صفحه اصلينقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
چهارشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٩
موقعیت : صفحه اصلی > مركز ملي مطالعات بين المللي پرلز و تيمز > سوال های کارگاه آموزشی 
سوال های کارگاه آموزشی

 

بسمه تعالي
 

كارگاه آموزشي هماهنگ كنندگان استان و مجريان آزمون تيمز و پرلز 2011
 
18 بهمن 1388
  

 
 
لطفاً به سؤال‌هاي زير، بر اساس دستور عمل راهنماي هماهنگ كننده و مجري آزمون تيمز و پرلز، به طور كامل و دقيق پاسخ دهيد:
 
1. در اولين اقدام پس از آنكه بسته مواد آزمون را دريافت كرديد آنها را چگونه نگهداري مي‌كنيد؟

2. پس از دريافت بسته مواد آزمون وظايف مهمي به عهده شما گذاشته شده است. دو وظيفه اصلي را نام ببريد.

3. در مواد آزمون علاوه بر دفترچه‌ها و پرسشنامه‌ها، چند نوع فرم وجود دارد؟

4. شما در يك كلاس ابتدا آزمون تيمز و سپس پرلز را اجرا كرده‌ايد، حالا مي‌توانيد در كلاس بعدي اول پرلز و بعد تيمز را اجرا كنيد؟ توضيح دهيد چرا؟

5. انتخاب روزهاي قبل يا بعد از تعطيل براي آزمون چه آثار منفي مي‌تواند داشته باشد؟

6. پرسشنامه دانش‌آموز را چه زماني به اجرا مي‌گذاريد؟
 

7. براي تنظيم وقت هريك از جلسات آزمون تقريباً چه مدت زماني بايد در نظر بگيريد؟

8. كار بعدي شما پس از دريافت پرسشنامه‌هاي تكميل شده مدرسه و معلم چيست؟

9. شما به عنوان هماهنگ كننده استان چه اقدامي بايد در ارتباط با تكميل فرم اجراي آزمون انجام دهيد؟

10. چنانچه در آزمون اول يك كلاس تعدادي از دانش‌آموزان غيبت داشته باشند. در آزمون دوم چه بايد كرد؟

11. چه زماني مي‌توانيم روي فرم رديابي، براي دانش‌آموز حاضر در جلسه كد SA وارد كنيم؟

12. آيا لازم است براي هر كلاسي كه غايب داشته است جلسه جبراني برگزار شود؟

13. در راهنماي هماهنگ كننده استان گفته شده اگر دانش‌آموز جديدي در كلاس حضور دارد چه بايد كرد. اگر دانش‌آموزي كه نام او در فرم رديابي هست حضور ندارد چه بايد كرد؟
 

14. دانش‌آموزي كه صبح به پزشك مراجعه كرده در بخش اول آزمون حضور نداشته، اما براي بخش دوم به كلاس رسيده و در آزمون شركت مي‌كند. در فرم رديابي دانش‌آموز چه كدي بايد براي او منظور شود؟

15. بعد از جمع‌آوري پرسشنامه يادگيري خواندن (والدين) چه كاري بايد انجام بدهيم؟

16. در صورت برگزاري جلسه جبراني چه فرم‌هايي بايد تكميل شوند؟
  

17. چرا اساساً لازم است براي اجراي آزمون دستورعمل‌هاي راهنماي مجري دنبال شود؟

18. در جلسه اجراي آزمون چه فرم‌هايي بايد تكميل شوند؟

19. دو مورد از موضوعات مربوط به اجراي آزمون را كه شما مي‌توانيد با مطالعه راهنماي مجري آزمون به آن پي ببريد نام ببريد.

20. هر جلسه آزمون (تيمز يا پرلز) از چند بخش تشكيل شده است؟ بدون پرسشنامه و با پرسشنامه.

21. دانش‌آموزي به شما مي‌گويد دست من به بخاري سوخته است و نمي‌توانم بنويسم. شما چه مي‌كنيد؟

22. زماني كه دفترچه‌ها را توزيع مي‌كنيد متوجه مي‌شويد كه دفترچه يكي از دانش‌آموزان نيست/ يا مخدوش است. چه مي‌كنيد؟

23. زماني كه دفترچه‌ها را توزيع مي‌كنيد مي‌بينيد يكي از دانش‌آموزان كلاس با دانش‌آموزي از كلاس ديگر جابجا شده است. چه مي‌كنيد؟

24. اگر دانش‌آموزي در بخش اول آزمون شركت كرد اما به دليل مشكلي كه در زمان استراحت براي او پيش آمد در بخش دوم شركت نكرد. در فرم رديابي دانش‌آموز چه كدي براي او منظور مي‌كنيد؟

25. دانش‌آموزي دير به كلاس مي‌رسد و مدير مدرسه به شما اصرار مي‌كند كه اين يكي از بهترين دانش‌آموزان ما است. شما با او چه مي‌‌كنيد؟

26. در طول آزمون كه در كلاس قدم مي‌زنيد متوجه مي‌شويد كه دانش‌آموزي در سؤال‌هاي چند گزينه‌اي هم پاسخ‌ها را مي‌نويسد. آيا مي‌توانيد او را راهنمايي كنيد كه چگونه بايد پاسخ اين نوع سؤال‌ها را بدهد؟
 

27. بعد از اجراي هر آزمون دوم شما بايد دو چيز را كنترل كنيد، آن دو چيست؟

28. بعد از پايان آزمون و تكميل فرم‌ها و پرسشنامه‌ها، تكليف شما به عنوان هماهنگ كننده استان چيست؟

 

صفحه اصلي|تماس با ما|پست الكترونيك