صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > پژوهشكده تعليم و تربيت > اعضاي هيأت علمي و کارشناسان پژوهشی > خانم صمدی 
خانم صمدی

 

نام و نام‌خانوادگی:  معصومه صمدی

سمت: عضو هیأت علمی گروه مشاوره و روان‌شناسی تربیتی                       

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی:  msamadi81@yahoo.com

 

1. زمینه‌های مورد علاقه تحقیقاتی

-      تدريس

-      يادگيري

-       فلسفه تعليم و تربيت

 

2. سوابق تحصیلی

-      دكتري فلسفه تعليم و تربيت ، دانشگاه شيراز ، 1384

-      فوق ليسانس روان شناسي تربيتي ، دانشگاه الزهرا ، 1374

-      ليسانس روان شناسي باليني ، دانشگاه تهران ، 1367

 

3. تجارب تحقیقاتی

-      بررسي رابطه بين سبك‌ها و راهبردهاي يادگيري و تأثير آن بر انگيزه پيشرفت دانش‌آموزان، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1389

-      بررسي اثر بخشي دو روش سرمشق دهي شناختي و تلفيقي بر يادگيري راهبردهاي خود تنظيمي دانش‌آموزان در حل مساله رياضي، پژوهشکده تعلیم و تربیت، 1388

-      بررسي چگونگي روابط اولياء مدرسه با دانش‌آموزان و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان ، پژوهشکده تعلیم و تربیت، 1386

-      بررسي امكان نزديك سازي يافته‌هاي مكاتب تجربه‌‌گرايي منطقي و عمل‌گرايي در زمينه نقش معلم و فراگير در فرايند ياددهي – يادگيري، رساله دكتري، دانشگاه شيراز، 1384

-      بررسي حساسيت جنسيتي برنامه ريزان درسي ، پژوهشکده تعلیم و تربیت، 1383

-      بررسي نقش فراشناخت در حل مسأله رياضي دانش‌آموزان كلاس چهارم دبستان، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه الزهرا، 1374

 

4. تجارب دانشگاهی

-      سير آراء تربيتي غرب، دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه پيام نور 1386 تاكنون

-      نظريات تربيتي ائمه اطهار، دانشگاه پيام نور 1386

-      مكاتب فلسفي و آراء تربيتي تعليم و تربيت اسلامي پيشرفته، دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد ، دانشگاه پيام نور، 1386 تا كنون

-      كليات فلسفه تعليم و تربيت اسلامي پيشرفته، دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد، علامه طباطبايي ، 85 -1384

-      اصول و فلسفه آموزش و پرورش، رشته هاي دبيري ، دانشگاه شهيد رجائي ، 85 -1381

-      مقدمات مشاوره و راهنمايي ، اصول مشاوره و راهنمايي ، دانشگاه شيراز، 80 - 1375

 

5. کتب منتشر شده

-      كندو كاوي بر ماهيت زير بنايي تدريس ، انتشارات وزارت ارشاد، 1386

 

6. مقالات چاپ شده

-      نظريه حركت جوهري و دلالت‌هاي آن در تعليم و تربيت، فصلنامه تعليم و تربيت اسلامي، دانشگاه امام حسين، 1388

-      بررسي تأثير بازخورد نوشتاري معلم در كلاس درس برخودكارآمدي و حل مسأله رياضي، فصلنامه انديشه‌هاي نوين تربيتي، دانشگاه الزهرا، 1387

-      بررسي تاثير فوري و تداومي راهبردهاي خودتنظيمي بر حل مسائل رياضي، فصلنامه علمی – پژوهشی نوآوري هاي آموزشي، 1387

-      پيش بيني خودتنظيمي دانش‌آموزان از طريق خودتنظيمي والدين و ... ، فصلنامه علمی – پژوهشی انديشه هاي نوين تربيتي، 1386

-      فلسفه مهدويت: رسالت نظام تعليم و تربيت در شكل دهي جامعه مهدوي، فصلنامه علمی – ترویجی تعليم و تربيت اسلامي ، دانشگاه امام حسين، 1386

-      بررسي تاثير شيوه هاي تربيتي والدين و ...بر پيشرفت تحصيلي دانش‌آمو زان ، فصلنامه علمی – ترویجی تازه هاي علوم شناختي، 1386

-      بررسي چگونگي روش مطلوب تربيتي والدين با فرزندان بر اساس آموزه هاي تربيت اسلامي ، فصلنامه علمی – ترویجی تعليم و تربيت اسلامي ، دانشگاه امام حسين ، 1385

-      بررسي باورهاي برنامه ريزان درسي در باره تفاوتهاي دختران و پسران در حوزه شناختي ، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات زنان، دانشگاه الزهراء ، 1384

-      تبيين نزديك سازي يافته هاي پژوهشي مكاتب تجربه گرايي منطقي و عمل گرايي در باره تدريس و يادگيري ، فصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران ، 1384

-      بررسي نقش راهبردهاي خودتنظيمي بر حل مسائل رياضي دانش‌آموزان، فصلنامه علمی – پژوهشی نوآوري هاي آموزشي ، 1383

-      دانش فراشناختي و حل مساله رياضي :نقش جنسيت و عملكرد تحصيلي، فصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، 1383

-      خود تنظيمي در يادگيري چيست؟ پژوهشنامه آموزشي، 1382

-      باز نگري در رويكرد ياددهي، يادگيري ، ضرورتي اجتناب ناپذير در اصلاحات، پژوهشنامه آموزشي، 1382

-      بررسي و مقايسه دانش فراشناختي و حل مساله رياضي در دانش‌آموزان ، فصلنامه علمی – ترویجی تازه‌هاي علوم شناختي، 1381

-      بررسي رابطه تجربه فراشناختي والدين و دانش‌آموزان و پيشرفت تحصيلي آنان، فصلنامه علمی – ترویجی تازه هاي علوم شناختي ، 1380

 

7. مقالات ارائه شده در کنفرانسها و همایش‌ها

-      نظريه اخلاق «السدرمك انيتاير» بر منزله واكنشي نسبت به بحران اخلاقي مدرنيته، كنفرانس انجمن فلسفه تعليم و تربيت، 1389

-      رسالت نظام تعليم و تربيت در شكل دهي و تعميق ارزش هاي ديني در دانش‌آموران، پژوهشگاه مطالعات اموزش و پرورش، سومين همايش سالانه همكاري‌هاي وزارت آموزش و پرورش و حوزه علميه قم، 1388

-      نظام خلاقيت و نوآوري ، نقد و ارزيابي روش تدريس معلمان در پرورش خلاقيت و نوآوري، شوراي عالي وزارت آموزش و پرورش، 1388  

-      نوآوري و خلاقيت عنصر ضروري در مديريت سازمان هاي آموزش و پرورش ، بيست و ششمين اجلاس روساي ادرات و سازمان هاي آموزش و پرورش،  وزارت آموزش و پرورش، 1388

-      طراحي مدل مشاوره و راهنمايي ويژه دوره ابتدايي، دفتر آموزش و پرورش ابتدايي و پيش دبستاني، گروه مشاوره و روان شناسي تربيتي، 1386

-      همايش بين المللي امام خميني و كرامت انساني، بررسي ديدگاه اسلام در باره كرامت انساني، بنياد حفظ و نشر آثار امام خميني، 1386

-      second international symposium  in  youvill college, Bufallo, newyork

-      The effectiveness cognitive modeling on mathematical problem solving, متاسفانه به دليل عدم دريافت ويزا مقاله ارائه نشد

-      برررسي حساسيت برنامه ريزان درسي نظام جمهوري اسلامي ايران نسبت به تفاوت هاي جنسيتي در حوزه شناختي همايش بين المللي گفتگوي علم و دين، انجمن حكمت و فلسفه، 1385

-      آسيب شناسي نظام تربيتي خانواده، بررسي نحوه تعاملات والدين بر رشد رواني فرزندان، دانشگاه شاهد، 1384

-      مشاوره در اسلام، بررسي نقش خودتنظيمي در يادگيري در كاهش اضطراب دانش‌آموزان، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1380

 

8. گزارش‌های مطالعاتي

-      معرفي و بررسي طرح كرامت در آموزش و پرورش، به سفارش رياست پژوهشگاه، 1387  

-      بررسي مباني نظري مدرسه زندگي، به سفارش رياست پژوهشگاه، 1385

-      بررسي وضعيت دانش‌اموزان حاشيه نشين (اين گزارش به طور مشترك با اعضاي گروه تهيه شده است)، به سفارش مقام عالي وزارت، 1384

-      بررسي  فرايند ياددهي ، يادگيري در نظام تعليم و تربيت جمهوري اسلامي ايران، به سفارش معاونت پژوهشي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، 1384

-      بررسي نقش متربي در فرايند تعليم و تربيت، به سفارش رياست پژوهشگاه، 1377 

 

9. داوری مجلات: 

-      فصلنامه علمی – ترویجی تازه‌هاي علوم شناختي

-      فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات زنان دانشگاه الزهرا

-      فصلنامه علمی – پژوهشی خانواده و پژوهش

 

10. نظارت، راهنمایی، مشاوره طرح‌های پژوهشی و پایان نامه‌ها

-      بررسي مباني معرفت‌شناسي ابن سينا و دلالت‌هاي آن در فرايند ياددهي – يادگيري، راهنما، 1387

-      بررسي مباني ارزش شناسي ژان ژاك روسو و دلالت‌هاي آن در تربيت اخلاقي، راهنما، 1387

-      بررسي مباني معرفت‌شناسي مكتب فلسفي پراگماتيسم و دلالت آن در برنامه درسي، راهنما، 1387

-      بررسي رابطه مشكلات خانوادگي دانش‌آموزان دوره راهنمايي و پيشرفت تحصيلي آنان به منظور ارائه راهكارهايي جهت مقابله با آن، ناظر، پژوهشکده تعلیم و تربیت ، 1386

 

11. عضویت در مجامع علمی

-      عضويت در شوراي نشر پژوهشكده تعليم وتربيت، 1389

-      عضويت در كميته پژوهشي معاونت پرورشي و تربيت بدني، 1389 

-      عضويت در كميته علمي كنفرانس خلاقيت و نوآوري، 1388

-      عضويت در كار گروه خلاقيت و نوآوري شوراي عالي وزارت آمورش و پرورش، 1388

-      عضويت در كار گروه مديريت و توسعه پژوهش و خلاقيت  بيست و ششمين اجلاس مديران و روساي آموزش و پرورش، 1388

-      عضويت در كميته  حمايت از كرسي هاي  نظريه پردازي ، نقد ، مناظره،  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، 1388

-      عضويت در كميته شوراي پژوهشي آموزش هاي پژوهشي از سال 1376 تا 1380

-      عضويت در شوراي پژوهشي گروه مشاوره و روان شناسي تربيتي از سال 1380 تاكنون

 

صفحه اصلي |تماس با ما|پست الكترونيك