جستجو در وب سايت
جهت جستجوی کلمات در بخشهای متفاوت وب سايت از جمله اخبار ، مقالات ، ياداشت روز ، انجمن ها و ...
اوقات شرعي
آب و هوا
weather.ir is down
عضویت در سرویس خبری

آمار بازدیدکنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه : 2237
بازديدکنندگان امروز : 923
کل بازديدکنندگان : 13186908
بازديدکنندگان آنلاین : 3
زمان بارگزاری صفحه : 0/1250 ثانیه
موقعیت : صفحه اصلی > امور پژوهشی استان ها > استان قم > صورت جلسات ٨٧ 

ملت ایران در بیست و دوم بهمن حجت را بر همه تمام کرد.مقام معظم رهبری

صورت جلسات ٨٧
  
از: سازمان آموزش و پرورش استان قم
به:پژوهشگاه محترم مطالعات وزارت آموزش و پرورش
موضوع:صورت جلسه های اول ،دوم و سوم شورای تحقيقات 
  
  سلام عليكم
با احترام و آرزوی توفيق و تبريک به مناسبت اعياد مبارک شعبانيه،به استحضار می رساند شورای تحقيقات اين سازمان در تاريخ های 18/2/87 - 1/3/87 و5/4/87 سه جلسه با موضوع راهبرد های پژوهشی سازمان آموزش و پرورش استان قم با تاکيد برنوآوری و شکوفايي و موضوع ديگر شيوه طراحی فرايند مساله يابی درست در آموزش و پرورش بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.درجلسه اول دبير شورای تحقيقات با خيرمقدم به اعضای محترم شورا در مورد اهميت دستور جلسه مطالبی را بيان کردند.دبيرخانه شورای تحقيقات قصد داردجهت گسترش و تعيين برنامه  مشخص وراهبردی برای دسترسی به اهداف پژوهش طراحی نمايدومناسب ديديم ابتدا از شورای تحقيقات شروع کنيم.اعضای شورای تحقيات نيز در اين جلسه ديدگاه های خود را به اين ترتيب بيان نمودند.در مرحله اول بايد تحقيق و پژوهش را از مدرسه شروع کنيم و با آموزش دانش آموزان سنگ بنای تحقيق از آنجا گذاشته شود.آموزش ،آگاهی دادن و بالا بردن انگيزه معلمان بسيار موثر است.اگر بتوانيم فرايندی صحيح برای آموزش طراحی کنيم حتما در جذب فرهنگيان به امر پژوهش و تحقيق موفق خواهيم بود.
درجلسه دوم و سوم شيوه طراحی فرايند مساله يابی مطرح و بحث و بررسی شد.ابتدا مساله به اين شکل تعريف شدکه فاصله بين وضع موجود و مطلوب را مساله می گويند.يکی از نکاتی که بايد مد نظر قرار دهيم تصميم سازی مبتنی بر دادهای صحيح است.در دوجلسه ای که در رابطه با اين موضوع برگزار شد نکات مهمی مطرح شد که به شرح ذيل بود.
 1-از برگزاری جلسات کميته های پژوهشی نواحی بايستی کمال استفاده را انجام دهيم و از آنها بخواهطم مسائل خود را شناسايي کنند و به دبيرخانه شورای تحقيقات اعلام نمايند.2
- نکته مهم ديگر اين است که بعضی از مسائل را می توان از طريق آموزش برطرف نمودو ديگر نياز به تحقيق نخواهد داشت.3- تحقيق يک فرايند است و از مساله يابی شروع می شودتا کاربست هم ادامه خواهد يافت.زمانی نتايج تحقيق اعتبار خواهد داشت که مساله يابی صحيح انجام شده باشد4- کارگروه شناخت مساله تکشيل شود تا مساله ازشبه مساله تشخيص دا ده شود.5- از معلمان پژوهنده به عنوان بهترين منابع برای تشخيص مسائل در جلسه نام برده شد.6- نکته مورد توجه ديگر تاکيد همه اعضا شورابر اهميت مساله يابی بود و مقرر شد در جلسه سوم شورای تحقيقات نيز اين موضوع به بحث گذاشته شود تا سنگ بنای آن برای آينده گذاشته شود.
جلسه سوم:در اين جلسه سه مدل طراحی شده توسط اعضای محترم شورا و دبيرخانه شورای تحقيقات در جلسه مطرح شد و هرکدام از آن  سه مدل در جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.از نکاتی که دراين جلسه مطرح شد نگاه ارزشی مديران ارشد و ميانی آموزش و پرورش نسبت به پژوهش و يافته های آن است.اعضای محترم شورا پس از ارائه ديدگاه های خود مقرر شد ترکيبی از سه مدل مطرح شده به تصويب برسد.مدل مصوب به پيوست تقديم مي گردد.
  
© کليه حقوق اين سايت طبق قوانين نرم افزاری مربوط به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مي باشد.