جستجو در وب سايت
جهت جستجوی کلمات در بخشهای متفاوت وب سايت از جمله اخبار ، مقالات ، ياداشت روز ، انجمن ها و ...
اوقات شرعي
آب و هوا
weather.ir is down
عضویت در سرویس خبری

آمار بازدیدکنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه : 1614
بازديدکنندگان امروز : 1196
کل بازديدکنندگان : 13370119
بازديدکنندگان آنلاین : 1
زمان بارگزاری صفحه : 0/1455 ثانیه
موقعیت : صفحه اصلی > هفته پژوهش > هفته پژوهش  > هفته پژوهش ١٣٨٨ > گزارش مختصر هفته پژوهش 

ملت ایران در بیست و دوم بهمن حجت را بر همه تمام کرد.مقام معظم رهبری

گزارش مختصر هفته پژوهش

  

گزارش مختصر هفته پژوهش

    
24 آذرماه 1387

 

استحضار دارند حدود 20 سال از عمر حركت سازمان يافته پژوهش در آموزش و پرورش سپري مي‌شود.  طي اين مدت ساختار، قوانين و مقررات، نيروي انساني در ابعاد كمي و كيفي تلاشهاي فراوان و سازمان يافته‌اي به عمل آمده است. و توسعه پژوهش و نهادينه نمودن آن در پيكره آموزش و پرورش نيازمند به برنامه ريزي و مشاركت ملي و حمايت هاي بي دريغ سازماني است.
همكاري در هفته پژوهش به عنوان يك هفته نمادين زمينه ساز تقويت فعاليت هاي پژوهشي و رونق بخشيدن به بازار اين منبع با ارزش است.
وزارت آموزش و پرورش چندين سال است كه مناسبت هفته پژوهش را گرامي مي‌دارد و در حد بضاعت و امكانات در اين هفته دست به اقدامات موثر و مفيدي مي‌زند.
مهمترين هدف آموزش و پرورش در برگزاري برنامه هفته پژوهش ترويج فرهنگ پژوهش، ايجاد انگيزه براي فعاليت‌هاي پژوهشي، كمك به شناسايي مسايل و مشكلات پژوهش، تقويت ارتباط ميان پژوهشگران و همچنين كمك به ارتقاي كيفي پژوهش و كاربست يافته‌هاي پژوهشي است. 
پژوهشگاه آموزش و پرورش كوشيده است با پيش بيني و اجراي برنامه‌هاي متنوع در اين هفته و با مشاركت دادن همه بخش هاي آموزش و پرورش بخصوص استانهاي مختلف كشور به صورت  جدي در اين مراسم شركت كند.
در سال جاري همچون سنوات گذشته، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مسئوليت برگزاري مراسم هفته پژوهش را عهده دار شد.
بعد از دريافت ابلاغ رياست ستاد از سوي مقام عالي وزارت، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از معاونت‌ها، سازمان‌ها و پژوهشكده‌هاي مختلف آموزش و پرورش درخواست نمود براي تشكيل ستاد هفته پژوهش نمايندگان تام الاختيار خود را معرفي كنند.
از حوزه‌هاي مختلف ستادي آموزش و پرورش و سازمانها ، موسسات وابسته ، دانشگاه شهيد رجايي و هنرستانهاي فني و حرفه‌اي تعداد 24 نفر نماينده تام‌الاختيار معرفي شدند.
اولين جلسه ستاد در تاريخ 13/8/87 برگزار شد. فعاليت‌هاي هفته پژوهش با استفاده از تجارب گذشته و ايده‌هاي جديد كه اعضاء ستاد ارائه نمودند تهيه گرديد.
مطابق با سياستگذاري هاي انجام شده توسط ستاد و برنامه‌هاي پيشنهاد شده شش كميته كاري با عناوين زير تشكيل گرديد.

1- كميته داوري و ارزشيابي براي انتخاب پژوهش ، پژوهشگر و معلم پژوهنده برتر و ارزشيابي ساير فعاليتهاي هفته پژوهش
2- كميته علمي و انتشارات براي تهيه محتواي علمي برنامه ها و انتشار آنها
3- كميته روابط عمومي و تبليغات به منظور ساماندهي و ارتباط مطبوعات و رسانه‌ها با هفته پژوهش
4- كميته برگزاري نمايشگاه به منظور برگزاري نمايشگاه در محل نمايشگاه بين‌المللي 
5- كميته مراسم افتتاحيه و اختتاميه براي برنامه ريزي و اجراي مراسم هفته پژوهش
6- گروه هماهنگي با استانها و پيگيري فعاليت‌هاي دانش آموزي
هر يك از كميته‌ها برنامه هاي خود را به تفصيل تهيه و براي اجرا ارائه نمودند. بر اساس مصوبات ستاد هفته پژوهش، كميته‌ها فعاليتهاي خود را آغاز نمودند. و گزارش فعاليتها به ستاد ارائه گرديد. ستاد پيشنهاد نمود علاوه بر برنامه متمركز روز ملي پژوهش در تاريخ 24/9/87 برنامه‌هاي غير متمركز نيز در نهادهاي مختلف پژوهشي آموزش و پرورش از جمله در استانها؛ كميته‌هاي پژوهشي معاونتها، پژوهشكده‌ها طراحي و اجرا شود.
• از مهمترين برنامه‌هاي هفته پژوهش سال جاري انتخاب پژوهشگر و پژوهش برگزيده آموزش و پرورش بود. فعاليتهاي علمي حدود 17 نفر از پژوهشگران در سطح وزارت آموزش و پرورش مطابق با دستورالعمل‌هاي وزارت علوم مورد ارزيابي قرار گرفت كه طي آن سه نفر به عنوان پژوهشگر نمونه و يك نفر به عنوان مدير پژوهشي نمونه انتخاب و به وزارت علوم معرفي شدند كه در مراسم روز ملي هفته پژوهش توسط رياست محترم جمهور و وزير محترم علوم از آنها تقدير به عمل آمد.
• همچنين مقرر شد به منظور انتخاب پژوهش‌ برگزيده پژوهش‌هاي حدود 60 نفر از پژوهشگران آموزش و پرورش ارزشيابي و امتياز بندي شد كه 5 پژوهش و 10 پايان‌نامه كارشناسي ارشد و دكتري به عنوان برگزيده انتخاب شدند.
• به منظور تقويت و گسترش فرهنگ پژوهش و ايجاد انگيزه ميان دانش آموزان، براي اولين بار از پژوهشسراها و دانش آموزان پژوهنده نيز تجليل به عمل آمد .
فرهنگيان سراسر كشور به فراخوان دبيرخانه كشوري انتخاب معلم پژوهنده (پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش) پاسخ گفته و گزارش‌ اقدام پژوهي خود را براي ارزيابي به ادارات آموزش و پرورش شهرستانها/ نواحي و مناطق كشور ارائه نمودند، بدين ترتيب تعداد 21150 گزارش واصله طي مراحل مختلف در استان‌ها مورد ارزيابي قرار گرفت و نهايتاً 629 طرح برگزيده استاني به منظور شركت در ارزيابي ملي انتخاب معلم پژوهنده به دبيرخانه كشوري ارسال گرديد.  اين طرح‌ها مربوط به تمامي دوره‌هاي تحصيلي، مراكز تربيت معلم  و ادارات آموزش و پرورش، سازمان آموزش و پرورش استثنايي، نهضت سوادآموزي و ... بود. 
 
قابل ذكر آنكه از اين تعداد 149 نفر معلمان پژوهنده مرد  و 480 نفر را معلمان زن پژوهنده تشكيل دادند.
طرح‌هاي مزبور توسط 68 نفر از كارشناسان و خبرگان موضوع با استفاده از پرسشنامه‌اي كه شامل  22 سوال و در 7 محور بود، مورد ارزيابي قرار گرفت.

چنانچه تفاوت نمرات دو ارزياب از حدود متعارف  (25 نمره ) زيادتر بود، توسط ارزياب سوم مجدداً مورد ارزشيابي قرار مي‌گرفت.
نتايج ارزشيابي همراه با مشخصات تفصيلي معلمان پژوهنده پس از ورود به رايانه به ترتيب نمره مرتب گرديد. و از ميان آنان 15 طرح برتر انتخاب گرديد كه مشخصات آن ها به شرح زير است.
ضمناً هيئت داوران سه طرح برگزيده از هر استان را نيز شايسته تقدير و تشويق دانسته و از استانهاي مختلف درخواست نمود در سطح استان از آنها تقدير به عمل آيد.


1- ژاله حسيني                                       همدان  
2- زهرا رضايي                                        سمنان  
3- علي سادني                                     شهرتهران 
4- زهرا رحماني                                     خراسان رضوي 
5- سيدخيراله الهي دوست                       كهگيلويه وبويراحمد 
6- علي يوسفي                                     اردبيل 
7- ليلا حسيني و همكار                           خوزستان  
8- فاطمه رحماني                                   مازندران  
9- سيدعلي امير                                    كرمان
10- رازاسا رجاي دستغيب                        فارس
11- رقيه الفتي                                     خراسان شمالي
12- سيده نفيسه لاجوردي                       قم
13- حميد صدري                                   اصفهان
14- نعمت قاسمي                                ايلام
15- بهرام احمدي                                  آذربايجان غربي


• به عنوان يك حركت نوآورانه در سال جاري، ‌از دانشجويان پژوهنده نيز تقدير ويژه به عمل آمد . براي اين فعاليت از دانشگاه شهيد رجايي ، مراكز تربيت معلم و فني و حرفه‌اي درخواست شد كه دانشجويان پژوهنده خود را معرفي نمايند. ضمن استقبال از اين پيشنهاد در ستاد هفته پژوهش مقرر شد كه از تعداد 6 دانشجوي پژوهنده تقدير به عمل آيد.
• از ديگر برنامه هاي منظم و نمادين و منسجم هفته پژوهش ، برنامه ريزي نواختن زنگ پژوهش در يكي از مدارس شهرتهران بود كه اين برنامه با حضور معاونت محترم رياست جمهوري، وزير محترم علوم و رياست محترم سازمان پژوهش و رياست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به اجرا درآمد. براي اولين بار پيام وزير محترم آموزش و پرورش خطاب به دانش آموزان از سوي رياست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش قرائت گرديد و اثرات مطلوبي در جامعه دانش آموزان سراسر كشور به وجود آورد. 

• يكي ديگر از برنامه‌هاي هفته پژوهش راه اندازي و برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي توسط 17 حوزه مختلف آموزش و پرورش است. اين فعاليت به مدت يك هفته با مشاركت مناسب و خوب همكاران از بخش‌هاي مختلف به اجرا درآمد و در شأن وزارت آموزش و پرورش مورد توجه همگان واقع شد. قابل ذكر است فعاليت نمايشگاه در غرفه‌هاي مختلف و به متراژ 200 متر مربع طراحي و غرفه آرايي شد و تبليغات مناسب به عمل آمد.
• در روز ملي پژوهش مطابق با برنامه پيوست برنامه متمركز در 24/9/87 اجرا گرديد كه خوشبختانه با استقبال گرم و بي نظير همكاران در سطح حوزه ستاد،‌استانها و ساير سازمانها و نهادها قرار گرفت. و جمعيتي حدود 800 نفر در برنامه هفته پژوهش شركت نمودند.
• در اين روز سخنرانان مختلف از جمله وزير محترم آموزش و پرورش ، جناب آقاي دكتر محمديان ،‌جناب آقاي صافي ، و رياست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به ايراد سخن پرداخته و هر يك زواياي مختلف پژوهش و ضرورت و اهميت آن را مورد بررسي قرار دادند. در ادامه گزارش طرح تيمز و پرلز  ارائه گرديد و نتايج حاصله مورد توجه مدعوين قرار گرفت.
• در ادامه برنامه هاي هم انديشي در خصوص توسعه پژوهش در استانها ؛ مسائل پژوهش و پژوهش سراهاي دانش آموزي ،‌مشكلات پژوهش در كميته‌هاي پژوهشي معاونتها ، كاربست يافته‌هاي پژوهش و معلم پژوهنده در قالب ميزگردهاي متعدد باعث ايجاد انگيزه بيشتر ميان مدعوين گرديد و نتايج و راه‌كارهاي مطلوبي ارائه گرديد كه مي تواند در برنامه هاي آينده پژوهشگاه مورد استفاده قرار گيرد.
• لازم به ذكر است به تعداد 41 نفر از پژوهشگران برگزيده شامل ، معلمان پژوهنده، دانش آموزان پژوهنده ،‌دانشجويان پژوهنده ،؛‌كارشناس مسئولان برگزيده پژوهش سراهاي دانش آموزي و پژوهشگران و پژوهش برگزيده آموزش و پرورش هديه و ‌لوح تقدير به امضاء وزير محترم اهداء گرديد.
• همچنين به تعداد 57 نفر از پژوهشگران برگزيده سال گذشته كه فرصت تقدير از آنها فراهم نيامده بود هديه و لوح تقدير اهدا شد كه موجبات دلگرمي بيشتر آنها را فراهم آورد.
• به منظور اطلاع رساني از فعاليتهاي پژوهشي كميته انتشارات، بسته مناسب و حاوي ويژه نامه هفته پژوهش ، عملكرد يكساله پژوهش در پژوهشگاه و استانها ،‌كارنامه آثار مكتوب پژوهش ، فصلنامه تعليم و تربيت و بروشورها و  CDهاي آموزشي و پژوهشي متعددي را ميان مدعوين توزيع نمود كه به پيوست تقديم مي شود.
• طي پرسشنامه اي نظرات 600 نفر از  مدعوين در خصوص كم و كيف برگزاري مراسم هفته پژوهش دريافت گرديد كه بعد از استخراج اطلاعات همراه ساير فعاليتها در قالب يك كتاب تهيه و تقديم مي شود.
• همچنين بعد از اتمام فعاليتهاي هفته پژوهش پژوهشگاه برخود لازم دانست در يك نشست ويژه از اعضاي محترم ستاد و برگزار كنندگان نمايشگاه و دستاوردهاي پژوهشي قدرداني به عمل آورد و به همين منظور به هر يك از آنها لوح تقدير تقديم گرديد.
اميد است اينگونه فعاليتهاي علمي بتواند پشتوانه‌هاي محكمي براي حركت‌هاي كيفي پژوهش در آموزش و پرورش فراهم آورد.
       

 

© کليه حقوق اين سايت طبق قوانين نرم افزاری مربوط به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مي باشد.