جستجو در وب سايت
جهت جستجوی کلمات در بخشهای متفاوت وب سايت از جمله اخبار ، مقالات ، ياداشت روز ، انجمن ها و ...
اوقات شرعي
آب و هوا
weather.ir is down
عضویت در سرویس خبری

آمار بازدیدکنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه : 2046
بازديدکنندگان امروز : 724
کل بازديدکنندگان : 12376553
بازديدکنندگان آنلاین : 5
زمان بارگزاری صفحه : 0/1250 ثانیه
موقعیت : صفحه اصلی > اجلاس رؤساي آموزش و پرورش > فهرست كار گروه ها 

ملت ایران در بیست و دوم بهمن حجت را بر همه تمام کرد.مقام معظم رهبری

فهرست كار گروه ها
 
فهرست كارگروه هاي اجلاس بيست و پنجم به همراه فعاليت ها
 
1.کارگروه دانش آموزان استثنائي:
گزينش دانش آموزان پشتيباني و سازماندهي آنان در مدارس استثنايي و عادي
2.کارگروه دانش آموزان نخبه و مدارس خاص:
بررسي راههاي گزينش دانش آموزاني با استعداد خاص نخبه و نحوه اداره اين قبيل مدارس در دروه هاي مختلف تحصيلي و نحوه پشتيباني از كودكاني با استعدادهاي خاص و يا استعداد درخشان در مدارس عادي
3.کارگروه مشاركت مردمي:
راههاي بررسي جلب مشاركت اولياء و سايرافراد خير
4.کارگروه روابط بين الملل:
فعاليتهاي بين المللي آموزش و پرورش
5.کارگروه مراكز خلاقيت و نوآوري:
بررسي راههاي بروز خلاقيت در دانش آموزان و نظام ملي نو آوري و تشكيل مراكز خلاقيت و نوآوري در آموزش و پرورش
6.کارگروه برنامه درسي ملي:
چرخه عمرمتربي واقتضائات تعليم و تربيتي هر دوره وبرنامه درسي ملي
7.کارگروه كتب درسي و اهداف آموزشي:
هماهنگي پيش فعاليتهاي آموزشي ، تربيتي ، كتب درسي با اهداف آموزشي
8.کارگروه توليد محتوي الكترونيكي:
نرم افزارهاي آموزشي ، شبكه رشد و سيستم آموزشي از راه دور
9.کارگروه عملكرد فراسازماني آموزش وپرورش:
نقش راهبردي آموزش وپرورش دراقتدار ووحدت ملي وتبيين نقش هاي فراتعليم وتربيتي آموزش و پرورش درنظام اسلامي واداره كشور
10.کارگروه بهره وري از دارائيها:
تبديل به احسن كردن دارائيها
11.کارگروه تحول بنيادين در آموزش و پرورش:
فرصت ها و چالشها مبتني بر تحول و شناسايي مؤلفه هاي اصلي و چگونگي تحول بنيادين( مطالبه مقام معظم رهبري) و دستاوردهاي
12.کارگروه نقشه جامع علمي:
طراحي نظام آموزش وپرورش كشور براساس نقشه علمي جامع كشور
13.کارگروه راهكارهاي بهبود نظام ارزشيابي:
بررسي نقاط ضعف و قوت نظام ارزشيابي تحصيلي و پرورشي و طراحي سامانه ارزشيابي خارج از مدرسه وبانك سوالات با تكيه بر ارزشيابي توصيفي
14.کارگروه سند ملي و چشم انداز بيست ساله:
بررسي پيش نويس سندتوسعه آموزش وپرورش درافق و چشم انداز 20 ساله
15.کارگروه آموزش مهارت هاي زندگي:
مهارتهاي زندگي و انتظارات جامعه از دانش آموختگان آموزش و پرورش
16.کارگروه توسعه آموزش هاي كاربري در آموزشكده:
راههاي ايجاد تحول ، توسعه وكاربردي كردن آموزشكده ها
17.کارگروه بازگشايي شاداب مدارس:
چگونگي شروع سال تحصيلي پيش رو و شاداب سازي محيط مدارس
18.کارگروه رتبه بندي مدارس:
رتبه بندي مدارس
19.کارگروه روشهاي نوين تدريس:
روشهاي نوين تدريس و چگونگي بكارگيري آنها در آموزش و پرورش
20.کارگروه ساختار دوره هاي تحصيلي:
بررسي و بازتعريف ساختار دوره هاي تحصيلي و تحليل نارسائيهاي موجود و راههاي برون رفت
21.کارگروه توسعه آموزشهاي فني و حرفه اي و كاردانش:
راههاي ايجاد تحول ، توسعه و كاربردي كردن آموزشهاي فني و حرفه اي و كاردانش
22.کارگروه مراكز تربيت معلم:
مراكز تربيت معلم و احياي مجدد در شرايط كنوني
23.کارگروه طرح كانون – مدرسه:
طرح كانون - مدرسه
24.کارگروه جشن شكوفه ها:
پيش دبستانيها و جشن شكوفه ها و دوره ابتدايي
25.کارگروه مقابله با افت تحصيلي:
راههاي افزايش كيفيت و كاهش افت تحصيلي در مدارس
26.کارگروه جايگاه و منزلت اجتماعي معلمان:
شيوه هاي افزايش انگيزه ورضايت مندي معلمان،همكاران فرهنگي وبهبودو نگهداشت نيروي انساني درآموزش وپرورش و منزلت وكرامت معلمان ونظام جامع رفاهي
27.کارگروه تشكيلات و ساماندهي نيروي انساني:
تشكيلات و سامانه هاي نيروي انساني و قانون خدمات كشوري
28.کارگروه بودجه ريزي و هزينه كردها:
بررسي نظام بودجه ريزي، كنترل و نظارت مالي در آموزش و پرورش وچگونگي تفويض اختيار ،بودجه ريزي و هزينه كرد مالي در استانها
29.کارگروه آيين نامه درجه بندي مدارس:
درجه بندي مدارس و اصلاح آئين نامه ها
30.کارگروه قرآن آموزي:
توسعه سواد قرآني و رفع محجوريت از قرآن و توسعه فرهنگ نماز
31.کارگروه تربيت بدني:
ساحتهاي تربيتي و چگونگي تربيت ديني
32.کارگروه تشكلهاي دانش آموزي:
هماهنگي تشكلهاي دانش آموزي وچگونگي مشاركت دانش آموزان در اين امر
33.کارگروه مشاوره و هدايت تحصيلي:
مشاوره و چگونگي هدايت تحصيلي در مدارس:
34.کارگروه احياي فعاليت هاي پرورشي و وظايف معاونت پرورشي:
احياي فعاليتها ووظائف پرورشي درمقطع كنوني وچگونگي توسعه آنها
35.کارگروه سلامت در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي:
تربيت بدني ، سلامت و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي دانش آموزان
36.کارگروه واگذاري فعاليتهاي آموزشي به بخشي خصوصي و تعاوني:
بررسي واگذاري فعاليتهاي آموزشي به بخش خصوصي وتعاوني( ضرورتها ، چگونگي، امكان‌پذيري، الزامات و. . . .)چگونگي رعايت اصل30 قانون اساسي
37.کارگروه قانون شوراها:
بررسي نقاط ضعف و قوت قانون شوراها و ارائه راهكارهاي اعتلاي جايگاه و نقش اين شورا
38.کارگروه خلاءهاي قانوني:
شناسايي خلأهاي قانوني وزارت آموزش و پرورش براي طراحي وتدوين لوايح جديد وموانع اجرايي قوانين واحياي فضاهاي متروك
39.کارگروه ارتقاي دانش و انگيزه مديران:
چگونگي ارتقاي دانش و انگيزه مديران در سطوح مختلف
40.کارگروه اقتصاد آموزش وپرورش:
راهكارهاي كاهش هزينه ها و افزايش درآمدها و سرمايه ها
41.کارگروه تعاملات آموزش وپرورش با ساير دستگاهها:
نحوه تعامل مثبت با ساير دستگاهها با ذكر نام دستگاه، نيازمنديها وچگونگي تعامل و چگونگي ارتقاي نقش آموزش و پرورش در جامعه
42.کارگروه مناسبتهاي فرهنگي:
نقش ارتباطات درفرهنگ سازي آموزش وپرورش وگراميداشت مناسبتهاي فرهنگي
43.کارگروه تهاجم فرهنگي:
مصونيت بخشي به متربيان در قبال تهاجم فرهنگي
44.کارگروه مراكز يادگيري و فناوري اطلاعات:
ارائه راهكارهاي تجهيز و استفاده مطلوب از آزمايشگاهها و فناوري IT در سطح مدارس و ستادها
45.کارگروه نوسازي مدارس:
الگوي نوسازي مدارس و نيازمنديهاي يك آموزشگاه مطلوب
46.کارگروه سازمانهاي خلاق:
راههاي ساماندهي معلمان خلاق و مستعد و صاحب نظر در دوره هاي مختلف تحصيلي و چگونگي ايجاد سازمانهاي خلاق و يادگيرنده ( خلاقيت )
47.کارگروه تربيت بدني كاركنان و دانش آموزان:
روشهاي ارتقاي تربيت بدني دانش آموزان وكاركنان
48.کارگروه آموزش وپرورش و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي:
بارتاب راهكارهاي گسترش تعامل منطقي با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي براي گسترش اعتمادوهمبستگي وهمكاريهاي منطقه اي و ملي
49.کارگروه آموزش وپرورش وجلسات استاني هيات دولت:
بازيابي راهكارهاي نقش آفريني موثر درجلسات استاني هيات دولت براي وزارت آموزش وپرورش
© کليه حقوق اين سايت طبق قوانين نرم افزاری مربوط به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مي باشد.