صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
پنج شنبه ١٣ آذر ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > ریاست > رؤساي قبلي > خانم دکتر هاجر تحریری نیک صفت > سخنراني ها > گزارش به هیات نظریه پردازی 
گزارش به هیات نظریه پردازی

 

گزارش رئیس پژوهشگاه به هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی،نقد و مناظره

 
بنا به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه صبح امروز رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش سرکار خانم دکتر تحریری نیک صفت با حضور در جلسه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی ،نقد،مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده بود شرکت کرده و ضمن ارایه گزارشی درباره فلسفه حضور و عضویت وزارت آموزش و پرورش در هیات حمایت  از کرسی ها ، به تبیین ظرفیت  ها و مقدورات و ویژگی های آموزش و پرورش برای تقویت نظریه پردازی در این حوزه  پرداخته  و انتظارات  آموزش و پرورش از هیات را بیان نمودند.
ایشان دلایل و فلسفه حضور آموزش  و پرورش در هیات ها را  در راستای تحقق منویات رهبری مبنی بر تحول در آموزش و پرورش و توسعه نظریه پردازی، با توجه به الزامات و استنادات قانونی به شرح زیر برشمردند که بند«پ» اهداف کلی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، مصوبه مجلس 626 مورخه30/7/77 شورای عالی آموزش و پرورش که« تقویت روحیه  تحقیق،تعقل و تفکر،بررسی و تعمق،نقد و ابتکار ،توسعه علوم و فنون و ...» بر عهده آموزش و پرورش می باشد.
- در بندهای 9،10،11 از سیاست های کلی برنامه چهارم و بندهای 8،9 برنامه پنجم توسعه به تقویت نهضت نرم افزاری ،ترویج پژوهش،کسب فناوری ،اصلاح نظام آموزش و پرورش و نهادینه کردن آزادی علمی و مشروع تأکید شده است.
همچنین ظرفیت ها و ویژگی های آموزش و پرورش را در این زمینه به شرح زیر دانستند:
- وزارت آموزش و پرورش با دارا بودن بیش از نیمی از کارکنان دولت،بزرگترین دستگاه اجاریی کشور است. از جمعیت یک میلیون نفر کارکنان این وزارت (بیش از 500 هزار نفر) لیسانس و بالاترند(بیش از 40 هزار نفر از این تعداد فوق لیسانس و بالاترند) که ظرفیت  بالقوه قابل توجیهی برا ی تحقق اهداف هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره محسوب می شوند.
- در حال حاضر وزارت آموزش و پرورش، دارای بیش از164  آموزشکده عالی فنی و حرفه ای و 114 مرکز تربیت معلم با بیش از 200 هزار دانشجو و هزاران مدرس و اعضای هیأت علمی است که توانایی  و بستر مناسبی را برای نظریه پردازی و آموزش نظریه پردازی به جوانان و معلمان آینده فراهم نموده است.
- وجود بیش از 14 میلیون دانش آموز و خانواده آنها در دوره های مختلف تحصیلی ،150 هزار آموزشگاه در اقصی نقاط داخل و خارج کشور 900 عنوان کتاب درسی و در شمارگانی بیش از 180 میلیون نسخه و  36 عنوان مجله رشد د ر شمارگانی بیش از 40 میلیون جلد  و در هر سال ، صدها عنوان رشته درسی در شاخه های فنی و حرفه ای و کار و دانش، زمینه های مناسبی برای مطالعه و نظریه پردازی ،نقد و مناظره در این حوزه و به ویژه تربیت نظریه پردازان جوان را فراهم می آورد.
سرکار خانم  دکتر تحریری نیک صفت امکانات و مقدورات پژوهشگاه  و وزارت آموزش و پرورش را برای کمک به نظریه پردازان شامل موارد زیر دانستند:
- پیشنهاد اعطای  امتیازات تشویقی و ارتقای رتبه علمی به اندیشمندان  و متخصصان شاغل در آموزش و پرورش که آمادگی ارایه نظریه ،نقد، مناظره و نوآوری های علمی و آموزشی را دارا باشند.
- در زمینه حمایت از طرح های پژوهشی بنیادی و کاربردی،تولید و انتشار مقالات پژوهشی معتبر، مشارکت در برگزاری و ارایه مقالات و همایش های علمی و معتبر داخلی و خارجی،مشارکت و برگزاری طرح های پژوهشی بین المللی،حمایت از سفرهاو فرصت های مطالعاتی داخل و خارج کشور،ترویج و توسعه اقدام پژوهی و سایر  زمینه های مرتبط که در حال اجرا است.
- امکان تماس مناسب تر با هیات با در اختیار قرار دادن و استفاده از فضاها،امکانات،نیروی انسانی و سایر ظرفیت های آموزش و پرورش برای برگزاری کرسی های پنج گانه .
- آمادگی برای برگزاری حداقل 4 عنوان کرسی نقد و مناظره در سال 88 با توجه به مصوبه شورای پژوهشگاه.
ایشان در پایان انتظارات خود از هیات پرداخته که از اهم آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- همکاری و حمایت از اجرای پیشنهاد« پرورش نظریه پردازان جوان» در وزارت آموزش و پرورش
- استفاده از اعضای هیات علمی آموزش و پرورش برای شرکت در جلسات کرسی های   پنج گانه به منظور داوری ،نظارت و....
- همکاری در نیازشناسی و مطالعات مربوط به بهبود روش ها و فرآیند برگزاری کرسی ها در آموزش و پرورش.
- همکاری و تسریع در صدور مجوز ،گواهینامه ها و تاییدیه کرسی های قابل قبول
در پایان جلسه، اعضا به اتفاق بر برگزاری کرسی های نظریه پردازی،نوآوری و مناظره در تعلیم و تربیت و تقویت آن در آموزش و پرورش تاکید کردند.

 

 

صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك