صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
چهارشنبه ١٢ آذر ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > پژوهشکده خانواده و مدرسه > ریاست > مقالات و يافته هاي علمي پژوهشي > چكيده تحقيق  
چكيده تحقيق

   

 عنوان: مطالعه تطبيقي مشاركت اوليا در امور مدرسه در كشورهاي مختلف- 1387

  
مجري: عليرضا شريفي           ناظر :دكتراحمدآقازاده

مشاركت امروزه يكي از مهمترين راههاي مردمي كردن و توسعه آموزش و پرورش محسوب مي‌شود. نظامهاي مختلف آموزشي در سطح جهان براي جلب مشاركت مردم تمهيدات و كوششهاي مختلفي را انجام داده‌اند. شناخت تجربه‌ها و برنامه‌هاي موفق و ناموفق در آموزش و پرورش كشورهاي مختلف مي‌تواند بعنوان راهنمايي كم بديل براي سياست گذاران، برنامه‌ريزان، و مديران عرصه تعليم و تربيت در ايران براي استفاده بهينه از مشاركت مردمي باشد. انتخاب كشورها با نظام‌هاي آموزشي متفاوت، سطح رفاه اقتصادي- اجتماعي گوناگون  تمايزات فرهنگي مي‌تواند  ما را با شمه‌اي از آنچه كه در زمينه مشاركت مردمي در تعليم و تربيت در سطح جهان مي‌گذرد، تا حدي آشنا كند. به همين لحاظ در اين پژوهش كوشش شده كه از كشورهاي صنعتي غرب و شرق، همچنين كشورهاي در حال توسعه در قاره‌هاي گوناگون استفاده شود.
كشورهاي مورد مطالعه عبارت اند از 1- انگليس 2- ژاپن – هندوستان 4- مالزي 5- ايران.
پرسش اصلي: نوع،سطح و ميزان مشاركت والدين در آموزش و پرورش كشورهاي مورد مطالعه چگونه است؟

روش تحقيق: بنابر ويژگي‌هاي عنوان روش تحقيق اين مطالعه مطالعه تطبيقي است. در بين شيوه‌هاي مختلف در مطالعات تطبيقي به دليل ويژگي‌هاي خاص "روش هنز" به عنوان روش اصلي برگزيده شده است كه بر اساس آن ويژگيهاي اقتصادي اجتماعي- فرهنگي – سياسي كشورها به صورت كلي مورد بررسي قرار گرفته و نظام آموزشي در ارتباط با اين عوامل مطالعه شده‌ است. همچنين از مدل مشاركت پنج سطحي(اقدام تعيين شده،مشاركت فعاليتي، مشاركت زمينه اي، مشاركت بينشي)استفاده شده است.

يافته‌ها:

انگليس يكي از قديمي ترين كشورهايي است كه موفق شده مشاركت مردمي را براي آموزش و پرورش نهادينه كند دستاوردهاي عظيم نظام آموزشي انگلستان در زمينه مشاركت اوليا در آموزش و پرورش و روشهاي آن همواره به عنوان الگو مورد توجه كشورهاي مختلف بوده است سطح مشاركت اين كشور چهارم( مشاركت زمينه اي) است.
ژاپن نيز در اين زمينه از توفيق فراواني برخوردار بوده و مشاركت به عنوان بخش مهمي از نظام آموزشي اين كشور درآمده است. مشاركت در اين كشور در عالي ترين سطح (مشاركت بينشي) قرار دارد.
هندوستان به دليل نظام آموزشي غير متمركز توانسته از مشاركت‌هاي مردمي در ابعاد مختلف استفاده ببرد و بخشي از مشكلات خود را حل كند. سطح مشاركت اين كشور سوم(مشاركت نقشي) است.
مالزي به دليل نظام آموزشي نيمه متمركز علي رغم كوشش فراوان دستاورد بالايي در زمينه مشاركت اوليا در آموزش و پرورش نداشته و سايه برنامه‌هاي مركزي و دولتي بر نظام آموزشي همچنان سنگيني مي‌كند. سطح مشاركت اين كشور از نوع دوم(مشاركت فعاليتي) است.
ايران: بنا بر شاخصهاي اين مطالعه شايد بتوان مشاركت والدين را در آموزش و پرورش ايران در سطح اول(مشاركت تعيين شده)قرار دارد.
بطور كلي اصل مشاركت در آموزش و پرورش در اين كشورها به عنوان يك اصل مسلم مدنظر دستگاه تعليم و تربيت مي‌باشد و كوشش بر آن است كه بر ابعاد آن افزوده شود.

 

 

 

صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك