صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
چهارشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > كميته هاي پژوهشي ستاد > باشگاه دانش پژوهان  > اولویت های پژوهشی سال ٨٧ 
اولویت های پژوهشی سال ٨٧

  
  اولويتهاي پژوهشي باشگاه دانش پژوهان جوان 13871 .بررسي پيامدهاي رواني – اجتماعي مشاركت داوطلبان شركت در المپيادهاي علمي كشور
 
2 .آسيب شناسي اجتماعي المپيادهاي علمي
   
3 .بررسي نظام، روشها و الگوي ياددهي – يادگيري دانش پژوهان به منظور دستيابي به عوامل مؤثر بر موفقيت آنان
 
4 .بررسي ويژگيهاي شخصيتي، هوشي و خلاقيتي دانش پژوهان
 
5 .بررسي راهكارهاي افزايش مشاركت دانش آموزان در المپيادهاي علمي
 
6 .ارزيابي عملكردي باشگاه دانش پژوهان جوان و نقش آن در توسعه علمي كشور
 
7 .بررسي مقايسه اي ميزان موفقيت دانش پژوهان استانهاي كشور با تأكيد بر نقش سازمانهاي آموزش و پرورش استانها
 
8.بررسي زمينه هاي جذب و نگهداشت و ارتقاي سطح علمي و موقعيت مناسب شغلي مدال آوران المپيادهاي علمي كشور در سيستم اجتماعي كشور
 
9 .بررسي جايگاه المپيادهاي علمي در نظام هاي آموزشي ملل

 

صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك