتند،  بین میزان خلاقیت معلمان و میزان کارآیی و اثربخشی آنان هم بستگی معناداری وجود داشته است.
 
کليد واژه‌ها:   
خلاقيت، بهره‌وري، کارآيي و اثربخشي. 
 
 
بررسی رابطه هوش هیجانی با میزان بهره وری در مدیران  آموزشی مناطق 1 ، 11، 15 ، 19 ، 21 شهر تهران در سال 85-86
زهرا رشيدي
جمال عبدالملكي
 
چكيده :
هدف از تحقيق حاضر، شناسايي رابطه‌ي متغير هوش هيجاني با میزان بهره‌وری مدیران مراکز آموزشی شهر تهران می باشد. جامعه‌ي آماري مورد مطالعه کلیه مدیران مراکز آموزشی شهر تهران در مناطق 1،11،15،19،21 است كه تعداد 394 نفر از آنها به شيوه تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات متغيرها و عوامل، از آزمون‌هاي هوش هيجاني سيبر يا شرينگ (1995 ) و پرسشنامه 32 سؤالي ميزان بهره‌وري که بر اساس مدل هرسي و گلد اسميت تهيه و تنظيم شده بود، بدست آمد. جهت سنجش پايايي پرسشنامه‌ها از روش کرانباخ استفاده شد. ضريب آلفاي کرانباخ حاصل  به ترتيب برابر با89/0  و81/0در سطح معناداري(a) بدست آمد که نشان دهنده پايايي خوب ابزاراست، براي تجزيه و تحليل داده‌ها از هر دو روش آمار توصيفي و استنباطي با نرم افزار SPSS استفاده شده است. از ضريب همبستگي جهت مشخص کردن رابطه‌ي متغير  هوش هیجانی و ابعاد آن با میزان بهره‌وری مدیران و از رگرسيون گام به گام جهت شناسايي سهم تبييني هر يک از ابعاد هوش هیجانی در پیش بینی میزان بهره‌وری مدیران و آزمونهاي  t مستقل و تحليل واريانس يک راهه جهت تعيين  رابطه‌ي  متغيرها با عوامل دموگرافيک جنس، سن، سابقه و سطح تحصیلات استفاده شد. نتايج حاکي از آن است که بین هوش هیجانی و ابعاد آن با بهره‌وری رابطه‌ي معنادار وجود دارد، همچنين همه‌ي 5 بعد پيش‌بيني وارد شده به مدل و نيز مقدار ثابت در پيش‌بيني متغير بهره‌وری مؤثر هستند و همه‌ي آن‌ها در سطح  01/0   معنادار هستند. قابل ذکر است که بيشترين وکمترين ميزان t به ترتيب مربوط به متغيرهاي «روابط بین فردی » و متغير « همدلی » مي‌باشد، همچنين  متغير « سيالي » بيشترين تأثير و متغير « خود کنترلي » کمترين تأثير را بر روي متغير ملاک دارد، همچنین میزان بهره‌وری مدیران با متغیرهای دموگرافیکی جنس، سن، سابقه و سطح تحصیلات دارای رابطه‌ي معنادار می‌باشد.
 
کليد واژه‌ها:
هوش هيجاني، بهره وری، مدیران مراکز آموزشی.
 
 
بررسي بهره‌وري آموزشي مربيان مراكز آموزش فني و حرفه‌اي شيراز از دید كارآموزان
حسن رهگذر
 
چكيده
تمركز اصلي اين پژوهش بر بهره‌وري آموزشی مربيان اداره كل آموزش فني و حرفه‌اي شيراز از ديد كارآموزان می‌باشد. در اين پژوهش از روش پيمايشي استفاده شده است. جامعه‌ي آماري تحقيق، كليه‌ي مربيان اداره‌ي كل آموزش فني و حرفه‌اي شيراز مي‌باشند، تعداد 440 نفر به عنوان نمونه‌ي مورد مطالعه از طريق نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي انتخاب و در تحقيق شركت نمودند. ابزار جمع‌آوري اطلاعات مبتني بر مبناي نگرش‌سنجي می‌باشد که در این تحقیق از مقياس 44 گويه‌اي اندرسون استفاده شده است. كه پس از ارزيابي روايي و پايايي آن به اجرا در آمده است.
اين مقياس نگرش سنجي؛ مطابق مدل اندرسون، بهره‌وري مربيان را در قالب 6 فاكتور (ويژگي مربيان، سازمان و مديريت، محيط و فضاي آموزشي، ارتباط مربيان و كارآموزان، فرصت يادگيري و ساختار درس) مورد سنجش قرار داده است.
نتايج تحقيق نشان داد كه از نظر كارآموزان، بهره‌وري مربيان در حد زياد است. اگر چه كمترين بهره‌وري در كلاس‌هاي تأسيسات حرارت مركزي و بيشترين بهره‌وري مربوط به كلاس‌هاي سخت افزار بوده است. بهره‌وري آموزش مربيان از ديدگاه، سابقه خدمت، جنسيت، سطح تحصيلات و وضعيت استخدامي مربيان نيز مورد بررسي قرار گرفته‌است. نتایج تحقیق نشان داد كه افزايش تجربه دراثر سابقه‌ي خدمت و برخورداري از سطح تحصيلات، رابطه‌ي معنادار مستقيم با بهره‌وري آموزش مربيان دارد. بهره‌وري آموزش زنان از مردان و مربيان پيماني از رسمي به صورت معناداري بالاتر است.
 
کلید واژه‌ها:
بهره‌وري، بهره‌وري آموزشي، فراگيران، مربيان، كارآموزان، آموزش فني و حرفه‌اي.
 
 
بررسی رابطه‌ي بین میزان استفاده مدیران از فناوری اطلاعات و تعهد سازمانی با بهره‌وري در آموزش و پرورش
شهر تهران
عليرضا شاد
دکتر فتاح ناظم
 
چکیده
هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ي بین میزان استفاده مدیران از فناوری اطلاعات و تعهد سازمانی با بهره‌وري در آموزش و پرورش شهر تهران است. جامعه‌ي آماری این پژوهش متشکل از کلیه‌ي مدیران و معلمان مدارس متوسطه‌ي شهر تهران در سال 1385 است. تعداد 142 نفر مدیر و 426 نفر معلم (زن و مرد) به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار سنجش مشتمل بر پرسشنامه‌ي تعهدسازمانی آلن، پرسشنامه‌ي محقق ساخته‌ي میزان استفاده مدیران از فناوری اطلاعات و پرسشنامه‌ي محقق ساخته‌ي بهره‌وري براساس مدل اچیو است. پرسشنامه‌های تعهدسازمانی و فناوری اطلاعات روی مدیران و پرسشنامه‌ي بهره‌وري به طور هم زمان روی سه نفر از معلمان اجرا گردید. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیری خطی نشان داد که بین بهره‌وري و تعهدسازمانی و میزان استفاده‌ي مدیران از فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد و الگوی ریاضی برای پیش بینی بهره‌وري براساس تعهدسازمانی و فناوری اطلاعات به قرار زیر است:
( میزان استفاده مدیران از فناوری اطلاعات و ارتباطات) 481/0 + (تعهدسازمانی) 299/0 + 863/12= بهره‌وري
 
کليد واژه‌ها:
 فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعهدسازمانی، بهره‌وری
 
 
بررسی ارتباط بین بهره‌وري و مؤلفه‌های آن با ابعاد رهبری مدیران مدارس دوره‌ي متوسطه‌ي شهر اصفهان
 فرهاد شفیع پور مطلق
 
چكيده:
هدف اصلي پژوهش حاضر؛ بررسي ارتباط بين بهره‌وري و مؤلفه‌هاي آن با ابعاد رهبري مديران مدارس متوسطه است. روش تحقيق، توصيفي از نوع همبستگي و جامعه‌ي آماري را كليه‌ي معلّمان مدارس دوره‌ي متوسطه‌ي شهر اصفهان در سال تحصيلي86-1385 تشكيل مي دهد. شيوه نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله‌اي و تصادفي بوده كه نهايتا ً248 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گيري پژوهش، دو پرسشنامه بوده كه يكي مربوط به بهره‌وري و مؤلفه‌هاي آن و ديگري ابعاد رهبري را مي‌سنجد. پرسشنامه‌ي بهره‌وري بر اساس ضريب آلفاي كرونباخ معادل 89/ اعتبار‌يابي شده و پرسشنامه‌ي ابعاد رهبري توسط باس(1991) تهيه شده كه توسط موغلي اعتباريابي گرديده و ضريبي معادل 82/0 بدست داده است. داده‌هاي حاصل از اجراي تحقيق در دو سطح آمار توصيفي و آمار استنباطي(ضريب همبستگي پيرسون، تاو كندال، رگرسيون چند متغيره) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. يافته‌هاي اين پژوهش بطور كلي نشان مي دهند، بين همه‌ي مؤلفه‌هاي بهره‌وري و ابعاد رهبري تحولي ارتباط معنادار وجود دارد و از بين ابعاد رهبري، تنها مؤلفه‌هاي رهبري تحولي قابليت پيش‌بيني بهره‌وري مديران را دارد. همچنين نتايج تحقيق نشان مي دهد، بين  نظرات پاسخگويان بر حسب متغير تعديل كننده‌ي سن در خصوص مؤلفه‌هاي بهره‌وري مديران در سطح  تفاوت معنادار وجود دارد، اما بين نظرات پاسخگويان بر حسب مغيرهاي تعديل كننده‌ي سابقه خدمت، مدرك تحصيلي و رشته تحصيلي در خصوص مؤلفه‌هاي بهره‌وري مديران مدارس متوسطه در سطح تفاوت معناداري وجود ندارد.
 
كليدواژه‌ها:
بهره‌وري، رهبري تحولي، رهبري تبادلي، رهبري عدم مداخله‌گر، مدارس متوسطه.
 
 
بررسی رابطه‌ي میان نظام ارزشیابی عملکرد موجود با انگیزه و کارآیی کارکنان در مراکز آموزش استثنایی استان مازندران در شهرهای بابلسر، بابل و فریدون‌کنار
کریم شیرزاد
 
چکیده :
بی‌گمان ارزشیابی را باید اصلی جدا ناپذیر از مدیریت و کارگردانی هر نظام پویا دانست. نظام ارزشیابی علمی و معتبر رشد و شکوفایی سازمان را افزایش می‌دهد. ارزشیابی عملکرد کارکنان عبارت است از سنجش سیستماتیک و منظم کار افراد در رابطه با نحوه‌ی وظیفه آن‌ها در مشاغل محوله و تعیین پتانسیل موجود در آنها جهت رشد و بهبود، و در این راستا ارزشیابی عملکرد باید توان ایجاد انگیزه در کارکنان را داشته باشد تا بتواند برکارآیی آن‌ها تأثیر گذاشته و موجبات رشد و بالندگی سازمانی  در همه‌ی ابعاد را فراهم سازد . محقق در تحقیق حاضر با عنوان، بررسی رابطه‌ي میان نظام ارزشیابی عملکرد موجود با انگیزه و کارآیی کارکنان در مراکز آموزش استثنایی استان مازندران در شهرهای بابلسر، فریدون‌کنار و بابل در سال تحصیلی 85-84 با طرح فرضیه‌های زیر تأیید یا رد آن‌ها را مورد بررسی و توجه قرار داده است.
فرضیه‌ي اول: میان نظام ارزشیابی عملکرد موجود و انگیزه‌ي کارکنان رابطه‌ي معنا‌داری وجود‌دارد.
فرضیه‌ي دوم: میان نظام ارزشیابی عملکرد موجود و کارآیی کارکنان رابطه‌ي معنا‌داری وجود‌دارد.
جهت آگاهی از صحت و سقم فرضیه‌ي اول تعداد 45 نفر از کارکنان مراکز آموزش استثنایی در شهرهای بابلسر، فریدونکنار و بابل به صورت سرشماری به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه‌ای با هفت سؤال گزینه‌ای بین آنان توزیع گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه‌ها به گزینه‌ها نمره ای  از 1 تا 5 داده‌شد، آنگاه مجموع نمراتی که هر فرد به سؤالات داده بود محاسبه ( به عنوان متغیر وابسته ) و با نمره‌ي ارزشیابی عملکرد آنان ( به عنوان متغیر مستقل ) مقایسه گردید. آنگاه با محاسبه‌ي ضریب همبستگی و استفاده از آزمون (T) فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که در نهایت معنی‌دار بودن رابطه‌ي میان طرح ارزشیابی عملکرد موجود و انگیزه‌ي کارکنان تأیید نشده و رد گردید. جهت تأیید یا رد فرضیه‌ي دوم با مراجعه اسناد و مدارک موجود در مراکز آموزشی مورد نظر میزان کارآیی کارکنان اندازه‌گیری، تعیین و آنگاه با نمره ارزشیابی آنان مقایسه شد. سپس با محاسبه‌ي ضریب همبستگی و استفاده از آزمون (T) معنی‌دار بودن فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که در نهایت با استفاده از روش‌های آماری مورد نظر معنی‌دار بودن رابطه‌ي میان ارزشیابی عملکرد موجود و کارآیی کارکنان تأیید شد. در نهایت با توجه به نتایج حاصله پیشنهادهاي لازم از طرف محقق ارائه‌گردیده که اهم آن‌ها عبارت است‌از:
 1- از آن جايی که درصد افزایش سنواتی حقوق کارکنان، براساس نتیجه‌ي ارزشیابی استخراج می‌گردد، لذا افزایش به میزان 5% و 4% و 3% نمی تواند عاملی انگیزشی به حساب آید، زیرا مبلغ افزایش حقوق ناشی از این درصدها با توجه به میزان تورم بسیار ناچیز بوده به گونه‌ای که در زندگی کارکنان تأثیر چندانی ندارد.
2- سیستم پاداش‌دهی باید به گونه‌ای باشد که کارکنان را به تلاش و کوشش بیشتری ترغیب کند.
3- با فعال نمودن کارکنان و ارائه‌‌ي راه‌کارهای مناسب از طریق آموزش‌های حضوری و غیرحضوری می‌توان در جهت ایجاد انگیزه در کارکنان گام‌های مؤثری برداشت.
 
کليد واژه‌ها:
نظام ارزشيابي عملکرد، انگيزه،‌ کارآيي و سيستم پاداش.
 
 
بررسی مقایسه‌ای میزان بهره‌وری در کارکنان مدارس دولتی و غیر‌دولتی با تأکید بر کیفیت زندگی کاری( مطالعه‌ي موردی شهر تهران )
جمال عبدالملکی
مرتضی امانی اشلوبلاغ
 
چكيده:
اين  تحقيق به روش توصيفي ـ پيمايشي انجام شده است. جامعه‌ي آماري کليه‌ي کارکنان مدارس  دولتي و غير انتفاعي شهر تهران  در سال 85-84  مي‌باشد. در اين طرح تحقيق جهت انتخاب نمونه‌ي مناسب از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي و جهت تعيين حجم نمونه از فرمول حجم نمونه‌ي کوکران استفاده‌شد، لذا حجم نمونه برابر با 345 نفر تعيين گرديد. جهت جمع‌آوري داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد، لذا از پرسشنامه 32 سؤالي  محقق ساخته، جهت سنجش ميزان بهره‌وري  مديران که بر اساس مدل هرسي و گلد اسميت و پرسشنامه 29 سوالي محقق ساخته، کيفيت زندگي کاري که براساس مؤلفه‌هاي کيفيت زندگي کاري کاسيو، مرتون، تاتل و انجمن مديريت آمريکا تهيه وتنظيم شده‌اند، استفاده شد. جهت سنجش پايايي پرسشنامه‌ها از روش کرانباخ استفاده گرديد. ضريب آلفاي کرانباخ حاصل، به ترتيب برابر با 81/0  و86/0در سطح معناداري(a=0/01) بدست آمد که نشان دهنده‌ي پايايي خوب ابزاراست. همچنين جهت تعيين روايي ابزار از روش‌هاي روايي صوري محتوا و نظر خواهي از متخصصان استفاده گرديد، لذا 10 فرم از پرسشنامه‌ها  براي استادان و انديشمندان متخصص در اين زمينه ارسال و پس از جمع‌آوري نظرات اين عزيزان اصلاحات لازم در باب پرسشنامه صورت‌گرفت و فرم نهايي آن تنظيم گرديد. جهت تحليل داده‌ها از روش‌هاي آمارتوصيفي از قبيل توزيع و جدول فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد و در تحليل استنباطي داده‌ها با رعايت مفروضات آمار پارامتريک از آزمون t مستقل استفاده گرديد. يافته هاي تحقيق حاکي  از آنند که تفاوت معناداري در باب بهره‌وري و کيفيت زندگي کاري بين کارکنان مدارس دولتي و خصوصي وجود دارد، همچنين تفاوت معناداري در باب هريک از ابعاد بهره‌وري  و کيفيت زندگي کاري ميان کارکنان مدارس دولتي و خصوصي وجود دارد.
 
کليد واژه‌ها:
بهره‌وري، کيفيت زندگي کاري، کارکنان، مدارس دولتي و غير انتفاعي.
 
 
عوامل فردی و سازمانی مؤثر بهره‌وری :ارائه‌ مدل پیش بهره‌وری مدیران مدارس دولتی شهرستان سنندج
صابر عبدالملكي
جمال عبدالمکي
 
چکيده:
هدف از تحقيق حاضر، شناسايي ارتباط متغيرهاي فردي و سازماني موثر بر بهره‌وري مديران مدارس و ارائه الگوي پيش‌بيني بهره‌وري آنان است. تعهد سازماني رضايت شغلي به عنوان متغير فردي وکيفيت زندگي‌کاري با پنج بعد : حقوق و مزايا خدمات و امكانات رفاهي و درماني، آموزش و فرصت‌هاي تحصيلي، طراحي شغل، مشاركت در تصميم‌گيري و فضاي‌كار به عنوان متغير سازماني مؤثر بر بهره‌وري در نظر گرفته شدند. اين متغيرها همگي داراي ماهيت فردي و سازماني هستند و اساس انتخاب آن‌ها نيز بدين جهت بوده كه تاثير متغيرهاي فردي– سازماني مؤثر بر بهره‌وري مكشوف شود. جامعه‌ي آماري مورد مطالعه مديران مدارس شهرستان سنندج  است كه تعداد 120 نفر از آن‌ها به شيوه‌ي تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوري اطلاعات متغيرها و عوامل، از پرسشنامه 29 سؤالي محقق ساخته، کيفيت زندگي کاري که براساس مولفه هاي کيفيت زندگي کاري کاسيو ، مرتون ، تاتل و انجمن مديريت آمريکا و همچنين از پرسشنامه 32 سوالي ميزان بهره‌وري که بر اساس مدل هرسي و گلد‌اسميت تهيه و تنظيم شده‌اند و آزمون‌هاي تعهد سازماني آلن و مي ير(1999) و رضايت شغلي لاتيل (1994) استفاده شد. داده هاي حاصل از آزمون‌ها با استفاده از روش آماري رگرسيون چند‌گانه و تحليل مسير مورد بررسي  و تحليل قرار گرفت. در بررسي تفكيكي متغيرها ، رضايت شغلي بيشترين نقش را در بهره‌وري  دارا بود ولي در مدل مسير ( با در نظر گرفتن اثرات مستقيم و غير مستقيم  متغيرها و عوامل) ، متغيرحقوق و مزايا به جهت گستره‌ي تاثيرگذاري آن در ابعاد فردي و سازماني، نشان‌داد مي‌تواند بهترين مسير انتخابي براي رسيدن به بهره‌وري باشد. همچنين اين نتيجه بدست آمد. كليه متغيرهايي كه  مستقيم و غير مستقيم با بهره‌وري ارتباط داشتند از کيفيت زندگي کاري تاثير مي پذيرند با استناد به اين نتيجه مي توان ضرورت توجه به اين بعد را نيز در بهره‌وري مدعي شد.
 
کليد واژه ها:
بهره‌وري، کيفيت زندگي‌کاري، تعهد سازماني، رضايت شغلي. 
 
 
رابطه‌ فرهنگ سازماني و بهبود كيفيت مدارس متوسطه شهر اصفهان
قدرت الله علي زاده
 دكتر قربانعلي سليمي
 
چكيده
در این پژوهش، پژوهشگر درصدد بررسی رابطه‌ي بين دو متغیر فرهنگ سازماني و بهبود كيفيت مدارس متوسطه مي باشد. روش پژوهش، توصیفی– همبستگي می‌باشد. جامعه‌ي آن  شامل کلیه مديران و معلّمان دبيرستان‌هاي  پسرانه و دخترانه‌ي نواحي پنچگانه و منطقه‌ي جي شهرستان اصفهان در سال تحصیلی 86- 85 بود كه تعداد آنها برابر با 7069 نفر است. با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي متناسب با حجم، 294نفر مدير و معلم (76نفر مدير و 218 نفر معلم ) به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري پرسشنامه فرهنگ سازماني مي‌باشد. سه مؤلفه‌ي كار تيمي، توجه به نيازهاي ارباب رجوع (مشتري گرايي) و فراهم ساختن زمينه‌ي يادگيري سازماني) به عنوان مؤلفه‌هاي بهبود كيفيت و مؤلفه هاي تواناسازي و تفويض اختيار به كاركنان، توسعه قابليت هاي دبيران و كاركنان، توجه به ارزش‌هاي محوري، جلب توافق دبيران وكاركنان، ايجاد هماهنگي و يكپارچگي بين كاركنان، فراهم كردن زمينه‌ي تغيير در مدرسه،  رهبري اثربخش‌، توجه به اهداف دراز مدت و كوتاه مدت و توجه به چشم انداز بلند در مدرسه به عنوان مولفه‌هاي  فرهنگ سازماني در نظر گرفته شده‌اند. با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه داراي ويژگي روايي بوده و پايايي آن بر اساس ضريب آلفاي كرونباخ 96/0 برآورد گرديده است. به منظور تجزيه تحليل داده‌ها از روش‌هاي آماري در سطح آمار توصيفي شامل جدول توزيع فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار، نمودارها و در سطح آمار استنباطي از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری، آزمونt  مستقل، ضریب همبستگی  پیرسون و آزمون توکی استفاده شده است. تجزيه‌ي تحليل داده‌ها نشان دادكه بين فرهنگ سازماني و بهبود كيفيت مدارس متوسطه شهر اصفهان  و همچنين بين مولفه هاي فرهنگ سازماني يعني تواناسازي و تفويض اختيار به كاركنان(679/0(r=، توسعه قابليت‌هاي دبيران و كاركنان(68/0(r=، توجه به ارزش‌هاي محوري(556/0(r=، جلب توافق دبيران وكاركنان(596/0(r=، ايجاد هماهنگي و يكپارچگي بين كاركنان(644/0(r=، فراهم‌كردن زمينه‌ي تغيير در مدرسه(697/0(r=،  رهبري اثربخش(751/0(r=، توجه به اهداف دراز مدت و كوتاه مدت(669/0(r= و توجه به چشم انداز بلند در مدرسه (649/0r= ) با بهبود كيفيت،  همبستگي مثبت و معنا داري وجود دارد.
 
کليد واژه‌ها:
فرهنگ سازماني، كيفيت آموزش، بهبود كيفيت، مديريت آموزشي، آموزش و پرورش.
 
 
بررسي مقايسه‌اي ميزان تأثير طرح ارتقاي شغلي برعملکرد معلمان زن و مرد دوره‌ي ابتدايي شهرستان آزادشهر از نظر مديران مدرسه
عبدالحکيم فروتن
عليرضا ميرعرب
 
چکيده:
آموزش و پرورش کليد رشد و توسعه و مهمترين عامل حيات، رشد و بالندگي جوامع بشري محسوب مي‌شود. تحقق اهداف آموزش و پرورش در جامعه در سايه‌ي وجود معلّماني کارآمد، باانگيزه، خلاق، و داراي منزلت اجتماعي مطلوب و بدور از مشکلات معيشتي ميسر است. پژوهش حاضر تحت عنوان «‌بررسي مقايسه‌اي ميزان تأثير طرح ارتقاي شغلي برعملکرد معلّمان زن و مرد دوره ابتدايي شهرستان آزادشهر از نظر مديران مدارس‌» انجام گرديد.
جامعه آماري اين پژوهش شامل 500 نفر از معلّمان دوره ابتدايي و 100 نفر از مديران مدارس ابتدايي شهرستان آزادشهر در سال تحصيلي 85 – 84 بوده است. 
حجم نمونه معلّمان با استفاده از جدول کرجسي و مورگان و روش نمونه‌گيري تصادفي- طبقه‌اي نسبي تعيين گرديد. از اين تعداد 143 نفر ( 9/ 65 درصد) از معلّمان شامل طرح ارتقاء 74 نفر ( 1/ 34 درصد ) نيز از معلّمان غير شامل طرح بودند.
براي تعيين حجم نمونه مديران مدارس با اعمال ضرايب معلّمان انتخاب شده که در مجموع 217 نفر بودند، بطور نسبي به ازاي هر چهار معلم يک مدير، در مجموع تعداد54 نفر با استفاده از روش نمونه‌گيري هدفمند تعيين گرديد. مديران مدارسي به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند که داراي معلّماني که هر دو طبقه شامل و غير شامل طرح بودند.
در اين پژوهش براي گردآوري اطلاعات از ابزار پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شده است. اين پرسشنامه مشتمل بر چهار سؤال از اطلاعات فردي معلّمان و هم چنين 25 سؤال درجه‌اي ليکرتي بود.
براي سنجش روايي صوري و محتوايي سؤالات پرسشنامه از نظرات اصلاحي اساتيد راهنما و مشاور و برخي از متخصصان علوم تربيتي استفاده شد.
براي محاسبه پاياني سؤالات پرسشنامه با استفاده از روش طرح اجراي مقدماتي به صورت تصادفي 30 پرسشنامه انتخاب و از طريق همساني دروني‌( آلفاي کرانباخ ) در سطح 95 % ضريب پاياني 9847/ 0 بدست آمد از نظر آماري معني دار بوده است. جهت تحليل داده‌ها از آزمون t دو گروه مستقل و نرم‌افزار spss استفاده شده است.
نتايج بدست آمده از اين پژوهش نشان مي‌دهد که بطور کلي بين مياگين‌هاي نمرات معلّمان شامل طرح ارتقاي شغلي و معلّمان غير شامل طرح از نظر آماري تفاوت معني‌داري وجود ندارد. اما وقتي اين گروه ها براساس جنسيت تفکيک و مورد بررسي قرار گرفتند، مشخص گرديد که بين عملکرد زن شامل طرح ارتقا شغلي با معلّمان مرد شامل طرح تفاوت معني‌داري وجود داشته و معلّمان زن شامل طرح با مقايسه با معلّمان مرد شامل طرح از ديدگاه مديرانشان عملکرد بهتري داشته‌اند.
 
کليد واژه‌ها:
ارتقاي شغلي‌ و عملکرد معلمان.
 
 
رابطه‌ آموزش و یادگیری سازمانی با بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران
ابوعلی مهدی زاده آری
سیده معصومه علوی اقدراجمعی
 
چکیده:
در واقع سازمان آموزش و پرورش و به تبع آن مدارس به عنوان پر جمعیت‌ترین مراکز آموزشی، صف عملیاتی روند آموزش و پرورش رسمی کشور به حساب می‌آیند. در این راستا مدیران، معلمان و کارکنان کادر آموزشی و اداری باید در کنار امکانات عادی و وسایل و تجهیزات، در تعامل با یکدیگر زمینه‌ي حصول بر اهداف کلی و جزئی تعلیم و تربیت را فراهم سازند. در این راستا، یادگیری سازمانی یکی از سریع‌ترین و مفید‌ترین اقداماتی است که می تواند در ارتقای سطح بهره وری مؤثر باشد. این مقاله سعی دارد رابطه‌ي بین یادگیری سازمانی را با مؤلفه های بهره‌وری مورد بررسی قرار دهد. مؤلفه‌هایی همچون؛ سطح تحصیلات، آموزش ضمن خدمت، مطالعه‌ي کتب غیر درسی و شرکت مدیران، معلمان و کارکنان در فعالیت‌های پژوهشی که بر اساس شاخص‌های اختصاصی فرم ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور استخراج شده است. بدین منظور پرسشنامه‌های مربوط به یادگیری سازمانی و مؤلفه‌های بهره‌وری در بین مدیران، معلمان و کارکنان توزیع و سپس با استفاده از آزمون داده‌های کمی و کیفی   (Eta و اسپیرمن ) این داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. که نتایج آن به شرح زیر می باشد:
بین یادگیری سازمانی با سطح تحصیلات، آموزش های ضمن خدمت سال جاری و شرکت در فعالیت‌های پژوهشی ارتباط معنا‌داری وجوددارد. بین یادگیری سازمانی با آموزش‌های ضمن خدمت سال‌هاي گذشته، تعداد دفعات مراجعه به کتابخانه ، مطالعه‌ کتاب‌های غیر درسی و تعداد دفعات شرکت در فعالیت‌های پژوهشی ارتباط معنا‌داری وجود ندارد.
 
كليد واژه‌ها:
یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده، بهره‌وری.
 
   
رابطه‌ي هوش هیجانی و سلامت سازمانی با بهره‌وري مدیران مدارس متوسطه شهر تهران
مهرداد میرزایی
دکتر فتاح ناظم 
  
چكيده
 هدف اساسي پژوهش حاضر، بررسي رابطه‌ي بين هوش هيجاني و سلامت سازماني مديران با بهره‌وري مدیران مدارس متوسطه‌ي شهر تهران است. جامعه‌ي آماري اين پژوهش متشكل از كليه‌ي مديران و معلمان مدارس متوسطه‌ي شهر تهران در سال 1385 است. تعداد 150 نفر مدير و 450 نفر معلم به روش تصادفي انتخاب شدند. ابزار سنجش مشتمل بر پرسشنامه‌هاي سلامت سازماني OHI، هوش هيجاني بار-آن، و بهره وري محقق ساخته که براساس مدل اچيو است. پرسشنامه‌ي هوش هيجاني روي مديران و پرسشنامه‌های بهره‌وري و سلامت سازمانی به طور هم زمان روي سه نفر از معلمان اجرا گرديد. نتايج حاصل از رگرسيون چندمتغیری خطی نشان داد كه بین هوش هيجاني (01/0 >p و 238/0 =ß) و سلامت سازماني (01/0 >p و 448/0 =ß) با بهره‌وري مدیران مدارس رابطه وجود دارد و الگوی ریاضی برای پیش بینی بهره‌وري براساس هوش هیجانی و سلامت سازمانی به قرار زیر است.
(سلامتی سازمانی) 448/0 + ( هوش هیجانی) 238/0 + 791/39 = بهره‌وری
 
کليد واژه‌ها:
 هوش هيجاني، سلامت سازماني، بهره‌وري.
  
 
بررسی میزان تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش استان اصفهان
رضا همایی
محمد احسان تقی زاده
 
چکیده‌:
پژوهش حاضر به بررسی میزان تحقق  ابعاد سازمان یاد گیرنده در آموزش و پرورش استان اصفهان پرداخته است. به همین منظور در کنار هدف اصلی پژوهش مبنی بر « تعیین میزان تحقق  ابعاد سازمان یاد‌گیرنده در آموزش و پرورش استان اصفهان»، یک هدف فرعی، دیگر در راستای تعیین نظرات معلمان بر اساس متغیرهای؛ جنسیت، سنوات خدمت و سطح تحصیلات مطرح و بررسی شده است.
روش انجام پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه‌ي آماری نیز شامل کليه‌ي دبیران دوره‌ي متوسطه‌ي  استان اصفهان در سال تحصیلی 85-1384 بوده‌است. همچنین به منظور نمونه‌گيري، پس  از برآورد آماری و مشخص شدن حجم نمونه، تعداد 265 نفر از دبیران دوره‌ي متوسطه‌ي استان با بهره‌گيري از روش نمونه گيري تصادفی‌، طبقه‌اي متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گيري، شامل پرسشنامه‌ي سازمان یاد گیرنده محقق ساخته بود كه دارای 55 سؤال و روايي آن با بهره‌گيري از نظرات متخصصان و پايايي آن نيز طي مطالعه‌ي مقدماتي و با محاسبه‌ي ضريب آلفاي كرونباخ، برابر با87/0  بدست آمد. پس از گردآوري داده‌ها، به منظور تجزيه و تحليل آماري داده‌ها نيز از روش‌هاي آماري چون؛ آزمون «t تك متغيره»و آزمون «F »استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد:
1- ميانگين ميزان تحقق بعد مهارت شخصي از ابعاد سازمان یادگیرنده در سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان در حد بالاتر از گزينه‌ي متوسط به لحاظ آماري معنا‌دار بوده است.
2- ميانگين ميزان تحقق بعد بصیرت مشترک از ابعاد سازمان یادگیرنده در سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان در حد پایین‌تر از گزينه‌ي متوسط به لحاظ آماري معنا‌دار بوده است.
3- ميانگين ميزان تحقق بعد مدل‌های ذهنی از ابعاد سازمان یادگیرنده در سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان در حد پایین‌تر از گزينه‌ي متوسط به لحاظ آماري معنا‌دار بوده است.
4- ميانگين ميزان تحقق بعد یادگیری تیمی از ابعاد سازمان یادگیرنده در سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان در حد پایین‌تر از گزينه‌ي متوسط به لحاظ آماري معنا‌دار بوده است.
5- ميانگين ميزان تحقق بعد تفکر سیستمی از ابعاد سازمان یادگیرنده در سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان در حد پایین‌تر از گزينه‌ي متوسط به لحاظ آماري معنا‌دار بوده است.
6- «F» محاسبه شده در سطح 05/0p≤ بيانگر عدم وجود تفاوت معنادار بين نظرات دبیران دوره‌ي متوسطه در خصوص میزان تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان برحسب متغير جنسیت بوده است.
7- «F» محاسبه شده در سطح 05/0p≤ بيانگر وجود تفاوت معنادار بين نظرات دبیران دوره‌ي متوسطه در خصوص میزان تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان برحسب متغير سابقه خدمت بوده است.
8- «F» محاسبه شده در سطح 05/0p≤ بيانگر وجود تفاوت معنادار بين نظرات دبیران دوره‌ي متوسطه در خصوص میزان تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان برحسب متغير سطح تحصیلات بوده است.
 
کلید واژه‌ها:
ابعاد سازمان یادگیرنده، آموزش و پرورش اصفهان، دوره‌ي متوسطه، دبیران.
 
 
مقالات ارائه شده به صورت پوستر
 
 
نقش الگوهای پنداری مدیران در بهره‌وری نیروی انسانی آموزش و پرورش
جلیل اسلامی 
چكيده :
 امروزه توجه به بهره‌وري سازمان‌ها و ارتقاي آن از اهداف كليه‌ي سازمان‌ها اعم از دولتي و غير‌دولتي است. نيروي انساني به عنوان استراتژيك‌ترين منبع هر سازمان، در راس توجه فرآيند بهبود بهره‌وري سازمان‌ها قرار دارد. در سازماني همچون آموزش و پرورش كه از يك سو بيش از 90% هزينه‌هاي آن مربوط به نيروي انساني است و از سوي ديگر ماهيت كار آن انساني و تعليم و تربيت انسان‌ها است اهميت اين موضوع دو چندان است.
شناخت عواملي كه موجب ارتقاي بهره‌وري نيروي انساني در آموزش و پرورش مي‌گردد و شناخت موانع اين امر مهم، ما را در مسير بهبود بهره‌وري رهنمون مي‌سازد.
اين مقاله با تأكيد بر بهره‌وري  نيروي انساني  در آموزش و  پرورش بعنوان يك فرآيند  مديريتي مستمر و عجين شده  با فرهنگ  سازمان  ( نه فقط يك برنامه معين و مقطعي )،  نقش كليدي  بينش‌ها و نگرش‌ها «الگوهاي پنداري» مديران آموزش و پرورش در سطوح مختلف مديريتي در بهره‌وري نيروي انساني را مورد بررسي قرار داده، الگوهاي پنداري رايج در ميان مديران در راستاي ارتقاي بهره‌‌وري و يا مانع بهره‌وري نيروي انساني را مورد كنكاش قرار مي‌دهد.
همچنين در اين  مقاله كاربرد برخي از الگوهاي انديشه‌اي نشأت گرفته از ارزش هاي اصيل اسلام و برگرفته از نگرش‌هاي جديد مديريتي در راستاي ارتقاي بهره‌وري نيروي انساني در آموزش و پرورش به بحث گذاشته  مي‌شود.
 
كليد واژه‌ها:
بهره‌وري، بهره‌وري نيروي انساني آموزش و پرورش، الگوهاي پنداري، الگوهاي انديشه‌اي اسلام، نگرش‌هاي جديد مديريت.
 
 
فرهنگ سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی
دکتر پری ناز بنی‌سی
 
چکیده 
 از آنجا که فرهنگ در سازمان، از فرهنگ جامعه نشأت می‏گیرد و فرهنگ جامعه متأثر از ارزش‏ها و اعتقادات مردم آن جامعه می‏باشد و با توجه به نقش اساسی و زیربنایی که فرهنگ در سازمان به صورت مستقیم در بهره‏وری و یا عدم بهره‏وری در سطح آموزش و پرورش و سطح کلان آن یعنی کشور می‏تواند ایفا نماید.  پس می‏توان گفت مهم‏ترین رکن هر نظامی را نیروی انسانی تشکیل می‏دهد که می‏تواند کشور را به سوی اهداف توسعه هدایت کند. نیروی انسانی همه افراد (معلم، معاون، مدیر، کارشناس، مسئول، مدیر‌کل و...) را شامل می‏شود. استفاده صحیح از نیروی انسانی به مثابه‌ي ارزشمندترین و بزرگترین ثروت هر جامعه به صورت مسأله‏ای حائز اهمیت مورد توجه دولت‌ها بوده است. به عبارت دیگر می‏توان گفت که انسان هم هدف توسعه و هم عامل آن محسوب می‏شود و تحقق اهداف توسعه تا حد قابل توجهی به نحوه‌ي اداره و مدیریت این ثروت و منابع حیاتی وابستگی یافته است. لذا در این پژوهش به بررسی رابطه‌ي بین فرهنگ سازمانی و بهره‏وری نیروی انسانی پرداخته می‏شود.

كليد واژه‌ها:
فرهنگ سازمانی، بهره‌وری، نیروی انسانی.
 
مؤلفه‌های اصلی بهره‌وري و کیفیت زندگی کاری معلّمان (استرس و رضایت شغلی)
دکتر منصور بیرامی
 
چکیده:
یکی از ابعاد مهم زندگی هر فرد در جوامع امروزی، بهره‌وري  شغلی است که بر جنبه‌های دیگر زندگی تأثیر مستقیم دارد. رضایت و خوشنودی شغلی معلّمان از این قاعده مستثنی نیست. رضایت شغلی باعث می‌شود بهره‌وري معلّم افزایش يافته و نسبت به تعلیم و تربیت احساس رضایت و تعهد بیشتری نماید (کاتلین، 2001). برخلاف رضایت شغلی، استرس شغلی مضاعف، کنش متقابل معلّم و دانش‌آموزان را مختل می‌نماید. این استرس از تعامل میان معلّم و دانش‌آموزان شروع شده و در نهایت بستر مناسبی برای عملکرد نامناسب معلّم و دانش‌آموزان فراهم می کند که این همان کاهش بهره‌وري و کیفیت کاری معلم است (اینچ، 2000). بررسی یافته‌های مطالعات انجام یافته کمبودهای اقتصادی، رفاهی و بهداشتی، احساس عدم منزلت و احترام در میان اقشار جامعه، کمبود امکانات آموزشی، داشتن مشکلات ارتباطی با دانش‌آموزان، والدین و مسئولین مدارس، مشکلات آموزشی، انضباطی و رفتاری دانش‌آموزان را اصلی‌ترین منابع استرس معلّمی نشان می‌دهند. مسأله اصلی این پژوهش بررسی رابطه استرس شغلی با رضایت شغلی به عنوان مؤلفه‌های اصلی بهره‌وري و کیفیت زندگی کاری معلّمان است. از اهداف دیگر این پژوهش تعامل میزان رضایت و استرس شغلی با عامل جنسیت در شغل معلّمی است.
مواد و روش شناختی:
جامعه‌ي آماری این پژوهش همه‌ي دانشجو – معلّمانی هستند که در بخش آموزش معلّمان دانشگاه آزاد تبریز مشغول تحصیل مي‌باشند. حجم نمونه‌ي آماری شامل 100 نفر از جامعه‌ي آماری است که به صورت تصادفی از پرسشنامه‌ي استرس شغلی معلّمان باگیلونی و همکاران (1995) استفاده شده و برای سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه رضایت شغلی کاظم‌زاده و شریعت‌نیا (1373) استفاده گرديده است. روش مطالعه از نوع همبستگی و علّی – مقایسه‌ای بوده و برای بررسی فرضیه‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل استفاده شده است.
نتایج و یافته ها:
بین میزان استرس شغلی و رضایت شغلی معلّمان رابطه معکوس (21- = r) بدست آمده و معلّمان مرد به طور معنی‌داری بیشتر از معلّمان زن از استرس شغلی رنج می‌برند (6/4 = t) و (001/0 = p). همچنين معلّمان زن در سطح معنی‌داری بیشتر از معلّمان مرد رضایت شغلی برخوردار هستند (86/3 = t) و (001/0 = p).
بحث و نتیجه گیری:
نتایج بدست آمده از فرضیه‌ي اول با یافته‌های مغازه (1374)، مازلاک (2001)، کوپر (1990) و سیدمن و زاگر (1991) موافق است. بین استرس شغلی معلّمان و فشار روانی، عوارض جسمانی و روانی و عدم رضایت شغلی آنان رابطه وجود دارد (گروسی فرشی و قاضی طباطبایی، 1379). یافته‌های فرضیه‌های دوم و سوم نیز با بسیاری از تحقیقات دیگر از جمله رضایی (1374)، جهانسیر (1377) و ویلی (2000) همخوانی دارند. مردها بیشتر از زن ها در حرفه معلّمی دچار خستگی، مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی می‌شوند (گارمن، 2001). در مجموع هر چه استرس شغلی معلّمان بالاتر باشد به همان میزان از رضایت شغلی آنان کاسته می‌شود و این به معنی پایین بودن بهره‌وري و فقدان کیفیت در زندگی کاری معلّمان است، پیشنهادهای مرتبط در اصل مقاله آمده است.
 
کليد واژه‌ها:
بهره‌وري، استرس شغلي، رضايت شغلي، فشار رواني، عوارض جسماني و رواني و کيفيت زندگي‌کاري.
 
 
فرهنگ و سلامت سازمانی و بهره وری نیروی انسانی
محمدرضا پور صالحی
صرفناز باقری
 
چکیده
در این مقاله مفهوم فرهنگ و فرهنگ سازمانی بیان شده است و اشاره گردیده است که فرهنگ سازمانی یعنی نظام ارزش‌ها و باورهای مشترکی که در یک سازمان وجود دارد و همچنین اشاره شده که فرهنگ امری اکتسابی است، نه ذاتی؛ بنابراین می‌توان عنوان کرد، فرهنگ سازمانی نیز امری اکتسابی بوده است و لازمه‌ی ایجاد بهره‌وری در سازمان‌ها است. بهره‌وری ریشه در فرهنگ دینی ما دارد و حضرت علی می‌فرمایند: ((هر کس که دو روزش مثل هم باشد زیانکار است)). یکی از موانع بهره‌وری در سازمان‌ها عدم وجود برنامه‌ی مدوّن و طولانی‌مدت در سازمان‌ها و عدم استفاده از نیروهای مجرب و کارآزموده می‌باشد. برای افزایش بهره‌وری در سازمان‌ها باید فرهنگ دینی در کشور به صورت عملیاتی تعریف شود و موانع موجود حل گردد. آموزش، استفاده از تکنولوژی، استفاده از نیروی مجرب، نظارت مستمر و انجام تحقیقات اقدام پژوهی در سازمان‌ها می‌تواند مشکلات بهره‌وری در سازمان‌ها را کم کند و موجب اصلاح و بهبود کیفیت در سازمان‌ها شود. 
          
کليد واژه‌ها:
فرهنگ سازماني، سلامت سازماني، بهره‌وري، نظارت مستمر.
 
 
ارتقاي بهره‌وری منابع انسانی در آموزش و پرورش از طریق افزایش تناسب برنامه‌های آموزشی کوتاه‌مدت با نیازهای آموزشی
لطفعلی جباری
 
چكيده
ارتقاي بهره‌وري در تمامي زمينه‌ها از چالش‌هاي اساسي سازمان‌هاي معاصر است. در اين زمينه منابع انساني نقش استراتژيك دارند. بهره‌وري منابع انساني از طريق برنامه‌هاي آموزشي كه داراي ساز و كارمنطقي باشند، ارتقا مي‌يابد. از طرف ديگر برنامه‌هاي آموزشي خود زماني داراي بهره‌وري خواهند بود كه مبتني بر نيازهاي آموزشي شغلي باشند. در اين راستا مقاله‌ي حاضر ميزان تناسب برنامه‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت با نيازهاي آموزشي دبيران را مورد بررسي قرار‌داده، بهره‌وري منابع انساني را از اين منظر مورد نقد قرار مي دهد.
ماهيت تحقيق حاضر توصيفي و روش انجام تحقيق پيمايشي است. جامعه‌ي آماري شامل 5730 نفر از دبيران استان آ. ش بودند كه از ميان آنها 360 نفر نمونه انتخاب شده است. داده‌ها و اطلاعات مورد نياز بوسيله‌ي پرسشنامه جمع آوري گرديده است و براي تعيين نيازهاي آموزشي از فن AHP يا تحليل سلسله مراتبي نيازها استفاده شده است. از نتايج تحقيق اينكه بين برنامه‌هاي آموزشي مصوب سال 1385 و نيازهاي آموزشي دبيران تناسب وجود دارد، اين نتايج در رابطه با سه بخش دانش و مهارت‌هاي قبل‌از‌تدريس، حين‌تدريس و پس‌از‌تدريس است. نكته‌ي نهايي اينكه ايجاد يا افزايش تناسب بين آموزش‌هاي منابع انساني و نيازهاي آموزشي آنان، راهبردي مناسب براي ارتقاي بهره‌وري نيروي‌انساني و ساير منابع سازماني آموزش وپرورش است.
 
کليد واژه‌ها:
بهره‌وري، برنامه‌ريزي آموزشي، نيازهاي آموزشي.
 
 
نقش آموزش و پرورش در رشد و شکوفایی استعدادعمومی خلاقیت براساس برداشت اقتصادی از بهره‌وری
دکتر ناصر خامنه
چکیده :
 بهره‌وری هرچند در اصل مفهومی فراتر از معنای محدود اقتصادی دارد، اما در عمل در معنای سوددهی اقتصادی کاربرد دارد. حال با توجه به اینکه تربیت نمی‌تواند اهداف خود را در این معنای تنگ محصور نماید، سؤال آن است که با توجه به سلطه‌ي اندیشه‌ي‌ بهره‌وری در عصر حاضر چه سرنوشتی در انتظار آرمان‌های بزرگ تربیتی، در پرورش همه جانبه استعداد عمومی خلاقیت در انسان‌ها است؟ این مقاله در‌صدد آن است که نشان دهد که چگونه با محدود‌کردن معنای بهره‌وری مفهوم خلاقیت نیز که بسیار وسیع است منحرف می‌گردد تا آنجا که خود عناصر اصلی نظام آموزشی و در رأس آن‌ها معلم‌ها به دلیل تحت فشار قرار‌گرفتن از جانب گروه‌های غیر تربیتی خود در قالب عوامل مانع خلاقیت ظاهر می‌گردند. 
 
کلید واژه‌ها:
  بهره‌وری، نیروی انسانی، خلاقیت،  برنامه‌ریزی آموزشی، کار.
 
 
رابطه‌ مهارت‌های سه گانه مدیران با میزان بهره‌وری آنان از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی مناطق صوفیان و شبستر در سال تحصیلی 87-86
فریده خوش نظر صوفیانی
 دکتر اسداله خدیوی
 
چکیده    
هدف از این پژوهش " بررسی رابطه‌ي مهارت‌های سه‌گانه  مدیران با بهره‌وری آنان در مدارس از دیدگاه معلمان زن و مرد  مقطع ابتدايی  مناطق صوفیان و شبستر " مي‌باشد.
روش تحقیق  پژوهش حاضر توصیفی  و پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل همه‌ي معلمان زن و مرد  به تعداد 503 نفر می‌باشد که در سال تحصیلی 87-86 در مدارس ابتدایی مشغول هستند. نمونه آماری تحقیق با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران  به تعداد  218  نفر، 115 نفر زن و103 نفر مرد  تعیین شده و با روش تصادفی طبقه‌ای نسبتی  انتخاب شده است.
ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق شامل دو پرسشنامه محقق ساخته می باشد که پرسشنامه اول دارای 24 سوال مي‌باشد که  برای تعیین میزان  مهارت‌های مدیریتی (فنی ـ ادراکی ـ انسانی) مدیران مدارس و  پرسشنامه‌ي دوم دارای 17 سوال بوده و برای تعیین میزان بهره‌وری مدیران طراحی و اجرا  شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه‌ها از روایی وابسته به محتوا استفاده شده و با مراجعه به متون علمی و نظریه های مربوط به سوالات پژوهش متن پرسشنامه‌ها تنظیم و در اختیار افراد متخصص تعلیم و تربیت، استاد راهنما و مشاور قرار گرفته و پس از انجام اصلاحات لازم پرسشنامه‌ها مورد تأیید قرار گرفته‌است. برای سنجش پایایی پرسشنامه‌ها از آزمون آلفای کرونباخ  استفاده شده است که پایایی پرسشنامه‌ي اول 85/0 =   و پرسشنامه‌ي دوم 77/0 =   بدست آمده است. داده‌های بدست آمده از طریق فنون آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفته است. چون توزیع متغیرهای پژوهش (مهارت‌های مدیریتی مدیران و بهره‌وری با استفاده از آزمون کولموکروف ـ اسمیرنوف غیرنرمال تشخیص داده شد. برای آزمون سؤال‌های پژوهش و فرضیه‌ها از آزمون‌های ناپارامتریک چون ضریب همبستگی اسپیرمن و جهت بررسی تفاوت میانگین‌های دو گروه از آزمون u من‌ویتنی استفاده شده است. کلیه فرایند تحلیل داده‌ها توسط نرم افزار spss انجام گرفته است. نتایج نشان داد که:
1- وضعیت مهارت‌های مدیران مورد مطالعه قرار گرفته و معلمان بهره‌وری آنان را در مدارس ابتدايی در  حد بالاتر از زیاد ارزیابی کرده‌اند.
2- بین مهارت فنی، ادراکی و انسانی مدیران و بهره‌وری آنان در مدارس رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد يعني هرچقدر میزان  مهارت‌های مدیران بالاتر باشد میزان  بهره‌وری آنان در مدارس ابتدايی افزایش می‌یابد.
3- بين مهارت‌های مدیریتی مدیران مناطق صوفیان و شبستر تفاوت معنی داری وجود دارد که مهارت‌های مدیریتی مدیران در شبستر بیشتر است.
4- در بهره‌وری مدیران در مناطق صوفیان و شبستر، با توجه به اینکه میانگین رتبه‌ها نزدیک به هم می‌باشند و نتـــایج آزمــون نیــز معنــادار نیست، تفاوت معناداری وجود ندارد.
5- همچنین مهارت‌های مدیران با  توجه به جنسیت آنان متفاوت می‌باشد و مدیران مرد نسبت به مديران زن از مهارت بيشتري برخوردار هستند، ولي در بهره‌وری از نظر جنسیت تفاوت معنا‌داری دیده نمی‌شود.
 
کليد واژه‌ها:
بهره‌وري، مهارت‌هاي مديران، مهارت ادراكي، مهارت انساني و فني.
 
 
شبکه‌های الکترونیکی معلمان یک مرکز یادگیری جامع برای توسعه قابلیت‌هاي حرفه‌ای معلمان
محمد علی رستمی نژاد
مریم ایزی
 
چكيده:
در عصر دانایی محور فناوری اطلاعات  ماهیت وسیله -  هدف پیدا نموده است. دانش، اطلاعات  حرفه‌ای  و قابلیت‌های تکنولوژیکی نیروی انسانی هر جامعه، رمز بقا و توسعه‌یافتگی آن می‌باشد، در این راستا پرورش این قابلیت‌ها  در معلّمان و دانش‌آموزان به عنوان منابع انسانی امروز و فردای جامعه، نقش کلیدی را در افزایش بهره‌وری آنان دارد. از طرفی فناوری ارتباطات و اطلاعات برای رسیدن به این اهداف وسیله‌ای مفید و کارآمد می‌باشد. این مقاله برای توسعه‌ي حرفه‌ای معلّمان به‌طور عام و قابلیت‌های تکنولوژیکی آنان به طور خاص توجه به شبکه‌های الکترونیکی معلّمان را ضروری دانسته و پیشنهاداتی برای طراحی، اجرا و ارزشیابی آن در آموزش و پرورش ایران ارائه نموده است به نحوی که بتوان از این شبکه‌ها به عنوان وسیله و هدف استفاده نمود و رویکردهای یادگیری رفتارگرایی را به ساختن‌گرایی، یادگیری رقابتی را به یادگیری مشارکتی تبدیل نمود و زمینه‌ي انتقال از مراکز آموزشی به مراکز یادگیری حرفه‌ای را فراهم ساخت.
  
كليد واژه‌ها‌:
فناوري اطلاعات، منابع انسانی، شبکه‌های الکترونیکی معلّمان، مراکز یادگیری، تربیت معلم، آموزش ضمن خدمت.
 
 
خلاقیت و نوآوری و بهره‌وري نیروی انسانی
میکائیل رسولزاده 
 
چکیده
بهره‌وری عبارتست از بدست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره‌گیری و استفاده‌ي بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و…به منظور ارتقاي رفاه جامعه است. بر‌خلاف پندار برخی افراد بهره‌وري فقط برای صنایع نیست بلکه بهره‌وري سطوح مختلفی دارد و همه‌ي افراد در همه سطوح نقش دارند یعنی اینکه افراد می‌توانند با تفکر، ابداعات و نوآوری‌های خود عملاً در چند سطح گوناگون موثر واقع گردند، سطوح مختلف بهره‌وري ازسطح فرد شروع و تا سطح جهانی تداوم دارد. بهره‌وري از جذاب‌ترین مباحث مورد توجه مدیران و سازمان‌های نوآور است. آموزش و پرورش با داشتن ظرفیت‌های نامحدود خود بایستی پیشرو  این مهم باشد که به جد تمام عوامل تاثیرگذار در بهره‌وري را در اختیار دارد، ولی بی‌توجهی به فکرهای خلاق و مبتکر، مقاومت افراد در مقابل تغییرات و عدم تمایل به ترک برخی عادات، غرق شدن در روش‌ها و تکنیک‌ها و تغییر باورهای فکری، بلند پروازی و بی‌توجهی به مسائل به‌ظاهر کوچک و راه‌حل‌های خرد در آموزش و پرورش و در بین معلّمان به عنوان نیروهای اصلی ما را بر آن داشت تا به «بررسي ميزان استقبال معلّمان از نوآوري‌هاي آموزشي و عوامل موثر برآن » با اهداف كلي: مشخص كردن ميزان استقبال معلّمان از نوآوري‌هاي آموزشي و شناسايي عوامل مؤثر بر استقبال معلّمان از نوآورهاي آموزشي. اهداف اختصاصي: 1- مشخص كردن نقش عوامل فردي (شخصي) نظير سابقه‌ي تدريس، جنس، رشته‌ي تحصيلي و پايه‌ي تدريس درميزان استقبال معلّمان از نوآوري‌هاي آموزشي. 2- مشخص كردن نقش عوامل محيطي نظير ( قابليت دستيابي به نوآوري‌هاي آموزشي، تسهيلات لازم براي اجراي نوآوري‌ها، تمايل به همرنگي و همگوني) دراستقبال معلّمان از نوآوري‌هاي آموزشي. 3- تعيين رابطه‌ي بين عوامل سازماني نظير( عضويت در گروه‌هاي علمي، فرهنگي، آموزشي و تربيتي، مشاركت در تصميم گيري‌ها، كاربست سيستم پيشنهادات) و استقبال معلّمان از نوآوري‌هاي آموزشي. 4- تعيين نقش عوامل انگيزشي ( رضايت شغلي، وجود تفكر واگرا، اعتماد به‌نفس، بهبود سيستم پرداخت و تشويق ) در استقبال معلّمان از نوآوري‌هاي آموزشي كه اهداف فوق به صورت فرضيه‌هاي تحقيقي تدوين شده‌اند، جامعه‌ي آماري اين تحقيق معلّمان منطقه‌ي ميانه با تعداد 1971 نفر مي‌باشدكه تعداد نمونه‌ي آماري 322 نفر محاسبه شده و از سيستم نمونه‌گيري سيستماتيك استفاده شده است. از نظريه هاي مك‌كله‌لند، گيليفورد، ترز، ادواردو بونو، جونيپر و... به تناسب فرضيه‌هاي تحقيق در تدوين چهار چوب نظري استفاده كرده ايم. برای آزمون معناداری بین متغیرها در آمار استنباطی از آزمون مجذورکای(2χ ) وضريب توافقي C پيرسون استفاده شده است. درآمار توصيفي از مقايسه و تحليل درصدها و مقادير سطري و ستوني و جداول توافقي استفاده كرده ايم. اكثر فرضيه‌هاي تحقيق در سطح معناداري (01/0 =a) با 99 درصد  اطمينان تاييد شده‌اند.
 
کليد واژه‌ها:
خلاقيت‌، نوآوري، بهره‌وري و سيستم پرداخت.
 
 
چشم اندازی بر درگاه‌های یادگیری الکترونیکی:مروری بر مفاهیم، نظرات و تجارب
رسول زوارقی 
 
چکیده
هدف این مقاله معرفی درگاه‌ها به عنوان یکی از ابزارهای تحقق یادگیری الکترونیکی است. در این مقاله سعی می‌شود با بر شمردن فرصت‌ها و تهدیدهای فن‌آوری‌های جدیدی چون اینترنت، به مباحثی در زمینه‌ی استفاده از درگاه‌های یادگیری الکترونیکی به منظور ارائه‌ی یک فراگیری بهینه اشاره شود. به عبارت دیگر این درگاه‌ها با قابلیت‌های اطلاعاتی و ارتباطی کارآمدی که دارند توانایی جامه‌ی عمل پوشانیدن به مفاهیم نوین یادگیری چون سازنده‌‌گرایی، یادگیری فعال و مشارکتی را دارا هستند. این مقاله با مروری بر تجارب، نظریات و مفاهیم مرتبط به درگاه‌ها و یادگیری الکترونیکی نوعی ارتباط میان این دو برقرار می‌شود.
 
کليد واژه‌ها:
يادگيري الکترونيکي، سازنده گرايي، يادگيري فعال و مشارکتي.
 
 
آموزش و یادگیری سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی
در آموزش و پرورش
  حسین شعبانی 
 
چکیده:
استفاده‌ي هر چه بیشتر از سرمایه گذاری‌ها، هدفی است که همیشه و در همه جوامع مد نظر بوده‌است. این مفهوم را به تعبیر علمی می توان بهره‌وری نامید. بهره‌وری، نسبت ستانده به داده است و منظور از آن دست یابی به بیشترین و بهترین بازده است. بهره‌وری در حقیقت یک باور و نگرش فکری است که بر اساس آن انسان می تواند کار‌ها و وظایفش را بهتر از قبل انجام دهد. نیل به بهره‌وری در جوامع امروزی ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با پیشرفت و توسعه یافتگی آن‌‌ها دارد.
 دو مفهوم کارایی و  اثربخشی دو عنصر مهم بهره‌وری به شمار می روند عوامل متعددی از معیار‌های بهره‌وری محسوب می شوند. در یک دسته بندی کلی این معیار‌ها را می‌توان به دو دسته‌ي کمی و کیفی تقسیم نمود. محاسبه‌ي بهره‌وری سازمان‌هایی که محصول آن‌ها (برونداد) کمی است آسان‌تر صورت می‌گیرد. لیکن در مورد سازمان‌هایی که وظایفشان از نوع خدماتی، آموزشی، هنری و اموری از این قبیل است تبدیل برون داد به ارزش پولی کمی دشوار است.
کاهش بهره‌وری در سازمان‌ها به عواملی از قبیل اقتصاد ناکارآمد، مقررات ناکارآمد دولتی، منابع انسانی ناکارآمد، مدیریت ناکارآمد، منابع انسانی غیر متخصص و ناکارآمد ارتباط دارد.
مطالعات و بررسی علل مربوط به کاهش بهره‌وری نشان می‌دهد که بخش عمده‌ي ناکار آمدی سازمان‌ها متوجه علت انسانی است. نتایج برخی مطالعات حاکی از هم بستگی مثبت بسیار قوی بین آموزش و بهره‌وری است. هر کشوری که دارای نیروی انسانی آموزش دیده بیشتری بوده و در این زمینه سرمایه‌گذاری بیشتری نموده است از بهره‌وری و به تبع آن رشد اقتصادی بالاتری نیز برخوردار بوده‌است. افزایش نیروی انسانی متخصص در سازمان‌ها در مقایسه با هرگونه افزایش دیگری ارزش افزوده را به مراتب بیشر ارتقا می دهد.
 
کلید واژه‌ها:
بهره‌وری، کارآیی، ارزش‌افزوده، سازمان آموزشی، بهبود کیفیت، اثر بخشی، بهسازی سازمانی، نیروی‌انسانی، منابع انسانی.
 
 
بهسازی و بهره‌وری مدرسه از طريق تعميم‌بخش يادگيری
دکتر عباس صادقی
اردشیر ابراهیمی
  
چکیده
فرايند يادگيری در توسعه ی فردی و اجتماعی و بهبود مدارس جايگاه خاصی دارد. بهبود مدارس بحث جديدی نيست و همزاد ايجاد سازمان های بشری است كه در جستجوی بهتر كردن وضع موجود است. روش های متعددی برای بهسازی مدارس وجود دارد كه يكي از مهم ترين آن ها از طريق تعميم دادن فرايند يادگيری است.
در اين مقاله ابتدا تعريف بهسازی سازمان، سپس روش ها و مفروضات بهبود و بهسازی مدارس كه شامل توجه به مدارس به عنوان  يك نظام اجتماعی، توجه به بهسازی كل مدرسه و توجه به ارتباط بين بهسازی منابع انساني و يادگيری است، آورده شده است. بعد از آن به ويژگی های عمومی مدارس با يادگيری تعميم يافته پرداخته شده و نيز بر عمل كردن به يادگرفته ها، خلاقيت، تحقق اهداف، ايجاد فرصت ها، حوزه ها و زمينه های يادگيری فعاليت گروهی و جمعی تأكيد شده است. سپس توضيحات كلي در رابطه با تعميم يادگيری به سطوح مختلف كه شامل يادگيری دانش آموزان، يادگيری معلمان، يادگيری كاركنان، يادگيری سازماني و يادگيری مديران است، در مدارس ارائه شده است. در پايان نيز عوامل مؤثر بر عملياتی كردن تفكر و تعميم يادگيری در مدارس مورد توجه قرار گرفته و بر نقش مديران مدارس به عنوان نقش محوری و توجه به فرهنگ همكاری و تشريح مساعی با توجه به زمينه های رسمی و غير رسمی يادگيری و همچنين توجه به ساختار سازمانی مناسب تأكيد شده است.
  
كليد واژه ها:
سازمان، آموزش، بهسازی، تعمیم، یادگیری.
 
 
چالش بهره‌وري در نظام آموزش و پرورش و راه‌کارهای آن
 زهرا فروتنی
 
چکیده
درعصردانش و اطلاعات، نهاد آموزش و پرورش درکنار نهاد آموزش عالي، رسالت خطيري را در جهت مديريت دانش و تأمين سرمايه‌هاي فکري، فرهنگي، آموزشي و پژوهشي جوامع بر عهده دارد. اين رسالت درکشور ما به دليل توسعه کمي سازمان آموزش و پرورش و نيز به دليل جايگاه والاي تعليم و تربيت از ديدگاه آموزه‌ها و فرهنگ اسلامي، از ارزش و اهميت مضاعفي برخوردار است. از اين رو لازم است نظام آموزش و پرورش کشور از نظر ميزان توفيق در تحقق اهداف و رسالت وجودي خود و نيز  ميزان کارايي در نيل به اين هدف مورد مطالعه قرار بگيرد تا چالش‌ها و تنگناهاي موجود شناسايي و راه‌کارها و راهبرد‌هاي لازم در جهت بهره‌وري بيشتر، ارائه گردد. اين مقاله در نظر دارد، با نگاهي بر مباني نظري مقولات آموزش‌، يادگيري‌، مديريت دانش و بهره‌وري‌، در قالب ارائه نمونه هاي موفقي از يادگيري پويا و خلاق در سازمان هاي يادگيرنده‌، اين مقوله ها را با رويكرد سيستمي در سازمان آموزش و پرورش مورد بحث و بررسي قرار دهد و ضمن شناسايي چالش‌ها و مسائل پيش رو‌، راه كارها و پيشنهادهايي را در جهت ايجاد تحول‌، پويايي و بهره‌وري بيشتر در نظام آموزش و پرورش کشور ارائه نمايد.

کليد واژه‌ها:
آموزش، يادگيري، مديريت دانش و بهره‌وري.
 
 
 مهندسي ارزش در توسعه منابع انساني آموزش و پرورش
حسن مظاهري
 
چكيده
 تغيير و تحولات روز افزون در جوامع بشري، مديران و كارشناسان را بر آن داشته است كه براي دستيابي به اهداف سازماني، با رويكردي نوين براي دستيابي به نتايج با كيفيت و با صرف كمترين هزينه و  زمان، برنامه ريزي و اقدام نمايند.
يكي از كارآمد‌ترين رويكردها و نگرش‌هاي نويني كه سازمان‌ها و نظام‌هاي اداري و آموزشي را در اين زمينه ياري مي‌نمايد استفاده از تكنيك ‹‹ مهندسي ارزش›› است كه بعنوان يكي از كار آمد‌ترين روش‌هاي اقتصادي در عرصه‌ي فعاليت‌هاي بشر، شناخته شده و نوآوري و جنبه‌هاي كاربردي آن، باعث تمايز اين روش از روش‌هاي سنتي و متعارف كاهش هزينه‌ها مي‌گردد.
از آنجا كه آموزش كاركنان آموزش و پرورش يكي از كليدي‌ترين مؤلفه‌هاي توسعه منابع انساني در اين دستگاه عظيم به حساب مي‌آيد بكار‌گيري تكنيك ‹‹ مهندسي ارزش ›› در فرايندها و فعاليت‌هاي آموزش نيروي انساني باعث كاهش هزينه‌ها و افزايش كارآيي، كيفيت و اثربخشي آموزش‌ها خواهد‌شد. 
استفاده از ظرفيت‌هاي موجود، صرفه‌جويي در هزينه‌كردها ، مصرف بهينه‌ي منابع انساني و مالي ، تغيير نگرش در اجراي فرايندها و امور جاري، توجه به كيفيت بخشي و اثربخشي آموزش و بهره‌وري درآموزش منابع انساني و بطور كلي بكارگيري روش‌ها و فنوني كه ضمن تضمين كيفيت، كاهش هزينه‌ها را در بر داشته باشد از الزامات بكارگيري مهندسي ارزش در آموزش منابع انساني است.
  
كليد واژه‌ها‌:
توسعه منابع انساني، بهره‌وري، مهندسي ارزش، آموزش‌هاي كوتاه‌مدت، كيفيت‌بخشي. 
 
 
مطالعه‌ تطبيقي بهره‌وري نيروي انساني در آموزش و پرورش
فرخ نادري بني
الياس طادي بني
 
چکيده:
براي بررسي و مطالعه‌ي تمامي مسائل و مشكلات صنعتي و اجتماعي لازم است هسته‌هاي مطالعه و تحقيق و تفكر و تعقّل در سازمان‌ها به‌ويژه سازمان آموزش و پرورش بوجود آمده، مورد آموزش و پرورش قرارگيرد و راه‌حل‌هاي منطقي براي رفع مشكلات آن‌ها يافت شود. شرايط دروني آموزش و پرورش دقيقاَ مورد بررسي واقع شده و بر مبناي مطالعات تطبيقي مديريت، بهره‌وري نيروي انساني ارتقا داده شود.
شرايط بهره‌وري نيروي انساني يك كشور با كشوري ديگر فرق مي كند. چنان‌كه بافت‌هاي دروني سازمان بخصوص سازمان آموزش و پرورش با توجه به گستردگي آداب و رسوم، اخلاق و رفتار،
دسته‌بندي‌ها و گرايش‌هاي متفاوت شهرها و روستاها كه آموزش و پرورش متأثر از آن‌هاست با هم فرق مي‌كنند. اين تفاوت هاي بافتي نخست به شناخت محيط پرداخته، سپس وارد مرحله‌ي عمل مي گردد.
پس از سال‌ها تحقيقات، دانشمندان صاحب‌نظر به اين نتيجه رسيده‌اند كه تنها نيازهاي انسان به ماديات خلاصه نشده بلكه نيازهاي رواني- عاطفي كارمندان نيز بايد در نظر گرفته شود. مسأله‌ي انسانيت يكي از مسائلي است كه توجّه مديران به آن در نظام مديريت لازم و ضروري است و استفاده از فكر و انديشه‌ي سالم انسان‌ها با حفظ شخصيت انساني، در پيشرفت امور و بهره‌وري نيروي انساني تأثير بسزايي دارد.
 
 کليد واژه‌ها:
بهره‌وري، نيازهاي رواني و عاطفي، مطالعات تطبيقي.
 
 
رابطه‌ بین شیوه‌های تصمیم‌گیری مدیران و سلامت سازمانی با بهره‌وری معلّمان مدارس شهرستان‌های بوکان و میاندوآب
دکتر فتاح ناظم
مهرداد میرزایی
 
چکیده
هدف  اساسی پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ي بین شیوه‌های تصمیم‌گیری مدیران و سلامت سازمانی با بهره‌وری معلّمان مدارس شهرستان‌های بوکان و میاندوآب در سال تحصیلی 1385 است. تعداد 237 نفر مدیر و 708 نفر معلّم به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار سنجش مشتمل بر پرسشنامه‌های سلامت سازمانی OHI، روش‌های تصمیم‌گیری محقق ساخته و بهره‌وری محقق ساخته بر اساس مدل اچیو  است. پرسشنامه‌ي روش‌های تصمیم‌گیری روی مدیران و پرسشنامه‌های بهره‌وری و سلامت سازمانی به طور هم زمان روی سه نفر از معلمان اجرا گردید. نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک راهه و آزمون t نشان داد که: 1- بین سلامت سازمانی مدارس و روش‌های تصمیم‌گیری مدیران رابطه معنادار وجود دارد، 2- بین روش‌های تصمیم‌گیری مدیران و بهره‌وری مدارس آنان رابطه معناداری وجود دارد و 3- بین سلامت سازمانی و بهره‌وری رابطه وجود دارد.
 
کلید واژه :
 شیوه‌های تصمیم‌گیری، سلامت سازمانی، بهره‌وری
 
 
بررسي ابعـاد، مؤلفه‌ها، كاركـردها و انواع فرهنـگ سـازماني مؤثر بر بهره‌وري نيروي انساني در آمـــوزش و پـــرورش
سهراب یزدانی
یوسف نجفی
 
چكيده :
فرهنگ براي سازمان حكم شخصيت براي فرد را داشته، زير بناي اساسي جهت تحول و تغيير در سازمان تلقي مي‌شود. فرهنگ سازماني به عنوان مجموعه‌اي از باورها و ارزش‌هاي مشترك بر رفتار و انديشه‌ي اعضاي سازمان اثر مي‌گذارد و مي‌تواند نقطه‌ي شروعي براي حركت، پويايي و ارتقاي بهره‌وري سازماني و يا مانعي در راه پيشرفت و اثربخشي سازمان به شمار آيد.
نظام آموزش و پرورش كه كيفيت و عملكرد نيروي انساني، عامل اصلي كارآيي و اثربخشي و به تبع آن‌ها بهره‌وري آن بوده، زماني مي‌تواند يك نظام بهره‌ور و اثر‌بخش باشد كه فرهنگ سازمانی حاکم برآن یک‌ فرهنگ سالم، قوي، پويا، ياد‌گيرنده و ناب باشد.  در تحليـل فـرهنگ سازماني بهره‌ور در نظام آموزشي لازم است در يك فرآيند دو سويه از بيروني‌ترين سطح فرهنگ به عميق‌ترين سطح آن رفته و بالعكس از عميق‌ترين سطح به  بيروني‌ترين سطح  فرهنگي حركت كرد و  براي درك و  تبيين علت هر رفتار و عملي در راستاي  بهره‌وري و عدم بهره‌وري سازماني، به سراغ مفروضات اساسي سازمان رفته و دليل هر رفتاري را چه اثر بخش و كارآمد چه غير‌بهره‌ور استخراج و تفسیر كرد و نمود عيني هر باور، اعتقاد و مفروضه‌اي را كه متضمن بهره‌وري سازماني است، در اعمال و رفتار افراد سازماني جستجو كرد.
در ايـن مقاله با استفاده از روش مطالعه‌ي كتابخانه‌اي ضمن مرور مختصری بر مفاهيم فرهنگ سازماني و بهره‌وري نيروي انساني در نظام آموزشي، ابعاد، مؤلفه‌ها، ويژگي‌ها، كاركردها و انواع فرهنگ سازماني را در ارتباط با بهره‌وري نيروي انساني در آموزش و پرورش مورد بررسي قرار داده و فرهنگ سازماني سالم، مثبت، هم افزا ، تحول گرا ،  قوي و ناب را در آموزش و پرورش به عنوان بستره و رويكرد ارتقاي بهره‌وري نيروي انساني در نظام آموزشی به همراه نقش بی‌بدیل رهبری سازمان در این خصوص و همچنين عوامل مؤثر بر آن مورد بحث قرار گرفته است.
 
كليد واژه‌ها:
فرهنگ سازماني، بهره‌وري نيروي انساني، كارآيي، اثر بخشي، آموزش و پرورش، سلامت سازمانی، تحول سازمانی، قدرت فرهنگ، فساد اداری، دانش و یادگیری سازمانی، رهبری فرهنگ سازمانی، ارزش‌ها و مفروضات بنيادين.
صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك