جستجو در وب سايت
جهت جستجوی کلمات در بخشهای متفاوت وب سايت از جمله اخبار ، مقالات ، ياداشت روز ، انجمن ها و ...
اوقات شرعي
آب و هوا
weather.ir is down
عضویت در سرویس خبری

آمار بازدیدکنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه : 1524
بازديدکنندگان امروز : 665
کل بازديدکنندگان : 12376494
بازديدکنندگان آنلاین : 6
زمان بارگزاری صفحه : 0/1563 ثانیه
موقعیت : صفحه اصلی > اجلاس رؤساي آموزش و پرورش > كار گروه 

ملت ایران در بیست و دوم بهمن حجت را بر همه تمام کرد.مقام معظم رهبری

كار گروه
 
اعضای محترم کارگروه" راهکارهای افزایش کیفیت وکاهش افت تحصیلی":
 
با سلام واحترام
 
فهرستی را که درذیل ملاحظه می فرمایید،عناوين تعدادي طرح و پايان نامه، به همراه چکیده برخی تحقیقات آموزش وپرورش در ارتباط با موضوع فوق می باشد.
با توجه به اینکه جنابعالی در کارگروه مزبور حضور خواهید یافت، لطفا نسبت به مطالعه چکیده ها ( با کلیک روی شماره) اقدام فرمایید، تا حضور موفق تری در کارگروه داشته باشید.
 
پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش
  
  
 
شماره بازيابي در بانك اطلاعات كتابخانه پژوهشگاه:۵۰۴۲  
پديدآور:ابراهيم آبادي،محمد حسين
عنـوان:بررسي راهکارهاي ارتقاي مستمر کيفيت برنامه درسي دوره ابتدايي استان قم بر اساس مدل تکامل يافته (PDCA‎ )
دانشنامه:کارشناسي ارشد
سال تحصيلي: ۱۳۸۴
   
  
شماره بازيابي در بانك اطلاعات كتابخانه پژوهشگاه : ۲۷۸۸
پديدآور: هاديها، محمد
عنـوان :نقش برنامه ريزي مديران درارتقاءوبهبود کيفيت آموزش
دانشنامه:کارشناسي ارشد
سال تحصيلي: 1381
  
    
شماره بازيابي در بانك اطلاعات كتابخانه پژوهشگاه : ۹۸۴
مجري طرح: آل‌آقا، فريده
نام طرح :تحقيق و بررسي در محتواي برنامه هاي دروسي که بيشترين افت تحصيلي راداشته اند .
سال اجراي طرح:1374
 
 
شماره بازيابي در بانك اطلاعات كتابخانه پژوهشگاه : ۱۵۴۹
عنوان:بررسي نتيجه تغيير خط آموزشي به شبه نستعليق دربهبود کيفيت تحصيلي درکلاس اول ابتدايي
مجري طرح:  زيني، محمدرضا.
 ناظر طرح: نادرسلسبيلي
سازمان حامي: پژوهشکده تعليم و تربيت
سال اجراي طرح: ‎۱۳۷۸
 
 
شماره بازيابي در بانك اطلاعات كتابخانه پژوهشگاه : ۲۳۰۲
عنوان:بررسي عوامل مؤثر در ارتقاء کيفيت دبيراستان هاي دولتي شهر يزد
مجري طرح:  ادريسي،نعمت الله
سال اجراي طرح: ‎۱۳80
استان:يزد
 
 
شماره بازيابي در بانك اطلاعات كتابخانه پژوهشگاه : ۲۶۲۴
عنوان بررسي عملکرد گروههاي آموزشي و تاثير آن در کيفيت آموزشي استان
 مجري طرح: مهربان، رضا
-ناظر طرح: همداني، محمدعلي
 سازمان حامي: سازمان آموزش و پرورش استان سمنان
 سال اجراي طرح: ‎۱۳۸۰
 
  
شماره بازيابي در بانك اطلاعات كتابخانه پژوهشگاه : ۳۸۰۷
عنوان: بررسي وضعيت معلمين راهنما و نقش آنان در بهبود کيفيت تدريس از نظر آموزگاران دوره ابتدايي شهر تهران
 مجري طرح: صادقپور؛ محمد
ناظر طرح: همداني، محمدعلي
 سال اجراي طرح: ‎۱۳۸3
استان: تهران
 
 

شماره بازيابي در بانك اطلاعات كتابخانه پژوهشگاه : ۱۸۱۱
عنوان: بررسي مقايسه‌اي اثر کيفيت مدرسه و زمينه اجتماعي دانش آموزان بر عملکرد تحصيلي. مجري طرح: نوغاني دوخت بهمني، محسن
سال اجراي طرح: ‎۱۳77
استان: خراسان
 
 
شماره بازيابي در بانك اطلاعات كتابخانه پژوهشگاه : ۴۵۶۲
عنوان: نهادينه کردن بهبود کيفيت در مدارس
 مجري طرح: تلخابي، محمود
سال اجراي طرح: ‎۱۳۸3
استان: زنجان
 
 
شماره بازيابي در بانك اطلاعات كتابخانه پژوهشگاه : ۴۲۵۳
عنوان: بررسي نقش و عملکرد معلمين راهنما بر کيفيت بخشي روشهاي تدريس معلمان
 مجري طرح: رحيمي، حسن
سال اجراي طرح: ‎۱۳۸2
استان: قزوين
 
 
شماره بازيابي در بانك اطلاعات كتابخانه پژوهشگاه : ۵۶۴۱
عنوان: بررسي مطالعه و ضع موجود و چگونگي کيفيت بخشي به فرآيند برنامه هاي مدارس شبانه روزي دوره راهنمايي تحصيلي استان اردبيل
 مجري طرح: محمدي، حکمت
سال اجراي طرح: ‎۱۳۸5
استان:اردبيل
 
 

شماره بازيابي در بانك اطلاعات كتابخانه پژوهشگاه : ۱۱۸۶
عنوان: بررسي ميزان ثبات ،شايستگي و شرايط احرازمديريت در واحدهاي آموزشي و تاثير آن بر کيفيت آموزشي.
 مجري طرح: نوروزي، محمدرضا
سال اجراي طرح: ‎۱۳76
استان: آذربايجان شرقي
 
 
شماره بازيابي در بانك اطلاعات كتابخانه پژوهشگاه : ۱۴۶۱
عنوان:بررسي و مقايسه نظرات و پيشنهادهاي دانشجويان و مدرسان مراکز آموزش عالي ضمن خدمت فرهنگيان در مورد عوامل موثر بر کيفيت آموزشي اين مراکز در استان خوزستان
 مجري طرح: صميمي‌فر، محمدرضا
 ناظر طرح: حسين الهام‌زاده

 سازمان حامي: شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان.
 
 
شماره بازيابي در بانك اطلاعات كتابخانه پژوهشگاه : ۲۶۲۴
عنوان:بررسي عملکرد گروههاي آموزشي و تاثير آن در کيفيت آموزشي استان
 مجري طرح :مهربان، رضا
 ناظر طرح: همداني، محمدعلي
 سازمان حامي: سازمان آموزش و پرورش استان سمنان
 سال اجراي طرح :‎۱۳۸۰
 
 
شماره بازيابي در بانك اطلاعات كتابخانه پژوهشگاه : ۳۷۰۶
عنوان: بررسي عوامل موثر بر کيفيت آموزشي مدارس ابتدايي استان آذربايجان شرقي
مجري طرح: نصيري، حمزه علي
سال اجراي طرح: ‎۱۳۸2
 
 
شماره بازيابي در بانك اطلاعات كتابخانه پژوهشگاه : ۵۲۱۴
عنوان: بررسي نقش نظارتي مديران در بهبود کيفيت آموزشي معلمان استان لرستان
مجري طرح: خيرايي، خيرالله
سال اجراي طرح: ‎۱۳۸4
استان:لرستان
 
 
 
 
  
 
 
  
 
شماره بازيابي در بانك اطلاعات كتابخانه پژوهشگاه : ۵
نام طرح : بررسي علل ترک تحصيل دختران پس ازدوره راهنمايي دراستان اصفهان
 مجري طرح :خدادوستان، عليرضا
 ناظر طرح: غلامرضا احمدي
 سازمان حامي: شوراي تحقيقات استان اصفهان
 سال اجراي طرح: ‎۱۳۶۹
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شماره بازيابي در بانك اطلاعات كتابخانه پژوهشگاه : ۳۳۴۶
نام طرح: نقد و بررسي الگوهاي مقابله با شکست تحصيلي
مجريان طرح: فرمهيني فراهاني؛ محسن/ حسني؛ محمد
سال اجراي طرح: 1382
 
 
 
 
 
شماره بازيابي در بانك اطلاعات كتابخانه پژوهشگاه : ۱۶۲۷
عنـوان :بررسي تاثير وضعيت آموزشي وشرايط خانوادگي در افت تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني نواحي استان قم
مجري طرح: نزهت، يوسف
 سازمان حامي: اداره کل آموزش و پرورش استان قم
سال اجراي طرح: ‎۱۳۷۹
 
 
 
  
شماره بازيابي در بانك اطلاعات كتابخانه پژوهشگاه : ۹۸۴
نام طرح :تحقيق و بررسي در محتواي برنامه هاي دروسي که بيشترين افت تحصيلي راداشته اند .
مجري طرح: آل‌آقا، فريده
سال اجراي طرح: 1374
استان :تهران
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
© کليه حقوق اين سايت طبق قوانين نرم افزاری مربوط به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مي باشد.